PDF- -FIȘA DISCIPLINEI - inginerieutclujro - Calculul Adaosurilor de Prelucrare

Description

TEMA 1 CALCULUL ADAOSURILOR DE PRELUCRARE

Recapitulare noţiuni de bază: Adaosul de prelucrare poate fi:

- total

b) pentru adaosuri simetrice (bilaterale) la suprafeţe plane opuse,

prelucrate simultan: 2 Apimin = 2 Rz i −1 + Si −1 + 2( ρ i −1 + ε i )

c) pentru adaosuri asimetrice (unilaterale) la suprafeţe plane opuse prelucrate sucesiv sau pentru o singură suprafaţă plană: A pimin = R zi −1 + S i −1 + ρ i −1 + ε i Notaţiile folosite sunt: Api min = adaosul de prelucrare minim pentru operaţia (faza) i,

considerat pe o parte (pe rază sau pe o singură faţă plană)

considerat pe diametru sau pe două feţe plane opuse ,

Rz i+1 = înălţimea neregularităţilor profilului,

rezultată la operaţia precedentă (i-1)

Si+1 = adâncimea stratului superficial defect,

format la operaţia precedentă (i-1)

ρi+1 = abaterile spaţiale ale piesei de prelucrat faţă de bazele tehnologice ale piesei,

rămase după efectuarea operaţiei (fazei) precedente (i-1)

εI = eroarea de instalare a suprafeţei de prelucrat (iniţiale) la operaţia sau faza considerată i

În unele cazuri concrete de prelucrare,

unele din componentele adaosului minim de prelucrare se pot exclude din relaţia de calcul

Exemple:

Adaosul de prelucrare se determină prin două metode: 1

metoda experimental-statistică

Să se calculeze adaosurile de prelucrare şi dimensiunile intermediare pentru un arbore de reductor

Semifabricat: bară de oţel rotund laminat la cald Material: OLC 45 STAS 880-80 Producţie de serie mică Operaţii:

- debitare

cilindrice (într-o operaţie)

006 +0 ,

025 +0 ,

Φ 20 −0,085 ,

Φ 25 −0,007 Pentru stabilirea diametrului barei laminate se calculează adaosurile de prelucrare pentru suprafaţa cu diametru maxim

Pentru suprafaţa Φ 25 +−00,,007 007

a) pentru rectificare (operaţia precedentă este strunjirea într-o singură fază)

Rz i-1 = 25 μm ([2],

pag 213) Δc = 0,13 μm/mm ([2],

Adaosul minim pentru rectificare este: ([2],

pag 192) 2 A pimin = 2 R zii −1 + 2 ρ i −1 = 2,25 + 2,28 = 106 μm Pentru operaţia precedentă

- avem:

d i −1max = d'imax + 2 A pinom = 25,007 + 0,190 = 25,197 mm

Se rotunjeşte: di max = di nom = 25,2 mm

operaţia de strunjire se execută la cota: Φ 25,2 +−00 mm

a) pentru strunjire (anterior strunjirii materialul bară este sub formă de laminat): ([2],

ρ c'= 2Δ clc Δ c'= 1,5μm / mm ([2],

material fixat în ρ centr = 0,25 mm = 250μm prisme autocentrante

Deci: ρ i −1 = 326 2 + 250 2 = 411μm

Adaosul minim pentru strunjire este: 2Api min = 2 (Rz i-1 + Si-1) + 2ρi-1 = 2 (125 + 150) + 2

Abaterea inferioară la diametrul barei laminate: Ai =

Diametrul de calcul al barei laminate: ([2],

ds nom = 25,2 + 1372 + ⏐-0,9⏐= 27,472 mm Se alege din tabelul 41,

Adaosul de prelucrare nominal real (recalculat) pentru operaţia de strunjire a treptei Φ 25 +−00,,007 007 mm este: 2Api nom = di-1 nom

Pentru suprafaţa Φ 24,5 mm: Adaosul nominal de strunjire se determină prin diferenţa dintre diametrul barei laminate şi diametrul suprefaţei strunjite: 2Api nom = ds

-df = 28

Pentru suprafaţa Φ 20 +−00,,025 085 mm: a) pentru rectificare se adoptă acelaşi adaos nominal ca şi la suprafaţa Φ 25 ± 0,007: 2Api nom = 190 μm Diametrul maxim al suprafeţei finite este: 20

205) ([2],

Pentru suprafeţele Φ 17 ± 0,006 mm a) pentru rectificare se adoptă acelaşi adaos ca şi la celelalte suprafeţe rectificate: 2Api nom = 190 μm Diametrul maxim al suprafeţei finite este: 17 + 0,006 = 17,006 mm Diametrul maxim înainte de rectificare (după strunjire) este: Di-1 max = di max + 2Api nom = 17,006 + 0,190 = 17,196 mm se rotunjeşte: di-1 max = 17,2 mm di-1 nom = di-1 max = 17,2 mm Din [2],

b) pentru strunjire adaosul se determină prin diferenţa diametrelor de strunjire ale treptelor vecine: 2Api nom = 20,2

Calculul adaosurilor pentru prelucrarea suprafeţelor frontale la cota L'= 250 mm

Suprafeţele frontale de capăt se prelucrează prin frezare,

operaţia precedentă fiind debitare pe ferăstrău

Din [2],

D'= 0,01

0,2 + 2

pag 170) Abaterile limită la lungimea de debitare sunt ± 0,58 mm (1,16: 2),

Deci adaosul nominal calculat pentru frezarea frontală este: 2Ai nom = 2Api nom + ⏐Ai⏐ = 0,96 + ⏐-0,6⏐ = 1,56 mm ([2],

Lungimea nominală pentru debitare este: Lnom = 250 + 1,56 = 251,56 mm,

se rotunjeşte la Lnom = 252 mm La debitare se va respeta cota: 252 ± 0,6 mm Valoarea reală (recalculată) a adaosului nominal este: 2Apinom = 252

Elementele adaosului minim,

Adaos minim,

Adaos nominal calculat,

Toleranţa T,

Dimensiunile suprafeţei

Dimensiunea nominală,

Notarea cotei în documentaţie,

Suprafaţa Φ 25− 0,

Φ 28 +−00,,57

Semifabricat

Strunjire

Φ 25,2 +−00,

Rectificare

Φ 25 +−00,,007 007

Suprafeţele frontale,

la cota 250 − 0,8 mm Debitare

25260,6

Frezare frontală