PDF- CAM sustava, cam izrada potpune -optical coordinate measurements of parts and - Semantic Scholar - CAM- Mjerni sustavi

Description

PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM-CAM

MJERNI SUSTAVI KOD NUMERIČKI UPRAVLJANIH ALATNIH STROJEVA

PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM-CAM

MJERNI SUSTAVI – svrha i podjela Svrha

? Podjela (jedna od češćih) mjernih sustava kod NC strojeva: a) Prema principu rada: 1) Digitalni

b) Prema načinu mjerenja (kodiranja) 1) Apsolutni 2) Inkrementalni c) Prema mjestu ugradnje 1) Izravni (direktni)

d) Prema izvedbi 1) Pravocrtni (linearni)

PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM-CAM

Diskretni podatak (broj)

Fizikalna veličina (na pr

MJERNI SUSTAVI – analogni,

Pravocrtni pomak,

Analogni princip mjerenja

Pravocrtni pomak,

Digitalni princip mjerenja

PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM-CAM

MJERNI SUSTAVI – digitalni,

Digitalni,

PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM-CAM

MJERNI SUSTAVI – digitalni,

Digitalni,

nkrementalni mjerni sustav (najčešće smješten uz motor)

PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM-CAM

MJERNI SUSTAVI – digitalni,

Digitalni,

PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM-CAM

MJERNI SUSTAVI – digitalni,

Digitalni apsolutni (izravni ili posredni) mjerni sustav

PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM-CAM

Princip fotoelektričnog mjerenja pozicije inkrementalno,

PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM-CAM

Princip fotoelektričnog mjerenja pozicije inkrementalno reflektirajuće

PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM-CAM

Princip fotoelektričnog mjerenja pozicije apsolutno

PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM-CAM

Numerički upravljana pravocrtna os

PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM-CAM

Izvedba NC osi sa i bez izravnog mj

Upravljanje brzinom

Osnovna razlika kod primjene linearnih mjernih sustava i rotacijskih mjernih sustava (enkodera)

PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM-CAM

PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM-CAM

Mjerne letve

PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM-CAM

Prihvat

Jedinica za skeniranje

Blok za montažu

Adapter za kabel

DIADUR skala

Kućište

Komponenete mjerne letve