PDF -phongdaotao2ntteduvn - Cam Nang Thi Tuyen Vietcombank
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9 PDF :10


Like and share and download

Cam Nang Thi Tuyen Vietcombank

phongdaotao2ntteduvn

vietcombank vn upload 2018 12 24 Chung Niem Tin Vietcombank nói riêng cũng như hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Vietcombank trong thực hiện mục tiêu trở thành một trong 100 ngân hàng lớn nhất châu Á, một

Related PDF

Bản tin của Ngân hàng TMCP Ngoại - vietcombankcomvn

vietcombank vn upload 2018 12 24 Chung Niem Tin Vietcombank nói riêng cũng như hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Vietcombank trong thực hiện mục tiêu trở thành một trong 100 ngân hàng lớn nhất châu Á, một trong 300 tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế giới, được quản trị
PDF

wwwvietcombankcomvn

vietcombank vn EBanking Reg Forms Ban dang ky su Vietcombank coi là giao dich Clia ngày tiêp theo 4 2 Thði gian xû lý giao dich dlên tú nhän tin, thông báo chû dông Clia Vietcombank tói khách hàng a) Vietcombank së gûi thông báo cho khách hàng khi có thay dôi vê sô du trên tài khoån (lap dung vói các tài khoån khách hàng däng ký sû dung dich vu)
PDF

QUẢ Ị RỦ NG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VIETCOMBANK QUẢNG NAM

tailieuso udn vn bitstream 2 NguyenThiThanhTuyen TT pdf Vietcombank Quảng Nam chủ động giảm dư nợ nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư c K K của Vietcombank Quảng Nam trong 3 năm 2010, 2011, 2012 rất liên tục 2 2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VIETCOMBANK QUẢNG NAM
PDF

sldtbxhkhanhhoagovvn

sldtbxh khanhhoa gov vn Resources Docs Thanh tra ket luan dêng vói Phòng Lao dêng — Thuong binh và Xã hêi thành phô Cam Ranh theo quy dinh tai Khoån 2 Ðiêu 8 Nghi dinh sô 03 2014 NÐ CP ngày 16 tháng 01 näm 2014 cüa Chính phü quy dinh chi tiêt thi hành mêt sô diêu cüa Bê luât Lao dêng vê viêc làm; 2
PDF

BẢN TIN NGOẠI HỐI VÀ VÀNG - tuyendungtpbvn

tuyendung tpb vn Portals 0 TPBank Ban tin ngoai Vietcombank 21,78 5 21,835 Giảm hoàn toàn phụ thuộc vào hành động thực thi các cam kết cải cách của quốc gia này Tương lai của Hy Lạp
PDF

PHIẾU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ AGRIBANK E-MOBILE BANKING

agribankemobilebanking vn wp content uploads 2014 11 TÔI CAM KẾT VÀ XÁC NHẬN 1 Tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên là đúng sự thật và chính xác, đề nghị Agribank đăng ký dịch vụ Agribank E Mobile Banking theo nội dung trên 2 Tôi đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận các Điều khoản, Điều kiện về sử dụng dịch vụ Agribank
PDF

Mối quan hệ giữa bảo hiểm tiền gửi và kỷ luật thị trường

uef edu vn newsimg tap chi uef 2014 09 10 18 với hàng loạt các cam kết thực hiện giám sát ngân hàng theo hiệp ước Basel II năm 2004 thì chúng ta mới biết đến khái niệm “Kỷ luật thị trường” Trên thế giới đã có nhiều bài nghiên cứu cho thấy rằng giữa BHTG và KLTT có mối quan hệ với nhau Tuy nhiên, tại
PDF

ACDSee PDF Image - vcbscomvn

vcbs vn vn Communication VCBSReport?filename=BC ty le Tàng trêt, Tòa nhà Vietcombank 27 Lê Lçyi, Thành phó Vüng Tàu Tinh Bà Ria Vüng Tàu, Viêt Nam Tàng trêt, Tòa nhà Vietcombank Bình Duong 314 IQ Binh Duong, Thi xã Thù Dàu Mêt Tinh Binh Duong, Viêt Nam (dóng cùa vào ngày 9 tháng 1 näm 2012) Công ty TNHH KPMG Viêt Nam
PDF

dungtrantrifileswordpresscom

dungtrantri files wordpress 2015 08 phieu Vietcombank) có däng ký chúc näng thanh tóan truc tuyên (Internet banking và SMS banking) së giúp tôi dê dàn thuc hiên viêc thanh tóan 14 Tôi có nhfrng kiên thúc cân thiêt dê sû dung h? thôn dätvé uaman 15 Tôi cho räng luôn có sän nhùng nguði trq giúp trktc tuyên (help desk) khi khách hàng gap khó khän
PDF

phongdaotao2ntteduvn


PDF

CAM-UNIT-5

NALC Shop Steward Delivery Unit Manager RE: July 2014 Edition

clarkandosborne resources pdf danly DanlyCams pdf Mini CamTM 101 101MM Slide Unit Cam models are designed in both inch and metric Listed dimensions may not convert directly into the other standard All dimensions are for reference only and no tolerance is stated or implied

cama bartolo

Guía de Estudio Libro ”Los sueños mágicos de Bartolo”

2acruzdelsur cl Libros 2018 317069828 La Cama Magica de Una noche, Bartolo estaba acostado en su cama mirando el techo mientras pensaba en todas las cosas que le gustaría hacer, y eran tantas que, para poder hacerlas todas, tendría que vivir por lo menos unos mil o dos mil años

Cama Sutra 4

Pequeño KAMA-SUTRA ilustrado - aleteyacsbuapmx

bookpump upb pdf b 1124961b pdf Tantric & Kama Sutra Sex Positions Al Link and Pala Copeland List of Photographs 1 Yin Yang (illustration) 2 Man on Top – “Missionary” (variation – knees up) 3 Man on Top – “Missionary” (variation –

Cama Sutra 5

KAMASUTRA

PDF Kamasutra VATSYAYANA Pitbook pitbook English texts pdf kamasutra pdf PDF Kamasutra Savvy Studiosmail01 savvystudios br kamasutra pdf PDF Kamasutra yocuento mx kamasutra pdf PDF Kamasutra Positions Video publisher staging

CAMA Y MESA - FERNANDO VILLALONA - PARTITURA PARA ALTO SAX

productor no identificado 1-2009R - avinpro

PDF Partitura Piano Cama Ykampanje gromstad auto no partitura piano cama y pdf pdf PDF Untitled Ready Play Entertainmentreadyplayentertainment wp KARAOKE SONG BOOK RPE 1 pdf PDF 106803 100290 100291 100287 100288 100293 100289 100294

CAMA Y MESA ROBERTO CARLOS

Amigo Roberto Carlos Letras Y Acordes Para Guitarra Y Piano

PDF Partituras Roberto Carlos Piano NATOmail housing nama nato int partituras roberto carlos piano pdf PDF Partitura Piano Cama Y Mesa Roberto Carlos Demokampanje gromstad auto no partitura piano cama y mesa roberto carlos demo pdf PDF Partituras Roberto Carloswl2 stage ovdal dk

Cama y Mesa

506 Somieres y herrajes para cama y mesa - Mengual

PDF Cama y mesa Line Dance Professional linedancepro files 2015 10 Cama y mesa pdf PDF Hebert Vargas presenta “CAMA Y MESA” hebertvargas wp content uploads Boletín CAMA Y MESA pdf PDF Camas y

Camara de Carga

Guía de Ayuda | Principio

catransca images pdf Estudio de Costos a Marzo 2015 pdf Actualizado a Marzo 2015 Costos en el Transporte de Carga 7 No existe unificación de tarifas para la negociación de la venta de servicios de transporte de carga y esto favorece la existencia de los malos

Camara de Comercio de Lima

y Descargar - Colegio de Abogados de Lima

PDF La Cámara de Comercio de Lima cumple 129 años brindando camaralima pe repositorioaps ed digital 772 pdf PDF la cámara de comercio de lima PreSeNTÓ ProPUeSTaS Para camaralima pe

Home back Next

Description

Cẩm nang thi tuyển Vietcombank Phần 1: Thông tin chung về Vietcombank Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trước đây,

nay là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức đi vào hoạt động ngày 01/4/1963,

với tổ chức tiền thân là Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Là ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên được Chính phủ lựa chọn thực hiện thí điểm cổ phần hoá,

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chính thức hoạt động với tư cách là một Ngân hàng TMCP vào ngày 02/6/2008 sau khi thực hiện thành công kế hoạch cổ phần hóa thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Ngày 30/6/2009,

cổ phiếu Vietcombank (mã chứng khoán VCB) chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển,

Vietcombank đã có những đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển của kinh tế đất nước,

phát huy tốt vai trò của một ngân hàng đối ngoại chủ lực,

phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế trong nước,

đồng thời tạo những ảnh hưởng quan trọng đối với cộng đồng tài chính khu vực và toàn cầu

Từ một ngân hàng chuyên doanh phục vụ kinh tế đối ngoại,

Vietcombank ngày nay đã trở thành một ngân hàng đa năng hoạt động đa lĩnh vực,

cung cấp cho khách hàng đầy đủ các dịch vụ tài chính hàng đầu trong lĩnh vực thương mại quốc tế

trong các hoạt động truyền thống như kinh doanh vốn,

tín dụng,

tài trợ dự án…cũng như mảng dịch vụ ngân hàng hiện đại: kinh doanh ngoại tệ và các công vụ phái sinh,

ngân hàng điện tử… Sở hữu hạ tầng kỹ thuật ngân hàng hiện đại,

Vietcombank có lợi thế rõ nét trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào xử lý tự động các dịch vụ ngân hàng,

dịch vụ điện tử dựa trên nền tảng công nghệ cao

Các dịch vụ: VCB Internet Banking,

VCB Money,

SMS Banking,

VCB Cyber Bill Payment,…đã,

đang và sẽ tiếp tục thu hút đông đảo khách hàng bằng sự tiện lợi,

dần tạo thói quen thanh toán không dùng tiền mặt (qua ngân hàng) cho khách hàng

Sau gần nửa thế kỷ hoạt động trên thị trường,

Vietcombank hiện có trên 13

với gần 400 Chi nhánh/Phòng Giao dịch/Văn phòng đại diện/Đơn vị thành viên trong và ngoài nước,

gồm 1 Hội sở chính tại Hà Nội,

Bên cạnh đó,

Vietcombank còn phát triển một hệ thống Autobank với 1

Hoạt động ngân hàng còn được hỗ trợ bởi mạng lưới hơn 1

Với bề dày hoạt động và đội ngũ cán bộ có chuyên môn vững vàng,

nhạy bén với môi trường kinh doanh hiện đại,

mang tính hội nhập cao…Vietcombank luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các tập đoàn,

các doanh nghiệp lớn và của đông đảo khách hàng cá nhân

Bằng trí tuệ và tâm huyết,

các thế hệ cán bộ nhân viên Vietcombank đã,

đang và sẽ luôn nỗ lực để xây dựng Vietcombank xứng đáng với vị thế là ngân hàng hàng đầu Việt Nam

Các mốc lịch sử và thành tựu Năm

Sự kiện Ngày 30/10/1962,

Ngân hàng Ngoại Thương (NHNT

được thành lập theo Quyết định số 115/CP của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở tách ra từ Cục quản lý Ngoại hối trực thuộc Ngân hàng Trung

ương (nay là NHNN) 1963 1978

Ngày 01/04/1963,

chính thức khai trương hoạt động NHNT như là một ngân hàng đối ngoại độc quyền Thành lập Công ty Tài chính ở Hồng Kông – Vinafico Hong Kong Ngày 14/11/1990,

NHNT chính thức chuyển từ một ngân hàng chuyên

độc quyền trong hoạt động kinh tế đối ngoại sang một NHTM nhà nước hoạt động đa năng theo Quyết định số 403-CT ngày 14/11/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

NHNT được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

NHNT thành lập ngân hàng liên doanh với đối tác Hàn Quốc

Thành lập Công ty Thuê mua và Đầu tư trực thuộc NHNT (Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản)

NHNT được Tạp chí Asia Money – Tạp chí Tiền tệ uy tín của Châu Á bình chọn là Ngân hàng hạng nhất tại Việt Nam

Ngày 21/09/1996,

Thống đốc NHNN ra Quyết định số 286/QĐ-NH5 về việc thành lập lại NHNT trên cơ sở Quyết định số 68/QĐ-NH5 ngày 27 tháng 3 năm 1993 của Thống đốc NHNN

Theo đó,

NHNT được hoạt động theo mô hình Tổng công ty 90,

quốc tế: Bank for Foreign Trade of Viet Nam,

tên viết tắt là Vietcombank

Thành lập VPĐD tại Paris (Pháp) và tại Moscow (Cộng hòa Liên bang Nga) Khai trương Công ty liên doanh Vietcombank Tower 198 với đối tác Singapore

Thành lập VPĐD tại Singapore

NHNT đăng ký nhãn hiệu kinh doanh độc quyền tại Cục sở hữu Công Nghiệp,

Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Thành lập Công ty cho thuê tài chính NHNT – VCB Leasing

Thành lập Công ty TNHH Chứng khoán NHNT – VCBS Vietcombank được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba

Được tạp chí EUROMONEY bình chọn là ngân hàng tốt nhất tại Việt

Nam Sản phẩm thẻ Connect 24 của Vietcombank là sản phẩm ngân hàng duy nhất được trao giải thưởng "Sao vàng Đất Việt"

Vietcombank được tạp chí The Banker bình chọn là "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam" năm thứ 5 liên tiếp

Vietcombank là ngân hàng duy nhất được trao giải thưởng Sao Khuê (Giải thưởng do Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (VINASA) tổ chức dưới sự bảo trợ của Ban chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin và Bộ Bưu chính Viễn thông

Vietcombank chi nhánh Đồng Nai vinh dự là chi nhánh đầu tiên của hệ

thống NHNT được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý "Anh hùng lao động" vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới từ năm 1995-2004,

góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Góp vốn thành lập Công ty liên doanh quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán – VCBF

Tổng Giám đốc Vietcombank nhận giải thưởng "Nhà lãnh đạo ngân hàng

Vietcombank vinh dự là 1 trong 4 đơn vị được trao danh hiệu "Điển hình

sáng tạo" trong Hội nghị quốc gia về thúc đẩy sáng tạo cho Việt Nam

Tổng Giám đốc Vietcombank được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Châu Á

Vietcombank

Đặc biệt,

thương hiệu Vietcombank lọt vào Top Ten thương hiệu mạnh nhất trong số 98 thương hiệu đạt giải

Tháng 1/2007,

Vietcombank và NHTMCP Sea Bank ký kết Hợp đồng với đối tác Cardif thành lập Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ 2007

Vietcombank – Cardif (VCLI)

Vietcom,bank được bầu chọn là "Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối cho doanh nghiệp tốt nhất năm 2007" do tạp chí Asia Money bình chọn 01/2008,

Vietcombank được trao Giải thưởng Ngôi sao kinh doanh năm 2007 và là 1 trong 10 doanh nghiệp tiêu biểu lớn nhất VN

- 4/2008,

Vietcombank vinh dự được Đảng,

Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh,

đúng vào dịp ngân hàng tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày thành lập (1/4/2008)

- 4/2008,

Vietcombank là đơn vị duy nhất thuộc lĩnh vực tài chính ngân hàng được lựa chọn tham gia chương trình Thương hiệu Quốc gia

02/6/2008,

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chính thức chuyển đổi thành Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam theo Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN số 138/GP – NHNN ngày 23/5/2008 của Thống đốc NHNN VN và Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0103024468 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp

Hà Nội cấp ngày 02/6/2008

07/2008,

Vietcombank nhận danh hiệu Ngân hàng trong nước tốt nhất tại Việt Nam năm 2008

Đây là Giải thưởng thường niên được bình chọn

bởi Asiamoney và năm 2008 là năm đầu tiên Việt Nam được tạp chí đưa vào danh sách bình chọn với 01 giải thưởng duy nhất cho danh hiệu này 8/2008,

Vietcombank nhận giải thưởng “Ngân hàng Quản lý tiền mặt tốt nhất tại Việt Nam năm 2008” do các doanh nghiệp bình chọn thông qua tạp chí Asiamoney

10/2008,

ông Nguyễn Phước Thanh

10/2008,

Vietcombank được trao tặng Giải thưởng – Cúp vàng “Công ty cổ phần hàng đầu Việt Nam”

12/2008,

Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam theo Quyết định số 1697/QĐ-TTg vì đã có thành tích trong việc thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát,

ổn định kinh tế vĩ mô,

đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển sản xuất,

đảm bảo an sinh xã hội

chính thức khai trương hoạt động công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank – Cardif

30/6/2009,

cổ phiếu Vietcombank (mã chứng khoán VCB) chính thức được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM

7/2009,

Vietcombank đạt Giải thưởng Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt 2009

Nam về Tài trợ thương mại năm 2009 do độc giả tạp chí Trade Finance Magazine (TFM) bình chọn

Vietcombank là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam lần thứ hai liên tiếp nhận giải thưởng này

9/2009,

Vietcombank được tạp chí Asiamoney trao 06 giải thưởng quan trọng trên các lĩnh vực kinh doanh ngoại tệ,

quản lý tiền mặt và giao dịch điện tử

10/2009,

ông Nguyễn Hoà Bình

10/2009,

Vietcombank đạt Giải thưởng “Thương hiệu Chứng khoán uy tín 2009” và “Top 20 Doanh nghiệp niêm yết hàng đầu Việt Nam”

10/2009,

Vietcombank nhận giải thưởng Thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ tiêu biểu

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ tôn vinh Doanh nghiệp và thành viên tiêu biểu trên Sở giao dịch Chứng kháon hà Nội (HNX) năm 2009 do HNX và báo Đầu tư tổ chức

11/2009,

Vietcombank là đơn vị đồng tổ chức Hội nghị thường niên các nhà lãnh đạo tài chính khu vực châu Á 01/2010,

Vietcombank nhận Giải thưởng “Thương hiệu Kinh tế đối ngoại uy tín năm 2009” và ông Nguyễn Hoà Bình

4/2010,

Vietcombank lần thứ 2 liên tiếp được lựa chọn tham gia chương trình Thương hiệu Quốc gia

7/2010,

Vietcombank nhận giải thưởng “Ngân hàng nội địa cung cấp cung cấp dịch vụ tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam năm 2010” do tạp 2010

chí Trade Finance trao tặng

Đây là năm thứ 3 liên tiếp,

Vietcombank (đại diện duy nhất của Việt Nam) nhận được giải thưởng này

29/7/2010,

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã có quyết định số 1148/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Lao động cho nhiều tập thể và cá nhân Vietcombank

8/2010,

Vietcombank được trao danh hiệu “Thương hiệu bền vững toàn quốc” 9/2010,

Vietcombank nhận danh hiệu “Thương hiệu Chứng khoán uy

tín”

10/2010,

bà Nguyễn Thị Tâm

nguyên Phó Tổng Giám đốc và bà Nguyễn Thu Hà – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank được trao tặng giải thưởng “Bông hồng vàng thủ đô”

10/2010,

Vietcombank là 1 trong 4 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và cũng là ngân hàng nộp thuế lớn nhất Việt Nam thuộc khối tài chính,

Vietcombank được The Asian Banker

VietNam) và giải thưởng “Phát triển tài năng và lãnh đạo” (The Asian Banker Talent and Leadership Development Award)

Ông Phạm Quang Dũng – Phó Tổng giám đốc Vietcombank

vực Châu Á – Thái Bình Dương (The Asian Banker Promising Young Banker Award,

10/4/2011,

Vietcombank được trao biểu trưng Top Ten “Thương hiệu mạnh Việt Nam 2011”

Đây là năm thứ 9 liên tiếp Vietcombank nhận danh hiệu này

Ngày 30/9/2011,

Vietcombank đã ký kết thành công thoả thuận hợp tác chiến lược với Ngân hàng TNHH Mizuho (MHCB)

Ngày 05/07/2012,

Tạp chí Trade Finance đã trao tặng Vietcombank giải thưởng “Ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán thương mại tốt nhất

Việt Nam năm 2012” (Best Vietnamese Trade Bank in 2012)

Vietcombank là đại diện duy nhất của Việt Nam lần thứ 5 liên tiếp nhận được giải thưởng này (2008

- 2012)

Ngày 7/01/2013,

lần thứ 3 liên tiếp Vietcombank được Hội đồng Thương hiệu Quốc gia công nhận và trao tặng biểu trưng Thương hiệu

Quốc gia

Phần 2: Yêu cầu về hồ sơ tuyển dụng: 

Đơn xin dự tuyển viết tay ghi rõ mã số vị trí xin dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ( nhận tại nơi nộp hồ sơ hoặc download tại đây)

Bản gốc: Sơ yếu lý lịch tự thuật khai trong năm hiện tại có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền

Giấy chứng nhận sức khoẻ năm hiện tại

Bản sao công chứng: Bằng tốt nghiệp Đại học/Cao học

Bảng kết quả học tập Đại học/Cao học

Chứng chỉ ngoại ngữ Anh văn C hoặc tương đương

Chứng chỉ tin học B

Giấy khai sinh

Các chứng chỉ về thành tích đặc biệt trong học tập (nếu có)

địa chỉ,

điện thoại liên hệ

Ngoài ra,

tuỳ thuộc vị trí đặc thù sẽ có yêu cầu bổ sung thêm các hồ sơ khác

Ghi chú: 

Yêu cầu ứng viên trực tiếp đến nộp hồ sơ,

không liên hệ qua điện thoại

Chỉ những hồ sơ đủ tiêu chuẩn mới được gọi tham gia thi tuyển

Không hoàn trả hồ sơ

Phần 3 Các Vòng thi: Đề thi GDV Vietcombank 2012

Lợi thế cạnh tranh,

Mục đích hợp lệ khi xin vay"

Vay trả lãi cho chính ngân hàng cho vay

Vay trả lương cho nhân viên C

Vay trả thưởng cho nhân viên D

Vay trả cổ tức cho cổ đông 3

Các nước đang phát triển muốn vay vốn xây dựng cơ sở hạ tầng truyền thông thì nên vay ở tổ chức nào với lãi suất thấp: WB,

Trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ,

luồng tiền nào quan trọng nhất:

Luồng tiền kinh doanh B

Luồng tiền đầu tư C

Luồng tiền tài chính D

Phân tích hiệu quả về dự án đầu tư

Dựa trên số liệu định tính B

Dựa trên phân tích định lượng C

Dựa trên phân tích giá trị tăng thêm trên cả 2 yếu tố định tính,

định lượng,

Mô hình tổ chức ma trận trong một doanh nghiệp A

Phù hợp với mọi loại hình DN----> chọn C B

Với DN có quy mô nhỏ C

Với DN có nhiều dự án D

Với DN tập trung quyền lực lãnh đạo 7

Tiểu thuyết văn xuôi tiêu biểu:

Truyện Kiều B

Chinh phụ ngâm

Tắt đèn D

Tố Tâm E

Đề thi lấy ngẫu nhiên trong ngân hàng đề thi nên cùng 1 ca thi nhưng mỗi người 1 đề khác nhau,

các bạn cứ chủ động nháp và viết nhé vì như phòng tớ không phát nháp đâu

cách bạn xử lý tình huống trong những giai đoạn khó khăn,

cách tiếp cận khách hàng,

cách làm việc nhóm,

ai biết nhiều thì càng tốt,

đủ thể loại từ văn học,

địa lý,

xã hội,

thanh toán quốc tế (Điều kiện thương mại quốc tế,

câu điều kiện,

có lẽ sẽ để giành khi phỏng vấn

Đề thi GDV (2012

Đề thi Vietcombank tại Bắc Giang

câu mình nhớ được trong đề

thi VCB ngày 11/10 vừa rồi

nhớ được hết các đáp án a,b,c,d nữa

Cóbạn nào cũng thi nhớ được thì bổ sung thêm nhé

Hiện nay các NHTM tại Việt Nam a

Được phép Mở sàn giao dịch vàng,

huy động và cho vay vàng b

Được phép Mở sàn giao dịch vàng,

không được huy động cho vay bằng vàng c

Không được phép mở sàn giao dịch ,

được huy động cho vay bằng vàng d

Không được phép mở sàn giao dịch vàng,

huy động cho vay bằng vàng

VCB có

Số năm kinh nghiệm trung bình là

10 năm

Số nhân viên tối thiểu có kinhnghiệm từ 8 đến 12 năm là bao nhiêu

Dự kiến trong năm nay khả năng nền kinh tế tăng trưởng nhanh là 30%

Nếu kinh tếtăng trưởng nhanh: VCB trả cổ 20%

Nền kinh tế tăng trưởng chậm: VCB trả

Hỏi xác suất nền kinh tế tăng trưởng nhanh là bao nhiêu

Khi cung tiền tăng thì điều nào sau đây ko xảy ra trong ngắn hạn a

Giá cả tăng b

Thất nghiệp giảm c

Tổng sản phẩm quốc dân tăng d

Lãi suất giảm 5

Đặc điểm của cho vay thấu chi

Không cần TSĐB,

phục vụ nhu cầu vốn lưu động b

Không cần TSĐB,

lãi suất cao hơn ls cho vay thông thường c

Có TSĐB,

lãi suất cao hơn ls cho vay thông thường 6

Thư bảo lãnh và thư tín dụng giống nhau ở chỗ

Ngân hàng phát hành dung uy tín của mình thay cho khách hàng b

Standby L/C có đặc điểm gì trong các đáp án sau: 8

Cấu trúc khoản vay,

xác định lãi suất cho vay,

hồ sơ thẩm định được thực hiện nhằm: 9

Nếu NHTW áp dụng chế độ tỉ giá cố dịnh thì:

Chính sách tiền tệ sẽ mất tác dụng b

Lãi suất đồng nội tệ thay đổi trong phạm vi nhất định c

Nguyên tắc thận trọng: 11

Các loại nguồn lực vô hình: chi phí giai đoạn nghiên cứu,

thế thương mại tạo ra từviệc chuyển nhượng sáp nhập DN 12

Khi ngân hàng cho vay trả góp,

hình thức nào sau đây ngân hàng có lợi nhất a

Gốc trả cố định từng kì,

lãi hàng kì tính theo số dư gốc ban đầu b

Gốc trả cố định từng kì,

lãi hàng kì tính theo số dư gốc hàng kì c

Gốc và lãi chia đều cho mỗi kì hạn trả nợ 13

Trong thanh toán L/C trong hai ngày sau cần quy định ngày nào trước

Ngày giao hàng muộn nhất b

Ngày hết hạn L/C 14

Lợi nhuận hoạt động là lợi nhuận nào sau đây a

Lợi nhuận sau khi trừ đi giá vốn hàng bán b

Phần có sẵn sau khi trừ đi giá vốn và chi phí hoạt động c

Lợi nhuận còn lại sau khi trừ đi giá vốn,chí phí hoạt động,

Lợi nhuận gộp được xác định là a

Lợi nhuận sau khi trừ đi giá vốn hàng bán b

Lợi nhuận … 16

Trong các phương thức thanh toán sau,

phương thức nào đơn giản,

Tín dụng chứng từ b

Chuyển tiền c

Nhờ thu

Bancassurance là gì

Công ty

bảo hiểm chào bán các sản phẩm dịch vụ tài chính và ngân hàng thông

Các ngân hàng tham gia cung cấp các sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng của mình c

Cái nào sau đây không phải là tài sản có của tổ chức tín dụng a

Tiền gửi tại TCTD khác b

Cho vay c

Giấy tờ có giá do chính tổ chức tín dụng phát hành d

Đầu tư chứng khoán

Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng tới quyết định đầu tư vào một loại chứng khoán của nhà đầu t 20

Yếu tố ảnh hưởng tới giao dịch kiều hổi của khách hàng cá nhân tại ngân hàng a

Thái độ phục vụ của nhân viên,

Phí giao dịch,

Biến động lãi suất

Trong dài hạn có xu hướng cao hơn ngắn hạn b

Khách hàng có 1 sổ tiết kiệm có kì hạn muốn đến rút tiền trước hạn thì lãi suất sẽ được tính nh a

Theo như lãi suất trên số tiết kiệm với số ngày gửi thực tế b

Áp dụng lãi suất thấp hơn lãi suất trên sổ tiết kiệm c

Áp dụng lãi suất 0% d

Tùy theo chính sách của ngân hàng

Khách hàng tới ngân hàng chuyển tiền ra nước ngoài cần a

Có văn bản chấp thuận của NHNN b

Có mục đích cụ thể c

Tài sản đảm bảo trong cho vay

Nguồn tra nợ chính khi cho vay mua sắm tài sản cố định a

Giá trị thanh lý b

Dòng tiền tạo ra từ TSCĐ c

Khấu hao TSCĐ d

Phương pháp định giá theo giá trị thị trường a

Ít được sử dụng trong thực tế b

Là kết hợp của định giá theo phương pháp chi phí và phương pháp theo thu nhập c

Đề thi Tín Dụng va GDV (2012

hỏi đủ các kiến thức vi mô,

vĩ mô,

các luật c'thi tham khảo nhá : 1 Giả sử mức tiêu dùng cận biên là 0,8

Khi Chính Phủ tăng chi tiêu 2000 thì tổng cầu A Tăng 2000 B Giảm 2000 C Tăng 10000 D'Giảm 10000 2 Nếu Chính phủ tăng chi tiêu và thuế cung 1 lượng thì

A Tổng cung dài hạn tăng B Tổng cung ngăn hạn tăng C Tổng cầu giảm D'Tổng cầu tăng 3 Khi thâm hụt ngân sách,

Chính phủ phát hành trái phiếu CP cho các NHTM sẽ làm cho A Cung tiền tăng B Cung tiền giảm C Lãi suất tăng D'Lãi suất giảm 4

Chính sách điều hành tỷ giá hiện nay A Chính sách thả nổi tất cả các loại tỷ giá B Chính sách giao dịch biên độ với tất cả các loại tỷ giá C Chính sách giao dịch biên độ với USD/VND và thả nổi với các tỷ giá khác D'Chính sách tỷ giá cố định với tất cả các loại tỷ giá 5

Chính sách lãi suất cho vay và huy động của NHNN áp dụng cho NHTM hiện nay A Trần lãi suât đối cả cho vay và huy động B Trần lãi suất đối với cho vay và tự thỏa thuận với huy động C Tự thỏa thuận với cho vay và trần lãi suất với huy động D'Tự thỏa thuận với cả cho vay và huy động 6

Loại thất nghiệp nào sau đây là thất nghiệp cơ cấu

A Do cty chứng khoán đổi mới quy trình công nghệ sang khớp lệnh tự động nên Nam bị sa thải d'B Do kinh tế suy thoái nên cty đã sa thải Nam

C Tuy tốt no đại học với bằng giỏi nhưng Nam phải chờ đến đợt thi tuyển của VCB vào tháng tới D'Cả 3 phương án trên 7

Ở mức thất nghiệp tự nhiên sẽ không có A Thất nghiệp cơ cấu

B Thất nghiệp tạm thời C Cả A và B D'Thất nghiệp chu kỳ 8

Khoản mục nào sau đây sẽ không đc ghi vào BCĐKT của DN A Doanh thu B Hàng tồn kho C Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn D'Phải trả người bán 9

Nếu doanh nghiệp bán một phần lớn sản phẩm của mình cho 1 người mua thì sẽ có sức thuận với người mua A Đúng B Sai 10

Hiện tại các đơn vị thanh toán của VCB đã chấp nhận các loại thẻ tín dụng quốc tế nào A Visa,

Master,

American Express B Visa,

Master,

American Express,

Diners Club C Visa,

Master,

American Express,

Diners Club,

JCB D'Visa,

Master,

American Express,

Diners Club,

VCB trở thành thành viên chính thức của tổ chức thẻ MasterCard,

Amex lần lượt A 1993 1994 2000 B 1994 1995 2001 C 1995 1996 2002 D'1996 1997 2003 12

Sản phẩm trung gian khác sản phẩm cuối cùng ở A Mục đích sử dụng B Thời gian tiêu thụ C Độ bền trong quá trình sử dụng

D Cả 3 câu đều đúng 13

Chỉ tiêu nào sau đây tăng trưởng tỉ lệ nghịch với tốc độ tăng trưởng kinh tế A Lạm phát B Thất nghiệp C Chỉ số giá tiêu dùng D'Cả A B C

Nếu đường cầu tiền hoàn toàn không nhạy cảm với lãi suất thì khi NHNN tăng cung tiề A Cầu tiền ko đổi,

lãi suất ko đổi B Cầu tiền giảm,

lãi suất giảm C Cầu tiền tăng,

lãi suất giảm D'Cầu tiền giảm,

lãi suất tăng Câu 15> 28 ở #8 page 1 nha mọi ng` Nữa nè,

lúc nãy tưởng xong rùi,

hóa ra là 1 post nó giới hạn độ dài,

bi h là từ câu 15 đến 30 15

Chi phí nào sau đây không đc tính vào nguyên giá TSCĐ A Chi phí nâng cấp thiết bị để máy móc hoạt động với công suất như thời điểm mới mua B Chi phí sửa chữa thiết bị để tăng thời gian sử dụng hiệu quả của máy móc C Chi phí nâng cấp thiết bị để tăng năng suất của máy móc 16

Mục tiêu của Marketing ngân hàng theo thứ tự A Nghiên cứu sản phẩm hiện có,

phát triển sản phẩm mới,

đa dạng hóa sản phẩm B Đa dạng hóa sản phẩm,

nghiên cứu sản phẩm hiện có,

phát triển sản phẩm mới C Đa dạng hóa sản phẩm,

phát triển sản phẩm mới D'Nghiên cứu sản phẩm hiện có,

đa dạng hóa sản phẩm 17

Kết quả đạt đc nhờ Maketing sắp xếp theo thứ tự A Tăng chất lượng sản phẩm,

tăng khả năng sinh lời,

tăng khả năng cạnh tranh B Tăng chất lượng sản phẩm ,

tăng khả năng sinh lời,

tăng khả năng kinh doanh an toàn C Tăng khả năng sinh lời,

tăng chất lượng sản phẩm,

tăng khả năng kinh doanh an toàn

D Tăng khả năng sinh lời,

tăng chất lượng sản phẩm,

tăng khả năng cạnh tranh 18

Mục tiêu cuối cùng của Marketing ngân hàng A Chất lượng sản phẩm,

dịch vụ tăng B Khả năng quảng bá sản phẩm,

cạnh tranh với đối thủ đc nâng cao C D'ko nhớ :d 19

Quy mô vs cấu trúc tiền gửi chịu ảnh hưởng của các nhân tố A Lãi suất,

Mạng lưới các điểm giao dịch,

tính đa dạng của sản phẩm

B Tính thời vụ chi tiêu (lễ tết),

lãi suất,

mạng lưới các điểm giao dịch,

tính đa dạng của sản phẩm C Tính thời vụ chi tiêu (lễ tết),

mạng lưới các điểm giao dịch,

tính đa dạng của sản phẩm 20

Khi cung tiền tăng và vòng quay của tiền giảm thì A GDP tăng,

lạm phát tăng B GDP giảm,

lạm phát tăng C GDP tăng,

lạm phát giảm D'GDP giảm,

Theo luật các TCTD hiện hành,

phát biểu nào sau đây là đúng

A Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của B Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có củ

C tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan không được vượt hàng thương mại D'Cả A B C 22

NHTM ko đc phép cho vay đối với đối tượng nào sau đây A Thành viên Hội đồng quản trị B thành viên Ban kiểm soát C thành viên Hội đồng thành viên D'Cả A B C 23 NHTM ko đc phép cho vay đối với đối tượng nào sau đây

A Kế toán trưởng của tổ chức tín dụng B Giám đốc chi nhánh của tổ chức tín dụng C Người thẩm định,

xét duyệt cấp tín dụng D'Cả A B C 24 Chủ thẻ VCB Conect24 có thể chuyển khoản A cho chủ thể VCB khác B có thể chuyển khoản ngoại mạng nếu cùng trong hệ thống chuyển mạch thẻ Việt Nam C A B đều đúng D'A B đều sai 25

Sản phẩm ngân hàng bán lẻ được áp dụng với A Cá nhân,

doanh nghiệp siêu nhỏ C Cá nhân hộ gia đinh,

doanh nghiệp vừa và nhỏ D'Doanh nghiệp siêu nhỏ,

doanh nghiệp vừa và nhỏ 26 Khi số ngày phải thu của doanh nghiệp tăng lên có nghĩa là A Phải thu của DN đối với khách hàng tăng lên B Phải thu của DN đối với khách hàng giảm xuống C DN tăng khả năng thu hồi nợ D'Cả A B C đều sai 27 Tỉ suất lãi gộp (gross margin) được xác định như sau A Trừ đi giá vốn hàng bán từ doanh thu thuần rùi chia cho doanh thu thuần B Trừ đi giá vốn hàng bán từ doanh thu thuần rùi chia cho giá vốn hàng bán C Lấy giá vốn hàng bán chia cho doanh thu D'Lấy doanh thu chia cho giá vốn hàng bán 28 Lợi nhuận gộp được xác định như sau A Lợi nhuận sau khi trừ đi chi phí hoạt động

B Lợi nhuận sau khi trừ đi chi phí hoạt động,

giá vốn và chi phí bán hàng,

chi phí quản lý C Lợi nhuận sau khi trừ đi chi phí hoạt động,

giá vốn và chi phí bán hàng,

lãi vay D'Chính là lợi nhuận sau thuế ghi trên BCTC

ĐỀ Số 1 PHẦN 1: sử dụng ngôn ngữ (30 điểm) : Khoanh tròn câu trả lời đúng 1

Trong dài hạn

là do sự gia tăng giá nguyên liệu

Đây là tình huống mà giá cả tăng lên để theo kịp với chi phí sản xuất tăng lên

Trong một phù hợp với điều kiện thông thường của chúng tôi,

Đây là một lá thư từ một ngân hàng thanh toán cho phép của một số tiền nhất định để một người hay một công ty

dự thảo của ngân hàng c

Chúng tôi gửi kèm theo của chúng tôi

mà là một yêu cầu chính thức để thanh toán

Ngành công nghiệp và xây dựng

đang đối mặt với khó khăn do hiệu quả thấp và khả năng cạnh tranh

Nó được phàn nàn rằng điện thoại và cuối Communicatios Công ty đang hoạt động trong một môi trường rất thuận lợi mà không có bất kỳ

độc quyền b

Chúng tôi tự hào về mức độ rất cao của các dịch vụ chúng tôi cung cấp và quen với việc tổ chức hội nghị

Khách sạn Sofitel Plaza có một loạt tiện và không có nghi ngờ bạn sẽ được biết

thực tế là địa phương có nhiều lợi ích văn hóa

Khi chúng tôi nhận được xác nhận ngân hàng của bạn của L'/ C,

đặt hàng của bạn sẽ được thực hiện

Impex là một công ty quốc tế trong đó đề

Một giảm giá có thể dẫn đến những khó khăn nghiêm trọng cho nhiều nhà sản xuất và có thể làm cho chúng đi

MD hỏi ông Green

rằng ông đã hoàn thành báo cáo b

cho dù ông đã hoàn thành báo cáo c

đã cô đã hoàn thành báo cáo d

if đã ông đã hoàn thành báo cáo 12

ĐBSCL cũng muốn biết

khi ông Green sẽ trình bản báo cáo b

khi ông Green sẽ nộp báo cáo c

khi ông Green sẽ nộp báo cáo d

khi ông Green sẽ gửi báo cáo 13

Bạn có muốn

làm ơn

Hàng hoá trong danh mục này có các

Tôi sẽ đặt một số

Các Bộ phận Sales & Marketing sẽ được chia thành hai

Sở Dịch vụ Quản lý mới sẽ được tạo ra

Hơn nữa b

Do đó c

Mặc dù d

Nếu không 16

Ngày ra mắt là do,

các sản phẩm mới chưa sẵn sàng

Vì vậy,

các công nhân shopfloor đang làm việc bây giờ

Tuy nhiên b

Tuy nhiên c

Mặc dù d

Mặc dù có 17

Biến động trong tỷ giá hối đoái gây ra sự bất ổn

Nó làm cho dự báo khó khăn hơn

Ngoài ra b

Vì vậy,

Để mà d

Để 18

Sản xuất phần mềm mới không nhất thiết phải đắt tiền,

đổi mới trong phần cứng máy tính chắc chắn liên quan đến chi phí khổng lồ

Ông Green,

là một doanh nhân có kinh nghiệm là rất mong muốn mở rộng kinh doanh của mình ở Trung Đông

Một trong những tai nạn họ đã là khá nghiêm trọng

Một thợ

được làm việc b

đã làm việc d

đã làm việc 21

Số lượng trên biển Việt nhà đi s'

đã tăng lên d

Thời hạn cho vay của ngân hàng sẽ tốt hơn so với những người thuê mua,

vì vậy tôi

đang lựa chọn b

đã chọn c

được lựa chọn d

Ông chủ của tôi đã đi vào và

đã nhìn thấy

Tuần tới,

John đang trở về nhà cho Giáng sinh

Ông hy vọng gia đình của mình

đã được chờ đợi c

đang chờ đợi 25

Bạn có thể nói với ông Blake rằng ông Ali là đây

đã mong c

đã dự kiến Hoàn thành mỗi câu với từ đúng của từ trong ngoặc đơn

(LỢI) Hệ thống mới cũng là

(Thương mại) Thành phố Hồ Chí Minh là lớn nhất

(THÂN) Nguy cơ đầu tư vào hàng hóa lâu bền là

giá đã không thể hiện nhiều

phải có khả năng lãnh đạo cũng như quản lý

PHẦN 2: sử dụng ngôn ngữ (70 điểm) 2

Như họ

dễ hư hỏng phải được đưa ra thị trường càng nhanh càng tốt

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã góp phần đáng kể vào việc thực hiện

Dự án FDI chiếm 12% GDP và 35% của công nghiệp

Kinh tế học nghiên cứu về các xã hội sử dụng khan hiếm của mình

để sản xuất hàng hóa và dịch vụ

Tiền được sử dụng để tiết kiệm cho tương lai,

đó là một cửa hàng của

Cung cấp vốn cho một doanh nghiệp luôn luôn liên quan đến một phần tử của

Kiểm soát các doanh nghiệp và phối hợp khác nhau

Các econnomist là chỉ quan tâm đến dịch vụ mà là

Thay đổi về giá kết quả làm thay đổi số lượng của một mặt hàng cụ thể

Đọc hiểu (30 điểm) Đọc kỹ đoạn văn dưới đây và sau đó làm các nhiệm vụ theo Có vẻ như dễ dàng để nói rằng bạn đang sử dụng nếu bạn làm việc cho một người khác và bạn đang tự

! Nhưng cuộc sống là không hoàn toàn đơn giản như vậy

Là lao động tự do không bị giới hạn cho những người hoạt động kinh doanh của mình,

trong ý nghĩa vật lý của việc sở hữu bất động sản và chứng khoán và có thể sử dụng nhân viên của mình

Một số lượng lớn người làm việc tại nhà trong một loạt các ngành nghề và nhiều người trong số họ được phân loại như là lao động tự do

Ví dụ như các thợ làm tóc đã thiết lập cửa hàng trong một căn phòng của ngôi nhà,

tự do sách thủ môn người không tài khoản cho các doanh nghiệp nhỏ khác,

người phụ nữ giữ quần áo hoặc Tupperware bên,

và các nghệ sĩ có công việc tự do từ xuất bản khác nhau các công ty

Những người làm việc trên một cơ bản tự do "thuê ngoài" kỹ năng của mình cho bất cứ ai sẽ trả tiền cho họ

Một nhiếp ảnh gia tự do,

hoặc có thể được ký hợp đồng để làm một công việc cụ thể cho một tờ báo hoặc thậm chí có thể chụp ảnh các sự kiện về việc thay đổi mà anh / cô ấy có thể bán chúng

Số lượng người ở Anh,

người được xếp vào diện lao động tự do tăng 52% giữa năm 1981 và 1991 2

hoặc lấy lợi thế của một trong những chương trình chính phủ thiết lập của chính mình

Khoanh tròn câu trả lời đúng 11

Mà trong những đề nghị sau đây là một tiêu đề phù hợp cho đoạn văn

Có việc làm hoặc tự

Anh làm thị trường d

Loại việc làm 12

Một người tự làm chủ một

phải thực hiện hướng dẫn b

công trình cho một số người sử dụng lao c

được trả lương hoặc tiền lương d

Việc thông qua cho thấy một

Các mô hình của việc làm không thay đổi ở Anh b

Nếu bạn đang ở trong một công việc,

Nó là tiêu chuẩn cho nhiều người ở Anh phải nghỉ học và làm việc cho mình

Ở Anh người có thể có cơ hội hay tài chính để bắt đầu trong kinh doanh cho chính mình

Những gì từng nhấn mạnh sau đây từ / cụm từ tham khảo

Và nhiều người trong số họ được phân loại như là tự làm chủ

"52% giữa năm 1981 và 1991 2

" (Khoản 3) Mà từ trong đoạn văn có nghĩa là sau

để phân loại

tình trạng bị không còn cần thiết cho bất kỳ công việc có sẵn

Điền vào những chỗ trống với MỘT từ thích hợp từ hành lang 19

Trở nên phổ biến hơn ở những bà mẹ của trẻ nhỏ khi họ không phải làm việc tiêu chuẩn 08:00-17:00 mỗi ngày

người khác để giúp họ với kinh doanh của họ

Viết (20 điểm) đã đọc thẻ lời mời này và viết một mô tả ngắn về Hội chợ sách cho một cuốn sách nhỏ •

MỜI 2002 SÁCH HỘI CHỢ

Trung tâm văn hóa thanh thiếu niên

Triển lãm Sách bằng tiếng Việt và nước ngoài

Bản sao miễn phí của danh mục sản phẩm

Miễn phí sử dụng Internet ĐỀ SO 2 PHẦN 1: sử dụng ngôn ngữ (30 điểm) Khoanh tròn câu trả lời đúng 1

Chúng tôi tin rằng các kênh thông tin liên lạc trong công ty sẽ được đơn giản hóa,

việc ra quyết định của chúng tôi sẽ được sắp xếp hợp lý hơn

để b

để d

Không đặt phòng nghỉ sẽ được chấp nhận

nó được đi kèm với các khoản tiền gửi cần thiết

Những người đàn ông nhiều hơn phụ nữ là lao động tự do

công việc này cũng rất phổ biến trong số các bà mẹ có con nhỏ

Tuy nhiên d

Mặc dù có 4

Dịch vụ du lịch đang mở rộng kinh doanh sang Việt Nam,

là một thị trường đang phát triển nhanh

Nhân viên Coca-Cola hưởng lương cao

Họ có thể yêu cầu bồi thường chi phí đi du lịch

Ngoài ra b

Tuy nhiên c

Do đó d

Sau khi xem xét những ưu điểm và nhược điểm của chuyến đi đến Chicago,

ông Green muốn sửa đổi mình

Xuất khẩu của công ty

và dệt may

Tiền tệ là đồng đô la Mỹ

đơn vị b

Có một sự phát triển rất nhanh chóng trong thị trường xử lý máy tính và dữ liệu,

đặc biệt là trong các ngân hàng một

Một nhóm các công ty nhất định

thị trường khi họ đã hoàn toàn kiểm soát trên các mặt hàng cụ thể

độc quyền d

động viên 11

Chúng tôi đang có kế hoạch

loạt các cuộc đàm phán đi vào nơi nghỉ dưỡng khác nhau

Nói chuyện đầu tiên được gọi là "Khám phá Việt Nam" một

Các dấu hiệu trên cửa nói "

thực đơn ăn trưa sẽ có sẵn từ 12:30 chúng tôi hy vọng bạn sẽ có thể tham dự " một

Các nhà tài trợ sẽ được

những nhân viên có thành tích công việc

Thùng loa cần chú

để b

Alison đã hoàn thành dự án của mình

để d

Các nhân viên văn phòng sẽ sử dụng hệ thống trên bàn

Đồng đô la chúng tôi đã tăng

đồng Việt Nam

để b

đối diện 18

Các công ty đa quốc gia

nhanh chóng kể từ khi chiến tranh thế giới 2,

và ngày nay một số có hoạt động tại hơn 100 quốc gia

được phát triển b

đã phát triển c

đã phát triển d

Một vụ nổ lớn gây ra thiệt hại lớn đêm qua tại nhà máy nhiều triệu đô la mới của Perfecta Ltd,

nhà thiết kế thời trang nổi

"Tôi xin lỗi ông Dent sẽ không thể nhìn thấy bạn vào ngày mai

một cuộc họp vào ngày mai 9:30

đang theo học c

Dịch vụ du lịch đang thảo luận

văn phòng tại Việt Nam để mở rộng kinh doanh tại Đông Nam Á

để mở b

Khách du lịch được khuyến khích mạnh mẽ

đi du lịch bảo hiểm cho giai đoạn của cuộc hành trình của họ

đưa ra khỏi b

để đưa ra c

được đưa ra khỏi d

đưa ra khỏi 23

Người quản lý là quan tâm để biết

nếu nhân viên hài lòng với sự sắp xếp mới trong công việc

dù là nhân viên hài lòng với sự sắp xếp mới trong công việc

là nhân viên hài lòng với sự sắp xếp mới trong công việc

những gì nhân viên hài lòng với sự sắp xếp mới trong công việc

Người quản lý đến gặp tôi và hỏi "

Những thay đổi khác với các điều kiện làm việc bạn có nghĩ rằng chúng ta nên thực hiện

Những gì khác thay đổi các điều kiện làm việc,

bạn nghĩ chúng ta nên thực hiện

Nếu bạn nghĩ rằng chúng ta nên thay đổi khác với các điều kiện làm việc

Nếu thay đổi khác mà bạn nghĩ rằng chúng ta nên thực hiện với điều kiện làm việc 25

Sẽ có một bữa tiệc năm mới vào lúc 8:00 vào buổi tối

Nó sẽ được tổ chức tại khách sạn Continental

Mà Hoàn thành mỗi câu với hình thức đúng của từ trong ngoặc 26

(VIỆC LÀM) Hệ thống mới cũng là vì lợi ích của tất cả

(Thay đổi) Công ty sẽ tăng

(LỢI NHUẬN) Nó sẽ được nhiều hơn

để thiết lập một công ty con

Dịch vụ trên toàn thế giới

(EXTREME) Các số liệu cho thấy một

PHẦN 2: sử dụng ngôn ngữ (70 điểm) 2

Chọn một từ thích hợp cho mỗi câu từ danh sách dưới đây (20 điểm) cạnh tranh ~ ~ ~ ~ ~ ~ giảm tăng ~ ~ ~ ~ ~ ~ quản lý nền kinh tế bán hàng ~ ~ ~ ~ ~ ~ giảm biện pháp ~ ~ ~ gấu ~ ~ ~ đặc biệt trung bình ~ ~ ~ ~ ~ ~ kế hoạch độc quyền ~ ~ ~ ~ ~ ~ tốc độ kinh tế 1

Bên cạnh mặt hàng thiết yếu,

người ta cũng mua các mặt hàng không thiết yếu,

sự hài lòng của cá nhân

Tiện ích có liên quan đến quyết định của chúng tôi về những ưu tiên trong sản xuất,

đặc biệt là trong một nền kinh tế tập trung

Kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng hàng năm

Trong năm 1999,

tăng trưởng chậm lại với mức tăng 5% trong GDP

Tăng trưởng GDP của

đứng ở mức 6% trong năm 2000

là 7% trong năm nay

Kinh tế

các dịch vụ mà người dân cung cấp cho phần thưởng tài chính

Các doanh nghiệp đưa ra quyết định về sản xuất và

nguy cơ thành công hay thất bại

Giữa các người bán những mặt hàng giống nhau có ảnh hưởng đến giá cả thị trường của nó

Hầu hết các quốc gia tổ chức một

trên mặt hàng thiết yếu như điện,

nước

Mong muốn của người tiêu dùng đối với một mặt hàng có xu hướng

Như anh nhận được nhiều đơn vị của hàng hóa đó

không chỉ ở Anh mà còn trên khắp các cộng đồng châu Âu

Trong nhiều trường hợp các công ty đang chuyển đổi việc làm toàn thời gian vào các vị trí bán thời gian

Ví dụ,

vào cuối năm 1992 Burtons thông báo rằng năm 1000 công việc cửa hàng toàn thời gian đã được thay thế bằng lên đến 3000 bài viết bán thời gian

Sự khác biệt chính,

giữa làm việc bán thời gian và làm việc toàn thời gian trong các số giờ làm việc

Một nhân viên bán thời gian sẽ làm việc ít hơn so với giờ mở cửa tiêu chuẩn của công ty

Trong một số trường hợp hai nhân viên bán thời gian có thể chia sẻ công việc một công việc toàn thời gian

Sử dụng lao động có thể thích nhân viên bán thời gian bởi vì hóa đơn tiền lương của công ty giảm

Sử dụng lao động cũng tiết kiệm được khoản thanh toán bảo hiểm quốc gia nếu nhân viên bán thời gian kiếm được ít hơn giới hạn thu nhập thấp hơn

Nhân viên bán thời gian linh hoạt hơn

Chúng có thể được sử dụng để trang trải cho nhân viên vắng mặt và làm việc thêm giờ khi công ty đang bận hoặc muốn

Ngoài ra,

nhân viên bán thời gian không có quyền pháp lý như nhau trong luật lao động như nhân viên toàn thời gian,

trừ khi họ làm việc hơn 16 giờ một tuần

Những người làm việc ít hơn tám giờ một tuần có thể không bao giờ được bảo vệ

Điều này có nghĩa họ không thể yêu cầu bồi thường sa thải bất công và không nhận được các lợi ích khác như quyền thai sản,

hưu trí

Khoanh tròn câu trả lời đúng 11

Mà trong những đề nghị sau đây là một tiêu đề phù hợp cho đoạn văn

Toàn thời gian hoặc bán thời gian b

Sử dụng lao động bán thời gian nhân viên c

Làm việc bán thời gian d

Chuyển đổi công ăn việc làm toàn thời gian vào các vị trí bán thời gian 12

Người làm việc bán thời gian một

được quyền làm việc tương tự như ở các nước châu Âu khác

không có được những lợi ích tương tự như nhân viên toàn thời gian trong việc làm

có thể mong đợi sử dụng lao động phải trả tiền cho đào tạo của họ

không có sẵn cho các công ty khi họ cần chúng

Việc thông qua cho thấy một

Các công ty Anh có xu hướng sử dụng nhân viên hơn trên một cơ sở bán thời gian

Các công ty ở Anh có thể phát triển nhanh hơn nếu họ tăng nhân viên bán thời gian

việc làm bán thời gian lợi ích người lao động

làm việc bán thời gian cho phép một người để kiếm được một số tiền và chưa có nhiều thời gian để giải trí

Những gì từng nhấn mạnh sau đây từ / cụm từ tham khảo

Chúng có thể được sử dụng để trang trải cho nhân viên vắng mặt và làm việc thêm giờ

Điều này có nghĩa họ không thể yêu cầu bồi thường sa thải bất công và

" (Khoản 3) Mà từ trong đoạn văn có nghĩa như sau 16

thay đổi từ dạng này sang dạng khác

nhân viên làm công việc giữa chúng

Điền vào những chỗ trống với MỘT từ thích hợp từ hành lang 19

Làm việc bán thời gian là một cách hữu ích để kiếm thêm thu nhập cho những người không thể làm việc

những người muốn bổ sung lương hưu)

Ông đã dành tất cả của mình

mà không suy nghĩ về thế nào là khó cho anh ta để kiếm tiền này

Viết (20 điểm) Đọc thẻ lời mời này và viết một thư luân lưu để cuốn sách xuất bản MỜI 2002 SÁCH HỘI CHỢ Thanh niên Trung tâm Văn hóa Triển lãm Sách trong tiếng Việt và tiếng nước ngoài bản sao miễn phí của danh mục sản phẩm Miễn phí sử dụng Internet Các nhà xuất bản từ trên toàn quốc và Đại học Oxford 21

trong kết nối với thư của bạn ngày 10 tháng 11 2000

đã viết 2

Chúng tôi

cả hai doanh nghiệp 1 & 2,

và bây giờ đã sẵn sàng cho kỳ thi cuối cùng

đã nghiên cứu b

đã nghiên cứu d

đã nghiên cứu 3

John Hartz

một bài giảng khi bị gián đoạn một

được cung cấp 4

Chúng tôi bị chậm

các sản phẩm do các vấn đề kỹ thuật một

được đưa ra b

Chuyên gia tư vấn khuyên chúng ta

một công ty con ở miền Bắc

Cảm ơn bạn,

tôi đã vượt qua kỳ thi

Nếu không có sự giúp đỡ của bạn tôi

đã thất bại 7

Nhân viên tiếp tân hỏi Alison

rằng cô đã thực hiện một đặt phòng b

nếu cô ấy đã bảo lưu

đã cô bảo lưu

cho dù cô ấy đã bảo lưu 8

Các quản lý muốn biết

bao nhiêu doanh thu của họ đã tăng lên

doanh thu của họ đã tăng lên

rằng doanh thu của họ đã tăng lên

có bao nhiêu doanh thu của họ đã tăng lên

Trong năm 1999,

P & G dành 30

nghiên cứu và phát triển

Doanh thu cho thấy sự gia tăng

để c

Nhu cầu

sản phẩm này đang tăng nhanh

Chúng t