PDF -IiI NNI~If-GOLEMAN este psihotera-I,,,ni Ea a dezvoltat - impacarea
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9


Like and share and download

impacarea

IiI NNI~If-GOLEMAN este psihotera-I,,,ni Ea a dezvoltat

mesagerul crestin div teme PDF Impacarea lui Împ ăcarea general ă – sfâr şit cu bine, totul este bine? SoundWords Împ ăcarea lui Absalom 3 cum Absalom era într o ţar ă îndep ărtat ă departe de David, tot a şa p ăcătosul se afl ă ast

Related PDF

Impacarea lui Absalom - Mesagerul-creştin

mesagerul crestin div teme PDF Impacarea lui Împ ăcarea general ă – sfâr şit cu bine, totul este bine? SoundWords Împ ăcarea lui Absalom 3 cum Absalom era într o ţar ă îndep ărtat ă departe de David, tot a şa p ăcătosul se afl ă ast ăzi într
PDF

THE IMPACT OF RAINFALL VARIATIONS ON FLASH FLOODING IN HAOR

watconman archives pdf 2wcm2018 2wcm2018 the top ranked hazard that affects agriculture in haors impacarea severely Marginal farmers and day labourers are the most affected people in the vulner haor areas The most marginalized living depends on the physical labour in agriculture field and fisheries Nirapad Situation reported on 4 May,
PDF

free sample fara granite - elenafranciscro

elenafrancisc ro downloads 16 pdf SuferinŃa, prin urmare, este pasul iniŃial, de recunoaştere a falselor graniŃe ÎnŃeleasă în mod corect, sufertinŃa este eliberatoare, fiindcă ne îndreaptă spre tărâmul lipsit de limite
PDF

JURISPRUDENŢA CURŢII CONSTITUŢIONALE CU PRIVIRE LA PEDEPSIREA

ccr ro uploads Publicatii si statistici JURISPRUDENŢA CURŢII CONSTITUŢIONALE CU PRIVIRE LA PEDEPSIREA UNOR INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI LA PLÂNGEREA PREALABILĂ A PERSOANEI VĂTĂMATE În mod traditional, în dreptul penal român, pentru o serie de infractiuni contra
PDF

REGIMUL JURIDIC ACTUAL AL TULBUR{RII DE POSESIE

drept ucv ro RSJ images articole 2005 RSJ34 0209CaianG pdf formulare, al 4 stabileste doar ca impacarea partilor inlatura raspunderea penala7 In prezent, exista doua puncte de vedere in randul practicienilor legate de interpretarea art 220 Cp Potrivit primului, chiar si dupa intrarea in vigoare a Legii nr 247 20058, actiunea penala in cazul infractiunii prevazute de art
PDF

Comercial trim 2 2015 - Curtea de Apel Cluj

curteadeapelcluj ro Jurisprudenta sectia 1 Curtea de Apel Cluj Secţia a II a civilă, de contencios administrativ şi fiscal Decizii relevante Anul 2015, trimestrul 2 Cuprins Răspundere civilă
PDF

Manual Usui Shiki Reiki Ryoho MIKAO USUI - laurmanearo


PDF

9 CNPS November 2007

montereybay cnps documents newsletters The NOVEMBER DECEMBER 2007 Meeting and Program Thursday, November 15, 7 00 PM Pacific Grove Museum of Natural History THE WONDERFUL WORLD OF LICHENS ROBERT HALE Please come join us at 7 00 PM, before the talk to peruse our great book selection and to meet old and new friends! Our speaker this month is Bob Hale, chapter member and past CNPS president
PDF

IiI NNI~If-GOLEMAN este psihotera-I,,,ni Ea a dezvoltat


PDF

Impact des IFRS sur les états financiers

Impacts de la mise en place des normes IFRS sur les capitaux

cpa enset media ac ma Fixe JEG1 Impact IFRS pdf I Les fondements conceptuels des IFRS II L’impact sur la situation financière et l’évaluation de l’entreprise III L’impact sur la rentabilité IV Premier bilan de l’application des IFRS aux sociétés du CAC 40 (Euronext Paris) d1n7iqsz6ob2ad cloudfront document

Impact IFRS Sur Analyse Fin 2

Comptabilité et analyse des états financiers - Decitre

PDF Impact des IFRS sur le processus de Consolidation cloudfront d1n7iqsz6ob2ad cloudfront document pdf 537dce23b0093 pdf PDF (Microsoft PowerPoint IMPACT DES IFRS SUR L™ANALYSE ET L cpa enset media ac ma Fixe JEG1 Impact

Impact Load Factors

Evaluation of Dynamic and Impact Wheel Load Factors - RailTEC

PDF Impact Load Factors for Static Analysis Rice University clear rice edu mech403 ImpactLoadFactors pdf PDF introduction to impact loading PDH Online pdhonline courses s164 s164content pdf PDF Converting dynamic impact

 1. "dynamic impact load"
 2. horizontal impact load factor
 3. equivalent static load for dynamic load
 4. impact loading ppt
 5. convert dynamic load to static load
 6. impact load definition engineering
 7. effects of gradual and impact loading
 8. impact loading running

IMPACT OF A JET

Impact of a Jet - Faculty of Engineering and Applied Science

PDF Impact of jet pdf icivil hu Civil team Structure 20I Impact 20of 20jet pdf PDF Experiment (3) Impact of jetsite iugaza edu ps mymousa files Experiment 3 hydraulics lab pdf PDF Impact of jetsite iugaza edu ps

 1. impact of jet wikipedia
 2. the impulse momentum principle impact of a jet
 3. what is the application of impact of jet in daily life
 4. impact of jet experiment manual
 5. impact of jet fluid mechanics pdf
 6. impact of jet chapter pdf
 7. impact of jet lab manual
 8. tecquipment jet impact apparatus

Impact of Agricultural Sector on Indian Economy

Impact of Pesticides Application in Agricultural Industry: An

ageconsearch umn edu bitstream 204702 2 17 Anjani Kumar GLOBAL ECONOMIC CRISIS AND INDIAN AGRICULTURE IMPACTS AND PERSPECTIVES 509 meltdown, but there is lot of uncertainty about the magnitude of the impact of economic recession on agriculture It assumes more significance in India as more than half of

Impact of Ascending Signs

Spinal Cord Disorders - Stritch School of Medicine

columbia edu itc hs medical pathophys id 2008 uti cystitis and ascending pyelonephritis, whereas Staphylococcus saprophyticus, which adheres significantly better to uroepithelium than do Staphylococcus aureus or Staphylococcus epidermidis, is a frequent cause of lower urinary tract infections In an individual with structural abnormalities of the urinary tract or

Impact of Chinese Goods on Indian Economy

China's and India's roles in global trade and finance - European

PDF Impact of Chinese goods on Indian Industry( pdf 1164 Kb)164 100 47 5 committee web Press 14 154P 2018 7 15 pdf PDF "Made in China" A Threat for Indiaoaji pdf ?n=2016 1201 1482658156

 1. impact of chinese goods on indian economy wikipedia
 2. impact of china market on indian economy
 3. impact of chinese goods on indian industry report
 4. chinese goods are threat to indian economy
 5. impact of chinese goods on indian industry pdf
 6. impact on indian economy of chinese goods are banned
 7. a study on impact of chinese product on indian economy
 8. report on impact of china on indian economy

Impact of Corporate Governance in Business Organisation

The role of corporate governance in fighting corruption

eajournals wp content uploads The Impact of THE IMPACT OF CORPORATE GOVERNANCE ON FIRM PERFORMANCE EVIDENCE FROM BAHRAIN STOCK EXCHANGE Esra Ahmed1 and Allam Hamdan2 1Master’s Degree in Business Administration (MBA), Ahlia University –Bahrain 2Associate Professor of Accounting, Head of Accounting & Economics Department, Ahlia University –

Impact of Corporate Governance on Firm Profitability

The Effect of Corporate Governance on Firms' Capital Structure of

PDF The Effects of Corporate Governance on Firm Performance120 107 180 177 1832 9901 099 2 06p pdf PDF the impact of corporate governance on firm Virtus Interpress virtusinterpress IMG pdf 10 22495cocv11i1c7art6 pdf PDF Impact of Corporate

 1. impact of corporate governance on firm performance research proposal
 2. corporate governance and financial performance pdf
 3. questionnaire on corporate governance and firm performance
 4. corporate governance and firm performance literature review
 5. impact of corporate governance on financial performance pdf
 6. corporate governance and performance pdf
 7. impact of corporate governance on firm performance in india
 8. corporate governance and firm performance ppt
Home back Next

Description

ÎMPĂCAREA

SFISI» B U C U R E Ş T I

Coperta j ANDY

O 1992,

Kathryn Ross BY LOVE ALONE In româneşte d'e : IOAN DRĂGHICI Toate drepturile asupra acestei ediţii in limba română aparţin editurii ALCRIS

Redactor : AURELIAN MICU ANDY Consilier editorial: TRAIAN IANCU Lector : ANGELA VASILE

ISBN 973-580-124-8 Colecţia „ROMANTIC"

ÎMPĂCAREA

CAPITOLUL I — Refuz să mă ocup de reportajul acesta

! Vocea Laurenei răsună cu o vehemenţă neaşteptată în biroul imens al Iui Warren Peters

Contrariat,

directorul ziarului o privi lung pe tânăra femeie,

ca şi cum s-ar fi aşteptat la o reacţie mai cumpănită din partea ei

— Gândeşte-te bine înainte de a lua hotărârea asta,

ii spuse el după câteva clipe

cunoşti foarte bine motivele pentru care refuz

Lauren nu reuşea decât cu mare efort să-şi păstreze un calm aparent dar,

în sinea ei,

neliniştea era în continuă creştere

Dar depinde numai de tine să mi le explici

continuă el pe un ton în care se simţea iritarea

Lauren,

ni se oferă pe tavă un interviu în exclusivitate,

reţelele de televiziune din lumea întreagă pândesc cea mai mică Informaţie despre el

Şi tu,

refuzi pentru nu ştiu ce motiv

aş vrea să-mi explici limpede pretinsele tale „motive"

ICATHRYN ROSS

— ipiii ioai\e mae că— am avut o relaţie amoroasă cu Cole Adams

Tinerei femei îi scăpă de pe buze un oftat uşor

Warren o obliga să-şi dezgroape din memorie cruda amintire a acestei poveşti de dragoste care apăruse în prima pagină a ziarelor

Bineînţeles că Warren era Ia curent

ca director de ziar imperativele profesionale excludeau orice compasiune

Cu un gest nervos,

Lauren puse la local ei o şuviţă din părul ei blond care-i atingea obrazul

Nu exista oare nici o posibilitate să evite reîntâlnirea cu Cole

? Fără să-şi facă prea multe iluzii,

îşi aţinti privirea în ochii severi ai lui Warren Peters

Pe chipul patronului ei apăru pentru o clipă o expresie de simpatie

Expresie fugară,

un reportaj despre Coîe Adams şi succesul pe care-1 garanta ziarului său aveau fără îndoială mai multă importanţă decât decepţiile din dragoste ale celui mai bun reporter al lui

— Povestea asta nu mă interesează,

Iţi cer numai să-ţi faci meseria

Cuvintele acestea o jigniră pe Lauren

Dar la ce bun încercase să~l înduioşeze pe Warren Peters

lumea ziaristicii este un veritabil viespar

Aşadar,

dacă începi să refuzi anumite subiecte din raţiuni sentimentale,

mai bine îţi schimbi meseria

! Datoria noastră este să informăm cu orice preţ,

chiar dacă viaţa noastră are de suferit din asta

— Nu e cazul să-mi dai lecţii,

Tremurai uşor din vocea tinerei femei îi tră-

ÎMPĂCAREA

Reproşurile tăioase aie directorului ziarului Globe avuseseră efect

Warren avea dreptate şi ea îşi reproşă că reacţionase cu o asemenea lipsă de stăpânire de sine

Până acum,

credea că devenise complet nepăsătoare la tot ce era în legătură cu Cole Adams

Atunci,

cum se explica reacţia aceasta de panică neaşteptată

? — Unde este Cole Adams în momentul acesta

în apartamentul lui de îa Londra

Turnează în Thailanda un videocîip pentru viitorul lui album

Şi vrei să iau avionul spre Asia pentru a-i lua interviul Ia faţa locului

Aşadar,

? Perspectiva nu mi se pare prea neplăcută,

? din Londra într-un ianuarie mohorât

Prezentată în modul acesta,

propunerea lui Warren căpăta un cu totul alt aspect

în plină iarnă londoneză,

Şi care va fi subiectul interviului

? O discuţie la întâmplare despre viaţa vedetei rock-ului,

despre sex-simbolul pe eare-1 întruchipează

? — Asta înseamnă că accepţi

Răspunsul acesta era plin de subînţelesuri

Warren părea că-i dă un ultimatum : „în caz de refuz,

caută-ţi de lucru în altă parte

In aceste condiţii

ICATHRYN ROSS

Aşadar,

îl va revedea pe Cole Adams,

chiar dacă fusese cât pe ce să-i distrugă viaţa

Dar dragostea ei pentru cl era definitiv moartă,

Şi atunci,

Voi face în aşa fel încât să primeşti imediat viza

— Pot să ştiu ce fotograf mă va însoţi de data asta

Adams a cerut imperios să nu existe nici un fotograf

A fost foarte ferm asupra acestui punct şi sunt sigur că dacă-1 constrângem,

vom pierde exclusivitatea interviului

— Dar avem nevoie de imagini

Reportajul va fi de două ori mai valoros dacă este însoţit de fotografii

nu recordul de vânzare o preocupa cel mai mult pe Lauren

Dar teama de a se afla singură în faţa lui Cole

S-ar putea într-adevăr să se supere,

reluă Warren pe im ton şovăitor

La aceste cuvinte,

Lauren ridică din umeri

Cole se va supăra,

şi ce dacă

? — Mă trimiţi acolo pentru că îl cunosc pe Cole Adams

în consecinţă,

lasă-mă te rog să reglez eu această chestiune cu el,

zise ea cu o falsă siguranţă

Sunt sigură că vom ajunge la o înţelegere

De data aceasta,

părând satisfăcut,

Warren se mulţumi să încuviinţeze cu un semn din cap,

Warren,

ÎMPACAUEA

spariC mi în câteva cuvinte cum trebuie să-mi orientez articolul: Cole Adams,

ocupat cu căutarea unor harţii intr-unul din sertarele biroului său,

în cele din urmă,

îşi ridică privirea

Lauren constată puţin surprinsă,

că părea stânjenit: — Cum

Adams este pe punctul de a se căsători

De fapt ceremonia va avea Ioc îndată ce turnarea videodipului va fi terminată

Şi noi avem exclusivitatea

— Este o informaţie confidenţială,

O deţin chiar de la Adams

Numai că nu mi-a precizat nici numele viitoarei soţii,

nici locul unde va avea Ioc ceremonia

Mi-a cerut doar să-i trimit un reporter Ia hotelul Sheldon din Bangkok înainte de sfârşitul lunii

în sfârşit declară Warren scoţând dintr-un sertar documentul pe care-1 căuta

Am aruncat o privire peste articolele pe care le-am publicat recent despre Cole Adams

Şi am găsit două candidate la căsătorie

Iată două fotografii recente şi câteva date despre ele

In ciuda tulburării,

Lauren reuşi să ia dosarul de presă fără să tremure

îl puse în servietă

Aşteptă până să iasă din biroul Iui Warren pentru a deschide dosarul şi,

o fotografie alunecă pe podea

O brunetă superbă era întinsă lângă o piscină luxoasă

Lauren ridică fotografia şi,

fără să-i mai acorde atenţie,

KATÎJHYN EOSS

Ştia cie acum ce ar fi preferat să ignore : viitoarea doamnă Cole se numea Donna Wade

Ieşind de sub duş,

Lauren se înfăşură într-un jprosop mare de baie pe care-1 adună strâns în j u I ral ei# Avea acum gândurile mai limpezi şi se simţea gata să înfrunte continuarea evenimentelor

Imaginea din oglindă o făcu să se oprească o clipă : avea chipul palid şi ochii albaştri păreau v să se fi mărit după această noapte epuizantă

oboseala îi dădea un aer aproape fragil,

Nimeni n-ar fi putut ghici că are douăzeci şi şase de ani

Părea să aibă cel mult douăzeci şi doi

Anii trecuseră,

dar ea rămăsese cu o înfăţişare de fată tânără,

Culoarea aurie a părului ei fin accentua şi mai mult această expresie juvenilă

Lauren se gândi amuzată Ia surpriza interlocutorilor ei care o întâlneau pentru prima dată

Din cauza notorietăţii ei,

se aşteptau ca celebra Lauren Chambe^s să fie o femeie maturizată de meseria de ziarist

Şi atunci când se prezenta,

Ie venea greu să creadă că ea este cea care conducea interviurile cu o mână de fier

Dar era inutil să întârzie în faţa oglinzii

Lauren îmbrăcă un chimonou din mătase neagră şi ieşi din camera ei

Aceasta dădea într-un salon luxos,

zugrăvit într-o plăcută nuanţă de ocru

Warren Peters aranjase într-adevăr bine lucrurile rezervându-i un apartament la hotelul Shelden

! Nimic nu era lăsat la întâmplare

Deschizând un mic frigider ascuns în spatele baru-

ÎMPACAREA

Lauren găsi un coeiesi rece de fructe din care aşi turnă un pahar şi se îndreptă spre usa-fereastră

Când ieşi pe terasă,

câteva secunde aproape câ se sufocă

Căldura încă era copleşitoare,

cu toate că so&rele apusese cu o oră în urmă

Observă terasele de îa nivelele inferioare : se vedeau mese acoperite cu feţe do masă albe,

tacâmuri de argint strălucind la lumina tremurătoare a lurnâmrllor şi,

râul Chao Phraya către şerpuia prin mijlocul Bangkok-uIuL Cât de îndepărtată i se părea acum Londra

în aerul serii,

plutea parfumul ameţitor al reginei nopţii

Radioul din cameră transmitea o veche baladă,

alungă temerile tinerei femei şi ea suspină de plăcere

De mult timp nu se mai simţise atât de bine

! Apoi ritmul muzicii se schimbă şi o voce plăcută începu să cânte o melodie cunoscută

O voce de neuitat,

care-i trezea senzaţii de demult

li evoca imaginea unui bărbat incredibil de fermecător,

un bărbat de care multe femei erau cucelite de la primele note ale muzicii lui

Perfect nemişcată,

Lauren se lăsă legănată de muzică

Prezentul nu mai exista,

era asaltată de amintiri extrem de plăcute

Cântecul acesta fusese compus de Cole pentru ea

Cât de fericită fusese atunci când îl ascultase pentru prima dată în studioul din California

! „Cântecul acesta este pentru tine,

îi şoptise Cole,

îmbrăţişând-o

Cuvintele acestea mai răsunau şi acum în amintirea ei

Era ca şi cum Cole ar fi fast acolo,

lângă

KAT1IRYN

Ca odinioară

O durere violentă strânse inima Laurcnei,

iar paharul îi alunecă din mână făcându-se ţăndări

Reintră brusc în cameră şi închise aparatul de radio

se aşeză pe marginea canapelei

Dacă simplul fapt de a auzi vocea Iui Cole o tulbura atât de mult,

revederea va fi peste puterile ei

Cât despre eventualitatea unui interviu

Toate planurile ei se risipeau ca un fum

Convingerea că-i va putea face faţă lui Cole Adams cu profesionalismul unei bune ziariste nu era decât o iluzie

Ce nebunie să vină la Bangkok

o mică bătaie în uşă o făcu să tresară

Nu putea fi decât Jon : îi promisese că în seara asia vor cina împreună

O privire aruncată ceasului îi arătă că era în întârziere

Luându-şi rochia de mătase bleu întinsă pe canapea,

se îndreptă spre sala de baie

Auzi uşa deschizându-se,

îşi îmbrăcă rochia,

Părui ei blond,

se încreţise de la sine şi-i cădea în cascadă pe umeri

îşi aplică o părere de r u j pe buze şi,

străduindu-se să zâmbească,

— îmi pare rău că te-am făcut să aştepţi,

Lauren încremeni,

cu ochii aţintiţi asupra bărbatului aflat în faţa ei

Timp de o clipă,

Lauren crezu că are o halucinaţie

închise ochii şi-i deschise imediat : Cole era tot acolo

Degaja un nu-ştiu-ce care o ameţea

ÎMPĂCAREA

Cu statura iui atletică,

îmbrăcat într-un costum uşor din ţesătură de in de culoare crem,

era mai fermecător ca niciodată

Instinctiv,

Lauren ar fi vrut să se arunce în braţele lui,

pentru a regăsi căldura lui protectoare

!" se gândi ea cu amărăciune

împietrită de amintirea rupturii lor,

era tocmai opusul a ceea ce simţea dinspre partea ei

Lauren făcu tot posibilul ca să-şi ascundă emoţia care punea stăpânire pe ea

— Mi-ar plăcea să pot spune şi eu la fel,

O expresie de nepătruns apăru pe chipul lui Cole

— Văd că tot îmi porţi pică

Eu credeam că după tot acest timp

? întrebă ea pentru a pune capăt discuţiei

pentru că ai făcut mii de kilometri ca să mă vezi,

puteam să iau liftul şi să-ţi urez bun venit

— Crezi că am venit la Bangkok de bunăvoie

? întrebă Lauren pe un ton de gheaţă

N-am venit ca să te văd,

Am venit pentru că Globe m-a trimis în reportaj,

îi explică el calm,

pentru că eu sunt acela care am cerut să vii

? — Ai înţeles foarte bine,

răspunse Cole degajat

Tânăra femeie simţi cum i se accelerează bătăile inimii

Atunci când Warren Peters îi vorbise

ICATHRYN ROSS

işi pusese o întrebare

d'e ce se hotărâse Cole să acorde exclusivitatea interviului ziarului Globe ştiind că ea era reporterul vedetă

? Alegerea aceasta i se păruse absurd dă — Explică-te,

In mod ciudat,

— Eşti o ziarista excelentă* Lauren,

Tot ee vei scrie despre mine va fi corect,

Nici un cancan din cele care-i plac presei să publice

îl întrerupse ea

Contezi pe mine ea să scriu povestea căsătoriei tale cu tact şi moderaţie

Şi după părerea ta,

eu sunt cea mai în măsură s-o scriu

Nici vorbă să-i arate lui Cole cât de odioasă găsea atitudinea lui

Abia trecuseră şase luni de când se despărţiseră şi el considera deja potrivit s-o invite Ia căsătoria cu o altă femeie

Mai mult încă,

li dădea misiunea de a relata publicului această poveste de dragoste

Tânăra femeie se chinuia să înţeleagă

Poate că,

credea că-i face un cadou pentru cariera ei

Nu ştiu ce să spun

afirmă ea pe un ton înţepat

îţi mulţumesc că mi-a

? încredinţat reporta-' jul acesta

îl voi face cât pot de bine

Apropo,

Cine este fericita aleasă

? — N-am putea evita să vorbim despre căsătoria mea până în momentul interviului

IMPAjCAREA

— Dar interviul a început deja,

Un bun ziarist este întotdeauna la pândă

Am venit să te invit Ia cină

Mi-ar plăcea să petrec o seară plăcută cu tine

Am putea vorbi despre Inimoasele vremuri trecute şi

dar nu mi se pare a idee prea bună

Coîe privea ţintă cu ochii Iui negri,

ca şi cum încerca să citească în ea pentru a înţelege motivele acestui refuz

pentru că eu cred că nu mai avem nimic să ne spunem

Şi apoi,

continuă ea intorcăndu-şi privirea,

viitoarea ta soţie nu va fi foarte încântată să afle că cinezi cu inine

în problema asta,

Am impresia că nu va fi încântată

Evident

Donna Wade nu-şi ascunsese antipatia faţă de ea

Căci Donna se îndrăgostise de Cole cu mult înainte ca ea să intre în viaţa cântăreţului,

raporturile dintre eele două femei fuseseră,

în orice caz,

încordate

— E preferabil ca relaţiile noastre să rămână strict profesionale,

Regretă imediat faptul că rostise aceste cuvinte

De ce trebuia oare să-i explice ceea ce pentru ea era de domeniul evidenţei

? Cole uitase într-adevăr sfârşitul dezastruos al poveştii l'o r

? — Au fost prea multe lucruri între no» pentru a considera ea ne putem revedea în mod liniştit

ICATHRYN ROSS

— Dar prezenţa ta nu mă face foarte liniştit» dimpotrivă Lauren

în realitate,

Nu voia cu nici un preţ să abordeze subiectul care încă o mai obseda

Trecutul trebuia să rămână îngropat şi aventura lor

— Credeam că după şase luni putem vorbi despre asta,

Şase luni,

Lauren nu-şi putuse înăbuşi amărăciunea

Indiferenţa Iui Cole o mâhnea adânc

Şase luni

în mod vizibil,

el ieşea neatins din povestea asta,

în timp ce pentru ea,

Lauren,

sunt foarte mâhnit pentru ceea ce s-a întâmplat cu copilaşul

Cu gâtul strâns de emoţie,

Lauren îşi plecă ochii

Se simţea copleşită brusc de o îngrozitoare senzaţie de disperare

— Este puţin cam târziu ca să te simţi vinovat,

Voi face reportajul pe care-1 ceri,

să uităm trecutul

Tânăra femeie schiţă o mişcare de recul,

gata să părăsească încăperea pentru a-1 întâlni pe Jon

Dar Cole nu era de acord

Abia făcuse gestul şi simţi cum o mână de fier îi prinde braţul

ÎMPAC ARE A

Aş vrea să ştiu de ce anume mă acuzi

— Ai spus că trebuia să mă simt vinovat

Fii puţin mai clară

N-am impresia că sunt răspunzător pentru ceea ce s-a întâmplat

? izbucni ea la capătul răbdării

Erai totuşi tatăl acelui copil,

Şi tu ai fost acela care mi-a repetat că nu-1 voiai,

cum poţi pretinde că eşti complet nevinovat

Ai devenit indezirabil

KATHRYN BOSS

CAPITOLUL II Ce gânduri puteau frământa mintea lui Cole pentru a-i da un aer atât de abătut

? Lauren îl cerceta pe ascuns şi căuta să înţeleagă

Era înnebunit de furie sau doar extrem de agasat de izbucnirea absurdă căreia i se lăsase pradă

? Descumpănită de tăcerea care se încăpăţâna să persiste,

tânăra femeie murmură : — îmi pare rău Cole

Uită ce am spus adineaori,

— Aş fi mulţumit să fie posibil

Inima La arenei se zbătu dureros în piept

Cu siguranţă,

nu făcuse bine evocând drama care-i despărţise

Nu-i mai rămânea decât să ia primul avion spre Londra

Dar era preferabil să nu se gândească la furia lui Warren Peters când va afla de această întoarcere precipitată

dacă doreşti ca Globe m trimită aît reporter

Tn clipa aceea,

o bătaie în uşă îl întrerupse pe Cole

eşti gata să mergem la masă

? întrebă veselă o voce masculină

ÎMPÂCAUEA

văd că nu ţi-ai pierdut timpul

murmură Cole fulgerând-o cu privirea

replică Lauren cu un aer sfidător,

fotograful care mă însoţeşte

Figura lui Cole se contractă abia perceptibil

Ciudat cum mânia dobândea numaidecât la el aspecte ameninţătoare

Lauren încercă în mare grabă să se justifice : — Ştiu că ai pus condiţia că nu vrei fotograf,

dar eu nu concep să lucrez fără Jon

El şi cu mine,

Ţi-e bine

fotograful deschise uşa şi intră

Puţin mai tânăr decât Cole,

Jon Rîchards era un bărbat foarte atrăgător

Ochn lui negri,

sclipitori de inteligenţă şi de maliţiozitate,

îi dădeau un aer deosebit de simpatic

Intre Lauren şi el se stabilise o mare înţelegere,

ceea ce făcea colaborarea lor foarte plăcută

Zărindu-I pe Cole,

Jon se opri imediat,

Credeam că eşti singură,

bâigui el

Vino mai bine alături de noi

E timpul sâ-1 cunoşti pe Cole Adams

zise el întorcându-se spre bărbatul numit de Lauren

îţi prezint pe colaboratorul şi prietenul meu,

Jon Richards

— Încântat să vă cunosc,

Timp de câteva secunde apăsătoare,

Lauren crezu că Adams nu-i va acorda nici o atenţie lui Jon

Nemişcat,

el nu făcu nici un gest pentru a strânge mâna care se întindea spre el

KATI-IRYN HOSS

— Ştiţi că cerusem în mod explicit să nu participe nici un fotograf,

răspunse Jon

Dar Lauren spera că vă poate convinge că prezenţa mea era necesară

Se întoarse descumpănit spre tânăra femeie ca pentru a o lua drept martor

în aceeaşi clipă,

un zâmbet ironic apăru pe buzele lui Cole

După toate aparenţele,

stânjeneala lui Jon îl amuza în cel mai înalt grad

? Şi cum aveai intenţia să mă convingi,

? Auzind diminutivul afectuos şi tonul mângâietor al lui Cole,

Lauren se îmbujoră

Spre neliniştea ei,

amintirile intimităţii lor răsăreau din trecut,

fără să ştie cum să le respingă

— N-are nici o importanţă,

Vom vorbi mai târziu despre asta,

între patru ochi

Mi-ai rezervat întotdeauna surprize,

Laurie,

şi sper că nici de această dată nu mă vei dezamăgi

Lauren tăcea,

dar simţea cum o cuprinde mânia

Cum putea Cole să-şi permită asemenea aluzii în faţa lui Jon

Au mai rămas două sau trei zile de turnări la videoclip

Mâine,

vom filma câteva scene la palatul regal

Dacă doriţi să ne însoţiţi şi să faceţi fotografii,

dar este tot ce vă voi oferi,

continuă el pe un ton ce nu admitea replică

Deoarece îndată ce vom termina filmările,

nu mai vreau să văd un fotograf pe o rază de kilometri în jur

Mă înţelegeţi

IMPACAREA

— Numai dacă Lauren nu vă convinge de contrariu

Acest răspuns prompt n-a fost pe gustul iui Cole,

care-1 măsură pe Jon cu o privire dispreţuitoare,

după care se îndreptă spre ieşire

Cu mâna pe clanţa uşii,

se întoarse brusc pentru a adăuga : — Apropo,

cei din formaţia mea muzicală nu ştiu nimic despre planurile mele de căsătorie

Aş fi mulţumit dacă aţi păstra secretul

Ar fi prea mult să cer aşa ceva unor ziarişti

răspunse Lauren,

Nu vor afla nimic

Pentru că dacă dezvăluiţi ceva,

nu va mai exista nici un interviu

Acestea fiind spuse,

Cole părăsi încăperea,

lăsându-şi interlocutorii în plină încurcătură

! exclamă Jon după o scurtă tăcere

Ce personalitate

! Nu mă aşteptam să întâlnesc un bărbat atât de energic

Lauren nu răspunse

Era prada unor sentimente dintre cele mai contradictorii

când Cole plecase,

că nu mai trebuia să-i ţină piept,

se simţea ca o păpuşă dezarticulată,

sfâşiată între pasiunea mereu vie pentru acest bărbat şi orgoliul ei de femeie rănită

O suferinţă de nespus se trezea în ea,

o suferinţă pe care spera să n-o mai încerce

N-ar fi bănuit nicicând că reîntâlnirea cu el îi va face atâta rău

? Vocea blândă a lui Jon o smulse din gândurile ei triste

— N-ai auzit nici un cuvânt din ce ţi~am spus

ICATHRYN ROSS

Eram cu gândul aiurea

? Indiscreţia brutală a lui Jon o surprinse pe tânăra femeie

Totuşi,

de ce să-i ascundă adevărul

? Era chiar întrebarea care o tulbura

Singurul lucru care mă îndreptăţeşte să te întreb asta,

In sfârşit,

un bărbat îndrăgostit are dreptul s-o întrebe pe femeia care-i place dacă inima ei bate pentru altul

Descumpănită de sinceritatea prietenului ei,

tânăra femeie se gândi câteva secunde

trebuie să fiu cinstită cu tine : nici eu nu cunosc răspunsul la întrebarea asta

replică Jon îndreptându-se spre barul din care se servi cu un cocteil

Vrei să bei ceva

? Epuizată de toate emoţiile prin care trecuse,

Lauren se aşeză pe canapea şi optă pentru o băutură tare

— încă un lucru Lauren : ai rămas destul de mult timp cu Cole Adams

Eşti sigură că vei suporta să-1 vezi cu o altă femeie

? întrebă Jon venind să se aşeze lângă ea

De fapt,

dacă şi-a găsit o femeie care-i place,

îmi face mai degrabă plăcere

încetul cu încetul,

Lauren se destindea

Poate era datorită puterii euforice a alcoolului,

în orice caz îi revenea încrederea în sine

reluă Jon cu îndoială în glas« In sfârşit,

în cazul că vei avea nevoie de un umăr binevoitor,

să ştii că sunt aici

ÎMPĂCAREA

— Dacă îmi dai voie să-ţi spun părerea mea,

afirmă e l'Nu ştie co pierde î Cuvintele lui Jon şi intensitatea privirii lui o făcură pe Lauren să se simtă stânjenită

Şi dacă se va îndrăgosti într-adevăr de ea

? Asta ar complica foarte mult situaţia

cu inconstanţa de temperament care-1 caracteriza,

Jon nu insistă

Numai dacă nu preferi să cinăm aici

să căutăm mai bine un restaurant în oraş

In felul acesta,

vei fi liniştit: îţi voi demonstra că nu mă ascund în camera mea pentru a-1 evita pe Cole Adams

! F ă r ă să mai zăbovească,

părăsiră apartamentul

P e lungile coridoare lambrisate care duceau Ia lift,

Jon relansă conversaţia

— Iţi mărturisec că Adams m-a impresionat

Nu seamănă cu imaginea care există de obicei despre un cântăreţ rock

vedeta în blugi şi blazon de piele,

acel rocker pe care-1 vezi pe copertele revistelor sau în emisiunile de televiziune

Dimpotrivă,

poţi să ţi-1 imaginezi pe Cole Adams în fotoliul unui om de afaceri

vei fi şi mai surprins să afli că posedă câteva din cele mai mari case de discuri,

că a investit în diverse companii

In fine,

activităţile sale nu se limitează la domeniul muzical

Are succes nu numai pe scenă

ICATHRYN ROSS

Lauren încetă brusc laudele la adresa lui Cole

încă îl mai admira

Dar entuziasmul ei i se păru deodată aproape patetic

Jon o privea tăcut,

cu un zâmbet plin de îngăduinţă

sunt în continuare una dintre admiratoarele lui,

Dacă ai fi asistat la un concert al lui Cole,

î n sală,

publicul este cuprins de entuziasm de îndată ce începe să cânte

Lauren vorbea în cunoştinţă de cauză

Pentru că participase la mai multe turnee alături de Cole şi împărtăşise emoţiile publicului

şi de asemenea,

pentru că cedase farmecului cântăreţului

De altfel unde ar fi putut găsi forţa de a-i rezista

toate acestea aparţineau acum trecutului

ştia să se apere de ea însăşi şi să păstreze distanţa

Jon alesese un restaurant luxos,

situat pe malui lui Chao Phraya

Câteva perechi erau aşezate la mese şi vorbeau cu voce scăzută,

rumoarea conversaţiei fiind acoperită de o muzică tradiţională thailandeză

Lauren admira încântată tapiseriile în roşu şi auriu care căpătau,

— Preferi să cerem o masă pe terasă,

sau rămânem în sala restaurantului

Poate că pentru tine este prea cald afară

ÎMPÂCAKEA

— După nopţile îngheţate ale Londrei,

râvnesc la puţină căldură

Să mergem mai curând afară

Un chelner îmbrăcat în întregime în alb îi conduse la o masă plasată la marginea terasei

Pe celălalt mal al râului se vedea o pagodă ale cărei culori vii se reflectau în apele liniştite

Regret că sunt aici pentru a lucra

Aşteaptă să fii prinsă într-un blocaj de circulaţie şi o să fii decepţionată

! Chelnerul le luă repede comanda şi Ie servi un cocteil multicolor agrementat cu diverse fructe

Bangkok rămâne mereu un oraş superb

Mâine,

Este absolut splendid

De fapt,

nu sunt surprins că Adams a ales să se căsătorească aici

La aceste cuvinte,

Lauren îşi plecă privirea

Pentru a~şi ascunde tulburarea,

îşi luă paharul şi bău din deliciosul cocteil

— Cine este viitoarea mireasă,

— Cred că este vorba de Donna Wadc,

afirmă Lauren cu o voce indiferentă

Donna este o cântăreaţă de grup

Lucrează de ani de zile eu Coîe

Pentru mâine,

îţi sugerez să încerci să-i fotografiezi cu prima ocazie împreună

în felul acesta,

în cazul în care Cole va refuza prezenţa ziariştilor în ziua ceremoniei,

noi vom avea deja fotografia mirilor

voi face în aşa fel încât să mă întorc cu mai multe filme în bagajele me-

KATHRYN ftOSS

Chiar de-ar fi să-mi atrag fulgerele teribilului Cole Adams

! Lauren nu se putu împiedica să nu zâmbească imaginandu-şi risipa de ingeniozitate de care tre-f buia să dea dovadă Jon pentru a obţine aceste fotografii

Zâmbetul îi îngheţă pe buze când,

Jon îi luă mână cu un gest iute şi i-o sărută

stânjenită de această manifestare de tandreţe

— îmi place să te văd zâmbind aşa

De câteva zile,

ţi-ai pierdut toată buna dispoziţie

Primeşte acest sărut drept mulţumire

Şi apoi,

această atenţie este destinată lui Cole Adams

Nu te întoarce

Se află lângă uşă şi te asigur că dacă privirile ar puiea să omoare,

! Surprinsă de ambiguitatea situaţiei,

Lauren încercă să-şi retragă mâna

Lauren,

zise el fără s~o slăbească din ochi,

? înainte ca ea să poală reacţiona,

Jon îi atinse uşor buzele cu un sărut

ţin numai ca acest Cole Adams să regrete că nu mai este însoţitorul tău

Tânăra femeie încruntă sprâncenele,

Logica acestei comportări îi scăpa cu totul

Oare unde voia Jon să ajungă

De data aceasta,

Lauren se întoarse şi simţi imediat cum i se strânge inima

Donna Wade tocmai intra în restaurant

îmbrăcată într-o rochie

ÎMPAC AREA

care-i dezvăluia picioarele lungi,

cântăreaţa îl privea extaziată pe Cole

Părul lung,

îi cădea suplu pe umerii goi

răspunse Lauren

Poate acum vei înţelege mai bine de ce Cole nu are nici un motiv să regrete legătura noastră

Aşadar,

fără gesturi ca cel de adineauri

Lauren,

! Cred că se îndreaptă spre n o i

! La ideea de a trebui să schimbe banalităţile de rigoare cu Donna,

Lauren ar fi dorit să părăsească numaidecât restaurantul

Dar era imposibil

Donna şi Cole se apropiau deja de masa lor

Era prinsă în cursă

ridicându-se pentru a saluta perechea

! Sunt încântată să te revăd,

Lauren nu putea fi înşelată de această formulă de circumstanţă dar,

se conformă politeţii şi schiţă un zâmbet

? Donna Wade era la fel de frumoasă şi privirea ei de peruzea exprima aceeaşi răceală

Timpul trecuse,

îi purta încă pică pentru că i-1 răpise pe Cole

Temporar,

în afară de faptul că nu mai suport căldura din ţara asta

! exclamă Donna ridicând ochii spre cer

Sunt orele opt seara şi este încă insuportabilă

! — Mie nu mi se pare chiar atât de dezagreabil,

răspunse Lauren tăios

KATIIRVN ROSS

Dar agresivitatea ei cedă locul unui sentiment vecin cu deznădejdea când observă că mâna lui Cole o atingea pe a Donnei

Perechea care stătea în faţa ei părea atât de potrivită

! O asemenea armonie nu existase niciodată între ea şi Cole

Pentru tine este o adevărată binecuvântare după umezeala Londrei

! Dar trebuie să ne înţelegi,

pe Cole şi pe mine : noi tocmai am încheiat un turneu în Australia şi începem să ne cam săturăm de canicula asta

Nu-i aşa,

? Lauren îşi întoarse cu tristeţe capul spre Cole,

gândi ndu-se că îşi sorbea însoţitoarea din ochi

Dar avu un şoc atunci când îşi dădu seama că el o ignora pe Donna şi că pe ea o fixa,

căldura nu mă deranjează,

răspunse el

Nici n-am timp s-o iau în seamă

Sunt sigur,

Lauren,

că îţi aminteşti de ritmul trepidant al unui turneu

Nici măcar nu observi cum este vremea

Tânăra femeie tresări

De ce se înverşuna să o facă să retrăiască trecutul

? — Vreţi să staţi la masa noastră

? întrebă Jon cu amabilitate,

fără să bănuiască după cum se pare că invitaţia lui era pentru Lauren un adevărat chin

Cole apropiase deja două scaune şi se pregătea să se aşeze cu însoţitoarea lui

Resemnată,

Lauren o văzu pe Donna luând loc alături de Jon

încă nu ţi l-am prezentat pe Jon,

ÎMPACAKKA

— Sunt încântat să vă cunosc,

Dar politeţea Iui se izbi de dispreţul tinerei cântăreţe care se mulţumi să accepte cu un semn din cap

Era evident că atenţia manifestată de Cole faţă de Lauren nu-i plăcuse,

căci reluă conversaţia cu animozitate

— Bineînţeles că Lauren îşi aminteşte de turneele noastre

De altfel,

nu părea să le aprecieze prea mult,

? Poate pentru că iţi dădeai seama că nu făceai parte din echipă

? — Asta nv ar mira» interveni Cole cu calm

Lauren era perfect integrată

Muzica este viaţa noastră,

Pentru Lauren,

Mă înşel,

? Iritată de această discuţie neplăcută,

care se desfăşura ca şi cum ea era absentă,

Lauren era cât pe-aci să nu răspundă

în felul ei,

Donna se străduia să o transforme într-o intrusă care se rătăcise în existenţa celebrului cântăreţ

eu am apreciat mult prezenţa Laurenei printre noi,

Această bruscă amabilitate pe care o manifesta faţă de ea,

era pentru tânăra femeie mult mai penibilă decât ostilitatea deschisă a Donnei

In consecinţă,

replică puţin cam aspru : — Mulţumesc,

Ziaristica este adevărata mea pasiune şi trebuie să

ICATHRYN ROSS

mărturisesc că In timpul acelor luni,

eram nerăbdătoare să-mi reiau meseria

noi eram cu toţii foarte fericiţi să te vedem revenind,

! interveni pe neaşteptate Jon,

Pentru că tu eşti cea mai bună ziaristă a noastră,

! Ca pentru a-i dovedi afecţiunea,

Jon pusese o mână pe umărul tinerei femei

— Iţi mulţumesc pentru încredere,

zise ea schiţând un zâmbet slab

Pentru că vorbim despre munca noastră,

ce-ar fi dacă am începe să vorbim despre reportaj

? întrebarea îi era adresată lui Cole,

dar acesta reuşi încă o dată să evite reportajul

dar Donna şi cu mine ne pregătim să vizităm oraşul

Vreţi să ne însoţiţi

? — Invitaţia este tentantă,

dar călătoria cu avionul m-a epuizat şi am nevoie de o şoapte ăe olihnă,

puţin dorirea să ţină companie celor doi îndrăgostiţi

T : şi Jon veţi net rec

Ne vedem miune

Cole se ridică şi el,

iţi reamintesc că mâine dimineaţă voiii pleca foarte devreme

Dacă întârziaţi,

Fură să mai întârzie/ îşi petrecu mâna peste mijlocul Donnei şi o antrena spre ieşire

Lauren îi văzu traversând terasa,

îndreptându-se apoi spre

IMPACAREA

îi aştepta o şalupă eu motor,

Cole sări pe punte şi o ajută să urce pe însoţitoarea lui

Cu o graţie de felină,

aceasta se aruncă în braţele lui şi,

în sfârcîf tânăra femeie se aşeză şi Cole porni motorul

Câteva secunde mai târziu,

ambarcaţiunea se îndepărta lăsând o lungă dară de spumă în urma ei

Cu un zâmbet trist pe buze,

Lauren se întoarse spre Jon,

— Sunt făcuţi unul pentru celălalt,

în orice caz,

Donna este o femeie superbă

este frumoasă şi are multe puncte comune cu Cofe

Ce şi-ar putea dori mai mult

în noaptea aceea,

Lauren n-a putut închide ochii

încercă să se convingă de faptul că numai decalajul orar era cauza insomniei,

O urmărea o imagine,

aceea a Donnei strâns lipită de Cole,

După ce s-a sucit şi s-a răsucit de o sută de ori în patul ei,

tânăra femeie sfârşi prin a se ridica

Huruitul neîncetat al aparatului de climatizare o enerva şi apăsă întrerupătorul cu un gest furios

Poate că în felul acesta va reuşi în sfârşit să adoarmă

? Dar abia se culcase din nou,

când un gând îi trecu brusc prin minte : chiar în clipa aceea,

Donna dormea în braţele lui Cole

î n întunericul camerei lor,

cântărcaţa se lipea de pieptul Iui Cole,

îl acoperea cu sărutări

ICATHRYN ROSS

Cu gura uscată,

Lauren se ridică pentru a se duce să bea puţină apă rece,

o uşoară ameţeală o obligă să se aşeze

Imagini nedorite îi defilau prin faţa ochilor şi nu reuşea să le alunge

Atunci,

învinsă,

Lauren se întinse din nou,

pradă unei spaime nelămurite,

şi se lăsă mânată de amintiri

La vremea aceea,

circula zvonul potrivit căruia Cole Adams era pe punctul să cumpere una dintre cele mai mari case de discuri,

„Dacă reuşeşti să obţii informaţii,

Lauren,

îţi promit o frumoasă promovare",

o anunţase Warren Peters pe tânăra femeie

O promovare

! De un an de zile de când Lauren lucra Ia Globe,

tot timpul ei f u sese consacrat ziarului

Nici ieşiri,

Cariera îi absorbea toată energia

In consecinţă,

perspectiva unei asemenea recompense era extrem de atrăgătoare

în calea visurilor ei,

exista un obstacol major : Cole Adams nu acorda interviuri

Viaţa lui particulară rămânea în întregime secretă

De fapt,

până acum,

cea mai mare parte a articolelor scrise pe seama lui erau bazate pe presupuneri

Hotărâtă să obţină totuşi o întâlnire,

Lauren încercă să-1 abordeze telefonic

Osteneală zadarnică : secretara lui Cole Adams îi comunică pe un ton categoric că n-o va primi

încăpăţânată,

Lauren reveni şi sună de mai multe ori

Intr-o zi,

ridică receptorul Cole Adams în persoană

Vocea lui

ÎMPACAREA

gravă şi caldă era uşor de recunoscut

Dar convorbirea a durat foarte puţin,

căci îndată ce Lauren menţionase numele ziarului,

La fiecare eşec,

Lauren era tot mai disperată de neputinţa ei,

apoi se gândea Ia noi tactici de apropiere

într-o zi,

se hotârî să-1 aştepte în preajma locuinţei lui londoneze

Din nenorocire,

aceasta se dovedi o adevărată fortăreaţă

! Şi tânăra femeie nu reuşi decât să-1 zărească pe cântăreţ în spatele geamurilor fumurii ale limuzinei sale de culoare neagră,

în momentul ieşirii acesteia pe poartă

Ca ultimă salvare,

Lauren încercă să adune informaţii despre el

Urmarea eforturilor îndelungate şi încăpăţânate a fost aflarea preţioasei informaţii conform căreia Cole Adams conducea o instituţie importantă de sprijinire a copiilor bolnavi şi se întâlnea cu regularitate cu administratorul,

Edward Carter

Printr-un noroc,

Lauren scrisese cu câteva luni înainte,

îi veni ideea de a încerca să ia legătura cu Edward Carter

Părea să fie cu atât mai uşor cu cât acesta îi făcuse curte şi continua să-i telefoneze din când în când

De mai multe ori chiar,

Lauren îl refuzase mereu

Dar în seara aceea,

căută numărul lui de telefon şi-l sună

Trebui să suporte două cine şi o seară de teatru înainte de a aborda,

printr-un ocol de conversaţie,

Declară,

că este o admiratoare absolută a lui Cole Adams şi Edward păru încântat să-i poată

KATHBYN BOSS

spune că era prieten cu marele cântăreţ

De alt* fel,

trebuia să ia masa de prânz cu el săptămâna următoare

Aş da orice pentru a-1 întâlni

Timp de câteva secunde,

Edward rămase tăcut

Cole nu poate suferi ziariştii şi,

Edward,

mă vei invita

ai putea păstra secretul privind profesia mea

Voi fi cât mai discretă posibil Şi te asigur că tot ce veţi discuta va rămâne între noi

! Edward acceptă in sfârşit şi Lauren,

trebui să se stăpânească pentru a nu se trăda

Desigur,

avea unele scrupule la ideea de a-i manevra în felul acesta pe companionul ei

Cu toate acestea,

şi le înăbuşi repede

Deoarece în perioada asta a vieţii ei,

cariera trecea înainte de toate

Câteva zile mai târziu,

aşezată Ia o masă împreună cu Edward într-un restaurant franţuzesc la modă,

aştepta cu nerăbdare sosirea Iui Cole

La intrarea în restaurantul arhiplin,

frecventat de toate celebrităţile Londrei,

se profila silueta înaltă a Iui Cole Adams

Toate privirile se întoarseră imediat în direcţia lui

ÎMPACAREA

Timp de câteva secunde,

Lauren rămase împietrită,

Desigur,

îl văzuse deja pe Cole Adams,

la televiziune sau în fotografiile din ziare

In realitate,

Şi deodată,

se întrebă dacă făcuse bine provocând întâlnirea aceasta

Dar era prea târziu pentru a da înapoi

! exclamă Edward ridica ndu-se

îmbrăcat într-un costum de culoare gri închis,

Cole îmbina în acelaşi timp distincţia şi dezinvoltura

înalt,

avea mersul sportiv al iinui atlet,

păstrându-şi în întregime distincţia

Zâmbind larg,

îi întinse mâna lui Edward şi i-o strânse cu căldură

mi-am permis s-o invit pe prietena mea,

Lauren Chambers,

îl anunţă Edward cu puţină mândrie în voce

Descumpănită de privirea intensă cu care o fixa cântăreţul,

Lauren nu ştiu ce să spună şi se mulţumi să schiţeze un zâmbet slab

După aceste salutări scurte,

Cole se aşeză în faţa ei

Edward începu imediat conversaţia,

aducând în discuţie problemele financiare ale instituţiei

Cole păru că-1 ascultă cu mult interes

Dinspre partea ei,

furată de prezenţa cântăreţului,

Lauren nu se gândise încă să citească meniul

Când se apropie chelnerul,

alese ceva la repezeală pentru a se concentra din nou asupra lui Cole,

? întrebă Cole privind-o mai întâi pe Lauren,

KATIIRYN ROSS

— Te lăsăm pe tine să alegi,

Eşti de acord,

apoi aruncă o privire spre Cole

O cerceta cu o insistenţă care o uluia

Sub focul acestei priviri,

simţea încetul cu încetul că îşi pierde cumpătul

Era pentru prima dată că un bărbat arăta atât de deschis că îi plăcea şi că era dorită

Tulburată,

tânăra femeie se strădui să se concentreze asupra strategiei pe care o elaborase pentru a-şi duce la bun sfârşit interviul

Doar n-o să strice totul o criză neprevăzută de timiditate

! Faza A trebuia să înceapă chiar acum : trebuia să flirteze fără grijă cu Cole Adams

Dar în prezent,

lucrurile nu i se păreau atât de simple

Cole nu era Edward şi poate că era preferabil să stea la distanţă

Prânzul se desfăşura foarte plăcut

Edward,

părea să nu simtă tensiunea crescândă dintre tovarăşii lui de masă

Lauren vorbea foarte puţin,

şi numai pentru a-i răspunde lui Edward atunci când acesta credea potrivit să-i explice unele aspecte ale discuţiei

Cât despre Cole,

acesta nu-i adresă nici un cuvânt până la desert

Deodată,

se întoarse spre ea şi o întrebă : — Cu ce vă ocupaţi,

? O privea cu un aer foarte serios şi cu toate acestea,

un licăr ironic strălucea în adâncul ochilor lui

răspunse Lauren cu îndrăzneală

? Preferaţi subiecte reale sau ficţiunea

lMP/\ CAilKA — Ei bine,

Sosirea chelnerului o scuti de explicaţii mai ample

Sunteţi chemat la telefon

dar telefonul se află lângă bar

zise eL Rămasă singură cu Cole,

Lauren simţi cum îi creşte nervozitatea

Şi totuşi,

clipele acestea erau calculate

! îi ceruse unuia dintre colegii ei să-1 sune pe Edward pentru a putea discuta nestânjenit cu Cole Adams şi a~i smulge informaţiile dorite

Dar acum,

nu se mai simţea în stare să-şi pună în aplicare planul

Cântăreţul o impresiona în asemenea măsură încât,

In cele din urmă Cole,

în semn de nerăbdare,

îşi consultă ceasul

că aţi reuşit,

care sunt întrebările pe care voiaţi să mi le puneţi de atâta timp

? Lauren nu-şi putea crede urechilor

Cole nu făcuse nici o remarcă de la începutul mesei,

chiar dacă înţelesese totul

! N-aţi observat niciodată camerele de luat vederi care îmi înconjoară proprietatea

? Sunt trei săptămâni de când vă filmează

KATHRYN UOSS

Cu un zâmbet ironic pe buze,

Cole se sprijini de spătarul scaunului şi,

cu braţele încrucişate la piept,

o privi lung pe tânăra femeie

— Pană unde aţi mers cu bietul Edward pentru a obţine această invitaţie la masă

? — Edward m-a invitat în calitate de prietenă,

jignită de aceste insinuări,

bietul băiat s-a lăsat prins în cursă

Este îndrăgostit de dumneavoastră,

şi nu~şi dă seama că l-aţi manevrat

într-adevăr voi,

Se întâmplă că Edward este prietenul meu

Este un om remarcabil,

Din nefericire,

Nu v-aţi gândit niciodată la răul pe care i l-aţi putea face

? — N-am intenţia să-1 rănesc

încerc doar să-mi câştig existenţa

Acordaţi-mi câteva minute din timpul dumneavoastră,

— Cu atât mai rău pentru dumneavoastră

Aţi pierdut deja cinci minute

De altfel,

îmi pare rău,

— Vă face plăcere să distrugeţi cariera cuiva,

? îi aruncă Lauren cu amărăciune

Zece minute din timpul dumneavoastră şi aş obţine promovarea pe care o aştept de un an de zile

— Şi ţineţi mult la asta,

ÎMPĂCAREA

Lauren îşi ţinu respiraţia

îi lăsa oare puţină speranţă

Cole ridică din umeri

veniţi acasă Ia mine diseară Ia orele nou

Vom începe cu asta

Prea fericită că obţinuse în sfârşit o întâlni-* re,

Lauren nu căuta să înţeleagă semnificaţia ultimelor cuvinte,

prefăcându-se interesată de discuţia dintre Cole şi Edward

Dar în sinea ei

emoţia care o cuprinsese era de nedescris

Pentru că,

în faţa lui Cole,

îşi pierduse cumpătul

Cu o singură privire,

o lăsase descoperită şi făcuse să se nască în ea o senzaţie ambiguă,

amestec ciudat de nelinişte şi plăcere

Şi acum perspectiva acestei întrevederi între patru ochi o încânta şi în acelaşi timp o speria

Mai târziu,

în seara aceea,

atunci când Lauren se prezentase acasă Ia el,

nervozitatea ei trecuse peste orice limită

Totuşi,

nu era prima oară când intervieva un bărbat,

celebru şi foarte atrăgător

Dar în prezenţa lui Cole Adams se simţea mai mult femeie decât ziaristă,

şi asta o făcea vulnerabilă

La teama ei se adăugă o vie emoţie când pătrunse în universul lui Cole Adams

Lauren se aştepta Ia o decoraţie ultramodernă

în realitate,

cântăreţul îşi aranjase interiorul casei cu mobile vechi de mare valoare,

cu splendide obiecte de artă din cele patru colţuri ale lumii

KATlHiYN

Tânăra femeie era adâncită în contemplarea unei piese delicate de porţelan din timpul dinastiei Mhig atunci când apăru Cole

— Ai descoperit unul dintre hobbyurile mele» îi cs

e l'Atunci când plec în turnee,

îmi rezerv întotdeauna puţin timp pentru a hoinări pe Ia anticari

Este peste puterile mele,

nu rezist în faţa obiectelor de o mare frumuseţe

Simt nevoia să le am

Dar caut exclusiv piesele rare

d'o n a ţ i a deosebită din vocea lui şi modul în care o privea,

o făcură să roşească pe Lauren

Cu siguranţă

Cole dădea un dublu înţeles cuvintelor s

?Jc\ Dar pentru a risipi temerile femeii,

vă rog

îi desemnă cu un gest o canapea de piele bej

Stânjenită ca o liceană la prima întâlnire,

Lauren se aşeză şi îşi potrivi fusta

L'a trebuit mult timp ca să~şi aleagă îmbrăcămintea,

ceea ce nu i se întâmplase niciodată

Luase la bani mărunţi toată garderoba şi,

în cele din urmă,

se oprise la un taior bleu azuriu

Acesta îi venea admirabil şi se potrivea de minune cu culoarea ochilor ei

Fusta se oprea exact deasupra genunchiului,

dezvăluind conturul perfect al picioarelor,

iar croiala taiorului îi punea în valoare talia zveltă şi rotunjimea pieptului

Dar ce gafă să facă efortul pentru a-i plăcea gazdei sale

! Asta cu siguranţă nu-i scăpase

— Ce aş putea să vă ofer de băut,

? Cole se îndreptă cu un mers suplu spre bar şi scoase două pahare

în costumul lui gri,

Dar Lauren îşi întoarse repede privirea

Era inutil să-şi piardă vremea cu genul acesta de consideraţii,

răspunse ea pregătindu-şi carnetul de însemnări şi reportofonul

— înainte de a începe să lucrăm,

reluă el cu o voce mângâietoare,

Lauren îşi încrucişă picioarele şi consimţi cu un semn imperceptibil din cap

să vedem

De ce nu şampanie

Lauren,

zise el apropiindu-se cu paharele şi aşezândn-se lângă ea,

vorbeşte-mi puţin despre dumneata

Mâna tinerei femei se încleştă pe pahar

— Dumneavoastră inversaţi rolurile

! Eu sunt aceea care se presupune că vă intervievez

situaţiile banale mă plictisesc

Lasă-mă să-ţi pun câteva întrebări,

apoi mă vei putea chestiona cât pofteşti

— Nu în felul acesta conduc de obicei convorbirile,

Aşadar,