PDF- -CSIPOWERSCHOOLCOM Online Source For Free Ebook and Pdf Downloads - Camilla Lackberg Predicatorul

Lackberg Predicatorul

Description

«O povestitoare fascinantă care ne ţine mereu cu sufletul la gură

» Independent «Fiori de plăcere,

» Sun «Lackberg e expertă în a mixa scenele de tihnă domestică şi pe cele de groază… un element-cheie pentru cei dependenţi de sen- zaţii tari

» Guardian Revista britanică de carte The Bookseller a stabilit,

pe baza informaţiilor oferite de cele mai importante lanţuri de librării din Franţa,

Anglia,

Germania,

Spania,

Italia şi ţările nordice,

lista celor mai vânduţi autori în Europa,

în 2009

Camilla Lăckberg ocupă locul 6,

Stephenie Meyer,

Dan Brown,

Paolo Giordano şi Carlos Ruiz Zafon

CAMILA LACKBERG Predicatorul Traducere din suedeză de Simona Ţenţea TRei Editori: Silviu Dragomir Vasile Dem

Zamfirescu Director editorial: Magdalena Mărculescu Coperta colecţiei: Faber Studio (S

Olteanu,

Dumbrăvician) Director producţie: Cristian Claudiu Coban Redactori: Domnica Drumea,

Aşa Apfelkvist Dtp: Gabriela Chircea Corectură: Ioana Augustin,

Elena Biţu Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României LACKBERG,

CAMILLA Predicatorul/Camilla Lackberg

ISBN 978-973-707-434-8 I

Ţenţea,

Siniona (trad

6-31135

Suedia Ediţia originală publicată de Editura Forum,

Suedia © Editura Trei,

27-0490,

Bucureşti Tel

/Fax: 4 021 300 60 90 E-mail: comenziedituratrei

Ziua începu promiţător

Se trezi devreme,

înaintea celorlalţi,

îşi trase pe el hainele cât mai încet cu putinţă şi reuşi să se strecoare afară neobservat

Luă cu el coiful de cavaler şi sabia de lemn,

în vreme ce străbătu alergând suta de metri dintre casă şi Prăpastia Craiului

Se opri o clipă şi privi copleşit în cavitatea abruptă dintre pereţii stâncoşi

Laturile rocii se aflau la unu-doi metri distanţă una faţă de cealaltă,

iar structura se înălţa mai mult de zece metri spre cerul pe care soarele văratic tocmai îşi începuse ascensiunea

Trei blocuri imense de piatră erau înţepenite pentru vecie în mijlocul despicăturii,

iar priveliştea era impunătoare

Aşezarea avea o atracţie magică pentru un copil de şase ani

Iar faptul că era un teritoriu interzis o făcea cu atât mai ispititoare

Locul fusese numit aşa odată cu vizita în Fjăllbacka a Regelui Oscar al Il-lea,

la sfârşitul secolului al XIX-lea,

însă el habar n-avea de această poveste şi nici nu-i păsa,

în vreme ce se furişa încet spre adâncitura întunecată,

Tatăl său îi spusese că scenele de la Hăul Iadului din filmul Ronja Rdvardotter fuseseră filmate În Prăpastia Craiului

Când văzuse,

simţise un mic vârtej în stomac la scena în care Mattis,

căpetenia tâlharilor,

trecea călare prin acele locuri

Uneori se juca acolo de-a hoţii la drumul mare,

însă în ziua aceea era cavaler

Un Cavaler al Mesei Rotunde,

ca în cartea mare şi viu colorată pe care i-o dăruise bunica de ziua lui

Se săltă deasupra bolovanilor ce acopereau pământul şi,

se pregăti să-l atace cu paloşul său pe grozavul balaur care scuipa flăcări

Razele soarelui nu ajungeau până în deschizătură,

de aceea părea întunecată şi rece

Numai bună pentru balauri

În curând,

avea să-i facă sângele să ţâşnească din grumaz,

iar după chinuri îndelungi dihania avea să-i cadă răpusă la picioare

Cu coada ochiului,

văzu ceva care-i atrase atenţia

Era o bucată de pânză roşie aflată în spatele unui pietroi,

iar curiozitatea puse stăpânire pe el

Balaurul putea să aştepte

poate că acolo se ascundea o comoară

Îşi luă avânt şi sări pe bolovan,

Preţ de un moment,

însă până la urmă,

clătinându-se şi agitându-şi braţele,

îşi regăsi echilibrul

Ulterior nu avea să admită că se temuse,

însă niciodată,

în toţi cei şase ani ai vieţii sale,

nu fusese mai îngrozit ca în clipa aceea

O femeie stătea întinsă,

aşteptându-l

Zăcea pe spate,

Primul său imbold fu să o ia la goană înainte ca ea să îl prindă jucându-se acolo unde nu avea voie

Poate că îl va obliga să-i spună unde locuia,

iar apoi îl va târî acasă la mama şi tata

Aceştia vor fi foarte mânioşi şi,

îl vor întreba: „De câte ori ţi-am spus că nu ai voie să mergi la Prăpastia Craiului fără un adult

?” Însă lucrul ciudat era că femeia nu mişca

Şi nici nu avea vreo haină pe ea,

băiatul se simţi stânjenit fiindcă stătea acolo,

Ceea ce văzuse el nu era o bucată de pânză de culoare roşie,

ci o geantă aflată chiar lângă ea,

iar hainele nu i le putea zări nicăieri

Ciudat lucru,

să zacă acolo,

Mai ales că era aşa de frig

Apoi ceva imposibil îi trecu prin minte

Dacă doamna era moartă

? Nu putu găsi nicio altă explicaţie pentru faptul că zăcea atât de nemişcată

Conştientizarea acestui fapt îl făcu să sară de pe bolovan şi să dea încetişor îndărăt,

După ce se îndepărtă câţiva metri de femeia moartă,

se răsuci pe călcâie şi o luă la fugă spre casă cât putu de repede

Nu îi mai păsa dacă avea să fie mustrat sau nu

Sudoarea făcea ca aşternutul să i se lipească de corp

Erica se zvârcoli în pat,

mutându-se de pe-o parte pe alta,

însă îi era cu neputinţă să găsească o poziţie comodă în care să doarmă

Senina noapte de vară nu îi uşura deloc somnul,

iar pentru a mia oară îşi puse în gând să nu uite să cumpere nişte draperii care să împiedice lumina să pătrundă în cameră sau,

să îl convingă pe Pa- trik să o facă

O scotea din sărite faptul că el putea dormi atât de liniştit chiar lângă ea

Cum oare îndrăznea să stea tolănit acolo şi să sforăie,

în vreme ce ea se chinuia noapte după noapte

Nu ar fi trebuit,

să stea treaz lângă ea sau ceva de genul ăsta

? îi dădu un mic ghiont în speranţa că avea să se trezească

Patrik nici nu se clinti

Îl înghionti un pic mai tare

El mormăi ceva,

îşi trase plapuma peste cap şi-i întoarse spatele

Cu un suspin,

Erica se întinse pe spate,

cu braţele încrucişate peste sâni şi privi ţintă în tavan

Pântecele i se arcui în aer ca o sferă mare,

iar ea încercă să-şi închipuie bebeluşul înotând prin întuneric,

înăuntrul său

Poate cu degetul mare în gură

Dar totul era încă mult prea ireal ca ea să-şi poată imagina cum arăta

Era în luna a opta,

dar încă nu se putea obişnui cu gândul că purta înlăun- trul său o nouă viaţă

Ei bine,

cât de curând avea să fie foarte real

Era sfâşiată între nerăbdare şi spaimă

Îi era greu să vadă dincolo de naştere

La drept vorbind,

în acel moment îi era greu să vadă dincolo de problema neputinţei de a mai dormi pe burtă

Se uită la ecranul luminos al ceasului deşteptător

Poate că ar trebui să aprindă lumina şi să citească o vreme

După trei ore şi jumătate şi un roman poliţist prost,

când telefonul sună ascuţit

Cu un gest reflex,

îi întinse receptorul lui Patrik

Vocea îi era răguşită de somn

în regulă

pot ajunge în cincisprezece minute

Ne vedem acolo

Se întoarse spre Erica

Trebuie să fug

Nu pot chema pe altcineva

? Erica îşi dădu seama că vorbise pe un ton plângăcios,

însă faptul că stătuse trează toată noaptea nu îi îmbunătăţise cu nimic dispoziţia

Mellberg vrea să mă duc şi eu

A zis că el însuşi o să vină

în Fjăllbacka

Un băieţel a găsit azi-dimineaţă cadavrul unei femei în Prăpastia Craiului

Patrik se îmbrăcă repede,

fiindcă era mijlocul lui iulie şi nu avea nevoie decât de îmbrăcăminte uşoară de vară

Înainte de a ieşi val-vârtej pe uşă,

se urcă în pat şi o sărută pe Erica pe pântece,

undeva în apropiere de locul în care îşi amintea ea vag că ar fi avut buricul

Să fii drăguţ cu mama,

mă întorc curând acasă

O sărută repede pe obraz şi plecă grăbit

Oftând,

Erica se ridică din pat şi îmbrăcă una din rochiile acelea largi ca un cort,

Contrar principiilor ei,

citise o grămadă de cărţi despre bebeluşi,

toţi cei care scriau despre fericita experienţă a sarcinii ar trebui duşi în piaţa publică şi biciuiţi

Insomnie,

încheieturi inflamate,

bufeuri şi o răscoală hormonală generalizată – asta se apropia mai mult de realitate

Şi era al naibii de sigură că nu avea nicio aură de

Erica mormăi pentru sine în vreme ce îşi croi drum spre parter,

în căutarea primei ceşti de cafea din acea zi

Poate că asta avea să risipească un pic ceaţa

La sosirea lui Patrik,

Marginea Prăpastiei Craiului fusese delimitată cu bandă galbenă,

iar el numără trei maşini ale poliţiei şi o ambulanţă

Poliţiştii din Uddevalla se apucaseră deja de treabă şi Patrik avu destulă minte cât să nu dea buzna la locul crimei

Era o greşeală de începător,

ceea ce însă nu îl împiedică pe superiorul său,

să-şi facă loc nestingherit printre ei

Se uitară îngroziţi la pantofii şi hainele lui,

adăugau mii de fibre şi particule delicatului lor spaţiu de lucru

Când Patrik se opri în afara benzii şi îi făcu semn superiorului său,

Mellberg se întoarse şi păşi peste cordon,

spre imensa uşurare a celor de la Medicină Legală

Hedstrom,

Vocea îi era afectuoasă,

iar Patrik fu luat prin surprindere

Pentru o clipă,

crezu că Mellberg avea să îl îmbrăţişeze,

însă din fericire,

îşi dădu seama că nu fusese decât o închipuire

Cu toate acestea,

omul părea a fi complet schimbat

Trecuse doar o săptămână de când Patrik îşi luase concediu,

însă persoana dinaintea sa chiar nu era aceeaşi pe care o lăsase stând posacă la birou şi bombănind că noţiunea în sine de „concediu” ar fi trebuit desfiinţată

Mellberg îi strânse cu însufleţire mâna lui Patrik şi îl bătu cu palma pe spate

cum merge cu cloşca de-acasă

? Vreun semn că vei fi tată în curând

? — Ne-au zis că termenul ar fi abia peste o lună şi jumătate

Patrik încă nu avea idee ce anume îi pricinuise lui Mellberg o asemenea bună dispoziţie,

însă îşi alungă curiozitatea şi încercă să se concentreze asupra motivului

pentru care fusese chemat la locul faptei

? Mellberg făcu efortul de a-şi şterge zâmbetul de pe faţă şi arătă înspre interiorul întunecat al deschizăturii din stâncă

— Un băiat de şase ani s-a furişat afară din casă dis-dedimineaţă,

în vreme ce părinţii lui dormeau,

şi a venit aici să se joace de-a cavalerii,

În schimb,

Am primit apelul la ora 6:15

— Cât timp au examinat cei de la Medicină Legală locul crimei

Ambulanţa a venit prima,

iar paramedicii au putut confirma imediat că nu mai era nevoie de nicio intervenţie

De atunci,

Sunt un pic cam sensibili… Am vrut doar să intru şi să arunc o privire,

Mă rog,

bănuiesc că devii un pic irascibil dacă stai toată ziua aplecat şi cauţi fibre cu penseta

Acum Patrik îşi recunoştea din nou şeful

Acesta era,

Însă Patrik ştia din experienţă că nu avea rost să încerce să-i schimbe părerile

Era mai simplu să lase remarcile să-i intre pe-o ureche şi să-i iasă pe alta

Credem că are în jur de douăzeci şi cinci de ani

Singura cârpă găsită,

În rest,

Ba chiar avea nişte ţâţe frumuşele

Patrik închise ochii şi îşi repetă,

precum o incantaţie lăuntrică: Nu mai e mult şi se pensionează

Nu mai e mult şi se pensionează… Mellberg continuă cu nepăsare

— Încă nu se poate stabili cauza decesului,

însă fata a fost bătută crunt

Vânătăi pe tot corpul şi o serie de răni ce par a fi de cuţit

şi încă ceva,

era întinsă pe-o pătură gri

Medicul

legist aruncă acum o privire şi sperăm că vom avea în curând un raport preliminar

— A fost anunţată dispariţia vreunei persoane de vârsta respectivă

Un bătrân a fost dat dispărut în urmă cu vreo săptămână,

dar s-a dovedit că doar se săturase să se înghesuie într-o rulotă cu nevastă-sa şi şi-a luat zborul cu o puicuţă pe care-a cunoscut-o la Galăren Pub

Patrik văzu că echipa se pregătea acum să ridice cu grijă cadavrul

Mâinile şi picioarele îi fuseseră înfăşurate în saci,

în conformitate cu ordinele de a păstra orice fel de dovezi

Echipa de medici legişti din Uddevalla se străduia să ducă la bun sfârşit operaţiunea de ridicare a cadavrului

După aceea,

pătura pe care stătuse întinsă trebui,

să fie introdusă într-un sac de plastic,

în vederea unor examinări ulterioare

După expresia uluită de pe feţele lor şi după felul în care înlemniră brusc,

Patrik îşi dădu seama că se petrecuse ceva neprevăzut

— N-o să vă vină să credeţi,

răspunse unul dintre poliţişti,

Şi două cranii

După numărul de oase,

aş zice că sunt destule pentru două schelete

în noaptea senină de vară

Petrecerea fusese un pic mai deşănţată decât se aşteptase,

însă nu conta

Doar era matură,

aşa că putea face cum poftea

Partea cea mai grozavă era că scăpase de copil pentru o vreme

Ţăncul acela,

trebuinţă pe care ea nu o putea satisface

La urma urmei,

din cauza copilului era încă nevoită să locuiască acasă la mama ei,

bătrâna aceea care abia dacă-i permitea să se

îndepărteze câţiva metri de casă,

deşi ea avea nouăsprezece ani

Fusese un miracol faptul că avusese voie să iasă afară în noaptea aceea pentru a sărbători Sânzienele

Dacă n-ar fi fost bebeluşul,

ar fi putut avea deja propria ei locuinţă

şi-ar fi putut câştiga propriii bani

Ar fi putut ieşi oricând dorea şi s-ar ft întors acasă când avea chef,

fără să se bage nimeni în treburile ei

Însă era imposibil,

Ar fi preferat să îl dea spre adopţie,

însă bătrâna n-a vrut să audă,

iar acum ea era cea care trebuia să plătească pentru asta

Dacă mama ei dorise aşa mult să păstreze copilul,

de ce nu putea să aibă singură grijă de el

? Bătrâna chiar avea să fie furioasă atunci când ea îşi va face apariţia în felul acela,

Respiraţia îi Duhnea a alcool şi cu siguranţă avea să i se ceară socoteală a doua zi

Însă meritase

Nu se mai distrase atât de bine de când se născuse puşlamaua

Pedală direct prin intersecţia de lângă staţia de benzină şi continuă înainte pe stradă

Apoi viră spre stânga,

înspre Brăcke,

însă îşi pierdu echilibrul şi aproape că intră în şanţ

Îndreptă roata şi pedală mai tare pentru a căpăta un pic de avans pe primul deal abrupt

Vântul îi ciufuli părul,

iar în noaptea luminoasă de vară nu se auzea niciun sunet

Pentru o clipă,

închise ochii şi se gândi la acea strălucitoare noapte de vară în care băiatul german o lăsase gravidă

Fusese o noapte splendidă,

însă nevrednică de preţul pe care îl avusese de plătit

Deodată,

iar ultimul lucru pe care şi-l aminti fu pământul apărându-i brusc în faţa ochilor,

Ajuns înapoi la secţia din Tanumshede,

Mellberg era cufundat în gânduri,

lucru care nu prea-i stătea în fire

Nici Patrik nu prea vorbea,

stând în faţa lui în încăperea destinată pauzei de cafea şi cugetând,

asupra evenimentelor din acea dimineaţă

însă avea nevoie de un stimulent,

iar alcoolul nu era nici pe departe adecvat

Amândoi îşi scuturau absenţi cămăşile lipite de corp pentru a se răcori

Aparatul de aer condiţionat era stricat de două săptămâni şi încă nu reuşiseră să aducă pe nimeni pentru a-l repara

Dimineaţa,

temperatura era de obicei tolerabilă,

însă în jurul prânzului,

căldura începea să urce către niveluri insuportabile

— Ce naiba o mai fi şi asta

scărpinându-şi atent cuibul de păr ce era răsucit în vârful capului astfel încât să-i ascundă creştetul pleşuv

n-am idee

S-a găsit cadavrul unei femei,

întins peste două schelete

Dacă cineva n-ar fi fost omorât,

aş fi crezut că e vreo glumă proastă

Schelete furate dintr-un laborator de biologie sau ceva de genul ăsta

Însă nu putem ignora faptul că femeia a fost omorâtă

Am auzit şi o remarcă a unuia din medicii legişti – a spus că oasele nu păreau a fi recente

Mă rog,

asta s-ar putea datora locului unde au stat

Dacă au fost expuse vântului şi condiţiilor meteo ori dacă au fost protejate

Să sperăm ca medicul legist va putea estima vechimea lor

atunci când crezi c-am putea conta pe primul raport

? se încruntă nerăbdător Mellberg

— Probabil vom primi un raport preliminar azi,

apoi va dura câteva zile pentru ca medicul legist să parcurgă totul mai în detaliu

Aşa că pentru moment trebuie să ne descurcăm cu ce avem

Unde sunt ceilalţi

Un blestemat de turneu de golf sau aşa ceva

Emst şi Martin sunt într-o intervenţie de urgenţă

Annika e undeva în Tenerife

Pesemne credea că o să plouă toată vara

Biata de ea

Să plece din Suedia acum,

cu vremea asta grozavă pe care-o avem – chiar nu e amuzant

Patrik îi aruncă din nou lui Mellberg o privire surprinsă şi

se minună în faţa acestei neobişnuite manifestări de simpatie

Ceva straniu se petrecea,

însă acum nu avea niciun rost să piardă timpul cu astfel de griji

Aveau lucruri mult mai importante la care să se gândească

— Ştiu că eşti în vacanţă pentru restul săptămânii,

însă nai vrea să vii şi să dai o mână de ajutor la cazul ăsta

Emst nu este îndeajuns de inventiv,

iar Martin este prea ageamiu pentru a conduce o anchetă,

Cererea fu atât de măgulitoare pentru orgoliul lui,

încât Patrik se trezi spunând da pe loc

Bineînţeles că pentru asta avea să primească un perdaf acasă,

dar se consolă Cu gândul că nu i-ar fi luat mai mult de cincisprezece minute să ajungă la Erica dacă ar fi avut nevoie grabnică de el

De altminteri,

se tot călcaseră reciproc pe nervi,

aşa că putea fi o idee bună să nu stea toată ziua acasă

— Mai întâi aş vrea să aflu dacă vreo femeie a fost dată dispărută,

Ar trebui să verificăm un perimetru destul de larg,

să zicem din Stromstad până în Goteborg

Îi voi ruga pe Martin sau pe Emst să o facă

Mi s-a părut că i-am auzit intrând

Aşa te vreau,

ţine-o tot aşa

! Mellberg se ridică de la masă şi îl bătu voios peste umăr pe Patrik

Acesta îşi dădu seama că,

aşa cum se întâmpla de fiecare dată,

el avea să facă toată munca,

în vreme ce Mellberg avea să culeagă toţi laurii

Dar nu se mai necăjea din pricina asta

Cu un oftat,

puse ceştile de cafea în maşina de spălat vase

! Credeţi că asta e vreo blestemăţie de pensiune,

unde puteţi lenevi toată ziua

? Vocea îşi croi drum printre straturi dese de ceaţă şi-i răsună supărător în tâmple

Johan deschise cu precauţie un ochi,

dar îl închise imediat ce văzu lumina orbitoare a soarelui

— Ce naiba… Fratele lui mai mare cu un an,

Robert,

se întoarse în pat şi îşi puse perna peste cap

Aceasta îi fu smulsă brusc din mâini,

— Chiar nu se poate dormi mai mult în casa asta

! Dormiţi până târziu în fiecare zi

E aproape amiază

Dacă n-aţi sta treji până târziu,

în Fiecare noapte,

umblând creanga şi făcând Dumnezeu ştie ce,

poate că n-aţi mai fi nevoiţi să dormiţi jumătate din zi

Eu chiar am nevoie de puţin ajutor

Locuiţi aici gratis şi mâncaţi gratis,

şi amândoi sunteţi bărbaţi în toată firea

Nu cred că vă cer prea mult dacă vreau să-i daţi bietei voastre mame o mână de ajutor

Solveig Huit stătea cu mâinile încrucişate

Suferea de obezitate morbidă,

având paloarea cuiva care nu ieşea niciodată afară

Părul îi era slinos,

încadrându-i chipul între şuviţe răvăşite,

închise la culoare

— Aveţi aproape treizeci de ani şi încă trăiţi pe spinarea mamei voastre

sunteţi nişte bărbaţi adevăraţi

Şi cum de vă puteţi permite să mergeţi la petreceri în fiecare noapte,

? Nu munciţi şi nu vă văd contribuind vreodată cu ceva la cheltuielile casei

Auziţi,

dear trăi încă tatăl vostru,

ar pune capăt comportamentului ăstuia

Aveţi vreo veste de la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă

? Trebuia să mergeţi acolo acum două săptămâni

! Acum veni rândul lui Johan să-şi pună perna peste faţă ca să nu mai audă cicăleala aia continuă

maică-sa era ca o moară stricată

Însă şi perna lui fu smulsă rapid

Se ridică în capul oaselor,

— Am strâns de mult masa pentru micul dejun

Va trebui să găsiţi singuri ceva în frigider

Posteriorul imens al lui Solveig ieşi legănându-se din

camera mică pe care fraţii încă o împărţeau,

iar femeia trânti uşa în urma ei

Băieţii nu îndrăzniră să se culce la loc,

ci scoaseră un pachet de ţigări şi îşi aprinseră fiecare câte una

Puteau sări peste micul dejun,

însă ţigara îi bi- nedispunea şi le dădea o senzaţie plăcută de arsură în gât

— Ce mai distracţie aseară,

? râse Robert şi suflă cercuri de fum în aer

Ţi-am zis că au chestii grozave acasă

E directorul unei companii din Stockholm

Noroc că tipii ca el îşi pot permite ce-i mai bun

Johan nu răspunse

Spre deosebire de fratele său mai mare,

lui spargerile nu îi ridicau nivelul de adrenalină,

în schimb,

cât şi după un jaf,

cu un gol mare şi rece de anxietate în stomac

Însă mereu asculta de Robert

niciodată nu îi trecuse prin minte că ar fi putut face altfel

Spargerea din ziua precedentă le oferise câştigul cel mai gras din ultima vreme

Majoritatea oamenilor erau prudenţi când era vorba să lase obiecte scumpe în casele lor de vară

de regulă îşi puneau acolo vechiturile pe care altminteri le-ar fi aruncat sau chilipirurile găsite pe la târgurile unde se vindeau lucruri la mâna a doua,

care îi făceau să se simtă de parcă ar fi dat lovitura,

deşi obiectele respective nu valorau nici două parale

Însă ieri băieţii făcuseră rost de un televizor nou,

un joc Nintendo şi o grămadă de bijuterii aparţinând stăpânei casei

Robert avea să vândă lucrurile prin filierele sale obişnuite şi urma să facă rost de nişte bani frumoşi

Nu că le-ar fi ajuns prea mult timp

Banii furaţi parcă se cereau cheltuiţi,

iar după vreo două săptămâni,

Îi risipeau pe jocuri de noroc,

unde le făceau cinste prietenilor,

şi pe te miri ce lucruri

Johan se uită la ceasul scump pe care îl purta

Din fericire,

mama lor nu putea recunoaşte niciun lucru de valoare atunci când îl vedea

Dacă ar fi ştiut cât costa ceasul,

cicăleala nu s-ar mai fi oprit niciodată

Uneori se simţea captiv ca un hamster într-o rotiţă,

învârtind u-se întruna,

Nimic nu Se schimbase cu adevărat de pe vremea când el şi fratele său erau adolescenţi şi în momentul acela nici nu întrezărea vreo posibilitate să se întâmple asta

Un singur lucru oferea însemnătate vieţii sale şi pe acela îl ţinuse secret faţă de Robert

Un instinct lăuntric îi spunea că nimic bun nu ar fi ieşit dacă i s-ar fi confesat fratelui său

Robert nu ar fi făcut decât să transforme totul în ceva murdar,

Pentru o clipă,

Johan îşi îngădui să-şi imagineze cât de moale era părul fetei pe obrazul lui aspru şi cât de mică-i părea mâna atunci când o ţinea într-a lui

— Ia nu mai visa cu ochii deschişi şi vino-ncoace

Robert se sculă,

cu ţigara atârnându-i în colţul gurii,

şi fu primul care ieşi pe uşă

Ca de obicei,

Johan îl urmă,

acesta fiind singurul lucru pe care ştia să-l facă

În bucătărie,

Solveig stătea la locul ei obişnuit

Încă de când era mic,

de la acel incident cu tatăl său,

Johan o văzuse şezând în scaunul ei,

în vreme ce degetele i se jucau cu orice se afla în faţa sa pe masă

În amintirile cele mai timpurii,

însă de-a lungul anilor grăsimea i se acumulase pe faţă şi pe corp în straturi din ce în ce mai groase

Solveig arăta de parcă s-ar fi aflat în transă

degetele ei îşi aveau propria lor viaţă,

Timp de aproape douăzeci de ani,

moşmondise la acele albume foto nenorocite,

aranjându-le şi rearanjândule

Cumpărase noi albume,

apoi reordonase pozele şi noile tăieturi din ziar

Mai frumos,

Nu era într-atât de neghiob să nu-şi dea seama că acesta era modul ei de a se agăţa de vremurile mai fericite,

însă n-ar fi fost timpul să priceapă odată că zilele acelea erau de mult apuse

Pozele erau de pe vremea când Solveig era frumoasă

Punctul culminant al vieţii sale fusese atunci când se căsătorise cu Johannes Huit,

fiul cel mai mic al lui Ephraim Huit,

vestitul predicator al Bisericii Libere şi proprietarul celei mai prospere ferme din ţinut

Johannes era chipeş şi înstărit

O fi fost săracă Solveig,

însă era fata cea mai frumoasă din întreaga provincie Bohuslăn

asta spunea toată lumea peatunci

Iar dacă ar mai fi fost nevoie de dovezi suplimentare,

articolele pe care le păstrase de când fusese încoronată Regina primăverii,

Acele articole şi nenumăratele poze alb-negru înfăţişând-o tânără erau ceea ce păstrase ea cu grijă şi ordonase în fiecare zi,

de-a lungul ultimilor douăzeci de ani

Ştia că fata aceea se afla acolo,

dedesubtul tuturor straturilor de grăsime

Cu ajutorul pozelor o putea ţine în viaţă,

deşi ea se îndepărta din ce în ce mai mult,

Cu o ultimă privire peste umăr,

Johan îşi lăsă mama stând în bucătărie şi îl urmă afară pe Robert

După cum spusese fratele său,

Erica se gândi să facă o plimbare,

însă îşi dădu seama că probabil nu ar fi fost o idee prea bună în acel moment al zilei,

când soarele era sus pe cer şi ardea cu putere

Se descurcase de minune de-a lungul întregii sarcini,

până când se instalase valul de căldură

De atunci,

umbla de colo-colo ca o balenă năduşită,

încercând cu disperare să găsească o modalitate de a se răcori

Patrik,

Dumnezeu să-l binecuvânteze,

avusese ideea să-i cumpere un ventilator de birou,

iar acum îl căra cu ea ca pe-o comoară,

Singurul inconvenient era că trebuia să îl bage în priză,

aşa că nu se putea Aşeza mai departe decât se întindea cablul până la o sursă de curent,

fapt care îi limita opţiunile

Însă pe verandă,

şi se putea instala pe sofa,

Nicio poziţie nu era comodă pentru mai mult de cinci minute,

ceea ce o făcea să se tot foiască pentru a-şi găsi un unghi mai bun

Uneori simţea un picioruş lovind-o în coaste sau ceva care părea a fi o mânuţă pocnind-o într-o parte

Apoi era nevoită să-şi schimbe din nou poziţia

Nu ştia cum va putea să reziste aşa timp de încă o lună

Ea şi Patrik erau împreună doar de o jumătate de an atunci când rămăsese însărcinată,

dar oricât de straniu ar fi părut,

faptul nu îi neliniştise pe niciunul

Amândoi erau puţin mai în vârstă,

puţin mai siguri pe ceea ce doreau şi considerau că naveau de ce să mai aştepte

Abia acum începuse să-i piară curajul,

în al unsprezecelea ceas

Poate că nu împărtăşiseră destul din traiul zilnic înainte de a rămâne însărcinată

Ce avea să se întâmple cu relaţia lor odată cu ivirea bruscă a unui mic străin ce va avea nevoie de întreaga atenţie pe care ei şi-o acordaseră unul altuia înainte

? Fireşte că pasiunea nebună şi oarbă a începutului pălise

Aveau acum o bază mult mai reală şi solidă,

cu o înţelegere mult mai bună a laturilor bune şi rele ale fiecăruia

Însă dacă după naşterea copilului aveau să rămână doar laturile negative

? De câte ori nu auzise statistici cu privire la relaţiile ce eşuau în timpul primului an de viaţă al bebeluşului

nu mai avea rost să-şi facă griji în momentul acela

Trebuia să ia lucrurile ca atare şi era clar ca bună ziua că amândoi aşteptau cu sufletul la gură venirea acelui copil

Spera ca sentimentul acela să fie îndeajuns De puternic pentru a-i face să înfrunte avalanşa de schimbări care îi aştepta

Erica tresări când sună telefonul

Reuşi cu chiu,

cu vai să se ridice de pe canapea,

să aibă îndeajuns de multă răbdare şi să nu închidă

Conny… Da,

doar că e un pic prea cald pentru a fi gras… Să treci pe aici

sigur… Vino la o cafea… Să stai peste noapte

? Păi… Erica oftă în sinea ei

Poţi dormi în camera de oaspeţi

Puse epuizată receptorul în furcă

Exista un mare dezavantaj în a avea o casă în Fjăllbacka,

Din senin se iveau tot felul de rude şi prieteni – care nu scoseseră o vorbuliţă în timpul celor zece luni mai friguroase ale anului

Nu se arătau prea dornici să-i facă o vizită în noiembrie,

însă în iulie nu ratau prilejul de a locui fără chirie,

Atunci când jumătate din luna iulie trecu fără vreun semn de la nimeni,

Erica se gândise că poate aveau să fie cruţaţi anul acela

Însă acum vărul ei,

o anunţase că era în drum spre Fjăllbacka,

împreună cu soţia şi cei doi copii ai săi

Aveau să stea doar o noapte,

aşadar Erica presupuse că va putea face faţă

Nu-i avusese prea mult la inimă pe niciunul dintre cei doi veri ai săi,

însă educaţia pe care o primise făcea imposibil refuzul de a-i găzdui,

chiar dacă asta ar fi trebuit să facă

După părerea ei,

amândoi erau nişte profitori

Totuşi,

se simţea recunoscătoare pentru faptul că ea şi Patrik aveau o locuinţă în Fjăllbacka,

fie că fuseseră invitaţi sau nu

După decesul subit al părinţilor ei,

cumnatul său voise să vândă casa

Însă Anna,

se săturase într-un final de abuzul lui fizic şi mental

Divorţase de Lucas,

împreună cu Erica

Cum Anna încă locuia în Stockholm alături de cei doi copii ai săi,

Patrik şi Erica se putuseră muta în casa din Fjăllbacka

În schimb,

ei se îngrijeau de toate cheltuielile

La un moment dat,

vor trebui să facă la o înţelegere mai clară,

însă pentm moment,

Erica se bucura să aibă casa

Şi era

încântată că locuia acolo pe tot parcursul anului

Se uită în jur şi înţelese că era timpul să se apuce de treabă dacă voia să fie cât de cât ordine la sosirea oaspeţilor

Se întrebă ce avea să zică Patrik cu privire la vizita neaşteptată,

Dacă el era dispus să o lase acolo singură şi să plece la muncă în mijlocul vacanţei,

atunci ea cu siguranţă putea decide să primească musafiri

Uitase deja gândul ce-i trecuse prin minte şi anume că era chiar plăcut să nu se mai împiedice de el toată ziua

Emst şi Martin se întoarseră la secţie după apelul căruia îi dăduseră curs,

iar Patrik hotărî să înceapă prin a-i convinge să grăbească ancheta

Îi chemă în biroul lui,

iar ei luară loc în scaunele din faţa mesei sale de lucru

Nu putu să nu observe că Emst era roşu de furie,

fiindcă un inspector mai tânăr fusese desemnat să conducă ancheta,

însă Patrik decise să treacă cu vederea aspectul ăsta

Era de datoria lui Mellberg să rezolve problema

În cel mai rău caz,

Patrik s-ar fi descurcat fără ajutorul lui Emst,

în situaţia în care colegul său ar fi refuzat să colaboreze

— Bănuiesc că aţi aflat deja ce s-a întâmplat

era tânăr şi înflăcărat şi stătea în scaun drept ca bradul,

cu caietul în poală şi cu pixul pregătit

o femeie a fost găsită moartă în Prăpastia Craiului din Fjăllbacka

Era goală şi părea să aibă undeva între douăzeci şi treizeci de ani

Dedesubtul ei se aflau două schelete umane,

de origine şi vârstă necunoscute

Neoficial,

Karistrom de la Departamentul de Criminalistică mi-a spus că nu sunt tocmai recente

se pare că avem multe pe cap,

pe lângă obişnuitele scandaluri din cârciumi sau şoferi care conduc sub influenţa alcoolului,

Iar Annika şi Gosta sunt în concediu,

aşa că va trebui să ne suflecăm mânecile şi să ne punem pe treabă

în vacanţă şi săptămâna aceasta,

însă am fost de acord să vin la lucru

Mellberg m-a rugat să conduc ancheta

Aveţi vreo nelămurire

? I se adresa în primul rând lui Emst,

care hotărî să nu îl înfrunte

Fără îndoială că avea în schimb să bombăne pe la spatele lui

? Martin era ca un armăsar nărăvaş şi îşi rotea nerăbdător pixul deasupra caietului

— Începe prin a verifica la Sistemul Informatic Schengen dacă au fost femei date dispărute în,

să zicem,

E mai bine să extindem intervalul de timp până când aflăm mai multe din partea laboratorului de Medicină Legală

Deşi presimt că data decesului este cu mult mai recentă,

poate chiar în urmă cu câteva zile

? — Baza de date e la pământ

Va trebui să uităm de SIS şi să facem lucrurile ca pe vremuri

Ei bine,

se pare că nu a fost dată dispărută nicio persoană date dispărute înainte ca eu să-mi fi luat concediu

Sugerez aşadar să telefonezi la toate secţiile din zonă

Începe cu cele mai apropiate şi continuă cu cele mai îndepărtate

Ai înţeles

Cât de mult să mă extind

? — Cât de mult ai nevoie pentru a găsi pe cineva care să se potrivească

Şi sună la Uddevalla imediat după şedinţă,

pentru o descriere preliminară a victimei,

pe care să o foloseşti în anchetă

? Entuziasmul din vocea lui Emst nu era tocmai molipsitor

Patrik aruncă o privire peste notiţele făcute în grabă după discuţia cu Mellberg

— Aş vrea să începi prin a vorbi cu oamenii care locuiesc lângă intrarea spre Prăpastia Craiului

Află dacă au văzut sau au auzit ceva noaptea trecută ori devreme azi-dimi- neaţă

Zona e plină de turişti în timpul zilei,

trebuie să fi fost transportate acolo cândva în timpul nopţii ori dimineaţa devreme

Putem presupune că rămăşiţele au fost aduse acolo prin intrarea mai mare

e greu de crezut că ar fi putut fi cărate în sus,

Băieţelul a descoperit femeia în jurul orei şase,

deci con- centraţi-vă asupra intervalului dintre nouă seara şi şase dimineaţa

Mă gândeam să mă duc până jos,

să arunc eu însumi o privire

E ceva legat de scheletele alea două care nu-mi dă pace

Am senzaţia că ar trebui să ştiu Despre ce e vorba,

dar… vouă vă trece prin minte ceva

? Nu e nimic care să vă împrospăteze memoria

? Patrik îşi desfăcu brusc braţele şi aşteptă un răspuns,

însă Martin şi Emst dădură doar din cap

Ei bine,

nu avea altceva de făcut decât să coboare în catacombe… Întrebându-se dacă era posibil să fi căzut în dizgraţie,

deşi ar fi putut să îşi dea seama de asta,

în cazul în care ar fi avut timp să cugete asupra faptului,

Patrik se afundă în subsolurile secţiei de poliţie din Tanumshede şi scotoci prin documente vechi

Pe majoritatea dosarelor se depusese praful,

încă păreau a fi în bună stare

Mare parte din fişiere erau arhivate în ordine cronologică şi,

cu toate că nu ştia prea bine ce căuta,

era sigur că trebuia să fie acolo pe undeva

Se aşeză pe podeaua de piatră,

cu picioarele încrucişate şi parcurse sistematic cutie după cutie

Îi trecură prin mâini decenii întregi de destine umane,

iar după o vreme îl ului câţi oameni şi câte familii tot reapăreau în registrele poliţiei

cum o viaţă de fărădelegi era transmisă de către părinţi copiilor şi chiar nepoţilor,

gândi el observând cum se iveau necontenit aceleaşi nume de familie

Îi sună telefonul mobil şi văzu pe ecran că era Erica

? Ştia care avea să fie răspunsul

ştiu că e cald

Stai lângă ventilator,

suntem foarte ocupaţi cu asasinatul ăsta,

iar Mellberg vrea ca eu să conduc ancheta

Te-ai supăra tare dacă aş veni la birou şi aş lucra pentru câteva zile

? Patrik îşi ţinu respiraţia

Ştia că ar fi trebuit să o sune mai devreme ca să-i spună că s-ar putea să aibă de lucru,

însă ca un bărbat tipic,

încercând să amâne inevitabilul

Pe de altă parte,

Erica era perfect conştientă de obligaţiile pe care le presupunea meseria lui

Vara constituia anotimpul cel mai tumultuos pentru poliţia din Tanum şi erau nevoiţi să îşi ia pe rând câteva zile libere

Nici nu era garantat că îşi puteau lua acest concediu cum planificaseră

totul depindea de numărul beţivilor,

al bătăilor şi al altor efecte secundare ale turismului,

pe care secţia trebuia să le rezolve

omuciderea avea prioritate faţă de orice altceva

Erica spuse ceva ce aproape îi scăpă

ar fi fost mai plăcut să fim singuri noaptea asta,

dar dacă sunt deja pe drum… Sper că stau doar o noapte

În regulă,

atunci o să aduc nişte cre- veţi,

să-i servim

Ceva simplu,

ca să nu fii nevoită să găteşti

Ajung în jur de şapte

Pupici,

Îşi îndesă telefonul în buzunar şi continuă să examineze conţinutul cutiilor aflate în faţa lui

Un dosar pe care scria „Dispăruţi” îi atrase atenţia

O persoană plină de zel adunase la un moment dat toate listele cu persoane dispărute ce

rezultaseră în urma anchetelor poliţieneşti

Patrik ştiu că asta era ceea ce căuta

Degetele îi erau murdare de praf,

aşa că şi le şterse pe pantaloni înainte să deschidă dosarul subţire

După o lectură de câteva minute,

memoria sa primi imboldul de care avea nevoie

Ar fi trebuit să-şi amintească imediat,

având în vedere că puţini oameni din zonă dispăruseră fără a mai fi găsiţi vreodată

Probabil că vârsta începuse să-şi spună cuvântul

Cel puţin acum avea în faţa sa rapoartele relevante,

alături de sentimentul că nu era o coincidenţă faptul că două femei fuseseră date dispărute în 1979 şi nu mai fuseseră văzute vreodată

Iar acum,

două schelete îşi făceau apariţia în Prăpastia Craiului

Luă întreg dosarul cu el la etaj,

şi îl puse pe birou

Caii erau singurul ei motiv de a rămâne

Ţesălă cu mişcări ferme,

Munca fizică juca rolul unei supape de siguranţă prin care putea să scape de anumite frustrări

Era cumplit să ai şaptesprezece ani şi niciun cuvânt de spus cu privire la propria-ţi viaţă

Îndată ce va fi majoră,

avea să plece naibii din locul ăla mizerabil

Atunci avea să accepte oferta primită de la fotograful care o abordase în timp ce se plimba prin centrul Goteborgului

Când va deveni manechin la Paris şi va face o grămadă de bani,

le va zice ea tuturor unde să-şi vâre nenorocita de educaţie

Fotograful îi spusese că valoarea sa ca model scădea pe an ce trece

Un an întreg din viaţa sa urma să fie irosit înainte de-a avea măcar şansa să devină manechin,

doar pentru că bătrânului îi stătea mintea la educaţie

Nu era nevoie de mare educaţie pentru a păşi ţanţoş pe podium

Mai târziu,

când va avea vreo douăzeci şi cinci de ani şi va începe să fie prea bătrână,

se va căsători cu un milionar

Apoi va putea lua în râs ameninţarea bătrânului de a o scoate din testament,

într-o bună zi,

avea să poată merge la cumpărături şi să cheltuie echivalentul

întregii lui averi nenorocite

La naiba,

minunatul de frate-său nu uşura cu nimic lucrurile

Era mai bine să locuiască împreună cu el şi cu Marita decât acasă,

însă nu cu mult

Era un individ al Naibii de corect

Nimic din ceea ce făcea nu dădea greş,

în vreme ce ea era mereu învinovăţită pentru orice

nu i se putea da pace nici măcar acolo,

în grajd

? Vocea era şi mai imperioasă

El ştia că era acolo,

aşa că nu avea rost să pretindă că nu l-ar fi auzit

? — Chiar nu-i nevoie să-mi vorbeşti pe tonul ăsta

Nu cred că-ţi cer prea mult dacă încerci să dai dovadă de puţină politeţe

Ea bolborosi câteva înjurături drept răspuns,

însă Jacob no băgă în seamă

eşti fratele,

te-ai gândit vreodată la asta

dar atâta vreme cât locuieşti sub acoperişul meu,

chiar am o oarecare răspundere faţă de tine

Doar pentru că avea aproape de două ori vârsta ei,

Jacob credea că le ştie pe toate

Îi era uşor să facă pe grozavul pentru că nu avea grija zilei de mâine

Tata spusese de nenumărate ori că Jacob era cu siguranţă un fiu de care să fie mândru şi care avea să se îngrijească de averea familiei

Linda presupunea că într-o zi fratele său avea să moştenească toată averea familiei

Până atunci,

putea el să se prefacă mereu că banii nu sunt importanţi,

însă Linda ştia cum stau lucrurile

Cu toţii îl admirau pe Jacob fiindcă lucra cu tineri care o apucaseră pe panta greşită,

în acelaşi timp,

ştiau prea bine că,

în cele din urmă,

el avea să moştenească atât moşia,

cât şi averea

Apoi avea să fie interesant de văzut pentru cât timp

şi-ar mai fi continuat munca sa idealistă

Linda nu putu să nu chicotească

Dacă Jacob ar fi ştiut că ieşea pe furiş noaptea,

iar dacă ar fi ştiut cu cine se întâlnea,

Era în regulă să vorbeşti despre compasiunea faţă de cei defavorizaţi,

atâta vreme cât ei nu se aflau în propria-ţi ogradă

În plus,

pentru ca Jacob să îşi iasă din fire dacă ar fi aflat că se vedea cu Johan

Era vămi lor,

iar vrajba dintre cele două ramuri ale familiei era veche,

existase cu mult înainte ca ea să se fi născut – chiar şi cu mult înainte de naşterea lui Jacob

Nu avea idee de ce

Pur şi simplu,

aşa stăteau lucrurile

Aşa că simţea şi mai mulţi fiori în stomac ori de câte ori se strecura afară din casă pentru a-l întâlni pe Johan

Linda se simţea bine cu el

E-adevărat,

însă era mult mai mare decât ea,

aşa că avea o siguranţă de sine pe care băieţii de vârsta ei n-o puteau arăta niciodată

Nu o deranja faptul că erau veri

verii puteau chiar să se căsătorească între ei

Asta nu prea făcea parte din planurile ei pe termen lung,

însă nu avea nimic împotriva explorării unor lucruri alături de el,

atâta vreme cât rămâneau secrete

— Voiai ceva sau doar te învârteai pe-aici

Jacob oftă adânc şi îi puse o mână pe umăr

Ea încercă să se dea înapoi,

dar strânsoarea lui era puternică

— Chiar nu înţeleg de unde vine toată agresivitatea asta

Puştii cu care lucrez ar da orice să aibă un cămin ca al tău şi să fie crescuţi aşa ca tine

Şi da,

Marita a terminat de gătit şi suntem pregătiţi de masă

Deci grăbeştete şi schimbă-ţi hainele

Apoi vino să mănânci cu noi

Îşi descleştă mâna de pe umărul ei şi părăsi grajdul,

îndreptându-se spre conac

Bombănind,

Linda puse jos ţesala

şi merse să se schimbe

La urma urmei,

îi era foarte foame

Inima lui Martin fusese frântă din nou

Pierduse socoteala dăţilor când se mai întâmplase asta în trecut,

însă faptul că era obişnuit cu astfel de situaţii nu îi alina cu nimic durerea

Ca de fiecare dată,

care îşi odihnea capul pe pernă lângă el,

Fireşte că era perfect conştient de faptul că ea era deja luată,

însă,

crezuse că el era mai mult decât un simplu amuzament şi că zilele prietenului ei erau numărate

Nu avea habar că,

datorită chipului său inocent şi sincerităţii sale dulci ca zahărul,

femeile trăgeau la el precum muştele la miere,

femei un pic mai în vârstă,

mai mature şi care trăiau într-o rutină zilnică alături de soţii lor

Bărbaţi pe care nu aveau nicio intenţie să-i părăsească pentru un poliţist drăguţ de douăzeci şi cinci de ani,

cu toate că nu ezitau să aibă o aventură cu el atunci când le trebuia satisfăcută dorinţa ori nevoia de afirmare

Nu că Martin ar fi avut ceva împotriva aspectelor trupeşti ale unei relaţii – şi era deosebit de talentat în domeniul acesta – problema fiind însă că era,

un tânăr neobişnuit de sensibil

Escapadele romantice găseau un participant binevoitor în persoana lui Martin Molin

De aceea,

micile lui aventuri se terminau mereu,

în ceea ce-l privea pe el,

cu lacrimi şi scrâşnete din dinţi,

în timp ce femeile îi mulţumeau,

la vieţile lor plictisitoare,

Martin suspină adânc în vreme ce se aşeză la birou,

dar se sili să se concentreze asupra sarcinii pe care o avea De îndeplinit

Telefoanele pe care le dăduse până atunci fuseseră inutile,

însă mai erau destul de multe circumscripţii de poliţie la care să sune

Faptul că baza de date căzuse exact când avea mai mare nevoie de ea reprezenta,

Acum era nevoit să stea acolo,

căutând numere de telefon unul după altul şi încercând să găsească pe cineva care

să se potrivească descrierii femeii decedate

Două ore mai târziu,

se lăsă pe spate şi azvârli,

Nu fusese dat dispărut nimeni care să se potrivească semnalmentelor victimei

Ce aveau să facă acum

Era mai în vârstă decât puştiul ăla mucos şi el ar fi trebuit să conducă ancheta,

însă lumea era plină de oameni nerecunoscători

De câţiva ani încoace,

se gudurase în mod insistent pe lângă netrebnicul ăla de Mellberg şi,

Emst luă în viteză curbele în drum spre Fjăllbacka

Dacă n-ar fi fost la volanul unei maşini de poliţie,

cu siguranţă ar fi văzut în oglinda retrovizoare o multitudine de degete mijlocii ridicate

Să încerce doar,

nenorociţii ăia de turişti,

şi-or să dea de bucluc

Du-te şi întreabă vecinii

Asta era o misiune pentru un novice,

nu pentru un poliţist cu douăzeci şi cinci de ani de experienţă în domeniu

Obrăznicătura de Martin s-ar fi putut ocupa de sarcina aceea,

permiţându-i lui Emst să dea nişte telefoane colegilor din circumscripţiile apropiate şi să aibă ocazia de a sta la taifas

Fierbea pe dinăuntru,

însă aceasta fusese starea sa sufletească obişnuită încă din copilărie,

aşa că nu era nimic ieşit din comun

O dispoziţie colerică îl făcea nepotrivit Unei profesii care presupunea atât de multe interacţiuni cu oamenii

Pe de altă parte,

huliganii îl respectau fiindcă ştiau instinctiv că Emst Lundgren nu era persoana cu care să se joace dacă ţineau la sănătatea lor

Trecând cu maşina prin oraş,

observă că era plin de gurăcască peste tot

Îl urmăriră cu privirea şi-l arătară cu degetul,

iar el ştiu că vestea se răspândise deja prin întreg oraşul

Fu nevoit să se mişte precum melcul prin Piaţa Ingrid Bergman din cauza tuturor maşinilor parcate în mod ilegal

Spre satisfacţia lui,

la Cate Bryggan văzu mai mulţi clienţi ridicându-se în grabă de la mesele de afară ca să-şi mute

Un lucru înţelept

Dacă maşinile aveau să fie tot acolo la întoarcerea lui,

nu l-ar fi deranjat deloc să petreacă o vreme stricându-le dispoziţia de vacanţă celor care parcaseră ilegal

Eventual să-i pună să sufle un pic în fiola pentru depistarea alcoolemiei

Mulţi dintre şoferi dădeau pe gât o bere rece când el trecuse pe-acolo cu maşina

Dacă era norocos,

poate chiar ar fi putut confisca vreo două,

Nu prea existau locuri de parcare pe fâşia îngustă de drum din faţa Prăpastiei Craiului,

dar până la urmă găsi ceva şi începu Operaţiunea Bătutul-la-Uşă

După cum se aşteptase,

Oameni care în mod normal ar observa că vecinul lor trage un vânt în propria casă păreau a deveni surzi şi orbi atunci când poliţia voia să afle ceva

Cu toate acestea,

Emst fu nevoit să admită că poate chiar nu auziseră nimic

Pe timp de vară,

nivelul zgomotului era atât de mare noaptea,

cu beţivii îm- pleticindu-se spre casă în zori,

încât oamenii învăţaseră să ignore larma de afară ca să poată avea un somn lin

Însă tot era al naibii de enervant

Doar la ultima casă află ceva

Nu era mare lucru,

dar era totuşi mai mult decât nimic

Bătrânul din casa aflată cel mai departe de Prăpastia Craiului auzise o maşină în jurul orei trei dimineaţa,

când mersese să se uşureze

Restrânse chiar intervalul de timp către ora trei fără un sfert

Preciză că nu-şi dăduse osteneala să se uite afară,

aşa că nu putea spune nimic,

nici despre şofer şi nici despre maşină,

însă fiindcă fusese instructor auto şi condusese multe tipuri de maşini la vremea sa,

era destul de sigur că vehiculul nu era un model nou,

ci avea câţiva ani buni la bord

Grozav,

singurul lucru pe care îl aflase după două ore de bătut la uşi era acela că probabil ucigaşul adusese cadavrul în jurul orei trei şi că era posibil să fi condus un model mai vechi de maşină

Nu era prea încurajator

Dar se înveseli un pic atunci când trecu din nou prin piaţetă,

pe drumul de întoarcere spre secţie,

şi observă că noi indivizi pasibili de amendă parcaseră în locurile eliberate de ceilalţi şoferi

Avea acum să-i pună să sufle în fiolă până le crăpau plămânii

Sunetul insistent al soneriei o întrerupse pe Erica în vreme ce aspira cu trudă covoarele

Era lac de sudoare şi,

înainte de a deschide uşa,

îşi îndepărtă de pe chip câteva şuviţe ude

Trebuie să fi condus precum hoţii de maşini pentru a ajunge atât de repede

! Fu prinsă strâns într-o îmbrăţişare puternică şi observă că nu era singura care năduşea

Însă având nasul adânc cufundat în subsuoara lui Conny,

îşi dădu seama că,

în comparaţie cu el,

ea mirosea a trandafiri şi lăcrămioare

După ce se eliberă din strânsoare,

o salută pe soţia lui Conny,

Britta,

scuturându-i politicos mâna,

dat fiind Că se întâlniseră doar de câteva ori

Mâna Brittei era jilavă şi moale,

Erica se înfioră şi rezistă impulsului de a-şi şterge palma pe salopetă

? Chiar ura când oamenii făceau asemenea comentarii la adresa corpului său,

dar începuse deja să-şi dea seama că sarcina părea a da tuturor libertatea de a face comentarii legate de formele tale şi de a-ţi atinge burta – fapt mult prea intim

I se întâmplase chiar ca oameni complet necunoscuţi să vină şi să-i pună mâna pe burtică

Erica aşteptă ca nelipsitul pipăit să înceapă,

iar după câteva secunde Conny îşi trecea mâinile peste stomacul ei umflat

Ia veniţi aici,

! Erica nu avu puterea de a obiecta şi fu atacată de două perechi de mânuţe lipicioase de la îngheţată,

Din fericire,

Lisa şi Victor,

îşi pierdură curând interesul

ce-are de declarat mândrul tată

? Conny nu aşteptă vreun răspuns,

iar Erica îşi aminti că dialogurile nu reprezentau punctul lui forte

îmi aduc aminte când pungaşii ăştia doi au venit pe lume

O experienţă a naibii de intensă

Dar spune-i so lase baltă cu trasul cu ochiul acolo,

O să-l facă să-i piară cheful pentru multă vreme

Râse pe înfundate şi

Camilla LACKBERG - Printesa Gheturilor

Camilla Lackberg Il Predicatore - Ebooks Pdf Archive

PDF Untitledisaici asuscomm Camilla 20Lackberg Camilla 20Lackberg 20 20Printesa 20gheturilor 20 20scan 20(preutu) pdf PDF printesa gheturilor 18 decembrie BT qxp Libris cdn4 libris ro Printesa 20gheturilor 20 20Camilla 20Lackberg 20 pdf

Camille Saint-Saens - Morceau de Concert Op.94 - Edition Du Petit Page - PIANO

in short - New York Philharmonic

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Apr 23, 2011 an accomplished concert pianist, having won nationwide piano Camille Saint Saëns – Morceau de Concert for Harp and Orchestra 14 Francis Poulenc, Elegie for Horn and Piano

Camille Saint-Saens - Morceau de Concert Op.94 - Edition Du Petit Page - TUBA

GRADUATE HORN RECITAL FEATURING COLLABORATION By

PDF Saint saens Morceau De Concert orig horn Horn Mattershornmatters Saint saens Morceau De Concert orig horn pdf PDF Saint saens Morceau De Concert orig scorepetrucci mus auth gr IMSLP17499 Saint saens Morceau De Concert orig score pdf

Camilleri, Andrea - Sunetul viorii.doc

Bibliografia CIP

6 Iun 2009 comunicaţiilor (TIC) clasa a X a manual pentru Şcoala de Arte şi Bucureşti Andreas Print, 2009 Sunetul viorii Andrea Camilleri ; 8 Aug 2015 matematică informnatică

Camillo Sitte - Arta Construirii Oraselor [VARIANTA COMPLETA]

Transsylvania Nostra

PDF Mişcarea Arts and Crafts Universitatea Spiru Haret arh spiruharet ro 3 005 Cap IV Dimens pragmat pdf PDF MODELE DE DEZVOLTARE DURABILA A ORASELOR environmetrics ro Papers Licenta pdf PDF TEZĂ DE ABILITARE ORAȘUL CA ARTEFACT

Camilloni El Saber Didactico

COLS Estela-Problemas-de-la-ensenanzapdf - pdf humanidades

PDF El saber didáctico AWSecaths1 s3 amazonaws 918595120 Basabe 20Colls 20El 20saber 20didactico 20Capitulo 206 pdf PDF el saber didactico Camilioni pdf Bibliopsi bibliopsi docs el 20saber 20didactico 20Camilioni pdf

CAMILLONI. El saber didáctico.

Reunión Área Didáctica y Organización Escolar

cienciasbelenprimerciclo files wordpress LOS PROFESORES Y EL SABER DIDÁCTICO Alicia R W de Camilloni «Las convicciones sólidas requieren fuentes sólidas » CHARLES TAYLOR Un tema recurrente en la didáctica de las últimas décadas ha sido el análisis de las relaciones de los profesores con el saber

Camilo Cruz -Arquitectura de exito.pdf

GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE APLICACIONES MÓVILES EN LOS

editorialtallerdelexito wp content uploads 2018 12 escrito 36 obras y cuenta con más de dos millones de copias vendidas en todo el mundo en los quince idiomas a los cuales ha sido traducido Su libro La Vaca recibió el Latino Book Award y Business Book Award al

Camin de Batrini

ANEXA 1 - Camin de batrani in Cluj - Casa Betsaida

26 Iun 2018 LF 0000155 17 Privat Asociaţia Casa Gurban Arad Cămin de îngrijire pentru persoane vârstnice Casa Gurban str Spiru Haret nr 133 Şiria Contextul demografic al societăţii actuale este în continuă schimbare, înregistrându se o tendinţă de îmbătrânire

Home back Next
<