PDF -FIȘA DISCIPLINEI - inginerieutclujro - Calculul Adaosurilor de Prelucrare
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9 PDF :10


Like and share and download

Calculul Adaosurilor de Prelucrare

FIȘA DISCIPLINEI - inginerieutclujro

mecanica ucv ro Cercetare PolAutomotive Tema7 img Adaos pdf 3 3 Calculul adaosurilor de prelucrare şi al dimensiunilor intermediare Pentru calculul adaosurilor de prelucare se porne şte de la ultima opera ţie din itinerariul tehnologic de prelucrare, respectiv rectificarea la cota φ180h8 ( 0,063) mm Dup ă cum

Related PDF

3 CALCULE TEHNOLOGICE - Facultatea de Mecanica Craiova

mecanica ucv ro Cercetare PolAutomotive Tema7 img Adaos pdf 3 3 Calculul adaosurilor de prelucrare şi al dimensiunilor intermediare Pentru calculul adaosurilor de prelucare se porne şte de la ultima opera ţie din itinerariul tehnologic de prelucrare, respectiv rectificarea la cota φ180h8 ( 0,063) mm Dup ă cum se observ ă din tab 2 ordinea opera ţiilor este urm ătoare 1
PDF

222 Calculul adaosurilor de prelucrare şi al dimensiunilor

mecanica ucv ro Cercetare PolAutomotive Tema7 img Adaos 2 2 2 Calculul adaosurilor de prelucrare şi al dimensiunilor intermediare pentru suprafa ţa 0 φ40,8 −0,02 mm a) Rectificare de degro şare (opera ţia precedent ă este strunjirea de finisare)
PDF

TEHNOLOGIA TURNARII - simtuiasiro

sim tuiasi ro wp content uploads G Barbu Tehnologia construcţia reţelei de turnare, valoarea adaosurilor de prelucrare şi a adaosurilor tehnologice, mărimea ramelor de formare Poziţia piesei la turnare are o influenţă directă asupra calităţii viitoarei piese, cât şi asupra cheltuielilor de producţie La analiza poziţiei piesei în timpul turnării trebuie să se ţină seama de
PDF

MATERIALE ŞI TEHNOLOGII ÎN INGINERIA MECANICĂ

ime upg ploiesti ro attachments article 102 MAS IE Baz prelucrare mecanică Prin etape de prelucrare în realizarea unei suprafeţe se înţeleg operaţiile, aşezările, fazele şi trecerile necesare realizării condiţiilor tehnice impuse suprafeţei Indiferent de procedeul de prelucrare aceste etape pot fi de degroşare de semifinisare, de finisare şi de superfinisare (mare fineţe)
PDF

TEHNOLOGIA FABRICĂRII MAȘINILOR - utmmd

utm md wp content uploads 2018 12 30 Tehnologia S2 – Stabilirea adaosurilor de prelucrare și determinarea dimensiunilor operaționale ale pieselor Determinarea adaosurilor de prelucrare Calculul dimensional al semifabricatului Analiza prealabilă a va‐ riantelor de obținere a semifabricatelor 3 S3 – Bazarea semifabricatelor 2
PDF

Tehnologii Speciale de Prelucrare (TSP) an 4

biblioteca regielive ro cursuri mecanica Tehnologii Speciale de Prelucrare (T S P) an 4 Acest curs prezinta Tehnologii Speciale de Prelucrare (T S P) an 4 In acest PDF poti vizualiza cuprinsul si bibliografia (daca sunt disponibile) si aproximativ doua pagini din
PDF

Tehnologia construcției de mașini I - tinreadusarbmd:8888

tinread usarb md 8888 tinread fulltext balanici tehn Dependența mărimii uzurii de elementele regimului de așchiere 4 10 2 Calculul adaosurilor de prelucrare și determinarea dimensiunilor operaționale ale pieselor Calculul dimensional al semifabricatului Analiza prealabilă a variantelor de obținere a semifabricatelor 4 12 3 Analiza statistică a preciziei Determinarea preciziei
PDF

FIȘA DISCIPLINEI - Facultatea de Inginerie

inginerie utcluj ro files fise disciplina ipm Calculul coeficientului de utilizare al materialului Intocmirea itinerarului tehnologic Alegerea bazei tehnologice de aşezare ispozitive pentru echiparea masinilor unelte Calculul adaosului de prelucrare Calculul dimensiunilor intermediare Calculul regimului de aşchiere optim Alegerea sculei aschietoare Precizia de prelucrare mecanică
PDF

TEHNOLOGII DE RECONDIÞIONARE “I PROCESˆRI ALE SUPRAFEÞELOR

cmmi tuiasi ro docs cursuri Tehnologii Procesari pdf anume calculul adaosurilor de prelucrare, al dimensiunilor intermediare ”i al regimurilor de a”chiere, precum ”i normarea acestor lucrªri Sunt date de asemenea, principiile generale de proiectare a proceselor tehnologice de recondiþionare ”i a întreprinderilor de reparaþie,
PDF

FIȘA DISCIPLINEI - inginerieutclujro


PDF

Calculul Astrogramei.pdf

Read Online harta astrala Epub - bestpracticebooktk

PDF curs de jyotish Webgardenmedia1 webgarden pdf PROGRAMA 20CURSULUI 20DE 20JYOTISH pdf PDF TL Astrologie color pt pdf site indd Eurocor eurocor ro doc tl 38 Lectie Demo Astrologie pdf PDF încerc s

CALCULUL SARPANTĂ 2015.doc

devizul – document justificativ - MFINANTEro

PDF metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor aiir timisoara ro docs 2018 Mc001 F1 rev1 20apr2018 pdf PDF Untitled ConSteel Software consteelsoftware files articleUploads 1457 volum CM13 pdf PDF Untitledkeresztur ro docs hatarozat 2015 hot 033

calculul unui arbore

1 CIRCUITE ELECTRICE LINIARE - automationucvro

webbut unitbv ro Carti on line OM Jula Lates 2004 Cap4 pdf greutate sau atunci când este necesar ă introducerea prin arbore a unui alt arbore (arborii coaxiali ai cutiilor de viteze planetare sau arborii cutiilor de viteze cu axe fixe ale unor tractoare, prin interiorul cărora trece arborele

gamediators calculus 9th edition varberg purcell

Calculus Cheat Sheet

Stochastic Calculus Cheatsheet

PDF Cheat Sheet Pauls Online Math Notestutorial math lamar edu pdf Calculus Cheat Sheet All pdf PDF Derivative Cheat Sheet Pauls Online Math Notestutorial math lamar edu pdf Calculus Cheat Sheet Derivatives pdf PDF Common Derivatives and Integrals

 1. calculus cheat sheet derivatives
 2. multivariable calculus cheat sheet
 3. calculus cheat sheet derivatives and integrals
 4. limits cheat sheet
 5. calculus 2 formula sheet
 6. precalculus cheat sheet
 7. calculus cheat sheet with examples
 8. calculus formulas and theorems

Calculus for iit jee.pdf

LIMIT AND CONTINUITY

PDF Integral Calculus solutions Pioneer Mathematics pioneermathematics PAPER A Integral 20calculus 20Sol pdf PDF Elements of the Differential and Integral Calculus pdf djm ccdjm cc Elements Differential Integral Calculus Granville edited 2

 1. integration pdf
 2. derivatives calculus pdf
 3. introduction to calculus pdf
 4. basic calculus problems with solutions pdf
 5. integral calculus pdf
 6. advanced calculus problems and solutions pdf
 7. differential calculus tutorial pdf
 8. calculus for beginners pdf free download

PDF Neither Newton nor Leibnitz University of Rochester pas rochester edu ~rajeev papers canisiustalks pdf PDF Calculus Developed in South India Springer Link link springer content 10 1007 2F978 3 030 17509 2 20 pdf

Calculus Salas

Jerrold Marsden - CaltechAUTHORS

avevret firebaseapp 34 Calculus (Vol I) Una Y Libros»Cálculodiferencialeintegral»46212 DownloadCalculus(Vol I) UnaYVariasVariables(4ªEd ) pdf EinarHille DescargarPDF Leerenlínea Calculus unayvariasvariables nightwitchbodyart Salas Etgen Calculus Solution Wh Salas Etgen Calculus Solution Wh75835 Pdf Enligne 2019 Calculus By Salas Hille Etgen 10Th Edition Download Calculus By Salas Hille

Calculus SE FM

Multi-type display calculus for Propositional Dynamic Logic

PDF is category theory to FM as calculus is to physics University of cs toronto edu ~zdiskin Pubs googleDiscussion pdf PDF THE 1r CALCULUS IN FM Springer Link link springer content pdf 10 1007 978

Home back Next

Description

TEMA 1 CALCULUL ADAOSURILOR DE PRELUCRARE

Recapitulare noţiuni de bază: Adaosul de prelucrare poate fi:

- total

b) pentru adaosuri simetrice (bilaterale) la suprafeţe plane opuse,

prelucrate simultan: 2 Apimin = 2 Rz i −1 + Si −1 + 2( ρ i −1 + ε i )

c) pentru adaosuri asimetrice (unilaterale) la suprafeţe plane opuse prelucrate sucesiv sau pentru o singură suprafaţă plană: A pimin = R zi −1 + S i −1 + ρ i −1 + ε i Notaţiile folosite sunt: Api min = adaosul de prelucrare minim pentru operaţia (faza) i,

considerat pe o parte (pe rază sau pe o singură faţă plană)

considerat pe diametru sau pe două feţe plane opuse ,

Rz i+1 = înălţimea neregularităţilor profilului,

rezultată la operaţia precedentă (i-1)

Si+1 = adâncimea stratului superficial defect,

format la operaţia precedentă (i-1)

ρi+1 = abaterile spaţiale ale piesei de prelucrat faţă de bazele tehnologice ale piesei,

rămase după efectuarea operaţiei (fazei) precedente (i-1)

εI = eroarea de instalare a suprafeţei de prelucrat (iniţiale) la operaţia sau faza considerată i

În unele cazuri concrete de prelucrare,

unele din componentele adaosului minim de prelucrare se pot exclude din relaţia de calcul

Exemple:

Adaosul de prelucrare se determină prin două metode: 1

metoda experimental-statistică

Să se calculeze adaosurile de prelucrare şi dimensiunile intermediare pentru un arbore de reductor

Semifabricat: bară de oţel rotund laminat la cald Material: OLC 45 STAS 880-80 Producţie de serie mică Operaţii:

- debitare

cilindrice (într-o operaţie)

006 +0 ,

025 +0 ,

Φ 20 −0,085 ,

Φ 25 −0,007 Pentru stabilirea diametrului barei laminate se calculează adaosurile de prelucrare pentru suprafaţa cu diametru maxim

Pentru suprafaţa Φ 25 +−00,,007 007

a) pentru rectificare (operaţia precedentă este strunjirea într-o singură fază)

Rz i-1 = 25 μm ([2],

pag 213) Δc = 0,13 μm/mm ([2],

Adaosul minim pentru rectificare este: ([2],

pag 192) 2 A pimin = 2 R zii −1 + 2 ρ i −1 = 2,25 + 2,28 = 106 μm Pentru operaţia precedentă

- avem:

d i −1max = d'imax + 2 A pinom = 25,007 + 0,190 = 25,197 mm

Se rotunjeşte: di max = di nom = 25,2 mm

operaţia de strunjire se execută la cota: Φ 25,2 +−00 mm

a) pentru strunjire (anterior strunjirii materialul bară este sub formă de laminat): ([2],

ρ c'= 2Δ clc Δ c'= 1,5μm / mm ([2],

material fixat în ρ centr = 0,25 mm = 250μm prisme autocentrante

Deci: ρ i −1 = 326 2 + 250 2 = 411μm

Adaosul minim pentru strunjire este: 2Api min = 2 (Rz i-1 + Si-1) + 2ρi-1 = 2 (125 + 150) + 2

Abaterea inferioară la diametrul barei laminate: Ai =

Diametrul de calcul al barei laminate: ([2],

ds nom = 25,2 + 1372 + ⏐-0,9⏐= 27,472 mm Se alege din tabelul 41,

Adaosul de prelucrare nominal real (recalculat) pentru operaţia de strunjire a treptei Φ 25 +−00,,007 007 mm este: 2Api nom = di-1 nom

Pentru suprafaţa Φ 24,5 mm: Adaosul nominal de strunjire se determină prin diferenţa dintre diametrul barei laminate şi diametrul suprefaţei strunjite: 2Api nom = ds

-df = 28

Pentru suprafaţa Φ 20 +−00,,025 085 mm: a) pentru rectificare se adoptă acelaşi adaos nominal ca şi la suprafaţa Φ 25 ± 0,007: 2Api nom = 190 μm Diametrul maxim al suprafeţei finite este: 20

205) ([2],

Pentru suprafeţele Φ 17 ± 0,006 mm a) pentru rectificare se adoptă acelaşi adaos ca şi la celelalte suprafeţe rectificate: 2Api nom = 190 μm Diametrul maxim al suprafeţei finite este: 17 + 0,006 = 17,006 mm Diametrul maxim înainte de rectificare (după strunjire) este: Di-1 max = di max + 2Api nom = 17,006 + 0,190 = 17,196 mm se rotunjeşte: di-1 max = 17,2 mm di-1 nom = di-1 max = 17,2 mm Din [2],

b) pentru strunjire adaosul se determină prin diferenţa diametrelor de strunjire ale treptelor vecine: 2Api nom = 20,2

Calculul adaosurilor pentru prelucrarea suprafeţelor frontale la cota L'= 250 mm

Suprafeţele frontale de capăt se prelucrează prin frezare,

operaţia precedentă fiind debitare pe ferăstrău

Din [2],

D'= 0,01

0,2 + 2

pag 170) Abaterile limită la lungimea de debitare sunt ± 0,58 mm (1,16: 2),

Deci adaosul nominal calculat pentru frezarea frontală este: 2Ai nom = 2Api nom + ⏐Ai⏐ = 0,96 + ⏐-0,6⏐ = 1,56 mm ([2],

Lungimea nominală pentru debitare este: Lnom = 250 + 1,56 = 251,56 mm,

se rotunjeşte la Lnom = 252 mm La debitare se va respeta cota: 252 ± 0,6 mm Valoarea reală (recalculată) a adaosului nominal este: 2Apinom = 252

Elementele adaosului minim,

Adaos minim,

Adaos nominal calculat,

Toleranţa T,

Dimensiunile suprafeţei

Dimensiunea nominală,

Notarea cotei în documentaţie,

Suprafaţa Φ 25− 0,

Φ 28 +−00,,57

Semifabricat

Strunjire

Φ 25,2 +−00,

Rectificare

Φ 25 +−00,,007 007

Suprafeţele frontale,

la cota 250 − 0,8 mm Debitare

25260,6

Frezare frontală