PDF- -PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA - Ministerul Mediului - Calculator Priza de Pamant Excel 3003

Description

CALCULUL INSTALAŢIEI DE L'PĂMÂNT DE PROTEC PROIECT NR

BENEFICIAR: Adresă: Tel

e-mail:

PROIECTANT: Adresă: Tel

e-mail:

ÎNTOCMIT:

EI DE LEGARE LA OTECŢIE

ATENTIE

PENTRU FUNCTIONALITATE SE VA OPTA PENTRU 'ENABLE MACROS'

CALCULUL REZISTENŢEI DE DISPERSIE A PRIZEI DE PĂMÂNT Rezistenţa de dispersie a unui electrod vertical îngropat la adâncimea q se calculează cu relaţia: rv = 0,366

- l'd 2

în care: ρ = rezistivitatea solului [Ω

l'= lungimea unui electrod [cm]

d'= diametrul electrodului [cm]

unde q este distanţa de la partea superioară a electrodului la suprafaţa solului [cm]

Material electrod vertical: ţeavă Ol Zn

Diametru electrod vertical,

l: 125 cm Distanţa de la partea superioară a electrodului la suprafaţa solului,

q: 80 cm Natura solului: Stâncă compactă Rezistivitatea solului,

ρ: 10000000 Ω

cm Rezistenţa de dispersie a electrodului vertical,

în care: nv = numărul de electrozi verticali

uv = factorul de utilizare al prizei de pământ

Număr de electrozi verticali aleşi,

Distanţa dintre electrozi: e = 2

l = 250 cm Modul de aşezare a electrozilor: pe contur Factor de utilizare priză de pământ,

Rv: ### Ω Rezistenţa unui electrod orizontal pozat la adâncimea q,

unde: ρ = rezistivitatea solului [Ω

Rezistenţa electrodului orizontal ro:

Rezistenţa prizei orizontale multiple se calculează cu relaţia:

în care: no = numărul prizelor orizontale

uo = coeficientul de utilizare

Rezistenţa prizei orizontale multiple,

55 ### Ω

Rezistenţa prizei de pământ complexă se calculează cu relaţia:

Ro Rv + Ro

CALCULUL INSTALAŢIEI DE LEGARE LA PĂMÂNT DE PROTECŢIE PROIECT NR

BENEFICIAR:

Adresă:

e-mail:

PROIECTANT:

Adresă:

e-mail:

ÎNTOCMIT:

Copyright ing

Danciu Victor

Copyright ing

Danciu Victor

CALCULUL REZISTENŢEI DE DISPERSIE A PRIZEI DE PĂMÂNT

UL I DE LA DE IE

Rezistenţa de dispersie a unui electrod vertical îngropat la adâncimea q se calcu cu relaţia: rv = 0,366

- l'd 2

în care: ρ = rezistivitatea solului [Ω

l'= lungimea unui electrod [cm]

d'= diametrul electrodului [cm]

unde q este distanţa de la partea superioară a electrodului la suprafaţa solului [cm]

Material electrod vertical: ţeavă Ol Zn

Diametru electrod vertical,

l: 300 cm Distanţa de la partea superioară a electrodului la suprafaţa solului,

q: Natura solului: Humă vânătă cu conţinut de sulfură de fier Rezistivitatea solului,

ρ: 1000 Ω

cm 0 Rezistenţa de dispersie a electrodului vertical,

nv = numărul de electrozi verticali

uv = factorul de utilizare al prizei de pământ

Număr de electrozi verticali aleşi,

Distanţa dintre electrozi: e=l = 300 cm Modul de aşezare a electrozilor: liniar Factor de utilizare priză de pământ,

Rv: ### Ω Rezistenţa unui electrod orizontal pozat la adâncimea q,

Danciu Victor

[Ω] [email protected]

Copyright ing

Danciu Victor

EI DE PĂMÂNT

Copyright ing

Danciu Victor

Copyright ing

Danciu Victor

unde: ρ = rezistivitatea solului [Ω

Rezistenţa electrodului orizontal ro:

Rezistenţa prizei orizontale multiple se calculează cu relaţia:

în care: no = numărul prizelor orizontale

uo = coeficientul de utilizare

Rezistenţa prizei orizontale multiple,

55 ### Ω

Rezistenţa prizei de pământ complexă se calculează cu relaţia:

Ro Rv + Ro

Întocmit,

Copyright ing

Danciu Victor

Copyright ing

Danciu Victor