PDF- -trei sute patru zeci şi şase de stele trec în drumul lor cel - CALEA DACILOR

Decebal s-a sinucis iar armata dacica nu mai exista

Un grup de daci este prins intre fortele

Description

© Copyright Hidegcuti Catalin

CALEA DACILOR De Hidegcuti Catalin

© Copyright Hidegcuti Catalin

ori grei se adună deasupra poporului meu,

iar eu sunt prea bătrân şi “Nneputincios să schimb ceva

Singura speranţă pe care o mai avem rămâne Decebal,

care fuge ca vântul către podişurile împădurite din Nord pentru a aduna o nouă armată

Dar speranţa este slabă,

mai mult o iluzie fantomatică gata să se spulbere odată cu apariţia zorilor

Armatele invadatoare au distrus deja capitala noastră iubită,

Sarmisegetusa,

şi au lăsat mii de daci fără case

Alte mii au fost împrăştiate în drumul lor către capitală

Munţii,

în toate direcţiile,

sunt plini de refugiaţi care se ascund de cetele prădătoare ale romanilor

Chiar inima regatului dac este în mâinile duşmanilor

” Astfel de gânduri se învălmăşeau în mintea lui Vezina,

Înalt Preot a lui Zamolxes,

sfătuitor de taină a lui Decebal,

Un om atât de bătrân încât anii nu mai contau pentru el

În timpul său văzuse lumea de la pădurile fără fund ale Germanei,

locul de unde era condusă lumea şi până în decadenta Atena cazută din măreţie,

acum doar o umbră a ceea ce fusese odată

Era sfătuitorul lui Decebal de mult timp,

îl ajutase să unească o parte dintre triburile dacice sub o singură conducere,

dacă ar mai fi avut timp ar fi unit şi triburile gete de pe malurile Danubiului

Traian însă nu era aşa de uşor de păcălit cum fuseseră înaintaşii lui,

Vezina îşi amintea cum cedaseră în faţa promisiunilor de aur şi plecăciunilor până la pământ

Încrezuţi romani fără minte,

armia dacică crescuse în fiecare an,

Traian însă nu ascultase

Îşi vroia numele în istorie ca şi cuceritorul dacilor

Poate la bătrâneţe ne pierdem suflul,

gândi marele preot

El se simţea cu adevărat bătrân,

datorită talentului său extraordinar trăise mai mult decât era normal,

Îmbătrânise o viaţă de om când văzuse mult iubita Sarmisegetusa în flăcări

© Copyright Hidegcuti Catalin Până la urmă toate gândurile i se îndreptau către regele fugar

Exista încă şansa ca Decebal să ajungă la aliaţii roxolani şi sarmaţi din Nord

Atunci,

Situaţia în restul regatului era disperată

Fortăreţele din munţi cădeau una dupa alta în mâinile legionarilor romani,

unele prin puterea banilor iar altele prin puterea armelor

Un sunet uşor de paşi îi întrerupse meditaţia

Un dac intră şovăietor în încăperea Templului Sacru,

aflat adânc în munţi şi a cărui locaţie fusese secretă timp de sute de ani

Doar cei mai înalţi în ierarhia preoţilor si tagma regilor cunoştea locaţia lui exactă

Templul era tăiat în piatră seacă şi plin de catacombe artificiale,

doar un tunel luminat de sute de torţe ducea în inima sa,

Sanctuarul

Sala era înaltă cât zece persoane şi lată în unele locuri de două duzini

Aici se afla locul de retragere şi meditaţie a Marelui Preot,

Cel ce intrase şi aştepta ca Marele Preot să-şi întoarcă atenţia spre el era Dapyx,

şi cu toate că încă foarte tânăr conducător a refugiaţilor din munţi

Inclusiv a puţinilor războinici daci care încă doreau să lupte şi să urmeze pe cineva din stirpea lui Decebal

Tânărul purta hainele obişnuite ale dacilor: camaşa de in simplă şi pantaloni lungi,

dar mai purta şi o cămaşă de zale fină pe deasupra,

lucrată minunat de către maeştrii din îndepărtata Persie

Tânărul o preţuia mai mult decât orice,

îi fusese dăruită chiar de Decebal care o primise în dar de la perşi când căutase alianţa lor pentru a opri extinderea romană

Pe ea era prins însemnul casei regale,

simbol purtat cu mândrie chiar şi acum când echivala cu o condamnare la moarte sigură pentru purtător

La brâu avea o sabie,

pe care mulţi tineri daci o considerau mai folositoare în luptă decât propriile lor arme

După trăsăturile feţei preotul îşi dădu seama cât de obosit este

Preotul îl invită să ia loc pe una din băncile de lemn aşezate de-a lungul pereţilor încăperii

? Nu te pot ajuta dacă este vorba de bătălii,

Poporul nostru este pe ducă,

romanii îi mână din spate ca pe vite

Doar cei din triburile nordice vor scăpa de dominaţia romană

Eu am în grija mea aproape douăzeci de mii de suflete şi asta fără să număr pe cei care sunt strămutaţi din valea interioară în sud

Ce să fac cu ei

? Nu vor rezista iernii iar majoritatea nu vor să se întoarcă la satele distruse şi să fie luaţi sclavi de romani

Există destul pământ pentru toţi

Sarmaţii şi roxolanii îi vor primi pe supravieţuitori

Decebal a negociat plătindu-i în aur greu

© Copyright Hidegcuti Catalin

Toate drumurile spre Nord sunt pline de patrule romane

Aş putea să trec cu războinicii mei,

dar în nici un caz cu femeile,

copii şi convoaiele de provizii

Am sperat ca zeii să ne arate altă cale

Voi întreba zeii şi îţi voi da un răspuns

Tânărul dădu să iasă apoi se opri nehotărât,

de parcă ar fi vrut să întrebe ceva dar îi era frică de răspunsul pe care l-ar fi putut primi

măritul meu unchi,

Cei mai mulţi tarabostes îl urmează pe Decebal în nord cu speranţa unei întoarceri

Dar tot mai mulţi trădători îşi scot capul la lumină ca şerpii în fiecare zi

Curând nici Sanctuarul nu va mai fi sigur

Un sfat îţi voi da şi eu fără să apelez la înţelepciunea zeilor

Urcă-ţi oamenii mai sus în munţi

acolo îl aşteaptă fratele meu Duro cu o mică oaste de roxolani şi daci

Va fi în siguranţă cu ei

am trimis vorbă prin mijloace rapide

În curând vom primi un răspuns

Dapyx îşi plecă capul şi îl lăsă pe Vezina singur în mijlocul sălii Sanctuarului

Odată ce paşii tânărului nu se mai auziră Înaltul Preot se concentră pentru a chema zeii

Spiritul preotului încerca să se înalţe departe de corpul material,

să găsească o cale de eliberare,

dar la vârsta sa energia vitală era din ce în ce mai slabă

Puterea sa înăscută rămânea însă cu el

Slobozi încă un strigăt de disperare către ceruri

De mai multe ori în ultimele zile încercase să folosească puterea chemând zeii în ajutor dar aceştia rămăseseră tăcuţi

Trebuia să existe o cale de salvare

Iar răspunsul îl aveau doar zeii

Trebuia să se pregătească de ritualul de invocare

Dacă nici acum nu aveau să-i răspundă nu mai conta,

în timpul ritualului şi-ar fi putut pierde viaţa oricum iar dacă nu,

îl aşteptau romanii

Soarta preoţilor căzuţi în mâna lor era cruntă

Dapyx încălecă pe calul ţinut de soldatul din escorta sa şi se îndreptară direct spre tabăra oştirii dacice

Ce mai rămăsese din ea

Trupele sale păzeau calea spre creierul munţilor,

spre satele unde se refugiaseră dacii

Până acum nimeni nu îi deranjase

Armata romană era prea ocupată cu jefuirea capitalei şi a zonelor mai facile ale văiilor,

dealurilor joase şi regiunilor deja cucerite

Alţii îl urmăreau pe Decebal şi nu aveau timp să intre în munţi

© Copyright Hidegcuti Catalin Cu timpul însă,

după ce regiunile cucerite aveau să fie pacificate,

legiunile aveau să intre şi în munţii ce adăposteau ultimii daci liberi

Dar până dacii nu îi atacau,

se mulţumeau cu teritoriile deja cucerite

Tabăra era aşezată într-o vale cu un intrând deluros,

păzită de vînturi şi un pârâu care cobora din munte asigurând apa potabilă

Soldaţii săi ridicaseră un zid din crengi groase şi pari ascuţiţi pentru a ţine la respect animalele sălbatice destul de înfometate,

încât să se apropie de oameni

Mai avea şi alt scop,

să ascundă de o privire fugară tabăra

Luând modelul de la romani corturi lungi fuseseră întinse pentru soldaţi dar pe măsură ce alţi refugiaţi li se alăturară deveniseră neâcăpătoare şi mulţi soldaţi stăteau acum sub cerul liber

Nici un cercetaş roman nu ajunsese atât de aproape de tabără ca să verifice camunflajul grăbit căci călăreţii daci păzeau împrejurimile zi şi noapte mai rău decât îşi păzeau lupoaicele puii

Sosirea lui Dapyx şi a escortei sale a fost semnalată cu mult înainte ca ei să vadă tabăra,

de către iscoadele ascunse în copaci

Din păcate şederea lui Dapyx în tabără părea să fie de scurtă durată

Doar puse la punct câţiva tarabostes care nu voiau să se supună ordinelor sale

Totul se petrecu repede,

tânărul având în spate războinicii săi care puseră capăt oricărei discuţii

Îl aştepta vestea de la unul dintre cercetaşi că un tribun roman intra în munţii lor cu şase cohorte şi câteva sute de auxiliari

Deocamdată îşi puseseră corturile la câteva stadii de Dealurile Înalte

Problema era ce trebuiau să facă dacii

? Dacă îi atacau şi-i omorau stârneau mânia romanilor care ar fi pornit cu o întreagă legiune să se răzbune

Iar dacă pierdeau,

nimeni nu ar mai fi rămas să-i apere pe refugiaţi

Dacă aşteptau şi nu făceau nimic,

romanii s-ar fi aflat în poziţia de a ataca cu uşurinţă satele rămase încă în stăpânirea dacilor

Şi ar fi ajuns la fugari

? îl întrebă Dapyx pe cercetaş

- Salinus,

cel care a avut comanda garnizoanei din Moesia Superior

L-am recunoscut pentru că l-am mai văzut când a venit cu solie la Rege

Deocamdată îi vom observa

Se mişcă încet,

Dacă se apropie de sate îi vom momi din nou cu călăreţii spre câmpie

un veteran hârşâit prin destule campanii,

uneori luptând ca mercenar de partea romanilor şi cunoscând bine tactica comandanţilor romani vorbi

Nu se va lăsa momit de către vicleniile noastre

A luat cu el trupele pentru un scop clar,

ştie că mai există destule sate bogate în munţi

Sate unde poate găsi destule prăzi ca să-şi potolească apetitul de avere

Şi a lui şi al soldaţilor săi

© Copyright Hidegcuti Catalin

un roxolan vânjos cu chică împletită în vârful capului,

venit în ajutorul dacilor în căutare de glorie

În tribul său i se promisese că va deveni şef dacă ar fi adus cu el o sută de căpăţâni romane

Trebuie să lovim acum,

să vadă că dacii nu şi-au pierdut colţii

trebuie să ştim de partea cui sunt zeii

Dacă îi atacăm şi îi înfrângem romanii se vor răzbuna imediat

Traian nu este împăratul care să lase populaţiile cucerite să-i facă harcea-parcea legiunile

râse gutural roxolanul Spre seară un călăreţ apăru dintre dealuri la galop

Intră într-un vârtej în tabără,

un soldat îi apucă calul de dârlogi în timp ce el sări din şa şi se repezi la cortul lui Dapyx

Spre noi

În fruntea lor,

alături de tribunul roman am vazut şi tarabostes care îi indică drumul

- Se pare,

prieteni – zise tânărul conducător cu un rictus pe faţă,

nu dorea o înfruntare deschisă cu romanii

Dacă au trădători cu ei atunci ştiu cam pe unde se află satele

Acum suntem forţaţi să îi atacăm

În strunga făieragului

odată cu primele raze ale soarelui ce se iveau printre colţurile munţilor,

Cu toţii aveau caii odihniţi şi armele pregătite

Echipamentul lor nu era voluminos,

călăreţii lui Dapyx erau oşteni de hărţuială,

antrenaţi pentru luptele rapide din munţi şi nu pentru bătălii de pe poziţii fixe

Aveau doar armuri uşoare,

cămăşi de in gros lucrate cu grijă pe mai multe straturi după o tehnică folosită încă de pe timpul lui Alexandru cel Mare şi căptuşite cu piele argăsită,

la care în cazul taraboştilor se adăuga o zale din ochiuri groase care se prelungea până la genunchi

Duceau cu ei arme la fel de uşoare

Puţini dintre ei cărau scuturi lungi sau securi grele,

cei mai mulţi aveau săbii celtice şi celebrele sica,

pumnale dacice cu lama curbată de vre-o patruzeci de centimetri şi mâner de cinsprezece centimetri

Nu era nevoie să te împovărezi cu scuturi enorme sau lănci grele când poţi să iei cu tine suliţe şi arcuri

Arcurile erau tratate cu o grijă aparte,

fiind bine întreţinute şi învelite în pânză groasă ca să nu fie udate la ploaie

Nu erau uşoare,

a căror folosinţă şi eficienţă se vedea doar în salve numeroase,

© Copyright Hidegcuti Catalin semănau mai mult cu arcurile parţilor şi sciţilor care aveau forţa necesară să treacă o săgeată prin scut sau pieptar de legionar

Alături de războinici luptau şi oameni simpli,

care nefiind soldaţi de profesie nu aveau nici armele nici antrenamentul cetei lui Dapyx

Parte din ei proveneau din refugiaţii alungaţi de romani,

cei drept mai puţini la număr,

izolaţi de restul triburilor dar cu toţii bărbaţi zdraveni ce îndurau cu uşurinţă condiţiile vitrege,

şi pe deasupra erau şi vânători destoinici

Cu toate astea majoritatea erau înarmaţi cu suliţe de vânătoare,

puţinele arme capturate de la romani şi ustensile de gospodărie,

arme total nepotrivite pentru o confruntare cu legionarii căliţi în sute bătălii de-a lungul şi latul Imperiului

Trecând prin mijlocul lor Dapyx le simţea neliniştea

Li se citea în mişcări şi pe feţe

Majoritatea nu auziseră de romani decât în poveşti pe lângă focuri

Cele spuse de refugiaţi fiind amplificate de propriile temeri,

transformaseră armata romană într-o forţă a zeilor imposibil de oprit

Luptau doar de frica sclaviei şi a războinicilor lui Dapyx

Nu era de mirare,

războinicii formau o ceată cosmopolită venind din toate părţile lumii

Roxolani cu chică în vârful capului stăteau alături de daci tineri căliţi la graniţe

Carpi sălbatici alături de traci şi iliri fugiţi din Imperiu

Mercenari greci cu armuri strălucitoare căliţi în zeci de lupte prin toată lumea

Ei vor fi nucleul dur în viitoarea confruntare,

singurii care le puteau face faţă legionarilor

Locul ales de Dapyx pentru capcană era o strungă îngustă cu un râu de munte pe dreapta drumului strâmt şi o coastă stâncoasă abruptă şi împădurită pe stânga

Strunga era singura cale rapidă în munţi,

alte trecători erau mult mai departe şi făceau ocoluri mari,

În unele locuri se strâmtora în aşa hal încât doar trei soldaţi puteau să treacă alăturat după care se desfăcea permiţând trecerea grupurilor mari la un loc

În aceste locuri pădurile rămâneau întunecate şi în mijlocul zilei iar sunetele răzbătând dintre copacii seculari trimiteau fiori prin inima şi celor mai curajoşi dintre drumeţi

De aici,

se trag luptătorii arktomorfi,

războinicii bestie care se puteau transforma în lupi şi urşi

Aceste corpuri de elită se distingeau prin ferocitate dar şi prin curajul lor,

nici unul nu părăsise câmpul de luptă înfrânt preferând să moară

Romanii învăţaseră repede să-i urască dar se şi temeau de ei,

mai ales după ce găsiseră multe patrule,

mai exact bucăţi din corpurile lor,

agăţate în copaci pe marginile drumurilor

Cohortele de auxiliari dormeau iepureşte aşteptând înfriguraţi raidurile nocturne ale monştrilor păroşi care rupeau oamenii în bucăţi şi care luptau noaptea la fel de bine ca ziua

© Copyright Hidegcuti Catalin Doar trei se mai aflau în viaţă alături de Dapyx,

toţi purtând capete şi blănuri de lup,

ultimii rămaşi din frăţia lor,

gata să-şi vândă scump pielea invadatorilor

În avangardă romanii îşi aveau cercetaşii dar nici aceştia nu se aventurau să urce pantele abrupte şi se mulţumeau să observe împrejurimile de pe drum

Ceea ce însă nu ştiau romanii,

şi nici taraboştii trădători era că cel care îi călăuzea de două zile era de fapt un dac loial lui Dapyx şi îi conducea spre locul îngust unde dacii le pregătiseră capcana

Dacii se ascunseseră pe fiecare parte a trecătorii după stânci sau în desişurile dese,

în timp ce un grup de călăreţi,

aşteptau armia romană în mijlocul drumului cu caii pregătiţi

Când cavalerii romani din capul coloanei îi văzură cât de puţini sunt,

scoaseră un chiot de luptă şi porniră la atac fără să mai aştepte ordinul

Nefiind nebuni,

dacii făcură stânga-împrejur şi o porniră la galop de-a lungul strungii

Cavalerii romani,

în mare parte tineri care veniseră de curând în Dacia şi nu luaseră parte la lupte serioase contra dacilor,

îi urmăriră într-o cursă nebună de-a lungul drumului

Plini de avânt războinic într-un târziu îşi dădură seama că se depărtaseră considerabil de legionari

După un cot de drum ascuns de stânci un zid de lănci şi pari ascuţiţi le bară brusc drumul

Călăreţii se izbiră de el în plină viteză

Caii se împlântară în vârfurile de fier şi-şi aruncară călăreţii cât colo

Burţiile le erau deschise de parii ascuţiţi şi rămâneau pironiţi pe loc,

cei care îi urmau se loveau de ei împleticindu-se la pământ

Alţi lăncieri ieşiră în faţă cu sarssise,

suliţe foarte lungi cu vârf subţire şi împlântară fierul direct în călăreţi

Romanii neputând ajunge la daci din cauza zidului de pari ascuţiţi încercară să-i împungă la rândul lor cu lăncile

Din nefericire pentru ei o altă ceată de daci cu lănci şi căngi de tras jos călăreţii apăru ca prin minune în spatele lor de pe coaste şi începură să-i măcelărească pe romani

Dapyx fulgeră cu sabia gâtul unui cavaler care îşi luase prea mult avânt şi lancea sa trecuse pe lângă capul dacului

Lumina scânteie pe cuirasa unui alt tânăr nobil şi o falcata îi ţinti capul de la înălţime

Nu-şi atinse niciodată ţinta

Ballus îi tăie picioarele calului cu o secure grea din cele ce trebuie ţinute cu două mâini

Şi cal şi călăreţ căzură la pământ unde Ballus îl spintecă cu cuirasă cu tot dintr-o a doua lovitură

Dupas era şi el prezent cu o armă cu lamă lungă,

acele arme îngrozitoare care erau coşmarul trupelor uşoare romane,

cu care îi cosea harnic pe romani

Unul din aceşti tineri nobili care venise tocmai din îndepărtata Galie cu gânduri de mărire şi glorie îşi văzu toate speranţele distruse când,

după ce căzu de pe cal împuns de o lane,

ultimul lucru pe care îl văzu pe 8

© Copyright Hidegcuti Catalin lume fu lama lungă venind direct spre gâtul sau

Într-o secundă trupul şi capul îi erau la distanţă de un metru unul de celălalt

Prinşi între cetele de daci,

cavalerii romani au fost aproape toţi măcelăriţi

Câţiva reuşiră să scape galopând înapoi către corpul principal

Dapyx spera ca arcaşii săi să se abţină să tragă în ei

Nu vroia să piardă efectul surpriză pentru restul ambuscadei

Salinius înjurase în toate felurile invocând furia zeilor când îşi văzuse călăreţii urmărindu-i pe daci

Tinerii cavaleri erau încă “verzi”,

începători,

şi nu cunoşteau vicleşugurile dacilor

Cercetaşi,

în faţă

Cercetaşii,

şi nu se alăturaseră cavalcadei se traseră mai aproape de corpul principal al oştii

Nu după mult timp apărură călăreţii ce scăpaseră de daci

În debandada care se creă odată cu revenirea lor dacii îşi închiseră capcana

Primul semn al ambuscadei a fost o săgeată ce zbârnâi prin aer trecând cu uşurinţă prin armura de piele argăsită şi pătrunzând în pieptul primului cercetaş

Ea a fost urmată de o adevărată ploaie de săgeţi de pe ambele părţi ale strungii,

săgeţi care îşi găseau de cele mai multe ori ţinta

Romanii,

neputând să ajungă la daci reacţionară cu tactica lor obişnuită în astfel de situaţii,

formară “ţestoase” acoperindu-se cu scuturi în toate părţile până ce auxiliarii lor,

în special prăştierii,

Însă dacii se aşteptaseră la răspunsul roman

Tactici deja învechite folosite de romani şi în alte bătălii

Se apucară să prăvălească pietroaie de pe înălţimi

Pietrele mari spărgeau grupurile compacte de romani,

împrăştiind “ţestoasele” şi aruncând pe unii romani în râu în timp ce pe ceilalţi îi lăsau descoperiţi în faţa săgeţilor

Căci cu scutul te puteai apăra de săgeţi dar cum să te aperi de bolovanii ce te striveau cu tot cu scut de sus

Legionarii din faţă,

Salinius îi pusese pe cei mai experimentaţi soldaţi a săi în primele rânduri,

se împărţiră în grupe mai mici fără să mai aştepte ordin

Astfel se puteau feri din calea bolovanilor şi în acelaşi timp să se apere de săgeţi cu scuturile

Tribunul care se afla şi el în fruntea soldaţilor îşi dădu seama că nu putea face nimic altceva decât să înainteze,

să iasă din valea îngustă şi din raza de acţiune a arcaşilor daci cât mai repede

Dar în faţa lui se înălţa zidul de pari care îi oprise şi pe călăreţi,

iar acum zidul fusese dat cu smoală şi s-a dat foc

Zidul lat de flăcări înecăcioase se înălţa în faţa coloanei romane barându-le drumul

Din spate ţâşniră călăreţii daci,

care îşi duseseră caii pe drumuri de munte ocolite şi numai de ei ştiute,

şi acum îi masacrau pe recruţi şi auxiliari

© Copyright Hidegcuti Catalin fruntea cetei luptătorii lupi rupeau,

cu forţe supraomeneşti soldaţii buimăciţi

Tribunul nu stătu mult pe gânduri,

nu avea destui oşteni să treacă de zid

Dădu ordinul de retragere şi îşi conduse din nou soldaţii prin tirul de săgeţi a dacilor,

de data asta în spate strângând şi alţii pe drum

Regrupaţi îi atacară pe călăreţii daci

Dar nici aceştia nu stătură mult la luptă,

ci făcând cale-ntoarsă o luară la fugă

Săgeţi aprinse,

torţe şi bolovani în flăcări fură trimise către carele de provizii care erau fără apărare de când romanii din intendenţa fugiseră odată cu atacul cavaleriei

Dacii nu rămaseră mult în jur,

îşi făcuseră treaba,

mai lansară câteva săgeţi înspre romani şi dispărură în munţi

Cu majoritatea căruţelor de provizii arzând sau distruse si cu mulţi soldaţi morţi

mai ales cei din spatele coloanei care făceau parte din intendenţa şi fură măcelăriţi de daci fără milă,

alţii răniţi grav de săgeţile şi pietroaiele dace,

Salinius nu avu ce face decât să se retragă spre dealurile mai joase,

la vechiul lor loc de tabără

De acolo trimise curieri către armata principală,

să-i ceară lui Traian încă câteva manipule de legionari şi mai mulţi auxiliari

Tot acolo luă şi măsuri disciplinare împotriva celor ce fugiseră din luptă

Unii fiind biciuiţi în faţa celorlalţi oşteni iar alţii au fost omorâţi prin spânzurare

Salinius era acum şi mai sigur că satele din munţi ascundeau bogăţii

Îi torturase pe taraboştii rămaşi în viaţă şi aflase că multe clanuri aveau turnuri în munţi unde îşi depozitau comorile

Dar pe moment nu putea decât să aştepte întăririle şi să pună capcane pentru dacii ce ar fi coborât din munţi

Pe partea cealaltă a piscurilor Dapyx îşi calcula şansele

O perioadă satele lor aveau să fie în siguranţă dar în curând romanul va primi întăriri şi va încerca să intre din nou în munte,

căci Dupas îi spusese că acest tribun nu se va lăsa nicicum dacă a mirosit pradă

Pentru Dapyx,

călăreţii şi arcaşii morţi în luptă reprezentau o pierdere serioasă şi irecuperabilă

Singura lui şansă era o forţare a liniilor duşmane,

sau Vezina care însă nu mai ieşea din peştera lui

Nici un alt preot,

sau acolit nu a fost lăsat în apropierea Sanctuarului

Porunca era strictă să nu intre nimeni orice s-ar fi întâmplat

Înaltul Preot Vezina stătea înconjurat de aburi verzi şi galbeni care se rostogoleau liberi în toată peştera

Chiar lângă el un mesager a zeilor de doi metri înălţime cu membre subţiri ca acul cu formă vag umană îi vorbea

© Copyright Hidegcuti Catalin Cuvintele le înţelegea cu greu deoarece păreau să vină din toate direcţiile şi vibrau ciudat

Dar Înaltul Preot înţelegea destule,

mesagerul îi oferea o cale de scăpare,

dar nu era lămurit despre ce cale era vorba

O a doua fiinţă apăru lângă prima

De data asta Vezina cât era el de Înalt Preot făcu un pas în spate fără să vrea,

noua fiinţă era mai scundă,

şi un bot care semăna cu cel a unui cal dar în loc de piele era acoperită cu solzi

spuse noul venit în acelaşi fel vibrant La un gest a lui Patru Braţe aburii începură să se învârtă formând un vârtej în care se putea vedea la fel de clar ca într-o oglindă

Se vedeau stânci şi dealuri mohorâte,

martori încremeniţi a lui Decebal,

rege al tuturor dacilor luându-şi singur viaţa pentru a nu fi capturat viu de către romani

Priveşte în viitor

Asta este ceea ce se va întâmpla cu poporul tău dacă veţi rămâne

Imaginea din abur se schimbă,

trupe romane se apropiau de tabăra tribunului roman,

o altă imagine îl arăta pe tribunul roman călărind în fruntea legionarilor în munte,

Cei care apucau să fugă şi mai sus în munţi mureau de foame şi de frig

Vedea satele arzând şi romanii jefuind în voie

Imaginea rămase mai mult concentrată asupra satelor în flăcări apoi se dispersă

Strânge-ţi poporul

Du-l pe platoul înalt cu pietrele ciudate la două zile de mers de aici

Te vom vizita atunci

spuse prima fiinţă O străfulgerare luminoasă păru să incendieze sala din piatră a Sanctuarului şi mesagerii zeilor dispărură

Vezina ieşi din peştera sacră clătinându-se

El fusese cel care îi invocase pe zei dar nu îşi putea stăpâni corpul,

o slăbiciune pusese stăpânire pe el

Marele Rege Decebal murise iar poporul său avea să fie şters din istorie,

încă o cucerire barbară a Romei

Era datoria sa să salveze măcar o parte din el

Trimise un acolit să-l găsească şi aducă pe Dapyx imediat

Dapyx intră singur în sala templului

Acolitul la condus până la capătul coridorului după care se făcuse nevăzut

Înaltul Preot Vezina îl aştepta într-un jilţ scobit în piatră părând sleit de puteri

Am veşti cum nu se poate mai rele

Am cerut zeilor să-mi arate o cale de salvare a poporului nostru

Şi am primit răspuns

Mesagerii zeilor mi-au arătat moartea lui Decebal,

A murit deja

Apoi mi-au arătat viitorul şi ce se va întâmpla cu noi

Mulţi vor muri

Romanii vor veni după noi în munţi şi ne vor distruge

Nu-i vom putea opri

– bătrânul ridică o mână când văzu că Dapyx vroia să-l întrerupă – Tot mesagerii mi-au arătat o cale 11

© Copyright Hidegcuti Catalin de scăpare

Nu are rost să te gândeşti să forţezi liniile romane,

Calea zeilor este mai bună

nu vreau să pun la îndoială vorba zeilor,

dar eşti sigur că Decebal a murit

? murmură printre dinţi tânărul

Nu pun la îndoială cuvântul mesagerilor ce vin din partea zeilor

Dar şi eu am avut în ultima zi un presentiment ciudat,

Mă tem că este adevărat

Ca să fim siguri am trimis un uliu cu mesaj către cei din Nord

Va reveni în curând

Vom fi duşi unde este voinţa lor să fim

Vom vedea ce au de spus şi ei

Amândoi ştiau că tarabostes vor urma sfatul lui Vezina mai ales după ce va veni confirmarea că Decebal este mort

Sătenii deveniseră neliniştiţi ştiind că romanii se apropie şi că ei nu pot opune rezistenţă

Pe zice ce trecea situaţia devenea şi mai disperată

Astfel dacii începură să-şi strângă lucrurile pregătiindu-se de plecare în exil

Era o imagine tragică şi tulburătoare

Mii de persoane încercau să-şi ducă cu ei,

în căruţe sau pe spinările catârilor,

Se vedeau meşteşugari care puneau nicovale,

unelte de olărit sau războaie de ţesut în căruţe

Alţii puneau ţesături fine,

oale şi amfore mari pline ochi cu vin sau cu uleiuri preţioase

Dar oştenii lui Dapyx erau peste tot

Aruncau din căruţe tot ceea ce nu era necesar

Podoabe,

Nu le păsa de nimic şi nimeni nu era scutit,

Mulţi protestau când în căruţele lor se înghesuiau copii sau bătrânii din alte familii dar erau reduşi la tăcere extrem de repede la vederea săbiilor trase din teacă

Alţi călăreţi păzeau drumurile,

nimeni nu trecea către câmpii

Dapyx nu dorea să aibă şi alţi trădători

Cei care încercau să fugă către câmpii erau aduşi înapoi,

dacă nu înţelegeau de bine atunci războinicii aveau ordin să-i omoare

Nimeni nu avea să-i dea de gol romanilor

! Rândurile fugarilor se îngroşau pe măsură ce urcau spre inima munţilor cu refugiaţii din celelalte sate

Spre platoul indicat de Vezina

Vestea a fost transmisă tuturor taraboştilor prin curieri rapizi însoţiţi de mici escorte de călăreţi ce trebuiau să execute ordinele lui Dapyx

Nu după mult timp primele coloane ajunseră la marginea platoului şi îi aşteptau pe ceilalţi refugiaţi

Legionarii care îl urmau erau dintre cei noi,

Împăratul roman îi dăduse destui soldaţi pentru a supune întreg ţinutul

Vroia să facă un exemplu din satele de munte

© Copyright Hidegcuti Catalin Nimeni nu se opune puterii Romei

Călăreţii se ţineau mult mai aproape de legionari cu ordine stricte să nu se depărteze indiferent de provocări

Alături de legionari călăreau cete de mauri care îi înspăimântaseră atât de tare pe daci în primele lor ciocniri şi care excelau la prăduială şi hărţuială

Primise şi o cohortă de arcaşi sirieni a căror arcuri trăgeau la distanţe mari,

mai departe decât ale dacilor

Aceştia urmau să fie o adăugire importantă pentru trupele sale,

acum putând să angajeze dacii în luptă de la orice distanţă

Cercetaşii îşi dublaseră raza de acţiune iar drumul ales trecea prin plaiuri largi şi line unde şansa de reuşită a unui atac prin surprindere scădea dramatic

Cu toate acestea vederea pintenilor de stâncă şi a văilor întunecate dădea legionarilor un sentiment de pericol ascuns

La cel mai mic zgomot li se părea că stâncile se vor prăvăli peste ei înăbuşiindu-i cu forţa unei avalanşe,

iar de după ele vor apărea teribilii luptători urşi să le smulgă măruntaiele

Pe tribun însă alte gânduri îl preocupau

Rapoarte ciudate îi parveneau de la spioni şi trădători

Se părea că dacii se refugiau tot mai adânc în munţi

Oare de ce

? Ştiau că nu au cum să treacă vârfurile înzăpezite,

şi dacă cumva ar fi reuşit să înfăptuiască acest miracol tot în braţele romane ar fi ajuns

Legionarii săi aveau să-i prindă,

şi tot ei aveau să se bucure de pradă

La fel ca şi cei pe care îi purtau în spate oboseala îi atingea pe cai,

aceştia scurmând nervos pământul reavăn cu copitele

Dedesubt,

un şirag de oameni urca cu greu drumul desfundat care ducea la platou

Câte o roată se desprindea prinsă în nămol şi întreaga coloană trebuia oprită până ce situaţia se rezolva

Nu de puţine ori soldaţii împingeau pur şi simplu carele pe coastă pentru a elibera drumul

- Orial,

? Tarabostele îşi împinse calul mai în faţă

Era mai bătrân decât Dapyx,

avea în jur de şaizeci ani dar încă îşi păstra vigoarea tinereţii

După moartea lui Decebal voinţa părea că-l părăsise în întregime

Acum viaţa oamenilor săi depindea de un tânăr neexperimentat şi de viziunile unui preot,

A durat destul de mult până i-am urnit pe toţi de la casele lor,

Drumul e greu şi mulţi nu au vrut să-şi lase avutul în urmă

Oştenii tăi i-au convins însă altceva

Iar dacă Salinius continuă să se mişte încet şi să prade satele care îi stau în cale vor avea destul timp să ajungă la platou

Însă Vezina a zis că mesagerii zeilor vor să ne grăbim

Nu este bine să ignori voinţa lor

© Copyright Hidegcuti Catalin Tânărul îşi întoarse calul şi galopă,

în josul pantei

Trebuia să-l hărţuiască din nou pe Salinius,

să nu-i dea comandantului roman nici un moment de odihnă

pe o orbită joasă în jurul Pământului,

o structură cilindrică uriaşă,

cu o mulţime de ieşinduri abrupte ca spinii de arici,

În adâncurile ei fiinţe şi mai ciudate studiau soarta dacilor

Planeta este perfectă pentru ei – anunţă creatura înaltă,

căpitanul celorlalţi Jumătate din încăperea dreptunghiulară se transformă într-o reprezentare holografică,

atât de fidelă cu realitatea încât se puteau confunda cu uşurinţă,

şi începu să arate trupele romane

O altă fiinţă,

o sferă metalică plutitoare în care era încastrat un creier biologic,

levită în apropiere prin interiorul imaginii

Duşmanii lor se apropie

În următoarele rotaţii ale lumii lor vor fi ajunşi din urmă

Tânărul lor lider este un adevărat conducător

interveni şuierător reptiloidul ce se ţinuse la marginea încăperii Holograma se schimbă la comanda sferoidului,

Datele pe care le-aţi înregistrat în prezenţa lui nu sunt concludente

fiinţa cu bot de cal şi piele solzoasă

Strigătul psihic ne-a sfredelit minţiile,

tuturor care suntem sensibili la undele mentale

Este foarte ciudat,

ceilalţi pe care i-am testat de pe această planetă nu posedă capacităţi mentale ieşite din comun

Calculele arată că doar doi la sută din populaţie ar putea avea sensibilitate psihică

sferoidul se învârti în jurul hologramei prezentând detailat rezultatele scanării

creiatanul se opunea intervenţiei într-o altă civilizaţie,

mai ales una cu un nivel atât de scăzut de tehnologie Fiinţa înaltă chiţăi dezaprobator:

Grupurile selectate vor fi toate transportate

Să nu uităm că am ales grupuri cu grad ridicat de sensibilitate,

conform simulărilor ar putea să şi le dezvolte în moduri nebănuite

La o comandă,

din podeaua încăperii se ridică un piedestal a cărui parte superioară era ca o carte,

afişând o mulţime de simboluri luminoase

continuă creatura atingând unele simboluri 14

© Copyright Hidegcuti Catalin

? Am mai transportat şi alţii din rasa lor pe EXPLIR

Se vor lupta şi acolo între ei

celelalte grupuri deja transportate au fost mai mici,

toate sub zece mii de indivizi

Ei vor fi cei mai numeroşi transportaţi

Pregătiţi modulul de transfer

răspunse creatura scundă cu patru braţe şi faţă de cal,

după ce verifică informaţiile de pe un display holografic aflat pe unul dintre braţele sale

chiar dacă era căpitan nu avea controlul operaţiiunilor ştiinţifice aflate în desfăşurare

Una de pe continentul mare din Sud iar alta de pe una din insuliţele întinsului ocean planetar

Dar nici unul dintre aceste grupuri nu va fi atât de mare,

vor avea în jur de cinci mii de indivizi

creatura înaltă făcu un semn către sferoid

Şi da,

înainte să-mi atragi atenţia,

le-am spus să instaleze staţii defensive şi probe de supraveghere psihică

Astfel vom putea să ţinem un ochi pe ei

Mintea sa încerca să pătrundă misterele de dincolo de stratul norilor întunecaţi

Vezina încerca să pătrundă misterul mesagerilor

El era sigur că zeii le doreau binele

La puterile lor ar fi putut să-i distrugă cu uşurinţă,

În schimb mesagerii le ofereau o cale spre un tarâm nou si îndepărtat,

unde aveau să fie în siguranţă

Singura problemă era că Vezina ştia că tărâmurile zeilor sunt deărtate de cele ale oamenilor iar aceşti mesageri erau altfel decât ziceau legendele

Dar ce altă şansă aveau

Dacă rămâneau aici aveau să fie măcelăriţi sau luaţi ca sclavi de către romani

Îşi întoarse privirile către platou

Fugarii se strângeau tot mai mulţi pe măsură ce zilele treceau

Mâncarea devenise o problemă,

merindele aduse cu ei de către refugiaţi erau pe terminate şi vânătorii nu aveau destul succes pentru a-i hrăni pe toţi

La fel igiena şi locuinţele

Nu erau destule pentru toţi

Deja o mare parte dintre daci sufereau de frig şi degerături

Preotului îi era frică să nu izbucnească vre-o boală printre ei care i-ar fi decimat la fel de bine ca şi romanii

Poporul său trebuia să părăsească cât mai repede munţii

aşa cum am promis

! – bubui o voce lângă el iar dacii din jur o luară la fugă în toate direcţiile speriaţi de fiinţele ce apăruseră din neant 15

© Copyright Hidegcuti Catalin Da,

iar dacii cădeau la picioarele lor tremurând de frică

Vezina îşi strânse curajul şi vorbi:

Poporul meu este aici

Fiinţele,

cele care îl vizitaseră şi înainte pe Vezina scoaseră zgomote ciudate între ele şi apoi cea înaltă ridică mâna

O structură dreptunghiulară,

lungă de câteva zeci de metri şi înaltă cât patru oameni ce părea făcută din piatră neagră apăru în faţa privilor uimite ale dacilor

În partea din faţă a structurii se căsca o gaură neagră asemănătoare unei guri de uriaş

Un punct de foc apăru în interiorul găurii,

începu să se rotească repede,

tot mai repede până gaura deveni un cerc de foc apoi un tunel de foc

Dacii se traseră înmărmuriţi înapoi şi se întinseră la pământ,

nu numai cei de lângă mesagerii zeilor ci toţi de pe platou

Creatura făcu alt semn şi tunelul de foc deveni un tunel de magie verzuie care părea să continue la nesfârşit

Trebuie să plecaţi acum

Duşmanul se apropie

o câmpie întinsă unde veţi găsi cu uşurinţă mâncare şi apă

Acolo este viitorul vostru

Duceţi-vă

? întrebă îngrijorat Vezina

Îndepărtaţi-vă de poartă după ce va trece şi ultimul,

căci ea se va închide în urma voastră

îi explică fiinţa înaltă apoi mesagerii zeilor dispărură într-o străfulgerare luminoasă Vezina se dezmetici primul

Vocea sa puternică răzbătu peste murmurul mulţimii,

zeci de soldaţi şi preoţi năvăliră în jurul gurii tunelului şi începură să facă ordine printre fugari

Încetul cu încetul ordinea se instaură şi un şir constant de daci intră în tunel cu Vezina în frunte

Dar înaintau prea încet,

trecerea dura prea mult iar Salinius se apropia rapid

Raidurile dacilor nu reuşeau să-l mai abată pe roman de la ţintă

Prin trădători tribunul aflase că dacii se strânseseră pe un platou din munţi

Oare de ce se adunaseră atât de mulţi daci pe un platou

Gândurile nu-i dădeau pace şi îşi împingea soldaţii înainte până la epuizare

Dar soldaţii săi nu mai puteau,

mai ales că dacii continuau să-i hărţuiască tot timpul

Dapyx întinse mâna atingând peretele tunelului

Era o senzaţie de mâncărime uşoară dar nimic altceva

Îşi retrase mâna repede de frică să nu dispară portalul

Vezina trecuse prin tunel şi se întorsese,

dincolo era exact cum spuseseră mesagerii zeilor

O câmpie cu iarbă înaltă care se întindea cât vedeai cu ochii

© Copyright Hidegcuti Catalin

- Dapyx,

ultimele grupuri de fugari au ajuns pe platou

În o zi vor fi trecuţi toţi

Am mai prins unii care s-au speriat de mesagerii zeilor mai mult decât de romani şi fug,

nu vor să vină în noua lume

Ce să facem cu ei

? îl întrebă unul dintre căpitanii săi din spate

Dacă nu vor să vină,

Avem destulă treabă cu cei care au mai rămas de trecut

Voi lua câţiva călăreţi cu mine şi vom cerceta din nou împrejurimile

Restul rămâneţi aici şi treceţi pe partea cealaltă cu refugiaţii

S-ar putea să fie nevoie de voi acolo ca să faceţi ordine

Ceata coborî din nou platoul cercetând împrejurimile dar nu întâlni decât câţiva rătăciţi

În depărtare,

se puteau vedea primii dintre legionarii lui Salinius

nu mai avem nimic de făcut aici

ordonă Dapyx Când ajunseră din nou în faţa portalului,

Dapyx observă ultimii dintre refugiaţi trecând prin tunel călăreţii săi fiind singurii rămaşi în partea asta a portalului

Unul câte unul trecură şi ei prin portal

Dapyx a fost ultimul care intră în tunel strângând în mână stindardul draco a poporului său pe care nu avea să-l lase în mâinile romanilor nici mort,

cât timp stindardul flutura în vânt dacii continuau să existe

Privi pentru o ultimă dată lumea în care se născuse şi în care trăise,

dar pe care acum trebuia să o lase în urmă

Îşi jură în suflet că într-o zi se va întoarce

Nici nu ştia cât de mult timp va trece până ce poporul său avea să îşi revadă lumea de baştină

CALEA LUI RA Iniţiere în Spiritualitate

Integrarea gestionării parcării şi accesului - Civitas

PDF Legea lui Unu Cartea I MATERIALUL RA Transmis de Ra, Un llresearch library the the law of one book 1 romanian pdf PDF india magică viXravixra pdf 1206 0032v1 pdf PDF Iniţierea

Calea Renunţării

Despre fumătorii care au o boală pulmonară - European Lung

PDF Letting Go Calea Renuntarii David R Hawkins Cartea srv02 cbksites br letting go calea renuntarii david r hawkins cartea pdf PDF Calea Renuntarii Letting Go David R Hawkins Carti srv02 cbksites br calea renuntarii letting go david r

Calea Rugaciunii Launtrice - Manualul Isihiei

Arhiepiscopul Antonie de Golânsk - desprevremuriledinurmaro

CALEA ZEN, Calea Paradoxului - OSHO

recurs la feminitate - Fii CEL ce EŞTI

PDF CUPRINS ARGUMENT 3 2011 qxp Revista Argument UAUIM argument uauim ro f argument attachment ARG3 Iana pdf PDF Osho – Meditatia, calea perfecta ASTRODEVA astrodeva files wordpress osho meditatia calea perfecta

Caledoscopio Italiano Sample Unit

aati newsletter spring 2018 - American Association of Teachers of

and is available from The Italian Bookshop in London and nationally by mail order tests, audio CD and a glossary for each unit which can be recurring characters offer samples of contemporary Caleidoscopio italiano LOESCHER

Calefato - Texto 2.a

DEVA: Sensing Emotions in the Valence - Computer Science

Development Teams Tayana Conte UFAM Fabio Calefato U BARI Tiago Duarte PUCRS Goal fully automatic translation of ordinary text from natural ASR MT TTS SEIF Bra zil W o rksh o p 2

Caleidoscop de Electronica

Download pdf - Studia Universitatis Moldaviae

PDF electronică şi electronica ResearchGate researchgate electronica electronica Muzica electronica si electronica audio pdf PDF caleidoscop scoala gimnaziala nr 1 slobozia conachi scoalasloboziaconachi ro evaluare Caleidoscop 2 pdf PDF Untitled

Caleidoscopio Italiano

Caleidoscopio - Medical Systems

PDF caleidoscopio italiano Scuolabook cdn2 scuolabook it Uploaded loescher 3676e preview pdf PDF caleidoscopio italiano Scuolabook cdn2 scuolabook it Uploaded loescher 3715e preview pdf PDF Caleidoscopio Italiano B1 C1 Remotelybunkerproxy remotely dk

Calendar 2017 Liqui Moly

Blancpain GT Series Asia Brochure 2017 V2

dpq6glm99k454 cloudfront wp content uploads THE Liqui Moly Bathurst 12 Hour is a race for GT3, GT4 and invited production based or specialised endurance vehicles held at Mount Panorama, Bathurst, New South Wales, Australia between February 3 5, 2017 The race is now generally acknowledged and recognised

Home back Next
<