PDF -wwwcantholiborgvn - Cac Chuoi Xung Cong Huong Tu
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9 PDF :10


Like and share and download

Cac Chuoi Xung Cong Huong Tu

wwwcantholiborgvn

gs1 vn wp content uploads 2017 01 4 Kha nang truy ho tro ve cong nghe va thiet lap cac tieu chuan da nganh cong nghiep ve phan dinh san pham va cac trao doi dien tu lien quan Thong qua mot bo tuong xung cac cong cu

Related PDF

Khả năng truy nguyên thịt bò - gs1orgvn

gs1 vn wp content uploads 2017 01 4 Kha nang truy ho tro ve cong nghe va thiet lap cac tieu chuan da nganh cong nghiep ve phan dinh san pham va cac trao doi dien tu lien quan Thong qua mot bo tuong xung cac cong cu phan dinh san pham va hau can, cac ma vach chuan va cac hoat dong thuong mai dien tu, GS1 cung cap cho moi ben tham gia thuong mai cac bien phap de thuc hien quan ly co hieu qua
PDF

CHƯƠNG 1: MAT LAB CƠ BẢN - uetvnueduvn

uet vnu edu vn ~tantd dieukhien Chuong 1 Matlab co ban pdf CHƯƠNG 1 MATLAB CƠ BẢN §1 KHỞI ĐỘNG MATLAB 1 Khởi động MATLAB MATLAB (Matrix laboratory) là phần mềm dùng để giải một loạt các bài toán kĩ thuật, đặc biệt là các bài toán liên quan đến ma
PDF

so 02 NQ-TU ngay2016-02-05 (1) - quangninhgovvn

quangninh gov vn Lists VanBanPhapQuy Attachments khoáng có sv xung dêt vói phát triên cùa các ngành dich vu cùa tinh, nhât là dôi vói dich vu du lich; (2) Do ånh huðng cùa suy thoái kinh tê toàn câu tir näm 2012 dên nay nên hoat dêng dich vu cùa tinh ånh huðng Chung, viêc phát trien các 10Qi hình dich vu cüng nhu viêc thu hút nguôn luc dâu tu dê phát triên
PDF

MODULE 1: KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI KHÁCH HÀNG

hoidap vnn vn Tai lieu megavnn giaotiep pdf tin có được, làm thức tỉnh những hứng thú tình cảm sâu sắc và để giải toả xung động của mỗi cá nhân
PDF

BO NaNG NGHI-E:P PHAT TRIEN NaNG THaN - mardgovvn

mard gov vn Documents TaiLieuHuongDanHCC QD xu§ tkh~u tom nguyen con va cac san pham tom cua Viet Nam di cac mroc tren the gioi 2 Cac thang con lai cua nam 2016 va nam 2017, t~ptrung huang dftnva h6 tro cac doanh nghiep co kha nang xay dung thanh cong co so nuoi tom co chuoi san xuat bao dam an toan dich b~nh, dap lmg yeu c~u xu§ tkh~u tOm nguyen con va cac sanph~m tOm II Ml)CTIEU 1
PDF

ky thuat chan nuoi lon trong nong ho 8 1 - trungtamqlkdgcomvn

trungtamqlkdg vn TTG Res Uploads Acrobat chuôi hoäc các loai lá khác che lên bên ngoài và chèn gach dá xung quanh Luu ý Néu phân gia súc 6m thì trôn thêm vôi bôt vào phân sau dó dem Cl Có thd trôn thêm chät phq gia nhLt lân, kali vào phân chuðng dd rút ngån thði gian và han chê dam bi phân huý
PDF

Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hi - mientayvncom

mientayvn Bo suu tap ky thuat cong nghe Bai giang xu Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu cùng
PDF

3470782017 Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc

bato quangngai gov vn items doc 25994 pdf hiên dât dê xây dung công trình công cong trong xây dyng nông thôn mói Cuêc van dQng "xây dyng gia dình 5 không 3 sach" cùa hQi Liên hiêp Phu nù dã phát huy hiêu quå tích cuc, hàng tháng thuðng xuyên làm v? Sinh các tuyên duðng xã, duðng thôn (Ba Cung, Ba Liên); tô chúc ra quân dQn ve Sinh và san lâp
PDF

CƠ SỞ VỀ MATLAB - hcmuteduvn

4 hcmut edu vn ~huynhqlinh TinhocDC Matlab Co ban ve Chương 1 Cơ sở về MATLAB Biên soạn Nguyễn Thị Hồng Thúy 6 6 4 2 0 2 4 6 20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Ví dụ Vẽ hàm bậc hai 4x2 + 6x 7 trong đoạn [ 6,6]
PDF

wwwcantholiborgvn


PDF

CÁC DẠNG BÀI TẬP CHƯƠNG NGUYÊN TỬ

phương trình sai phân và ứng dụng - Trường Đại học Khoa học Tự

PDF chuyên đề phương pháp giải một số dạng bài tập nâng cao về c2kimdong edu vn Upload CDsinh9 pdf 23112015034018 pdf PDF hệ thống lý thuyết và các dạng bài tập vật lý 10 Hocmai hocmai vn

Các Dạng Bài Tập Về Chất Béo

HÀM SỐ LŨY THỪA-HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT Chương II-GT 12

huynhminhkhai files wordpress 2012 01 TOÁN 9 Thầy Lê Văn Ánh TỔNG HỢP KIẾN THỨC VÀ CÁCH GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP TOÁN 9 A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1 Điều kiện để căn thức có nghĩa thaydungdayhoa uploads news este lipit

Các dạng bài toán thi chọn học sinh giỏi môn hóa học 10 - Gv. Đặng Thị Hương Giang - THPT Đường An

phương trình sai phân và ứng dụng - Trường Đại học Khoa học Tự

PDF chuyên đề phương pháp giải một số dạng bài tập nâng cao về c2kimdong edu vn Upload CDsinh9 pdf 23112015034018 pdf PDF hệ thống lý thuyết và các dạng bài tập vật lý 10 Hocmai hocmai vn

các giao thức xác thực

thūpavaṃso sử liệu về bảo tháp xá-lợi phật - TAM TẠNG SONG

bạn về mỗi một bí tích được đặt trong nhận thức của Giáo Hội về bản tính của thứ trước mặt Thiên Chúa tất cả (đại xá) hay một phần (tiểu xá) các hình phạt  Chương I Ðiều Kiện Giáo Luật Của Các Thể

 1. Các Bí Tích
 2. Bộ Giáo Luật
 3. Luận Câu Xá
 4. truy tầm cứu cánh của phân biệt các
 5. Các bước để được vào cư xá cao niên
 6. thūpavaṃso sử liệu về bảo tháp xá-lợi phật
 7. Các Tông Phái Đạo Phật
 8. Nội quy ký túc xá sinh viên
 9. Sách Nghi thức Chăm sóc Mục vụ cho
 10. Công Giáo khác

Các loại bệnh và thuốc chữa

Vaccine Information Statement: Your Baby's First Vaccines

cúm theo mùa Bệnh cảm lạnh do các loại vi trùng gây ra, thường tác hại trên mũi hơn là bất kỳ bộ phận cơ thể nào khác của quý vị Các triệu chứng bao gồm 12 Tháng Chín 2005 làm vũ khí

 1. Bệnh cúm
 2. Bệnh sốt xuất huyết do siêu vi
 3. Bệnh thỏ
 4. Các Bệnh Truyền Nhiễm
 5. Hướng dẫn Tìm hiểu về Bệnh Than
 6. PHÂN LOẠI CƠN ĐỘNG KINH TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG
 7. Chẩn đoán bệnh sa sút trí tuệ
 8. Bệnh babesiosis
 9. CÁC LOẠI THUỐC TÂM THẦN
 10. Các Bệnh Sốt Xuất Huyết Do Nhiễm Siêu Vi Khuẩn

CÁC LOẠI THUỐC KHÁNG SINH

Thuốc dùng tri ̣chứng Tự Miễn

PDF CÁC LOẠI THUỐC TÂM THẦN askferc PsyMed 20table final rev0909 VIET pdf PDF Danh mục thuốc thiếtapps who int medicinedocs documents s20014vi s20014vi pdf PDF trả lại các loại thuốc thừa cho hiệu thuốc để xử lý thải bỏ an toàn

protradegarment images uploaded Investor Upload Phương pháp chiết khấu dòng tiền thuần Free cash flows v Các phương pháp dựa vào FCF được sử dụng nhiều trong trường hợp nó độc lập với chính sách cổ tức và cơ cấu vốn 6 v Sử dụng các phương pháp

CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG THỨC DỊCH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI SANG TIẾNG VIỆT

Phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản dành cho bác sĩ lâm sàng

PDF Các phương pháp giảng dạy tích cực NTU ntu edu vn Phuong 20phap 20giang 20day Cac 20PPGD 20tich 20cuc 20 28DH 20KHTN 20HCM 2 PDF một số vấn đề cơ bản về phương pháp luận nghiên cứu khoa học

CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VITAMIN TRONG THỰC PHẨM

phương pháp quan sát định tính: loại bỏ sai lầm và - ResearchGate

ĐẠT CÁC CHUẨN ĐẦU RA THEO CDIO Nguyễn Thành Hải, Phùng Thúy Phượng, Đồng Thị Bích Thủy ( )* Trung tâm Nghiên Cứu Cải Tiến Phương Pháp Dạy  Có nhiều vấn đề liên quan đến phương pháp luận nghiên cứu khoa học mà các chủ thể nghiên

 1. Các phương pháp giảng dạy tích cực
 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 3. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CHỦ ĐỘNG
 4. phương pháp quan sát định tính
 5. phương pháp ngừa thai
 6. Các phương pháp điều trị ung thư vú
 7. Các phương pháp làm lạnh thức ăn
 8. những giải pháp cho các vấn đề đang vướng mắc
 9. Các nghiên
Home back Next

Description

CÁC CHUỖI XUNG CƠ BẢN CỦA CỘNG HƢỞNG TỪ BS

Bùi Quang Huynh BS

Phạm Hữu Khuyên

Các thông số TR

Chuỗi xung T1

300-600 ms

Chuỗi xung T2

Chuỗi xung protons

Nếu TE tăng,

thông tin về tƣơng phản trên T2 tăng

Nếu TR giảm,

các xung động 90° gần và hiệu ứng T1 trở nên tối đa

CHUỖI XUNG SPIN ECHO TE

20 ms Pd

T1 500 ms

2500 ms

Chuỗi xung Spin Echo

Chuỗi xung

Spin Echo (SE) Gradient Echo (EG) Inversion/ recovery (IR) FSE hay turbo SE SSFSE hay HASTE

Thông số cơ bản 

TR (Temps de répétition) Thời gian lập lại của một sóng điện từ (RF),

ảnh hưởng trực tiếp tới T1  TR càng dài thì tính T1 giảm 

TE (Temps d’écho) Thời gian thu được tín hiệu sau khi phát xung động điện từ,

ảnh hưởng đến T2  TE càng dài thì tính T2 tăng 

Giá trị về thời gian thư duỗi khác nhau của các mô T R (ms) T E (ms) 0,5 Tesla

1,5 Tesla

Cơ tim

Chất xám

Chất trắng

Spin Echo 

T1 TR = 200-400 ms TE tối thiểu 20 ms  Chuỗi xung này ngày càng được thay thế bởi GE 

T2 TR = 2000 ms TE = 40-60/80-120 ms  Chuỗi xung này ngày càng được thay thế bởi FSE và Turbo SE 

Spin echo • Chuỗi xung cơ bản ++ • Chất lượng hình ảnh tốt • Ít nhậy với tính không đồng nhất của từ trường • Thời gian thăm khám dài

SE • Chuỗi xung Spin echo nhanh (Turbo SE,

Fast SE … • Các chuỗi xung nhanh cho phép rút ngắn đáng kể thời gian thăm khám nhưng đồng thời vẫn cho hình ảnh T2 với chất lượng tốt

Spin Echo ESR hay RASE: Echo de spin rapide hay Rapid Spin Echo Lase:

Low angle spin echo

FSE (GE) hay Turbo Spin Echo (Siemens,

Philips)

TR 1000

TR 2000

Gradient echo   

TR: ngắn TE: ngắn PA Góc đập  Góc đập nhỏ = giả kéo dài TR  Cho phép bù lại TR rất ngắn 

Chuỗi xung gradient echo (FLASH,

SPGR…) Chuỗi xung nhanh Nhạy cảm với tính không đồng nhất của từ trường Phát hiện các sản phẩm do quá trình phân huỷ Hb

Gradient echo 

GRE TR = 120,

TE = 4 ms,

PA = 90°

T2 GRE TR = 200,

TE = 20 ms,

PA = 20°  Ít giá trị trừ trường hợp muốn đánh giá sự có mặt của sắt hoặc các chất cận từ 

PA 15°

PA 45°

PA 90°

TE = 5 ms

IR (Inversion-récupération)   

TR TE TI (Temps d’inversion) TI=0,69xT1 của tổ chức IR T1 với TI dài ( TI=450 ms/0,5 Tesla) IR T2: FLAIR và STIR TI ngắn( TI= 110 ms /0,5Tesla)

IR STIR Turbo STIR

Short T1 Inversion/Recovery Turbo Short T1 Inversion/Recovery

Xóa mỡ bằng việc sử dụng I/R

Cũng tương tự chuỗi xung sử dụng Turbo spin echo

FLAIR Dark Fluid (Siemens)

Fluid Attenuated Inversion/Recovery

Xóa tín hiệu của dịch bằng I/R,

IR thực sự

True Inversion/Recovery

Đọc giá trị tuyệt đối của từ trường hóa

Lựa chọn xung Chuỗi xung

Ưu điểm

Nhược điểm

Chỉ định

Luôn được thực hiện

- Nhanh

SE + Gado

- Nhanh

Mỡ và dịch có tín hiệu tương đương

Ít dùng nếu không FATSAT

Nhạy trong tìm kiếm dịch

Quá nhạy với tăng tín hiệu của sụn chêm Mặt khác lại kém nhạy do phù và mỡ cùng tín hiệu

Bổ sung trong trường hợp bong bao sụn chêm

FSE FATSAT

Thời gian ngắn SNR tốt Tương phản tuyệt vời

Nhạy cảm với artefact Xóa mỡ không đồng nhất

Tốt nhất trong thực tế

Arthro IRM

Tổn thương sụn chêm Vật thể lạ Tổn thương sụn viền

Tiêm thuốc vào trong khớp

Đang nghiên cứu

- FATSAT

Hình ảnh T1 SE  EG  IR 

Hình ảnh T2

Các xung bản chất T2  

Rho: T2 écho thứ nhất (SE) IR FLAIR  STIR 

Các cấu trúc tăng tín hiệu trên T1         

Mỡ và tuỷ xương Tuyến yên thần kinh Máu ở giai đoạn MetHb Gadolinium Một số dòng chảy Một số kim loại: Mangan Các cấu trúc dịch giàu : protides,

lipiodol Một số vôi hoá Mélanine

Các cấu trúc giảm tín hiệu trên T1         

Khí Vỏ xương Gân và dây chằng Gadolinium Một số dòng chảy Một số kim loại Hémosidérine Một số vôi hoá Phần lớn tổn thương

Tăng tín hiệu T2

Bất thường phân bố nước

Máu tụ bán cấp

Giảm tín hiệu T2 Môi trường nghèo Proton,

vôi hoá,

xơ Các chất cận từ Dịch giàu Protein Dòng chảy nhanh

SSFSE / Haste = Hydro-IRM  

TR dài : single-shot (SSFSE) TE dài (900-1000 ms) Tín hiệu yếu  Tổ chức đặc ít tín hiệu  Các lớp cắt dày 

TE ngắn (100 ms) Tín hiệu thu được mạnh hơn  Quan sát rõ tổ chức đặc  Các lớp cắt mỏng 

Áp dụng Dịch: DNT,

nước tiểu,

 Myélo-IRM: phân tích các rễ thần kinh,

kích thước ống tuỷ  Uro-IRM: các tắc nghẽn,

suy thận  Cholangio-IRM  Wirsungo-IRM 

Cholangio-IRM

SSFSE TE dài

SSFSE TE ngắn (sỏi mật)

Các chuỗi xung chụp mach ARM ARM với thời gian bay (TOF)

TOF = time of flight  • • • • • •

Nguyên lý Hiện tượng xâm nhập lớp cắt và bắt tín hiệu ngược chiều: tăng tín hiệu Chuỗi xung EG với TR rất ngắn / T1 của tổ chức Góc đập lớn Xung động RF rất gần nhau Mô tĩnh: triệt tiêu thành phần thư duỗi dọc Cấu trúc chuyển động: không bị bão hoà

PC = Phase contrast 

Nguyên lý

Chuỗi xung EG với các chênh từ hỗ trợ Áp dụng chênh từ lưỡng cực Liên quan tới sự lệch phase của các Proton chuyển động Triệt tiêu các mô tĩnh và các mô có T1 ngắn

Kỹ thuật

Lựa chọn tốc độ: động mạch hay tĩnh mạch Nếu V chọn>> V thực tế : aliasing Nếu V chọnkhuếch tán của phân tử giảm (Proton tĩnh) Giảm tín hiệu =>khuếch tán của phân tử tăng (Proton chuyển động)

Diffusion 

Yếu tố b hay hệ số khuếch đại,

phụ thuộc độ chênh từ b cũng phụ thuộc vào: Sự phân bố của nước trong các khoang: trong tế bào,

tự do(DNT) Đặc tính của môi trường: đậm độ tế bào,

đậm độ protein Số lượng nước

Diffusion 

hiệu ứng T2 càng yếu và hiệu ứng Diffusion tăng b sử dụng trong thực tế : 300-1000 s/mm2

ADC (Apparent Diffusion Coefficient),

được đặc trưng bởi mức độ chuyển động của nước (mm2/s)

T2 (b=0 s/mm2)

Diffusion (b=1000)

Áp dụng lâm sàng 

Thiếu máu động mạch

hoại tử (dạng nang) và abcès

dưới nhện và nang thượng bì

Mục đích của IRM ở giai đoạn sớm 

Chẩn đoán AVC: Diffusion

Thiếu máu

Thiếu máu cấp tính

AVC thiếu máu bán cấp Tăng tín hiệu trên Diffusion (b=1000) ADC giảm

AVC thiếu máu mạn tính

AVC thiếu máu Diffusion b=1000

Giai đoạn cấp

Tăng tín hiệu

Bán cấp

Đồng/tăng th

Bình thường

Mạn tính

Giảm tín hiệu

Nghi AVC Tăng tín hiệu T2 và Diffusion

FLAIR bt Tăng tín hiệu Diffusion

Tính ADC +++

Thiếu máu cấp

ADC thấp

Thiếu máu

ADC cao

TT khác: U+++

GLIOBLASTOME HAY ABCES

Glioblastome hay abcès

Nang dƣới nhện Diffusion (b= 1000) ↓ ADC ↑

Nang thƣợng bì Diffusion (b= 1000) ↑ ADC↓

Diffusion-Weighted Imaging

Diffusion-Weighted Imaging Nữ 65T: CT,

K vú DW giảm,

ADC tăng Xẹp do chấn thương

Diffusion-Weighted Imaging Nam 57T,

di căn đốt sống Carcinome TLT và chấn thương

Tín hiệu ổ tụ máu Rất phức tạp Phụ thuộc:

Giai đoạn rất cấp( vài giờ đầu) OxyHb ( giảm tín hiệu T1,

tăng tín hiệu T2)

Giai đoạn tối cấp (hyperaigue)

Deoxygene sớm

Giai đoạn cấp( sau vài giờ