PDF -O zajedničkoj imovini supružnika - HARMONIUS - Imovinski Odnosi
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5


Like and share and download

Imovinski Odnosi

O zajedničkoj imovini supružnika - HARMONIUS

PDF Imovinski odnosi fpn bg ac rs wp content Imovinski porodicni odnosi pdf PDF IMOVINSKI ODNOSI BRAČNIH DRUGOVA pravos unios hr 8 20IMOVINSKI ODNOSI pdf PDF imovinski odnosi bračnih partnera u principima komisije za evropsko

Related PDF

Imovinski odnosi

[PDF] Imovinski odnosi fpn bg ac rs wp content Imovinski porodicni odnosi pdf
PDF

IMOVINSKI ODNOSI BRAČNIH DRUGOVA

[PDF] IMOVINSKI ODNOSI BRAČNIH DRUGOVA pravos unios hr 8 20IMOVINSKI ODNOSI pdf
PDF

imovinski odnosi bračnih partnera u principima komisije za evropsko

[PDF] imovinski odnosi bračnih partnera u principima komisije za evropsko prf unze ba Docs Anali Analibr15 16god8 7 pdf
PDF

PORODIČNI ZAKON Prvi deo OSNOVNE ODREDBE

[PDF] PORODIČNI ZAKON Prvi deo OSNOVNE ODREDBE npm rs attachments 048 PORODIČNI 20ZAKON pdf
PDF

O zajedničkoj imovini supružnika - HARMONIUS

u ovom radu jesu odnosi supružnika vezani za režim sticanja imovine u braku Imovinski odnosi supružnika u savremenom pravu su doživeli značajne promene
PDF

Imo

What you need to know: The 2020 IMO fuel - Seatrade Maritime

PDF IMO and Sustainable Development International Maritime imo en MediaCentre IMO 20SDG 20Brochure pdf PDF PROGRAMME OF MEETINGS FOR 2019 imo en MediaCentre MeetingSummaries PROG 127 pdf PDF Annual Regulations for IMO 2019

 1. purpose of imo
 2. imo requirements
 3. introduction of imo
 4. role of imo
 5. imo 2030
 6. imo meaning in shipping
 7. imo shipping
 8. the agency imo

IMO

What you need to know: The 2020 IMO fuel - Seatrade Maritime

PDF IMO and Sustainable Development International Maritime imo en MediaCentre IMO 20SDG 20Brochure pdf PDF The 2020 global sulphur limit International Maritime Organization imo en 2020 20sulphur 20limit 20FAQ 202019 pdf PDF

 1. imo 2030
 2. imo 2020
 3. role of imo
 4. introduction of imo
 5. imo shipping
 6. imo 2050
 7. purpose of imo
 8. imo requirements

Competitive paper accepted for presentation at the IMP conference primary actors in economic life, individuals' role in actual business personal contacts also have an important role in producing the service that for great extent Vice President of Fiskars and the Managing Director

 1. Personal contacts in the critical phases of business relationships
 2. Underexposed Television Producers in Magazines
 3. Performers in Independent Production
 4. Manitoba Film & Television Production Guide 2018
 5. film and media clusters in european cities
 6. Qualified Parts Catalog by Manufacturer
 7. Early Alternatives to the Hollywood Mode of Production
 8. Contact list
 9. the head of movie producer IMP
 10. different contacts with Warner Brothers between 1935 and 1946

Imp Contact Details

Prediction of LD50 for o,o-diethyl chlorothiophosphate, IMP 3 for Rat

PDF Contact details and IMP description NPEU npeu ox ac uk ANODE 20FAQs 20for 20website 20v1 0 2009062017 pdf PDF A Guide to Pharmacy Documentation For Clinical Trials Euramos euramos media 1129 11 r

Imp SQL

Upgrade and Migrate to Oracle Database 12c Release 2 Best

2 cs uh edu ~ordonez pdf w 2004 KDD sqlkm pdf Programming the K means Clustering Algorithm in SQL Carlos Ordonez Teradata, NCR San Diego, CA, USA ABSTRACT Using SQL has not been considered an e cient and feasible way to implement data mining algorithms

IMPA-Marine-Stores-Guide.pdf

Impa Marine Stores Guide Cd

PDF 5th Edition Impa Marine Stores Algavenicealgavenice it echlab it 5th edition impa marine stores pdf PDF 5th Edition Impa Marine Stores NewMediadb001 newmediadenver 5th edition impa marine stores pdf PDF Impa Marine Stores Guide 4th Edition Savvy Studiosmail01

impacarea

IiI NNI~If-GOLEMAN este psihotera-I,,,ni Ea a dezvoltat

mesagerul crestin div teme PDF Impacarea lui Împ ăcarea general ă – sfâr şit cu bine, totul este bine? SoundWords Împ ăcarea lui Absalom 3 cum Absalom era într o ţar ă îndep ărtat ă departe de David, tot a şa p ăcătosul se afl ă ast

Impact des IFRS sur les états financiers

Impacts de la mise en place des normes IFRS sur les capitaux

cpa enset media ac ma Fixe JEG1 Impact IFRS pdf I Les fondements conceptuels des IFRS II L’impact sur la situation financière et l’évaluation de l’entreprise III L’impact sur la rentabilité IV Premier bilan de l’application des IFRS aux sociétés du CAC 40 (Euronext Paris) d1n7iqsz6ob2ad cloudfront document

Impact IFRS Sur Analyse Fin 2

Comptabilité et analyse des états financiers - Decitre

PDF Impact des IFRS sur le processus de Consolidation cloudfront d1n7iqsz6ob2ad cloudfront document pdf 537dce23b0093 pdf PDF (Microsoft PowerPoint IMPACT DES IFRS SUR L™ANALYSE ET L cpa enset media ac ma Fixe JEG1 Impact

Home back Next

Description

FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE NOVI SAD

Seminarski rad Predmet: Porodično i nasledno pravo Tema: Imovinski odnosi supružnika u braku

Profesor:

Student:

Mihrija Jusufović Broj indeksa: I0301/12

Novembar,

Brak je lični,

ali i imovinski odnos supružnika

Imovinski odnosi supružnika u savremenom pravu su doživeli značajne promene

U patrijarhalnom bračnom pravu žena je udajom dolazila pod muževljevu vlast Imovinski doprinos žene porodičnoj imovini se ogledao u davanju miraza (dos)

Miraz se mužu donosio radi lakšeg življenja u zajednici i ulazio je u muževljevu imovinu

Imovinski odnosi supružnika ostaju gotovo nepromenje-ni i u Srpskom građanskom zakoniku

5 Ipak,

vremenom je suprematija muža Imovinski odnosi uređuju se propisima građanskog prava

Međutim,

onda kada su subjekti ovih odnosa bračni partneri,

oni su tradicionalno predmet normiranja bračnog zakonodavstva

U velikom broju pravnih sistema na području Evrope uporedo postoje dva režima,

odnosno sistema imovinskih odnosa: zakonski i ugovorni

Rješenje prihvaćeno u manjem broju nacionalnih zakona o uređenju ovih odnosa samo u obliku zakonskog režima uglavnom se napušta,

u skladu s'većim uvažavanjem autonomije bračnih partnera i potrebom da im se ostavi mogućnost da urede svoje imovinske odnose drugačije od načina na koji je to uradio zakonodavac

Zakonodavci u najvećem broju evropskih zemalja tako daju mogućnost bračnim partnerima da odaberu režim koji će se primijeniti na ove odnose

Zakonski imovinski režim se primjenjuje tek onda kada se oni nisu odlučili za ugovorni imovinski režim,

odnosno kada nisu ugovaranjem nekog drugog režima isključili primjenu zakonskog

Imovinski odnosi bračnih partnera danas su normirani nacionalnim zakonima,

a u zakonodavstvu Evropske Unije skoro da se može konstatovati potpuno odsustvo pravila koja ređuju ove odnose

Ovakvo stanje nije posljedica nepostojanja potrebe za uređenjem ovih odnosa u evropskom pravu

Naprotiv,

harmonizacija bračnog imovinskog prava je nužna

Ova oblast tijesno je vezana za ekonomsku oblast,

tako da se uređenost odnosa u njoj direktno odražava na tržište: različita pravila o ovlaštenjima bračnih partnera u vezi s'bračnom imovinom i o njihovoj odgovornosti za dugove mogu ometati stvaranje i razvoj jedinstvenog evropskog tržišta i biti smetnja njegovoj efikasnosti

Bez ujednačavanja nacionalnih propisa koji uređuju ovu oblast nije moguće uspostavljanje jedinstvenog tržišta,

odnosno uklanjanje smetnji slobodnom kretanju dobara i usluga te slobodnom kretanju radnika i kapitala

U posljednje vrijeme preduzete su i nastavljaju se preduzimati aktivnosti kojim se vrše pripreme za harmonizaciju ove oblasti,

mada se s'planiranjem ovih aktivnosti moralo početi ranije

Jedan od razloga odlaganja i kašnjenja s'početkom procesa harmonizacije jeste nepostojanja na evropskom tržištu dovoljno iskustva potrebnog za koordinaciju različitih sistema bračnog imovinskog prava

U ovoj,

harmonizaciju je moguće postići na više načina

Jedna mogućnost jeste propisivanje osnovnih tipova imovinskih režima,

uz ostavljanje mogućnosti državama članicama da bračnim partnerima omoguće da se opredijele za prihvatanje i podvrgavanje jednom od njih

Druga mogućnost jeste razvoj „evropskog“ sistema bračne imovine koji bi bio priznat u svim državama članicama kao dodatak njihovim pojedinačnim domaćim režimima

ili bi nastao preuzimanjem rješenja iz jednog pravnog sistema,

postizanjem konsenzusa pri odlučivanju u evropskim institucijama

Obavljenim pripremama,

urađenim planovima i programima za donošenje evropskih propisa u oblasti bračnog imovinskog prava,

trebalo bi i moglo bi se postići otklanjanje ozbiljnijih smetnji njihovom donošenju

i pored postojećih međusobnih razlika u nacionalnim zakonima,

ova oblast je podobna za harmonizaciju,

tako da se međusobno približavanje nacionalnih 1 Isto vrijedi i za imovinske odnose čiji su subjekti vanbračni partneri i ostali članovi porodice – oni su uređeni odredbama bračnog,

odnosno porodičnog zakonodavstva

Is Unification of Family Law Feasible or even Desirable

? u: Toward European Civil Code,

Kluwer Law International,

zakonodavstava u uređenju imovinskih odnosa može postići lakše nego u drugim oblastima

To je posljedica činjenice da,

za razliku od većine drugih bračnih odnosa,

ovi odnosi nisu dublje i jače vezani s'tradicijom,

kulturom i kulturnim vrijednostima društva

Na ovu oblast odnosa bračnih partnera odrazile su se promjene koje su se desile u društvu,

kao i prihvaćeni opći principi: izjednačenje žene i muškarca u pravima i obavezama,

zabrana diskriminacije i solidarnost između bračnih partnera

U prilog stavu o mogućnosti harmonizacije može se navesti sličnost koja već postoji između rješenja nacionalnih zakona koja se odnose na ugovorni bračni režim: ovim rješenjima se na sličan način uređuje forma,

vrijeme sklapanja i sadržina bračnog ugovora kojim bračni partneri uređuju međusobne imovinske odnose

U teoriji se zastupa isti stav: ova oblast se navodi kao podobna za prihvatanje općih principa evropskog porodičnog prava i kao mogući predmet unifikacije porodičnog prava

u razmatranju pitanja izbora oblasti u kojima treba da se pristupi harmonizaciji,

u okviru Komisije za evropsko porodično pravo (CEFL) često je zastupano mišljenje da harmonizacija može najbolje uspjeti u oblastima u kojim postoji uska veza sa imovinskim pravom,

pa je kao primjer navođeno bračno imovinsko pravo,

mada je pri tome naglašavano da se ne smije potcijeniti tehnička složenost ove materije

Uz to je uspostavljana veza sa ugovornim pravom,

u kojem je harmonizacija već počela,

u kojem nisu postojale velike mogućnosti u tom pravcu

ali i na njihovo međusobno približavanje,

ukazano je na četvrtom regensburškom kolokviju,

godine na temu “Bračna zajednica,

partnerski odnos i imovina u Evropi”

U centru rasprave bilo je bračno (i vanbračno) imovinsko pravo,

a referenti u podnesenim referatima o uređenju ovih pitanja u nacionalnim zakonima,

postigli su saglasnost da je bračno (i vanbračno) imovinsko pravo doživjelo dug razvoj koji je uvijek bio i još uvijek je obuhvaćen promjenama

Rezultat ovog razvoja je postepeno ujednačavanje ove oblasti

5 Znači,

još prije deceniju uočena je tendencija ujednačavanja nacionalnih prava,

mada je u isto vrijeme izražen stav da će za njeno postizanje morati proteći određeni vremenski period

Uporedo s'ovim,

zastupa se i stav o nemogućnosti harmonizacije materijalnog prava u ovoj oblasti

Tako se u Zelenoj knjizi o sukobu zakona u oblasti bračnih imovinskih režima,

uključujući pitanje nadležnosti i međusobnog priznanja,

konstatuje ova nemogućnost i ističe da je harmonizaciju moguće postići samo u oblasti sukoba zakona

Imovinski odnosi bračnih partnera u evropskom zakonodavstvu Proces donošenja evropskih propisa u oblasti građanskog prava,

pa onda i u oblasti imovinskih odnosa,

započeo je donošenjem propisa o sudskoj saradnji u građanskim predmetima,

potreba ostvarivanja sudske saradnje u ovim predmetima odavno je uočena u praksi,

pa se najprije i pristupilo njenom pravnom uređenju

Za oblast pravde sudska saradnja i jednak pristup sudu imaju veliki značaj

Bez ove saradnje,

šire: Dieter Martiny,

Die Commission on European Family Law Hintergrund,

Gründung,

Arbeitsmetode und erste Ergebnisse,

Zeitschrift für Europäisches Privatrecht,

2004/3,

Vorwort: Eheliche Gemeinschaft,

Partnerschaft und Vermogen im europaischen Vergleih,

Bielefeld,

including the question of jurisdiction and mutual recognition COM (2006)400 final (presented by the Commission,

SEC (2006)952 Brussels,

eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0400en 01pdf

izvršenja odluka izvan države u kojoj su one donesene,

ne može se garantovati pravna sigurnost evropskih građana U Konvenciji o nadležnosti i izvršenju odluka u građanskim i trgovačkim predmetima (Brussels I,

godine) određena su zajednička pravila o nadležnosti i izvršenju odluka u građanskim i trgovačkim predmetima

U Mastrihtskom ugovoru identifikovana je ova sudska saradnja kao oblast od zajedničkog interesa za države članice EU,

a Amsterdamski ugovor je povezao sudsku saradnju u ovoj oblasti sa slobodnim kretanjem ljudi

Bračni imovinski režimi Početni koraci u uređenju imovinskih odnosa bračnih partnera preduzeti su prihvatanjem Bečkog akcionog plana u decembru 1998

Kao jedan od prioriteta i mjera koje treba da se preduzmu u dvogodišnjem i četverogodišnjem roku u „oblasti pravde“ određena je sudska saradnja u građanskim predmetima,

a među oblastima u kojim se naglašava potreba izmjene pravila o sukobu zakona,

naglašeno je da će se ispitati mogućnost stvaranja sudske mreže u građanskim predmetima radi povećanja kontakata između profesionalaca širom Evrope

program mjera za implementaciju principa međusobnog priznanja,

u kojem bi se pokrenuo rad na donošenju propisa u oblasti izvršenja

Naglašeno je da se minimalni zajednički standardi u ovom aspektu procesnog prava smatraju nužnim radi olakšanja primjene principa međusobnog priznanja,

a da se pri njihovom prihvatanju moraju poštovati osnovni pravni principi država članica

Evropsko vijeće je pozvalo Vijeće i Komisiju da pripreme novo procesno zakonodavstvo o prekograničnim predmetima,

a naročito vezano za sudsku saradnju i osiguranje pristupa pravu

Što se tiče materijalnog prava,

postavljen je zahtjev za sveobuhvatnom studijom o potrebi približavanja zakonodavstva država članica u građanskim predmetima,

kako bi se otklonile smetnje dobrom funkcionisanju građanskih postupaka,

o čemu bi Vijeće trebalo da podnese izvještaj do 2001

U novembru 2000

godine Vijeće i Komisija prihvatili su Program mjera za implementaciju principa međusobnog priznanja odluka u građanskim i trgovačkim predmetima,

čime su stvoreni uslovi za usvajanje instrumenta o nadležnosti,

priznanju i izvršenju odluka i o bračnim imovinskim režimima

Dva su cilja koja su trebala biti ostvarena ovim programom: jedan je proširenje mehanizma ustanovljenog Uredbom Brussels I na testament,

bračna imovinska prava i situacije koje nisu pokrivene Uredbom Brussels II,

a drugi je pojačanje sistema sudskog priznanja daljim razvojem u oblastima već pokrivenim Uredbama Brussels I i II

Krajnji cilj ovog programa jeste priznanje i izvršenje sudske odluke u drugoj državi članici bez potrebe vođenja posebnih postupaka,

odnosno ukidanje ustanove exequatur

priznavanju i izvršenju odluka u građanskim i trgovačkim predmetima (zamijenila je Konvenciju Brussels I) i Uredba br

priznanju i izvršenju odluka u bračnim predmetima te u pitanjima roditeljskog staranja o zajedničkoj djeci bračnih partnera,

godine zamijenjena novom Uredbom o nadležnosti,

priznanju i izvršenju odluka u bračnim predmetima i predmetima roditeljske odgovornosti – Brussels IIbis

Ove se uredbe ne odnose na sporove o imovinskim odnosima bračnih partnera

eu/ueDocs /cms_Data/docs/pressdata/en/ec/00200-r1

Sudska saradnja ostala je i dalje na vrhu političke agende Evropskog vijeća,

pod čijim stalnim nadzorom je ostao napredak u implementaciji i blagovremeno preduzimanje neophodnih mjera određenih u Amsterdamskom ugovoru,

Bečkom akcionom planu i zaključcima iz Tamperea

Komisija je na sastanku u Tampereu pozvana da napravi prijedlog odgovarajućeg mehanizma praćenja rezultata u tom cilju

U Komunikaciji Komisije Vijeću i Evropskom parlamentu o praćenju napretka u stvaranju oblasti slobode sigurnosti i pravde (iz 2000

godine) zauzet je stav da tijelo koje bi pratilo rezultate ne bi bilo samo mehanički instrument za olakšanje institucijama EU unutrašnjeg nadgledanja napretka u donošenju zakonodavstva i drugih instrumenata za stvaranje ove oblasti,

već bi to prije trebalo da bude instrument za pomoć u postizanju cilja – stvaranja i razvoja EU kao oblasti slobode,

koja pripada ne institucijama,

naglašena je potreba osiguranja boljeg pristupa sudu i pune sudske saradnje između država članica

Što se tiče pristupa sudu,

istaknuto je da se on mora osigurati u svakoj državi članici jednako lako kao i u vlastitoj državi te da građani i firme ne treba da se sprečavaju i obeshrabruju u izvršavanju svojih prava složenošću zakonskog i administrativnog sistema u državama članicama

Međusobno priznanje i izvršenje sudskih odluka se mora osigurati u cijeloj EU,

zajedno sa nužnim približavanjem zakonodavstva olakšati saradnju između vlasti i sudsku zaštitu individualnih prava

Evropsko vijeće je podvuklo značaj osiguranja neophodne transparentnosti i redovnog informisanja Evropskog parlamenta

Za decembar 2001

godine određeno je održavanje sastanka na kojem će se razgovarati o utvrđivanju napretka

U maju 2001

godine Vijeće je donijelo odluku o stvaranju Evropske sudske mreže u građanskim i trgovačkim predmetima

Zadatak mreže je olakšanje sudske saradnje u ovoj oblasti između država članica i razvoj informacionog sistema za članove mreže

Pojedinici i firme preko ove mreže mogu doći do saznanja o različitim nacionalnim sistemima građanskog i trgovačkog prava,

zakonskim instrumentima EU i drugih međunarodnih organizacija

Time se stvara mogućnost za olakšanje položaja pojedinaca i uklanjanje problema koje različitost nacionalnih pravnih sistema često izaziva u sudskim postupcima koji prelaze nacionalne granice,

odnosno u koje nije uključena samo jedna država

Radi ostvarenja ovog cilja,

Vijeće je osiguralo kreiranje i web stranice sa kratkim pregledom različitih nacionalnih sistema građanskog i trgovačkog prava

godine Vijeće je usvojilo Uredbu 13 koja je uspostavila opći okvir za aktivnosti Zajednice za olakšanje implementacije sudske saradnje u građanskim predmetima za period 20022006

Evropsko vijeće je,

pet godina poslije sastanka u Tampereu,

godine usvojilo Program za jačanje sigurnosti,

je povećanje zajedničke sposobnosti Unije i njenih članica da garantuju osnovna prava,

minimum procesnih garancija i pristup sudu,

da nastave priznanje sudskih odluka i eliminišu zakonske i sudske smetnje u postupcima u građanskim i porodičnim predmetima s'prekograničnim implikacijama

Naglašena je potreba da se u okviru sudske saradnje potpuno primijeni međusobno priznanje,

kako bi granice između zemalja u Evropi 10

Judicial

European

Community

eu/justice_home/fsj/civil/fsj_civil_intro en

secutiry and justice“ in the European Union Brussels,

?uri=COM: 2000:0167:FIN:EN:PDF,

?uri=CELEX:32001D0470:EN: NOT THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

security and justice in the European Union,

104/search

pdf+Hague+Programme+on+strengthening&hl=hr&ct=clnk&cd=1&gl=ba,

prestale biti smetnje uspješnom vođenju sudskih postupaka i izvršenju odluka u građanskim predmetima

Vijeće i Komisija usvojili su u junu 2005

godine Akcioni plan za implementaciju ovog programa

Među mjerama navedenim u planu,

koje Komisija i Vijeće smatraju neophodnim za uvođenje u praksu smjernica postavljenih u Haškom programu,

navedena je i Zelena knjiga o sukobu zakona u oblasti bračnih imovinskih režima,

uključujući pitanje nadležnosti i međusobnog priznanja,

a kao rok do kojeg se očekuje da je Komisija pripremi određena je 2006

napravila je studiju – izvještaj koja je kasnije prihvaćena

U njoj je,

sugerisana harmonizacija pravila međunarodnog privatnog prava u oblasti bračne imovine (i nasljeđivanja) i uvođenje novih pravnih instituta,

kakav je novi zajednički „Evropski bračni imovinski sistem“

Taj novi sistem,

o kojem bi se sporazumjeli bračni partneri,

uveo bi se umjesto imovinskih sistema predviđenih u svakoj državi članici i bio bi određen istim pravilima u cijeloj Evropi

godini više od 5 miliona osoba – evropskih građana nije živjelo u državi čiji su državljani,

već u u drugoj državi članici Unije,

a da je oko 14 miliona osoba koje nisu evropski građani živjelo na prostoru Unije

Prema iznesenim podacima skoro 2,5 miliona uknjižbi imovine tiče se imovine koja je u vlasništvu bračnih partnera,

a nalazi se u državama članicama u kojim oni nemaju prebivalište

godine Komisija EU predstavila je Zelenu knjigu o sukobu zakona u oblasti bračnih imovinskih režima,

uključujući pitanje nadležnosti i međusobnog priznanja

Bračni imovinski režim je u ovoj knjizi određen kao skup pravnih pravila koja se tiču finansijskih odnosa bračnih partnera nastalih u njihovom braku,

i to kako njihovih međusobnih,

tako i odnosa sa trećim osobama,

Bračni ugovor se definiše kao ugovor zaključen prije sklapanja braka radi uređenja imovinskih odnosa između bračnih partnera

Nakon navođenja da su bračni imovinski režimi isključeni iz dotadašnjih dokumenata Zajednice,

pa da će se zbog toga u njoj razmatrati osnovna pitanja konfliktnih pravila

Ovim pravilima se može urediti veliki broj pitanja,

između ostalog punovažnost ugovora,

S obzirom da se imovinski aspekti braka često uređuju na nespornoj osnovi,

radi pojednostavljenja predmeta za praktičare i efektivnog rješavanja praktičnih problema građana,

u razmatranje su uzete uloga i ovlaštenja nesudskih organa te priznanje vansudskih dokumenata izdatih od ovih organa

Na kraju je zauzet stav da će evropsko zakonodavstvo vjerovatno olakšati život građana predviđajući registraciju sporazuma o bračnoj imovini u državama članicama

104/search

eu/justice_home/doc_centre/doc/action_plan_jai_207_en

pdf+Green+Paper(s)+on+the+effective+enforcement+of+judicial+decisions+(20062007)&hl=hr&ct=clnk&cd=5&gl=ba,

104/search

pdf+The+programme+of+measures+for+implementation+of+the+principle+of+mutual+recognition+of+decisions+in+civil+and+commercia l+matt,

Judicial

co-operation in cross-border Family law matters,

com/CollegePark/Classroom/6218/lecco/reportonlecco

htm 17 U studiji je naveden i podatak o otprilike 170

što je iskorišteno kao argument za predlaganje Uredbe o mjerodavnom pravu i nadležnosti u brakorazvodnim predmetima

104/search

pdf+Green+Papers)+on+the+effective+enforcement+of+judicial+decisions(2006&hl=hr&ct=clnk&cd=2&gl=ba 19 Hašku konvenciju o pravu mjerodavnom za bračne imovinske ugovore iz 1978

godine potpisale su samo Francuska,

Luksemburg i Holandija

U Zelenoj knjizi su postavljena pitanja,

a Komisija je pozvala sve zainteresovane da odgovore na njih

Jedno od njih je: hoće li se za sve različite aspekte situacije pokrivene mjerodavnim pravom koristiti iste ili različite tačke vezivanja

? U komentaru ovog pitanja se kao primjer navodi Haška konvencija iz 1978

koja priznaje automatsku izmjenu mjerodavnog prava za bračni imovinski režim kada bračni partneri promijene prebivalište ili državljanstvo,

ako nisu sami odredili mjerodavno pravo ili zaključili bračni ugovor

Od ostalih postavljenih pitanja,

izdvajamo slijedeća: hoće li se harmonizirati formalni zahtjevi za sporazum

koja pravila o međunarodnoj nadležnosti će se prihvatiti,

u slučaju da se sudu nadležnom za razvod i separaciju ne prizna nadležnost i za likvidaciju bračne imovine,

naročito za pitanja imovine koja je uvećana dok je par živio zajedno (naprimjer poklonima između bračnih partnera ili ugovorima između njih)

Bračni ugovor Potreba za harmonizacijom nacionalnih pravnih sistema postoji i u oblasti bračnog ugovora,

ugovora kojim se isključuje primjena zakonskog imovinskog režima i odabire rješenje koje više odgovara potrebama,

zahtjevima i interesima samih bračnih partnera

Razlike u nacionalnim pravima postoje u pogledu forme ovog ugovora,

njegove sadržine i ograničenja postavljenih za njegovo sklapanje,

odnosno stepena autonomije bračnih partnera

Propisi o bračnom ugovoru prihvaćeni od institucija Evropske Unije,

odnosno evropski dokumenti koji normiraju bračni ugovor još uvijek ne postoje,

baš kao ni propisi o bračnim imovinskim režimima

Upravo zbog njihovog nepostojanja,

ovaj ugovor je bio predmet Pisanog pitanja upućenog Evropskoj komisiji u junu 2000

sadržano u njemu je bilo: može li Komisija potvrditi da bračni ugovori punovažni i potpisani po zakonima jedne države članice nisu punovažni pred sudovima druge države članice

? Drugo pitanje je glasilo: može li Komisija dati garanciju Evropskom parlamentu da će preduzeti mjere za osiguranje pravne zaštite građanima u takvim situacijama

? U odgovoru Komisije je rečeno da,

u vrijeme postavljanja pitanja,

ne postoje pravila Zajednice primjenjiva na bračne ugovore,

odnosno sporazume o bračnoj imovini

Briselska i Rimska Konvencija o nadležnosti i mjerodavnom pravu za ugovorne obaveze u građanskim i trgovačkim predmetima isključuju sporazume o bračnoj imovini iz njihovog domena

Slično tome,

Uredba o nadležnosti,

priznanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim predmetima isključuje bračne ugovore i sporazume o bračnoj imovini

U odgovoru se dalje navodi da iz toga slijedi da se punovažnost bračnih ugovora zaključenih u drugoj državi članici cijeni prema nacionalnim pravilima,

odnosno po međunarodnom privatnom pravu svake države članice

Međutim,

u Komunikaciji Komisije Vijeću i Evropskom parlamentu o praćenje napretka u stvaranju oblasti slobode,

neophodnim je ocijenjena elaboracija preliminarne studije o nadležnosti i mjerodavnom pravu za bračnu imovinu,

a kao rok za njeno usvajanje određen je april 2004

Prema raspoloživim podacima,

postavljeni rok nije ispoštovan i studija nije usvojena

Sud pravde je razgraničio dosuđenje izdržavanja od odluka koje se odnose na bračni režim,

potvrdivši mogućnost odlučivanja o izdržavanju (uzimajući u obzir potrebe i mogućnosti stranaka)

Osnov za ovakav stav je bilo tumačenje Suda o domenu primjene Briselske konvencije,

čiji član 1

isključuje bračne režime (Marc Fallon,

Droit familial et droit des Communautés européennes,

Revue trimestrielle de droit familial 1998/3,

C 72 E/146 Official Journal of the European Communities EN 6

? uri=OJ:C:2001:072E:0146:0417:EN:PDF ,

secutiry and justice“ in the European Union Brussels,

?uri=COM: 2000:0167:FIN:EN:PDF,

Imovinski odnosi bračnih partnera u zakonodavstvu evropskih zemalja U uporednom pravu,

čak i u zemljama sa istim ekonomskim i političkim prilikama,

bračni imovinski režimi se međusobno znatno razlikuju

Zakonski bračni imovinski režimi Oblast bračnih režima je bitno reformisana sedamdesetih godina 20

kada je u cilju izjednačenja bračnih partnera u većini zemalja unesen određeni broj imperativnih pravila

Ova pravila,

kojima se bračni partneri štite jedan prema drugom i prema trećim licima,

uglavnom su sadržana u primarnom režimu,

a tiču se obaveze doprinošenja obavezama (teretima) bračne zajednice,

solidarne odgovornosti partnera za dugove domaćinstva,

obavljanja profesije bračnog partnera,

bankarskih računa i sefova pohranjenih od supružnika,

zastupanja između njih i zaštite od akata jednog od njih koji dovode u opasnost imovinske interese porodice

Ova pravila težište stavljaju na termin “interes porodice” i pokušavaju ponovo uspostaviti pravičnu ravnotežu između situacije bračnih partnera u toku braka i one trećih povjerilaca

Ova imperativna pravila su praktično zajednička svim zemljama članicama: obaveza doprinošenja obavezama braka i zaštita porodičnog stana

Za dugove koje je preuzeo jedan bračni partner solidarno odgovara i drugi

Od solidarnosti su isključeni očito pretjerani (neumjereni) troškovi koje je jedan partner sam učinio

Zaštita porodičnog stana je naglašena u svim domaćim pravima i to vrlo preciznim odredbama

Za svaki akt koji se tiče stvarnih prava zahtijeva se saglasnost drugog BP-a,

bilo da je on suvlasnik ili ne

Nepribavljanje saglasnosti najčešće je sankcionisano ništavošću preduzetog akta

U zakonodavstvu evropskih zemalja postoje različiti bračni imovinski režimi,

a najveći broj zakona normira dva ili više ovih režima

Pored zakonskog,

zakonodavci uglavnom uređuju i ugovorni imovinski režim: ostavlja se mogućnost bračnim partnerima da isključe primjenu zakonskog režima ugovaranjem nekog drugog režima

Zakonodavstva se pri tome međusobno razlikuju po stepenu slobode ostavljene bračnim partnerima: negdje oni imaju mogućnost birati samo između režima normiranih zakonom,

a negdje su slobodni odabrati režim izvan onih uređenih zakonom

Dominantna tendencija u uporednim zakonodavstvima,

pored toga što je u nekim zemljama zakonom predviđena mogućnost (nekad čak i obaveza) izbora između više ponuđenih imovinskih režima,

jeste da se odredbe pravnih propisa iz oblasti bračno-imovinskih odnosa definišu kao dispozitivne,

odnosno ostavlja se mogućnost BP-ima da ugovorom (uz izvesna ograničenja) drugačije definišu uzajamna prava i obaveze u ovoj oblasti

Sloboda ugovaranja ograničava se najčešće u pogledu odgajanja zajedničke dece,

ili obezbjeđenja doprinosa za zajedničko domaćinstvo

U Francuskoj,

stranke su ograničene činjenicom da nemaju pravo isključiti «osnovni imovinski režim» (koji se odnosi na pokrivanje troškova domaćinstva,

odgajanje zajedničke dece i porodični dom) a moraju poštovati i pravila morala i dobre običaje

Razlike između zakonskih režima tiču se stepena slobode bračnih partnera u pogledu postupanja s'imovinom u toku braka,

načina podjele imovine po razvodu braka i slobode ugovaranja drugog režima

U zemljama s'režimom zajednice imovine prisutne su promjene u pravcu veće samostalnosti u upravljanju imovinom u toku braka i veće prisutnosti odložene zajednice

U pravima u kojima je u posljednje vrijeme izvršena reforma u ovoj oblasti,

bračni partneri imaju uglavnom veći stepen autonomije u pogledu ugovaranja imovinskog režima,

a u većini njih je prihvaćena ideja nezavisnosti bračnih partnera,

Zajedno sa zakonskim izmjenama u ovoj oblasti,

u literaturi i praksi se od 90-ih godina prošlog vijeka počinje poklanjati veća pažnja sadržaju zakonskog bračnog imovinskog režima (kao i izdržavanju poslije razvoda braka i položaju preživjelog bračnog partnera u vezi s'nasljednim pravom

Sistematizacija režima imovinskih odnosa između BP koji postoje u uporednom pravu vrši se na različite načine,

a najprihvatljivija je teza o tri,

odnosno četiri osnovna pristupa

''Prvi sistem je sistem spajanja imovine,

drugi je sistem odvojene imovine (odvojenosti dobara) i treći je sistem zajedničke imovine (zajednice) ili zajedničke tekovine

'' Neki pravni autori ističu i četvrti,

''režim odložene zajedničke imovine” (odnosno režim zajednice prinosa ili imovinske zajednice) ili režim učešća u stečevini (zakonski režim u Njemačkoj) koji koristi prednosti odvojenosti i zajednice

Za vrijeme braka on funkcioniše kao odvojenost dobara,

ali po prestanku režima svaki suprug ima pravo učestvovati,

U evropskoj literaturi se navodi podjela zak

režima u 3 glavne grupe: režimi zajednice,

režimi odvojenosti dobara i režimi učešća u stečevini Sistem spajanja imovine znači da imovina koju BP unose u brak,

samim zaključenjem braka postaje zajednička imovina

Sistem odvojene imovine BP-a postoji u onim zakonodavstvima u kojim zaključenje braka u principu ne povlači za sobom nikakve imovinske posledice,

osim onih koje se odnose na zajedničku decu,

odnosno zajedničko domaćinstvo

BP-i suvereno raspolažu svom svojom imovinom,

svaki bračni partner ostaje isključivi vlasnik svojih dobara,

stiču imovinu (zaradu) u toku trajanja braka kao odvojenu,

a za obaveze prema trećim licima,

svojom imovinom odgovara isključivo onaj BP koji je tu obavezu ugovorio

Svaki bračni partner je vlasnik svoje imovine i njom slobodno uživa,

bez obzira na to kako i kada ju je stekao

Bračni partneri u većini prava iz ove grupe mogu,

ugovoriti primjenu režima zajednice imovine,

a u nekim pravima mogu ugovoriti i tretiranje odvojene imovine kao zajedničke

Varijante ovog režima su prihvaćene u velikom broju unutrašnjih prava- u Austriji,

Engleskoj,

Finskoj,

Grčkoj,

Irskoj,

Letoniji,

Portugalu

Međutim,

u austrijskom i norveškom pravu puna odvojenost imovine postoji samo do prestanka braka,

dok se nakon toga imovina može ili raspodijeliti na odvojenu i zajedničku,

ili se podjela vrši na način za koji vlasnički odnosi nisu odlučujući

U austrijskom pravu postoje i mješoviti režimi – zajednica u braku stečene imovine i zajednica povećane imovine

Za sistem zajedničke imovine (zajednice imovine) karakteristično je to što pored imovine svakog od bračnih partnera postoji i zajednička imovina,

bilo kao opća (koja se sastoji od svih sadašnjih i budućih dobara bračnih partnera),

bilo kao ograničena na stečevinu,

Sve što BP-i steknu radom u toku trajanja braka,

smatra se zajedničkom imovinom

U ovom režimu bračni partneri postaju zajedno vlasnici,

odnosno suvlasnici svega što je stečeno radom u toku braka,

Izuzetke najčešće čine dobra stečena nasljeđem,

poklonom (ukoliko je poklonodavac striktno naznačio da davanje čini u korist jednog od bračnih drugova),

sredstva koja je jedan od supružnika stekao prije braka,

imovina stečena isključivo zahvaljujući posebnoj imovini,

Kao zakonski,

ovaj režim je prihvaćen u Belgiji,

Ćeškoj,

Estoniji,

Francuskoj,

Luksemburgu,

Poljskoj,

Slovačkoj,

Švedskoj,

Hrvatskoj,

Srbiji,

Danskoj,

Holandiji,

Italiji,

Mađarskoj

Rusiji,

Španiji i Portugalu

Istina,

u nekim od ovih pravnih sistema (npr

radi se o odgođenoj zajednici imovine,

pošto se imovina stečena u braku tretira kao zajednička tek po prestanku braka,

dok je do tada ovaj režim sličan režimu odvojene imovine

Primjena režima zajednice imovine u svim navedenim zakonima može se isključiti,

ugovaranjem bilo režima potpuno ili djelimično odvojene 9

bilo režima zajednice zarada ili odvojenosti imovine,

a u nekim ugovaranjem režima kojeg sami bračni partneri odrede,

poštujući zakonska ograničenja

U njemačkom pravu zakonski imovinski režim je sistem povećanja imovine (učešća u stečevini,

po kojem se ono što se stekne u toku braka smatra kao podjednako zarađeno od oba bračna partnera

Autori koji podržavaju zakonski režim ograničene zajedničke imovine naglasili su ravnotežu između nezavisnosti i solidarnosti,

kao i zaštitu prava na upravljanje oba bračna partnera,

čak i ako jedan od njih nema vlastitih prihoda Uz to,

kritikovali su komplikovanost nekih sistema sa odgođenom zajednicom,

zbog toga što se za korekcije koje eventualno mogu napraviti sudovi zahtijevaju veoma osposobljene sudije

Uloga bračno-imovinskih ugovora različita je u zemljama u tranziciji i drugim zemljama

U reformskim zemljama uglavnom je zadržan režim zajednice sticanja,

pa u tim pravnim sistemima ovi ugovori služe za određivanje režima odvojene imovine,

kako za period od sklapanja braka do zaključenja ugovora,

U razvijenim zemljama bračnoimovinske odnose često karakteriše sistem odvojene imovine,

a ugovorom između supružnika ugovara se zajednica sticanja

Ovi ugovori su prisutniji u sistemima u kojima postoji zakonski režim zajedničke imovine,

što se u literaturi objašnjava ''velikim brojem brakova u kojima su i jedan i drugi BP privrednici,

pa su privredna društva samostalna i BP-i ne-članovi ne mogu uticati na rad privrednog društva

Ukoliko BP ne-član stiče imovinu u društvu BP-a člana (privrednog) društva,

rađaju se nepotrebni sporovi sa potraživanjima ne-člana,

što utiče na sigurnost poslovanja

''u slučaju stečaja društva sa neograničenom odgovornošću (kod koga se odgovara za obaveze i ličnom imovinom,

a ne samo imovinom uloženom u društvo),

BP ne-član odgovara ne samo svojim udelom u zajedničkoj tekovini,

već i svojom posebnom imovinom

ako stiče zajedničku imovinu,

zašto ne bi odgovarao i za obaveze

problem je u tome što će tada odgovarati za namirenje poverilaca onaj BP (ne-član društva) koji nije mogao doprinijeti lošem poslovanju

Što je,

'' U nekim sistemima (Njemačka,

Švajcarska),

zakon nudi više modela imovinskog režima,

od kojih BP-i biraju onaj koji im najviše odgovara

Najčešće je moguće odstupiti delimično ili u potpunosti od tih modela u skladu s'načelom slobode ugovaranja,

štite zajednička deca BP-a

Sistem zajednice imovine Od 3 tipa režima zajednice,

najrašireniji je režim zajednice prihoda i dobiti (stečevine),

uveden u zakonodavstvo 70-ih godina,

kada se velika većina žena nije bavila profesionalnom aktivnošću

Ovaj režim se uglavnom karakteriše time da su sva dobra koja čine aktivnu imovinu zajednice podijeljena u 2 kategorije: zajednička dobra i vlastita (posebna) dobra svakog BP

Ovo je zakonski režim u španskom,

češkom,

češkom,

Po opštem pravilu,

dobra stečena teretnim osnovom ili stvorena od BP zajedno ili odvojeno za vrijeme trajanja braka,

Radi se naročito o profesionalnim prihodima,

plodovima i prihodima od vlastite imovine svakog BP stečenim u toku braka,

BP-i ostaju vlasnici drugih dobara čiji su vlasnici bili u vrijeme sklapanja braka i onih koje su dobili po besplatnom pr

te dobara koja dobiju teretnim poslom ako ih zakon izričito navodi kao vlastita

Naročito se radi o odjeći i predmetima za ličnu upotrebu,

sredstvima za rad neophodnim za obavljanje profesije,

pripacima vlastitih dobara ili zamijenjenim za vlastita dobra

Pravila o dugovima su složenija,

jer se ona ne odnose samo na BP-e već i na treće povjerioce

Po opštem pravilu,

dugovi prije braka i oni koji su posljedica poklona datih jednom BP-u su vlastiti a dugovi domaćinstva su zajednički

Drugi tip,

zajednica pokretne imovine i dobiti (stečevine) je ostala marginalna u nekim autonomnim pokrajinama Španije,

Ovaj režim se karakteriše uglavnom činjenicom da sva pokretna dobra

Treći tip,

univerzalna zajednica postoji u Holandiji

Sastoji se od svih prisutnih i budućih dobara BP-a (osim onih koji će biti poklonjeni ili ostavljeni testamentom jednom od njih,

pod izričitim uslovom da ostanu njegova vlastita),

kao i ukupnost dugova oba BP-a (i ona ugovorena prije i u toku braka)

Ovaj bračni imovinski režim,

koji priznaje potpunu zajednicu dobara,

Vezano za nj,

postavlja se pitanje da li je u skladu sa modernim pogledima na nezavisnu poziciju muža i žene,

posebno s'finansijske tačke gledanja

Četvrtini svih brakova sklopljenih ovdje prethode predbračni ugovori

U francuskom pravu kao zakonski imovinski režim prihvaćen je režim zakonske zajednice

Zajednica se ustanovljava ukoliko nije isključena bračnim ugovorom ili na osnovu obične izjave da se brak sklapa pod režimom zajednice

Odredbe Code civil-a definišu da ’’zaključenje braka ne mijenja dotadašnji režim imovine (tj

brak nema za posledicu stvaranje zajedničke imovine)'’

Odredbe Građanskog zakonika koje definišu ovaj režim su dispozitivnog karaktera,

stranke ugovorom mogu definisati drugačije uzajamne imovinske odnose

Pri tome moraju ispoštovati takozvani ''osnovni režim'',

odnosno one odredbe zakona koje definišu učešće BP-a u troškovima zajedničkog domaćinstva,

izdržavanju zajedničke dece i porodičnom domu

Italijanski Građanski zakonik (nakon reforme iz 1975

godine) kao zakonski imovinski režim normira zakonsku zajednicu imovine (čl

uz ostavljanje mogućnosti bračnim partnerima da ugovore režim odvojenosti imovine ili da ugovorom izmijene zakonsku zajednicu

U okviru režima zajednice imovine postoje tri vrste imovine: zajednica imovine,

porodični fond i lična imovina

Zajednicu imovine (beni communi) čini slijedeće: 1

dobra stečena od oba bračna partnera zajedno ili odvojeno u toku braka,

osim onih koji se tiču lične imovine

plodovi lične imovine svakog od bračnih partnera nastali ali nepotrošeni u momentu prestanka zajednice imovine

prihodi od odvojenih aktivnosti svakog od bračnih partnera,

ako u momentu prestanka zajednice imovine nisu potrošeni

poslovi koje su osnovala i vode oba bračna partnera

Ako je posao osnovao jedan od bračnih partnera prije braka,

u zajednicu imovine ulaze dobit i priraštaji (čl

Imovina navedena pod 1

ima poseban status: ona postaje zajednicom imovine tek poslije podjele te zajednice,

a do tada se smatra ličnom imovinom svakog od bračnih partnera

U teoriji se ona izdvaja i o njoj se govori kao o posebnoj vrsti imovine – preostaloj imovini (comunione residuo)

U nju ulazi i imovina namijenjena za poslovanje preduzeća jednog bračnog partnera ako je ono nastalo poslije braka te prihodi od njega nastali u to vrijeme

Ovo proizlazi iz člana 178

u kojem se normira da se ova imovina smatra predmetom zajednice samo ako postoji u momentu njene podjele

uz mogućnost da sud ustanovi u korist jednog bračnog partnera plodouživanje na dijelu imovine dosuđene drugom bračnom partneru (član 194

CC) Od zajednice imovine odvojena je lična imovina bračnog partnera (beni personali)

Ovu treću vrstu imovine čini imovina koju je bračni partner imao prije braka,

koju je stekao u braku poklonom ili 23

Više o ovoj imovini u: Funke,

Claudia,

Trennung und Scheidung im italienischen Recht – vermögensrechtliche Folgen,

Ova imovina,

odnosno prava bračnih partnera vezana za nju,

posebno su normirana članom 230-bis CC

koja služi njegovim ličnim potrebama ili za obavljanje njegove profesije,

koja je stečena po osnovu odštete (naknade) ne samo penzije za djelimični ili potpuni gubitak radne sposobnosti (član 179

Pored ovih,

u okviru zakonskog imovinskog režima postoji i imovina koja se označava kao porodični fond (fondo patrimoniale – član 167

Može ga osnovati svaki bračni partner javnim aktom,

ali i treće lice bilo javnim aktom bilo testamentom

Ovaj fond se osniva tako što se odredi imovina,

ili vrijednosni papiri za snošenje troškova potreba porodice

Bračni partneri moraju javnim aktom prihvatiti osnivanje fonda učinjeno od trećih lica aktom među živima

Fond se može osnovati i za vrijeme trajanja braka

Za vrijednosne papire kao predmet ovog fonda,

postavlja se poseban zahtjev (njihova vinkulacija)

Upravljanje zajednicom imovine i zastupanje na sudu zakonodavac povjerava ženi i mužu,

praveći opšteprihvaćenu podjelu na poslove redovnog i vanrednog upravljanja (članovi 180

Zakonodavac je ostavio mogućnost bračnim partnerima da ugovore da svaki od njih ostane isključivi vlasnik imovine stečene za vrijeme braka (član 215

Znači,

može postojati uporedo i režim odvojene imovine

U mađarskom pravu je Zakonom o braku,

porodici i starateljstvu iz 1952

godine uspostavljen sistem zajedničke imovine BP-a koji počinje važiti ex lege,

Njegovo važenje imalo je karakter retroaktivnosti,

te se ovaj režim odnosio i na one brakove koji su zaključeni pre donošenja ovog zakona,

čime su poništeni oni imovinski odnosi BP-a koji su počivali na zakonskim ili ugovornim odredbama koje su ustanovile sistem posebne imovine BP-a

Ovaj zakon zabranio je izmenu zakonskog režima putem bračno-imovinskih ugovora

Institut bračnoimovinskog ugovora ušao je u mađ

pravo na osnovu precedentnog prava,

odnosno stavova Kurije (Vrhovnog suda)

Zakonodavac ga je prihvatio i inkorporisao u Zakon o braku iz 1894

Izmenama i dopunama Zakona o braku iz 1986

godine ponovo se uvodi bračno-imovinski ugovor,

kojim se može izbjeći zakonski režim zajedničke imovine

Ovaj ugovor mogu zaključiti kako lica koja imaju namjeru da zaključe brak,

Ove izmjene definisale su da se zaključenjem braka stvara imovinska zajednica između BP-a,

tako da sve što u toku trajanja bračne zajednice steknu predstavlja nepodijeljenu zajedničku imovinu,

nezavisno od toga da li je ona stečena njihovim zajedničkim ili odvojenim doprinosom

Zajedničku imovinu čine i naknade na osnovu autorskih i pronalazačkih prava,

U posebnu imovinu spadaju,

kako imovina koja je postojala pre zaključenja braka,

tako i dobra stečena naslijeđem,

predmeti koji služe isključivo za ličnu upotrebu i imovina stečena na bazi vrednosti posebne imovine

Potencijalni budući BP-i,

mogu međusobne imovinsko-pravne odnose za vreme trajanja bračne zajednice urediti ugovorom i na taj način odstupiti od odredaba zakona i saglasiti se koja imovina će biti predmet posebne,

U principu,

putem bračno-imovinskih ugovora može se ostvariti potpuno razdvajanje imovine između BP-a,

ali je moguće je i ovim sporazumom predvidjeti potpuno spajanje njihove imovine za vreme trajanja zajednice života,

pa u tom slučaju i ona dobra koja su imala karakter posebne imovine,

Najčešće se bračno-imovinski ugovor zaključuje radi delimičnog razdvajanja imovine

Unutar delimičnog razdvajanja imovine može se desiti da stranke uvrste u režim posebne imovine prihode nekih svojih delatnosti,

a da opredijele prihode iz ostalih delatnosti u korist zajedničke imovine,

za pokrivanje troškova zajedničkog života

Na primjer,

može se ugovoriti da plodovi iz posebne imovine,

koja je po vrednosti značajna,

budu isključivo posebna imovina,

ili da predmet ugovora obuhvati privredne djelatnosti za vreme trajanja zajednice života,

Dobit iz poslovanja trgovačkog društva u kome je jedan od BP-a član,

kao korist iz posebne imovine,

predstavlja po odredbama Zakona o braku i porodici zajedničku imovinu BP-a

To praktično može BP koji nije član društva učiniti suvlasnikom,

srazmerno povećanju vrednosti udjela člana

Budući da takav princip može voditi u sporove sa drugim članovima,

bračnim ugovorom može se unapred raščistiti pitanje da li je imovina uložena u društvo 12

ali i odrediti sudbina dobiti od te imovine

Važno je naglasiti da Zakon ne ograničava broj ugovora koji se mogu zaključiti prije,

U toku zajednice života,

ugovor se može ne samo modifikovati,

Raskid bračno-imovinskog ugovora znači da BP-i žele da ugovoreni režim ukinu sa povratnim dejstvom,

U ovom slučaju se smatra da ugovor nije ni zaključen

A prekid ugovora znači da su supružnici saglasni da za budućnost više ne važe odredbe ugovora,

nego da se od trenutka prekida ponovo ustanovljava zakonski režim

U ruskom pravu sistem zajedničke imovine je zakonski bračno

ali BP-ima je ostavljena mogućnost da ugovorom uspostave drugačiji režim (član 256

Građanskog kodeksa Ruske Federacije)

Imovina koju supružnici steknu u toku braka je zajednička imovina Posebnu imovinu čine stvari unijete u brak,

imovina stečena u toku braka besteretnim pravnim poslom (najčešće poklonom i naslijeđem) kao i stvari za ličnu upotrebu

Budući da su načela slobode ugovaranja i ravnopravnosti stranaka ona načela kojima se stranke rukovode prilikom zaključivanja bračno-imovinskih ugovora,

BP-i imaju pravo da veliki broj uzajamnih odnosa koji imaju imovinske efekte,

regulišu u skladu sa uzajamnom saglasnošću volja

Tako se ovi ugovori mogu sklapati za njihovu postojeću,

celokupnu imovinu ili jedan njen dio,

čak i za imovinu samo jednog od BP-a

Mogu se odnositi na dimenzioniranje obaveza u pogledu pokrivanja troškova zajedničkog domaćinstva,

prava i obaveze BP-a vezane za učešće u dohotku drugog BP-a,

kao i na obavezu međusobnog izdržavanja

Rusko pravo,

široko definiše mogućnosti stranaka saugovornica u bračnoimovinskim ugovorima,

Slična je situacija i sa pravima drugih reformskih država

U češkom pravu režim zajedničke imovine je zakonski imovinski režim

Ovu imovinu čini imovina stečena tokom braka,

osim stvari stečenih besteretnim pravnim poslom,

odnosno poklonom i naslijeđem,

kao i stvari namijenjenih za ličnu upotrebu

Režim zajedničke imovine može se modifikovati ugovorom između BP-a

Poljski Zakon o porodici i starateljstvu ''takođe dozvoljava široku autonomiju,

stranke mogu ovjerenim ugovorom,

koji se može zaključiti i prije braka,

limitirati ili isključiti zajedničku imovinu

Sistem odvojene (odvojenosti) imovine Austrijski Građanski zakonik u paragrafu 1233

normira da ''bračna veza sama po sebi još ne zasniva zajednicu imovine između BP-a

Za to se traži naročiti ugovor

zakonski imovinski režim je režim odvojene imovine

''Ako BP-i nisu ništa ugovorili o upotrebljavanju svoje imovine,

onda svaki BP zadržava svoje ranije pravo svojine i samostalno njom raspolaže

Imovina koju stekne u toku braka je njegova imovina,

na njoj drugi BP nema nikakva prava

a za dugove drugog BP-a ne odgovara

Zakon je normirao mogućnost ugovaranja režima zajednice imovina BP-a

Ova zajednica se može ugovoriti među živim i za slučaj smrti

Pored nje,

postoji mogućnost ugovaranja i univerzalne zajednice (u nju ulazi sva sadašnja imovina BP koju su unijeli u brak i sva buduća-stečena i naslijeđena,

osim ako ugovore drugačije) kao i ograničene zajednice imovine (može biti ograničena samo na sadašnju imovinu ili na onu koja će se tek steći – zajednica stečene imovine,

ili na pokretne stvari i buduće pokretne i nepokretne

Sklapanjem ugovora kojim se zasniva zajednica i

BP-i n epostaju odmah suvlasnici,

već tek aktom o prenosu kojim se uređuje suvlasništvo nad zaj

Bp više ne može samostalno raspolagati svojom imovinom,

Odgovornost za dugove zavisi od toga kakva je zajednica ugovorena: ako je univerzalna,

povjerilac može namirivati sve dugove 1 BP-a iz zaj

čak i ako ih je sam napravio

Za grčko pravo karakteristično je da bračnim sporazumom,

odnosno bračno-imovinskim ugovorom BP-i mogu ugovoriti odstupanje od zakonskog sistema odvojenosti imovine,

odnosno predvideti režim zajedničke imovine kao osnovu njihovih uzajamnih imovinskih odnosa

Ukoliko ne pribegnu izmeni zakonom predviđenog sistema,

svaki BP ostaje vlasnik svoje imovine,

nezavisno od toga da li se radi o imovini stečenoj prije ili za vreme braka (valja napomenuti da je 1983

godine prestao postojati mirazni režim,

uz obavezu povraćaja svih do tada datih miraza suprugama,

što je omogućilo funkcionisanja režima odvojenosti imovine)

BP-i samostalno upravljaju i raspolažu svojom imovinom

U engleskom pravu u slučaju razvoda braka sud ima u principu mnogo više slobode u podjednakom dodjeljivanju bračne imovine u skladu sa svojim vlastitim shvatanjem

U dijelu teorije se ističu prednosti režima odvojene imovine i da se njime otklanjaju nedostaci režima zajednice imovine: sprečava se da bračni partner nesposoban za privređivanje umanjuje imovinu drugog bračnog partnera,

kao i to da u slučaju prestanka braka oba bračna partnera dobiju po jednu polovinu zajedničkih dobara,

iako je jedan unio u brak manje od drugog,

ili nije doveo do povećanja imovine,24on nije smetnja racionalnom zaj

Neki autori sporazum o odvojenoj imovini preporučuju onda kada zarada jednog bračnog partnera prevazilazi porodičnu dimenziju,

odnosno kada je ovaj vlasnik velikih preduzeća ili kapitala

mada se u tome ne uspijeva u potpunosti

U ovom se sistemu koriste spolno neutralne odredbe,

odnosno u praksi se zakonske odredbe tako tumače: naglasak se stavlja na pravnu jednakost bračnih partnera – govori se o “pravu bračnih partnera” da upravljaju i raspolažu imovinom,

Sistem odložene zajedničke imovine Ovaj sistem (Njemačka,

Švajcarska,

Švedska) ne podrazumijeva postojanje zajedničkog vlasništva,

Karakter zajedništva javlja se tek kada se imovina dijeli

Zajedništvo postoji,

u režimu upravljanja i raspolaganja dobrima posebne namene kao što je zajednički dom/stan

Ovaj režim,

označen i kao režim odvojenosti dobara s'učešćem u stečevini,

Naziva se i režim povećanja vrijednosti On objedinjava prednosti odvojenosti i zajednice imovine

Za vrijeme braka on funkcioniše kao odvojenost dobara (imovine),

ali kada dođe do prestanka braka dolazi do izražaja zajednica imovine

Od vrijednosti imovine utvrđene po prestanku braka (završne vrijednosti) odbija se njena početna vrijednost

i ta razlika predstavlja povećanu vrijednost

U povećanoj vrijednosti imovine jednog BP-a učestvuje drugi BPonaj koji je ostvario manju vrijednost svoje imovine

Ukoliko imovina nije uvećana ili je smanjena,

neće doći do ovog poravnanja,

odnosno učestvovanja u podjeli imovine drugog BP-a

U praksi ovaj režim izaziva brojne teškoće,

i on se sve više shvata samo kao okvir,

kao osnovna ideja koja se može realizovati na više načina

Welser,

Grundriss des bürgerlichen Rechts,

Band II,

Dieter Schwab,

Familienrecht,

Bea Verschraegen,

Generalbericht: Gleichheit im Familienrecht unter Berücksichtigung des Einflusses von Verfassungen und internationalen Übereinkommen,

Poput režima odvojenosti dobara,

zajednička dobra nisu podložna rizicima koji proizlaze iz profesionalne djelatnosti jednog BP-a,

a zaštićena je autonomija cjelokupnog upravljanja,

uz obavezu poštovanja imperativnih pravila

Uostalom,

podjela dobiti se vrši pri prestanku režima

Ovaj režim dozvoljava da karakter zajednice imaju samo neka dobra,

čak samo jedno dobro

U Njemačkom građanskom zakoniku normirana su još 2 im

čiju primjenu BP-i mogu ugovoriti: zajednice dobara (imovine) i odvojenost dobara (imovine)

U slučaju ugovaranja sistema zajednice imovine,

imovina oba BP-a postaje njihova zajednička imovina

U nju ulazi i imovina koju BP naslijedi u toku braka,

a ne ulazi posebna imovina i imovina koju BP pridržava za sebe

Posebnom imovinom,

BP upravlja samostalno (npr

dok je pridržana imovina ona koja je kao takva određena br

ugovorom te ona koju BP naslijedi ili dobije na poklon od 3

ukoliko ostavilac/poklonodavac odredi da će se ona smatrati pridržanom imovinom

U slučaju ugovaranja režima odvojenosti imovine,

sklapanje braka skoro ne utiče na imovinu- BP-i zadržavaju imovinu koju su imali prije sklapanja braka,a ono što steknu u toku braka također je dio njihove vlastite imovine

U švajcarskom pravu zakonski imovinski režim je zajednica stečene imovine,a može se isključiti ugovaranjem jednog od 2 supsidijarna režima

BP-i su obavezani odredbama o podjeli zajednice stečene imovine osim ako su drugačije ugovorili

U okviru ovog režima postoji stečena imovina i vlastita imovina svakog BP-a

Stečena i

a čini je imovina koju su teretnim poslom stekli u toku trajanja ovog režima

Po zakonu u nju ulaze: zarada koja proističe iz rada,

naknada za lično staranje i za nesposobnost za rad,

Posebnu imovinu čine: imovina koju BP koristi samo za vlastitu upotrebu,

koju su imali prije nastanka zak

režima i koju su nakon toga stekli besplatno,

nasljeđivanjem ili po drugom osnovu,

imovina stečena u zamjenu za posebnu imovinu

Režim odvojenosti imovina