PDF- -Annex 1 Schedule of Requirements (Caiet de Sarcini) Obiectul - CAIET de SARCINI Panouri Termoizolante.doc

e SARCINI Panouri Termoizolante

Description

CAIET DE SARCINI ARHITECTURA

Obiectul proiectului: TREBUIE ARANJAT 02

Beneficiar 03

Amplasament: 04

Proiectant general: 05

Numar proiect : faza de proiectare: P

BORDEROU CAIET DE SARCINI – ARHITECTURA A

GENERALITATI B

INCHIDERI SOCLURI PERIMETRALE C

PANOURI TERMOIZOLANTE DE EXTERIOR D

PANOURI TERMOIZOLANTE DE ACOPERIS E

ZIDARII F

PERETI DE COMPARTIMENTARE DIN GIPS-CARTON G

VOPSITORII H

PLACAJE CU PLACI DE FAIANTA I

SAPE PENTRU PARDOSELI J

PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE ANTIDERAPANTA SAUGRESIE TRAFIC INTENS K

PARDOSELI DIN PARCHET L

TAMPLARIE EXTERIOARA SI INTERIOARA M

TINICHIGERIE:JGHEABURI,

BURLANE N

CONFECTII METALICE INOX A

GENERALITATI A

ASIGURAREA CALITATII Antreprenorul va monitoriza controlul asupra furnizorilor,

serviciilor,conditiilor de santier,calificarii lucratorilor,etc

In cazul in care instructiunile producatorilor sunt in contradictie cu legislatia in vigoare sau cu documentele contractual se vor cere beneficiarului clarificari inainte de

Se vor respecta standardele specificate

Lucrarile se vor executa de catre lucratori calificati

Se vor respecta tolerantele prevazute in proiect

Se va verifica permanent prin masuratori respectarea tolerantelor prevazute si se va anunta beneficiarul in cazul depasirii lor

Nu este permisa cumularea de tolerante

In cazul in care instructiunile producatorului intra in contradictie cu datele din proiect se vor cere beneficiarului clarificari inainte de inceperea lucrarilor

In vederea asigurarii calitatii lucrarilor se vor respecta cu strictete standardele si normativele in vigoare,in mod special urmatoarele: P 2-85 Normativ privind alcatuirea ,calculul si executarea structurilor de zidarie C 140-86 Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat C 17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala C 37-88 Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii C 107-82 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri C 112-86 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din material bituminoase la lucrarile de constructii P 122-89 Insructiuni tehnice pentru proiectarea masurilor de izolare fonica la cladiricivile ,social culturale si tehnico –administrative C 246-93 Instructiuni tehnice pentru utilizarea foilor de bitum aditivat la hidroizolatiile acoperisurilor C 6-86 Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor de faianta C 35-82 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor C47-86 Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si a altor produse din sticla C 56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente,impreuna cu instructiunile de aplicare Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii P 118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor C 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii In cazul in care in caietele de sarcini sunt specificate conditii mai severe decat cele din standardele in vigoare se vor respecta cele din caietele de sarcini,in masura in care nu contravin reglementarilor in vigoare

Antreprenorul general si beneficiarul vor asigura incercarile cerute de legislatia in vigoare inclusiv controlul de calitate

Antreprenorul va asigura prelevarea cuburilor de beton,inclusiv depozitarea si transportul lor la laboratoarele de incercari

In cazul obtinerii de rezultate necorespunzatoare ,probele se vor reface de catre acelasi laborator

Plata pentru noua serie de incercari va fi facuta de catre antreprenor

Laboratorul autorizat va inainta rapoarte indicand observatiile si concluziile inspectiilor precum si conformitatea sau necomformitatea lor cu proiectul si cu standardele in vigoare

Antreprenorul va asigura accesul la lucrarile inspectate si va pune la dispozitie forta de munca atunci cand este necesar atat pe santier cat si in afara santierului

Antreprenorul va asigura prin contracte incheiate cu producatorii de material si echipamente prezenta unui reprezentant calificat care sa supravegheze montajul si calitatea

punerea in functiune si regljul utilajelor precum si si instruirea prsonalului de exploatare

Angajarea acestor personae va fi supusa aprobarii beneficiarului

In vederea definitivarii alegerii materialelor si echipamentelor cerute prin proiect ,antreprenorul va prezenta beneficiarului mostre si esantioane precum si asamblari specific impreuna cu dispozitivele de fixare ,elemente de etansare si finisare,inainte de contractare si aprovizionare

Mostrele vor fi folosite ca element standard de comparative pana la terminarea lucrarii

Este in sarcina antreprenorului de a verifica si confirma ,inainte de inceperea fiecarei lucrarii,

a conditiilor de calitate ale lucrarii anterioare

Inceperea unei noi lucrari inseamna acceptarea conditiilor existente,beneficiarul si proiectantul general fiind exonerate de orice raspundere

Se va verifica daca lucrarea anterioara are capacitatea de a prelua incarcarile provenite de la noua lucrare

Se vor verifica conditiile special descrise in caietele de sarcini

MATERIALE Manipularea si transportul materialelor si echipamentelor se va face conform instructiunilor echipamentelor pentru a se asigura conformitatea calitatii si cantitatii

Se va preveni murdarirea si deteriorarea sau descompletarea materialelor si echipamentelor producatorilor

La receptia pe santier se asigura o inspectie prompta a materialelor si Depozitarea si protectia se vor face in conformitate cu instructiunile producatorului

Se vor pastra intact etichetele si sigiliile

Atunci cand din motive intemeiate (si nu din vina antreprenorului) este necesara inlocuirea unui material sau echipament cu altul decat cel prevazut in proiect,antreprenorul va intocmi o cerere cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita pentru inceperea lucrarilor

Fiecare cerere trebuie sa contina toate informatiile necesare privind calitatea produsului si conformitatea cu proiectul

Garantia pentru produsul inlocuit va fi cel putin egala cu cea pentru produsul initial

Toate materialele si echipamentele propuse ca inlocuitori vor fi agrementate conform normelor in vigoare

Antreprenorul general va executa schimbarile care decurg din inlocuirea unui material asupra celorlalte lucrari fara fara obligatii financiare suplimentare fata de beneficiar si fara prelungirea duratei de executie

Materialele si echipamentele nu se vor introduce in lucrare daca documentatia tehnica ,durata de de garantie si agrementul tehnic nu au fost verificate de reprezentantul beneficiarului sau in anumite cazuri de proiecte

GARANTII Se vor inainta beneficiarului certificatele de garantie pentru toate materialele ,sistemele si echipamentele folosite cu 15 zile inainte de data receptiei preliminare

In cazul partilor de lucrare receptionate dupa data receptiei preliminare ,certificatele de garantie se vor inainta in maximum 7 zile de la data receptiei partii respective

Data receptiei se ia in considerare ca data de incepere a garantiei

RECEPTIA LUCRARII Cantitatile din borderou sunt aproximative

Pentru elaborarea ofertei de pret,antreprenorul va consulta in proiectul de executie,atat partea scrisa cat si desenata,respective va analiza si va masura la amplasamentul din localitea Odoreu,

si va determina cantitatile exacte de pus in opera,pe propria raspundere ,pe care si le va asuma

Pe parcursul lucrarilor pot aparea modificari

Acestea nu influenteaza asupra pretului unitar care va ramane fix,indiferent de maririle preturilor pentru materialele de constructive ,energie electrica,combustibil si manopera

Pentru orice tip de lucrari suplimentare ,se vor folosi in devize doar preturile unitare negociate la licitatie

Pentru comandarea materialelor ,antreprenorul va consulta proiectul de executie(piese scrise si desenate),respectiv va masura la fata locului si vor determina cantitatile exacte de pus in opera pe propria raspundere

Antreprenorul are obligatia de a prezenta beneficiarului documente scrise care atesta efectuarea comenzilor de materiale si echipamente in timp util pentru a nu afecta buna desfasurare a lucrarilor pe santier

Decontarea se va face pe baza receptiei si a masurarii cantitatilor efectiv executate

Se vor respecta prevederile ‘’Regulamentului de receptive a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora” aprobat prin HGR nr

CURATENIA FINALA Curatenia finala se va efectua inainte de receptia preliminara

Pentru curatenie se vor folosi echipamente si substante adecvate in concordant cu specificatiile furnizorilor

Se vor evacua gunoaiele,surplusurile de material precum si constructiile si instalatiile temporare pe santier

REGLAJE Toate echipamentele si instalatiile se vor regal inainte de receptia preliminara pentru a se asigura functionarea in parametrii prevazuti

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE Se vor inmana beneficiarului in termen de 7 zile de la receptia preliminara instructiunile de exploatare si intretinere inclusive metodele de de curatare si substantele adecvate de folosit pentru fiecare material sau echipament ,certificatele de calitate ,precum si lista cu piesele de schimb

DOCUMENTATIA PENTRU CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI Antreprenorul va asigura pe parcursul executiei toate documentele necesare pentru Cartea Constructiei concomitant cu desfasurarea executie

Documentele pentru Cartea Tehnica a Constructiei se vor pastra separate de documentele folosite pentru executie

Ele vor putea fi prezentate oricand beneficiarului sau reprezentantilor Inspectiei de Stat pentru constructii,Urbanism si Amenajarea Teritoriului

INCHIDERI SOCLURI PERIMETRALE Amplasare : Pe zonele exterioare ale constructiei conform planuri arhitectura

Observatii generale : Se vor respecta prescriptiile de punere in opera ale firmei producatoare

Descriere : Soclul perimetral este realizat din beton armat 95 cm inaltime ,

Zona exterioara a soclului intre cotele •} 0,00 si – 0

se va hidroizola prin vopsire cu : La interior finisaj :

2 straturi

greutate specifica > 145 kg / mp rezistenta la rupere > 1500 N/S

necesar material 1,1 mp / mp de suprafata )

gata preparate pe baza de rasini sintetice cu granulatia de 2 mm

Observatii generale : In componenta sistemului termoizolant intra urmatoarele produse : profil de soclu profil de colt cu plasa din fibra de sticla integrata adeziv pentru fatada placa termoizolanta pentru fatade,

din granule expandate de polistiren ignifugat plasa din fibra de sticla grund tencuiala Produsele vor fi insotite de certificate de calitate la fiecare transa de livrare ,

puse la dispozitia constructorului de firma furnizoare

Profilul de soclu ,

se monteaza la baza sistemului prin prindere mecanica cu holzsuruburi ,

Este prevazut cu lacrimar pentru scurgerea apelor meteorice asigurandu-se astfel evitarea infiltrarii apei in zona soclului

Profilul de colt este un profil din aluminiu ,

cu aripi din plasa din fibra de sticla fiind utilizat la armarea suplimentare a muchiilor ( colturi si muchii ale golurilor si intrindurilor )

Asigura rectiniliaritatea muchiilor si confera o rezistenta suplimentara acestora la solicitari mecanice

Adeziv pentru fatada – material pastos ,

utilizati la lipirea placilor termoizolante da fatada pe suport din material lemnos

Adeziv pentru spaclu – mortar adeziv mineral permeabilla vaporii de apa ,

utilizat la spacluirea placilor termoizolante de fatada

Produsul realizat in conformitate cu n ormele europene asigurandu-se o aderenta la placa termoizolanta de minim 100 N / mp

Placi termoizolante pentru fatada,

din polistiren expandat ignifugat ,

cu densitate de 15-18 kg / mc si conductivitate termica 0,040 W / mk

Placile au dimensiunea de 1000 x 500 mm avand o abatere dimensionala de •} 0,4 %

Placile prezinta contractii reduse sub influenta factorilor climatici ( maxim 0,2 % ) ,

fiind depozitate dupa taiere o perioada de 3 luni pentru consumarea contractiilor

Plasa din fibra de sticla este o tesatura alcalica din fibra de sticla cu strat protector de stirol-butadiena avand rol de armare a masei de spaclu adezive

Prin parametrii mecanici ridicati ( rezistenti la rupere > 1500 N / 5 cm si alungirea aferenta ≤ 35 R% ) ,

plasa confera sistemului o rezistenta suplimentara la soc si la eforturile de intindere rezultate din sarcinile termice importante ce apar la fata exterioara a finisajului

Grund ( amorsa lichida pentru tencuiala decorativa ) asigura o aderenta sporita intre finisaj si stratul de masa de spaclu si o uniformizare a absorbtiei ,

prevenind totodata aparitia eflorescentelor

Tencuiala este o tencuiala decorativa subtire pe baza de granule de marmura si lianti de rasini sintetice si formeaza stratul final ( vizibil ) sl finisajului

Este un finisaj hidrofob lavabil si permeabil la vaporii de apa ,

astfel incat nu se pateaza prin absorbtie la precipitatii sau stropire si previne formarea condensului

Are proprietati fizico – chimice si mecanice

superioare : rezistenta la socuri ,

raze ultraviolete si inghet – dezghet

Produsul respecta prescriptiile normelor europene

Punere in opera : Suprafata suport trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii : 1

sa prezinte capacitate portanta ( fara exfolieri ,

etc ) aderenta ( fara pete de grasime ,

plana ( •} 3 mm / m ) Lucrari preliminare executiei finisajului : inainte de punerea in opera a sistemului de finisaj exterior se vor incheia urmatoarele lucrari :

jgheaburi si instalatii de scurgere a apelor pluvial

respectiv paletelor la partea superioara a schelei Executia sistemului : a) Lipirea placilor termoizolante Pentru lipire se foloseste adezivul pentru fatada

Mod de livrare : material pastos ,

gata preparat in butoaie de 180 kg

Mod de preparare : se aplica ca atare dupa o malaxare de cca 2 minute la turatie redusa

Punere in opera : se monteaza profilul de soclu cu ajutorul unor holzsuruburi

Se aplica adezivul pentru fatada 35F cu ajutorul unui spaclu cu dinti ( 4 x 4 mm ) intr-o grosime de pana la 4 mm ,

Primul rand de placi termoizolante se reazama pe profilul de soclu

In rosturile si spatiile libere dintre placi nu se va aplica adezivul

Timpul maxim intre intinderea adezivului pe suport si aplicarea placii termoizolante este de cca 30 minute ,

in functie de temperatura si umiditateaa atmosferica

Intarirea completa a adezivului pentru fatada se face dupa cca 3 zile

Placile izolante pentru glafuri ,

intradosuri si buiandrugi se aplica dupa montarea placilor de fatada

Temperatura minima de lucru va fi de 5° C

Marginile placilor care depasesc colturile fatadei se vor indeparta ( taia ) dupa minim 3 zile de la lipire

Placile se aseaza cu rosturile tesute ( nu in prelungire ) ,

teserea fiind obligatorie si la colturile cladiriil b) Spacluirea si armarea Pentru spacluire se foloseste adezivul pentru spaclu iar pentru armare plasa din fibra de sticla

Dupa cca 3 zile de la lipirea placilor de polistiren se face o slefuire a placilor de polistiren cu o rindea speciala

Se asigura astfel o planeizare suplimentara a suprafetei obtinute in urma placarii cu polistiren

Daca timp de 2 saptamani nu se aplica stratul de aramare ,

placile vor trebui din nou slefuite si sterse de praf

Se aplica masa de spaclu adeziva cu spaclul cu dinti de 10 mm ,

apoi se pune in masa de spaclu proaspata

Plasa din fibra de sticla in fasii verticale netezind cu latura neteda a spaclului intreaga suprafata

Grosimea minima a masei se spaclu armate este de 2 mm

Fasiile de plasa se suprapun lateral si longitudinal pe minim 10 cm

La colturile ferestrelor sau in alte zone unde pot aparea tensiuni ce pot provoca fisuri se recomanda aplicarea suplimentara ,

a unor straifuri din fibra de sticla prinse cu adeziv pentru spaclu

Plasa din fibra de sticla nu trebuie sa se vada dupa spacluire si trebuie sa fie pozata la mijlocul grosimii stratului de adeziv

La muchiile fatadei se recomanda aplicarea pe profile din aluminiu cu plasa din fibra de sticla integrata

Stratul de masa de spaclu va sta la uscat minim 7 zile inaintea aplicarii finisajului

Dupa intarire ,

masa de spaclu poate fi slefuita avand insa grija sa nu se deterioreze plasa din fibra de sticla

Mod de livrare : substanta lichida ,

gata preparata in galeti de 25 kg

Mod de preparare : se aplica ca atare dupa o amestecare lenta si uniforma cu mixerul ,

pana la omogenizare ( minim 4 minute )

Punere in opera : peste adezivul de spaclu uscat ,

cu trafaletul cu blanita sau bidinea ,

pe toata suprafata ce urmeaza a se finisa

dupa grundare suprafetele trebuie sa aiba o culoare uniforma

Timpul de uscare : minim 24 ore

Tencuiala ( structura 2 mmK ) Mod de livrare : amestec fluid ,

Mod de preparare : se aplica ca atare dupa o amestecare lenta si uniforma cu mixerul ,

pana la omogenizare ( minim 5 minute )

Punere in opera : tencuiala se intinde cu fierul de glet inoxidabil ,

prin apasare energetica intr-un strat de cca 2 mm

Dupa o uscare usoara cca 10 minute ,

se va driscui cu miscari circulare cu o drisca din material plastic

Pentru evitarea aparitiei nazilor in campul finisat se recomanda aplicarea continua pe fasii orizontale ,

Echipele de lucru vor fi neaparat instruite in ceea ce priveste exigentele de aplicare a materialului

Timp de uscare : intarirea tencuielii are loc in aproximativ 24 ore de la punerea in opera ,

interval in care se vor evita atingerea ,

zgarierea si umezirea suprafetei

PANOURI TERMOIZOLANTE DE EXTERIOR Proiectul prevede montarea de panouri termoizolante de fatada si montarea de panouri termoizolante de acoperis pentru zona de acoperis in panta

PANOURI TERMOIZOLANTE DE FATADA C

PREZENTARE GENERALA Panourile termoizolante de fatada nu au rol de structura astfel ca trebuie sa reziste la propria lor greutate,

la actiuni mecanice si la alte sarcini

Panourile termoizolante de fatada trebuie sa asigure atat protectia termica si fonica a spatiilor pe care le inchid cat si protectia necesara in caz de incendiu stabilita sub forma de grad de rezistenta la foc prin scenariul de siguranta la incendiu

Daca nu se precizeaza altfel,

contractorul va executa montajul panourilor termoizolante de fatada in conformitate cu normativele si STAS- urile in vigoare

In tabelul de mai jos se prezinta panourile termoizolante de fatada care vor fi folosite pentru cladirea propusa

Material Destinatia Descrie re material

Grad de rezistenta la foc sau la explozie Observati i Panou termoizolant de g =6 cm RAL 6016 culoare VERDE RAL 6016 Este folosit pentru construirea fatadei Este format din doua foi de tabla din otel si inima de vata minerala Rezistenta la foc 60 de minute Izolare termica 0

20 kg / mp

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA [1] C107/1-97 Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare termică la cladirile de locuit,

Evaluarea izolării acustice a clădirilor şi a elementelor de construcţie

Partea 1: Izolarea la zgomot aerian,

Evaluarea izolării acustice a clădirilor şi a elementelor de construcţie

Partea 2: Izolarea la zgomot de impact,

Protecţia impotriva zgomotului in construcţii civile şi social-culturale

Limite admisibile şi parametri de izolare acustica

Clasificarea şi gruparea acţiunilor,

Greutăţi tehnice şi incărcări permanente,

Incărcări datorită procesului de exploatare,

Clasificarea şi gruparea acţiunilor pentru construcţii civile şi industriale,

Incărcări date de vant,

Incărcări date de zăpadă,

Incărcări date de temperatura exterioară,

Incărcări date de temperaturi exterioare in construcţii civile şi industriale,

Incărcări tehnologice din exploatare pentru construcţii civile,

industriale şi agrozootehnice,

agrozootehnice şi industriale,

DETALII a

Contractorul va executa schite si detalii curente,

in care se vor prezenta modalitatile de executie,

goluri pentru usi si ferestre,etc

Schitele,

planurile de detaliu elaborate de contractor se vor prezenta inginerului inainte de inceperea executiei,

De asemenea se vor prezenta scheme de manipulare,

etc pentru toate materialele utilizate,

astfel incat Inginerul sa fie convins de corectitudinea executiei acestor operatiuni

MOSTRE SI TESTARI Contractorul va prezenta Inginerului specificatiile producatorului si certificatele de calitate pentru toate materialele utilizate

Inaintea inceperii lucrarii,

contractorul va executa un fragment de perete-mostra,

accesoriile si tehnologia aprobate

Peretii mostra se executa acolo

Pe durata executiei lucrarii peretii mostra nu se vor distruge sau deteriora

CONTRACTORUL VA FURNIZA INGINERULUI: a) Specificatii tehnice pentru fiecare material b) Certificate de calitate pentru materialele folosite

MATERIALE SI PRODUSE In cadrul acestor specificatii sunt luate in considerare materialele si produsele principale la executia fatadei usoare din panouri termoizolante

a) MATERIALELE SI PRODUSELE SE POT CLASIFICA IN FUNCTIE DE ROLUL LOR ASTFEL: *Materiale de baza — tabla otel zincata vopsita in camp electrostatic,

vata minerala bazaltica *Accesorii

accesorii tabla zincata vopsita in camp electrostatic etc

AUXILIARE SI ACCESORII

Tip de material Descriere material Caracteristici Panou termoizolant de 6 cm grosime RAL 6016– culoare verde Panoul este format din 2 foi de tabla zincata vopsita in camp electrostatic si o inima de vata minerala bazaltica

Izolare termica 0

Se placheaza la intrados,

peste structura din metal cu gips-carton

LIVRARE,

DEPOZITARE,

MANIPULARE a) Se vor asigura pentru toata suprafata de panotaj cantitatile necesare conform programului de lucru

b) Materialele pentru intreaga suprafata de panotaj se vor aproviziona de la unul si acelasi producator pentru intreaga cantitate necesara

c) Manipularea se va face ingrijit,

cu atentie pentru a se evita degradarea ( rupere,

d) Materialele pentru panotajul de fatada se vor depozita ordonat,

in locuri ferite de umezeala si protejate

e) Se vor depozita in spatii acoperite imediat dupa livrare la santier astfel ca sa se evite

expunerea la intemperii si sa se asigure starea adecvata de uscare si temperatura

EXECUTIA FATADEI USOARE DIN PANOURI TERMOIZOLANTE A) ABATERI PERMISE,

TOLERANTE DE EXECUTIE Se va verifica planeitatea panotajului si verticalitatea la colturi cu ajutorul unui fir cu plumb si a unei rigle gradate

La executia fatadei usoare din panouri termoizolante se vor respecta urmatoarele abateri maxime admisibile: La structura peretelui :

La dimensiunile golurilor:

La planeitatea suprafetelor:

La rectiliniaritatea muchiilor:

La verticalitatea muchiilor si a suprafetelor

B) INSPECTARE Se vor inspecta zonele si conditiile in care urmeaza sa se execute fatada usoara din panouri termoizolante

Nu se vor incepe lucrarile inainte de intrunirea conditiilor satisfacatoare: *** mediu curat,

Inainte de construirea fatadei usoare din panouri termoizolante,

se vor indeparta resturile si se va curata zona ce urmeaza a fi inchisa

Inainte de inceperea executiei,

se vor face urmatoarele actiuni pregatitoare:

dispozitive si utilaje necesare

C) ANCORAJE Ancorarea fatadei usoare de structura cladirii respectiv placa beton de la paroseala parterului si stalpii structurii principale se face conform proiectului de structura

D) CURATAREA SI PROTECTIA LUCRARILOR Lucrarile se vor executa mentinand pe cat posibil o stare de curatenie corespunzatoare,

Fatada usoara din panouri termoizolante trebuie sa ramana curata,

Suprafetele de panotaj vor fi protejate pe durata executiei lucrarilor atunci cand nu se lucreaza la ele

E) VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR

Se verifica inscrierea in tolerantele admise

Se indica modul de realizare a calitatii executiei conform prezentelor specificatii

Defectele care trebuie remediate prin refacere partiala sau totala a lucrarilor,

functie de cum va decide Consultantul,

sunt urmatoarele: # nerespectarea prezentelor specificatii

# folosirea materialelor necorespunzatoare

# trasare si executie gresita fata de axe

# executie gresita a golurilor,

# aspect neplacut dat de taierea necorespunzatoarea a panourilor

F) REGULI SI METODE DE VERIFICARE:

se face prin masuratori directe cu metrul si ruleta

MASURATORI SI DECONTARE a) MASURATOARE Cantitatile de lucrari executate se masoara la unitatea de masura inscrisa in listele de cantitati de lucrari

b) DECONTARE Nu se vor deconta suplimentar accesoriile,

si orice alte operatiuni legate de executia propriu-zisa a fatadei usoare din panouri termoizolante

PANOURI TERMOIZOLANTE DE ACOPERIS D

PREZENTARE GENERALA Panourile termoizolante de acoperis trebuie sa reziste la actiunea vantului,

sa asigure etanseitatea acoperisului in panta

Panourile termoizolante de acoperis trebuie sa asigure atat protectia termica si fonica a spatiilor pe care le inchid,

protectia necesara in caz de incendiu stabilita sub forma de grad de rezistenta la foc prin scenariul de siguranta la incendiu,

Daca nu se precizeaza altfel,

contractorul va executa montajul panourilor termoizolante de acoperis in conformitate cu normativele si STAS- urile in vigoare

In tabelul de mai jos se prezinta panourile termoizolante de acoperis care vor fi folosite pentru cladirea propusa

Material Destinat ia Descriere material Grad de rezistenta la

foc/explozie Observatii Grad de protectie antiseismica Panou termoizolant de 6 cm grosime RAL 6016 culoare verde

Este folosit pentru construirea zonei de acoperis in panta a cladirii Este format din doua foi de tabla din otel si inima de vata minerala

Rezista la foc 30minute Izolare termica 0

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA [1] C107/1-97 Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare termică la clădirile de locuit [2] C107/2-97 Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare termică la clădiri cu altă destinaţie decat locuirea [3] C107/3-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor [4] C107/4-97 Ghid pentru calculul performanţelor termotehnice ale clădirilor de locuit *5+ SR EN 13116: 2002 Pereţi cortină – Rezistenţa la incărcarea dată de vant – Exigenţe de performanţă *6+ SR EN 12179: 2002 Pereţi cortină – Rezistenţa la incărcarea dată de vant – Metode de testare *7+ SR EN 12154: 2002 Pereţi cortină – Impermeabilitatea la acţiunea apei – Clasificarea exigenţelor de performanţă *8+ SR EN 12155: 2002 Pereţi cortină – Impermeabilitatea la acţiunea apei–Incercare de laboratorla presiunea statică *9+ SR EN 13050: 2002 Pereţi cortină – Impermeabilitatea la acţiunea apei – Incercări de laborator la presiunea dinamică a aerului şi la pulverizarea apei *10+ SR EN 13051: 2002 Pereţi cortină – Impermeabilitatea la acţiunea apei – Incercări in situ *11+ DIN EN 12152: 2002 Pereţi cortină – Permeabilitatea la aer *12+ SR EN 12153: 2002 Pereţi cortină – Permeabilitatea la aer – Incercări de laborator

Evaluarea izolării acustice a clădirilor şi a elementelor de construcţie

Partea 1: Izolarea la zgomot aerian

[14] SR EN ISO 717-2: 2000 Acustică

Evaluarea izolării acustice a clădirilor şi a elementelor deconstrucţie

Partea 2: Izolarea la zgomot de impact

[15] STAS 6472/7-85 Calculul permeabilităţii la aer a elementelor şi materialelor de construcţii [16] STAS 6156-86 Acustica in construcţii

Protecţia impotriva zgomotului in construcţii civile şi social-culturale

Limite admisibile şi parametri de izolare acustica

[17] STAS 10100/0-75 Principii generale de verificare a siguranţei construcţiilor [18] STAS 10101/0-75 Acţiuni in construcţii

Clasificarea şi gruparea acţiunilor

[19] STAS 10101/1-78 Acţiuni in construcţii

Greutăţi tehnice şi incărcări permanente

[20] STAS 10101/2-75 Acţiuni in construcţii

Incărcări datorită procesului de exploatare

[21] STAS 10101/OA-77 Acţiuni in construcţii

Clasificarea şi gruparea acţiunilor pentru construcţii civile şi industriale

[22] STAS 10101/20-90 Acţiuni in construcţii

Incărcări date de vant

[23] STAS 10101/21-92 Acţiuni in construcţii

Incărcări date de zăpadă

[24] STAS 10101/23-75 Acţiuni in construcţii

Incărcări date de temperatura exterioară

[25] STAS 10101/23A-78 Acţiuni in construcţii

Incărcări date de temperaturi exterioare in construcţii civile şi industriale

[26] STAS 10101/2A1-87 Acţiuni in construcţii

Incărcări tehnologice din exploatare pentru construcţii civile,

industriale şi agrozootehnice

[27] P118-99 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor [28] P100-92/96 Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe,

agrozootehnice şi industriale [29] GAT 056-95 Ghid privind agrementarea tehnică pentru pereţi cortină (PROCEMA S

) [30] ST-035:2000 Specificaţie tehnică privind cerinţe şi criterii de performanţă pentru verificarea antiseismică a faţadelor cortină (INCERC) [31] EN 1991-Eurocode 1 Acţiuni asupra sistemeleor structural [32] EN 1998-Eurocode 8 Proiectarea sistemelor structurale la acţiuni seismice [33] EN 1999-Eurocode 9 Proiectarea sistemelor structurale din aluminiu [34] SR EN 573-1…SR EN 573-4: 1995 Aluminiu şi aliaje din aluminiu

[35] SR EN 755-1…SR EN 755-8: 1997…2001

DETALII Contractorul va executa schite si detalii curente,

in care se vor prezenta modalitatile de executie,

Schitele,

planurile de detaliu elaborate de contractor se vor prezenta inginerului inainte de inceperea executiei,

De asemenea se vor prezenta scheme de manipulare,

etc pentru toate materialele utilizate,

astfel incat Inginerul sa fie convins de corectitudinea executiei acestor operatiuni

MOSTRE SI TESTARI Contractorul va prezenta Inginerului specificatiile producatorului si certificatele de calitate pentru toate materialele utilizate

Inaintea inceperii lucrarii,

contractorul va executa un fragment de acoperis-mostra,

accesoriile si tehnologia aprobate

Acoperisul-mostra se executa acolo unde se cere de catre inginer

Pe durata executiei lucrarii acoperisul-mostra nu se va distruge sau deteriora

CONTRACTORUL VA FURNIZA INGINERULUI:

a) Specificatii tehnice pentru fiecare material b) Certificate de calitate pentru materialele folosite

MATERIALE SI PRODUSE In cadrul acestor specificatii sunt luate in considerare materialele si produsele principale la executia acoperisului in pante din panouri termoizolante de acoperis

MATERIALE a

MATERIALELE SI PRODUSELE SE POT CLASIFICA IN FUNCTIE DE ROLUL LOR ASTFEL:

accesorii tabla zincata vopsita in camp electrostatic etc

MATERIALE PRINCIPALE,

AUXILIARE SI ACCESORII

Tip de material Descriere material Caracteristici Panou termoizolant de 6 cm grosime RAL 6016 culoare verde Panoul este format din 2 foi de tabla zincata vopsita in camp electrostatic si o inima de vata minerala bazaltica

Se placheaza la intrados,

peste structura din metal cu gips carton

LIVRARE,

DEPOZITARE,

MANIPULARE Se vor asigura pentru toata suprafata de panotaj cantitatile necesare conform programului de lucru

Materialele pentru intreaga suprafata de panotaj se vor aproviziona de la unul si acelasi producator pentru intreaga cantitate necesara

Manipularea se va face ingrijit,

cu atentie pentru a se evita degradarea ( rupere,

Materialele pentru panotajul de acoperis se vor depozita ordonat,

in locuri ferite de umezeala si protejate

Se vor depozita in spatii acoperite imediat dupa livrare la santier astfel incat sa se evite expunerea la intemperii si sa se asigure starea adecvata de uscare si temperatura

EXECUTIA ACOPERISULUI DIN PANOURI TERMOIZOLANTE DE ACOPERIS a) ABATERI PERMISE,

TOLERANTE DE EXECUTIE La executia acoperisului din panouri termoizolante se vor respecta urmatoarele abateri maxime admisibile:

La structura acoperisului :

La dimensiunile golurllor:

La rectiliniaritatea muchiilor:

B) INSPECTARE Se vor inspecta zonele si conditiile in care urmeaza sa se execute acoperisul din panouri termoizolante

Nu se vor incepe lucrarile inainte de intrunirea conditiilor satisfacatoare:

se vor indeparta resturile si se va curata zona ce urmeaza a fi inchisa

Inainte de inceperea executiei,

se vor face urmatoarele actiuni pregatitoare:

dispozitive si utilaje necesare

C) ANCORAJE Structura din pane metalice a panotajului acoperisului va fi asezata pe structura principala a cladirii respectiv pe fermele halei metalice conform proiect de rezistenta

D) CURATAREA SI PROTECTIA LUCRARILOR Lucrarile se vor executa mentinand pe cat posibil o stare de curatenie corespunzatoare

Acoperisul din panouri termoizolante trebuie sa ramana curat,

Suprafetele de panotaj vor fi protejate pe durata executiei lucrarilor atunci cand nu se lucreaza la ele

E) VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR Se verifica inscrierea in tolerantele admise

Se indica modul de realizare a calitatii executiei conform prezentelor specificatii

Defectele care trebuie remediate prin refacere partiala sau totala a lucrarilor,

functie de cum va decide Consultantul,

sunt urmatoarele: nerespectarea prezentelor specificatii

folosirea materialelor necorespunzatoare

trasare si executie gresita fata de axe

executie gresita a golului pentru luminator

aspect neplacut dat de taierea necorespunzatoarea a panourilor

F) REGULI SI METODE DE VERIFICARE: * se vor respecta planurile si specificatiile lucrarii

se face prin masuratori directe cu metrul si ruleta

G) MASURATORI SI DECONTARE i

Masuratoare Cantitatile de lucrari executate se masoara la unitatea de masura inscrisa in listele de cantitati de lucrari

Decontare Nu se vor deconta suplimentar accesoriile,

si orice alte operatiuni legate de executia propriuzisa a fatadei usoare din panouri termoizolante

ZIDARII Amplasare : Pereti de compartimentare de 25 cm

la centrala termica conform specificatiilor din proiect

Sistemul constructiv

Material incombustibil si 100% ecologic,

necesita o protectie sporita la foc,

indiferent de conditiile de mediu,

zidaria isi pastreaza aceleasi proprietati pe intreaga durata de viata a cladirii

Peretii realizati la interior termoizoleaza si de asemenea ofera o protectie fonica foarte buna

Datorita formei si a aspectului finisat al blocurilor Datorita structurii celulare si compozitiei din minerale pure,

sistemul este non inflamabil si pozitionat cu clasa de rezistenta la foc A1 de catre normativul national si international

Aceasta proprietate este valabila atat pentru blocurile in parte,

cat si pentru zidarie ca un tot unitar,

realizata cu mortar in pat subtire

Sistemul nu permite caldurii datorate combustiei sa ajunga pe partea opusa fetei la foc si nu emite gaze daunatoare sau vapori toxici la interactiunea cu flacarile

Blocurilor de zidarie sunt insensibile la prezenta focului

Rezista pana la o temperatura de 1200oC,

nu creeaza spatii deschise in structura care ar alimenta combustia cu oxigen

Rezistenta excelenta este aceeasi si in cazul grosimilor mai mici,

unde o protectie la foc de 90 de minute se realizeaza cu un perete de numai 10 cm

Datorita suprafetei alveolare,

prezenta in compozitie in proportie de 60%

are capacitatea de absorbtie a sunetului de 5

Combinatia dintre structura masiva a blocurilor si continutul de aer al acestora are ca rezultat un efect de amortizare fonica

Cu cat sunetul este absorbit intr-o proportie mai mare,

cu atat se va estompa si se va reflecta mai putin inapoi in incapere

Protectia impotriva zgomotului aerian intre incaperi se realizeaza incepand cu grosimile cele mai mici (≥100mm) pentru pereti interiori

GENERALITATI Obiectul specificatiei :

In acest capitol se includ specificatiile pentru zidării din blocuri mici si placi BCA

Concepte de bază :

sarcinile orizontale si la alte solicitări rezultate din functiunile spatiilor pe care le inchid

la sarcinile date de finisaje,

la presiunea vantului si la alte solicitări rezultate din functiunile spatiilor pe care le inchid

fonică si acustică fundatiilor pe care le inchid

Domeniile de utilizare a peretilor din zidarie : Daca nu se precizeaza altfel,

contractorul va executa zidariile in conformitate cu normativele si STAS- urile in vigoare

In tabelul de mai jos se prezintă o schema simplificata cu domeniile de utilizare a materialelor de bază pentru zidarii

Materialul de baza Destinatia Conditii de mediu Gradul de rezistenta la foc si la explozie Gradul de izolare fonica Gradul de protectie Antiseismica Blocuri mici si placi din BCA

se alcatuieste in conformitate cu

Masuri de protectie conform Normativului P104-78 7 ore la grosime 20 cm Indicele de zgomot aerian se stabileste in conformitate cu P104-78 Se alcatuieste si se dimensioneaza in conformitate cu anexa 5 la Instructiunile tehnice P 104-78 Standarde si normative de referintă : P2-85 Normativ privind alcătuirea si calculul structurilor din zidărie

C 17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidărie si tencuială

P 104-83 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea peretilor,

planseelor si acoperisurilor din elemente BCA

P68-74 Normativ privind gradul de protectie termica a clădirilor

C 125-81 Instructiuni tehnice de proiectare si executie privind protectia fonica a clădirilor

C 16-79 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor si instalatiilor aferente

C 56-86 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente

P 100-91 Normativ de proiectare antiseismica a constructiilor civile,

C 19-79 Instructiuni tehnice pentru folosirea cimenturilor in constructii

pericol de incendiu a constructiilor,

STAS-6233/76 Cimenturi,

adaosuri minerali si aditive clasificare si tehnologie

STAS-902 1/78 Var hidratat in pulbere pentru constructii

STAS-39 10/1-76 Var pentru constructii

STAS-790/73 Apa pentru mortare si betoane

STAS-8036/72 Beton celular autoclavizat

Gaz metan,

conditii tehnice generale de calitate

STAS-1030/70 Mortare obisnuite pentru zidărie si tencuieli

Clasificare si conditii tehnice

STAS- 10833/76 Beton celular autoclavizat

Elemente nearmate

STAS-6029/74 Blocuri mici din beton cu agregate usoare

STAS-457/80 Caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale

Conditii tehnice de calitate

Formate si dimensiuni

STAS-8600/70 Tolerante in constructii,

sistem de tolerante dimensionale

STAS-l0104/75 Constructii de zidarie

Principii si metode pentru calculul sectiunilor

STAS-l0109/0/75 Constructii civile,

Lucrari de zidarie

Detalii : Contractorul va executa schite si detalii curente,

in care se vor prezenta modalitatile de executie,

goluri pentru usi si ferestre,

Pentru peretii armati se vor prezenta detalii curente pentru colturi si imbinări

Schitele,

planurile de detaliu elaborate de contractor se vor prezenta inginerului inainte de inceperea executiei,

De asemenea se vor prezenta scheme de manipulare,

etc pentru toate materialele utilizate,

astfel incat Inginerul să fie convins de corectitudinea executiei acestor operatiuni

Mostre si testări : Contractorul va prezenta Inginerului specificatiile producatorului si certificatele de calitate pentru toate materialele utilizate la zidării

Certificate : Contractorul va furniza Inginerului: a) Buletine de laborator pentru fiecare tip de mortar (1) 2131

b) Buletine de laborator executate de fiecare data cand este necesar sa se schimbe furnizorul unui material

c) Certificate de calitate pentru adausuri si materiale folosite (ciment,

căramizi,

Costul testelor : Toate costurile aferente testării si asigurarii rapoartelor sau certificatelor aferente,

indiferent dacă sunt cerute prin specificatii sau de către Inginer se vor suporta de Contractor,

adică se vor include in panouri mortar Inaintea inceperii lucrarii,

contractorul va executa un fragment de perete-mostra,

accesoriile si tehnologia aprobate

Peretii mostră se execută acolo unde se cer de catre inginer

Pe durata executiei lucrarii peretii mostra nu se vor distruge sau deteriora

MATERIALE SI PRODUSE Materiale si produse principale in cadrul acestor specificatii sunt luate in considerare materialele si produsele principale la executia zidăriilor curente

Materialele si produsele se pot clasifica in functie de rolul lor astfel: a) Materiale de baza

- mortare,

Materiale principale Simbol Tipuri de pereti Materiale Caracteristici Norma tehnica C Pereti din Blocuri sau placi BCA Blocuri pentru zidarie din beton celular autoclavizat GBN

GBN – 35 (15) 20 x 30 x 60 cm 20 x 24 x 60 cm STAS 10833/1980 GBC – 50 49 x 24 x 20 cm Placi pentru zidarie din beton celular autoclavizat 7,5 x 24 x 60 cm 10 x 24 x 60 cm 12,5 x 24 x 60 cm 15 x 24 x 60 cm Calitatile materialelor folosite la prepararea mortarelor pentru zidarie trebuie sa corespunda normelor urmatoare:

nisip natural de carieră STAS 1667/76

kg Var m3 Nisip kg Apa m3 Ara cet kg Mortare pentru zidarii de BCA (parti)

- 3 1 1 1

conform completărilor la Instructiunile tehnice C 17-78 publicate in Buletinul Constructiilor nr

Pentru specificatii cu privire la mortare pentru zidarii,

se va consulta capitolul Cărămizile ,

blocurile si alte materiale pentru zidărie vor fi solide,

sparturi si alte defecte care ar putea afecta aspectul si rezistenta zidariei

Acestea vor fi curate si nu vor fi admise atunci cand sunt murdare sau unse

Materialele de zidarie care prezinta sparturi,

fisuri sau abateri de la dimensiunile si tolerantele admise,

vor fi sortate si respinse cu aprobarea Consultantului

Livrare,

manipulare : Se vor asigura pentru toate tipurile de materiale pentru zidării cantitatile necesare conform programului de lucru

Materialele pentru zidarii se vor aproviziona pentru fiecare sort de la unul si acelasi producator pentru intreaga cantitate necesara

Materialele pentru zidarii se vor aproviziona containerizat si se recomandă manipularea lor mecanizată pe tot traseul de transportat pana la punctul de lucru

Manipularile se vor face ingrijit,

cu atentie pentru a se evita degradarile (ciobiri,

Materialele pentru zidarii se vor depozita ordonat,

Se vor acoperi imediat dupa livrare la santier astfel ca să se evite expunerea la intemperii si sa se asigure starea adecvată de uscare si temperatura la punerea in opera

Materialele pentru zidărie se vor pastra in stare uscata,

EXECUTIA ZIDARIEI Abateri premise ,

Tolerantele de executie : Suprafetele peretilor,

colturile interioare si exterioare se vor executa cu firul cu plumb,

coltarul de lemn sau metal la 90° echere mari de lemn cu o latura de 70 cm,

dreptare 1-4/4 x 15 sau 5 x 15,

sablare sau orice alte scule si dispozitive de lucru care asigura calitate corespunzatoare zidariei

La executia zidariilor se vor respecta urmatoarele abateri maxime admisibile: 1

La dimensiunile zidurilor:

La dimensiunile golurilor:

- 15 mm,

La dimensiunile in plan ale incaperilor:

La dimensiunea rosturilor:

La planeitatea suprafetelor:

La rectiliniaritatea muchiilor:

La verticalitatea muchiilor si a suprafetelor:

Abateri fată de orizontala asizelor:

Operatiuni pregatitoare Inspectare: Se vor inspecta zonele si conditiile in care urmeaza sa se execute zidariile

Nu se vor incepe lucrarile inainte de intrunirea conditiilor satisfacătoare

Inainte de inchiderea cu zidarie a unui spatiu,

se vor indeparta resturile si se va curata Inainte de inceperea executiei,

dispozitive si utilaje necesare

Rosturi

Ancoraje Ancorarea zidăriei de structura clădirii (stalpi,

diafragme) se face cu mustătile din otel beton prevazute in structură si/sau in zidărie,

sau agrafe fixate cu bolturi impuscate sau forate

Legatura zidariei cu structura se face prin aplicarea unui sprit de mortar de ciment si rostul intre zidarie si structură se umple complet cu mortar

Barele de armătură prevazute in zidărie sc vor pozitiona corect,

iar grosimea rostului de mortar va acoperi corespunzător barele de armatura

Zidărie mixtă (complexa)

care se montează inaintea executiei zidariei

se vor prevedea armături orizontale,

care se vor ancora de la gol 500 mm: Alte prescriptii

Suprafetele verticale se vor peria in timpul executiei si se vor pastra in stare de curatenie

Spatiul dintre tocurile tamplăriei si zidarie (cand se montează anterior) vor fi bine umplute cu mortar

Deasupra golurilor,

acolo unde se indică in planse,

se vor prevedea buiandrugi din beton armat (prefabricati sau monoliti,

conform detaliilor anterior aprobate si armati corespunzator specificatiilor: Se vor prevedea piesele inglobate in zidărie necesare prevăzute in planuri si specificatii (ghermele,

) a caror schite au fost aprobate in prealabil de inginer

Curătirea si protectia lucrărilor Lucrarile se vor executa mentinand pe cat posibil o stare de curătenie corespunzatoare,

se indeparta resturile de mortar de pe laturi,

Zidaria trebuie sa rămană curată,

Suprafetele de zidărie vor fi protejate pe durata executiei lucrărilor atunci cand nu se lucrează la ele

Pe timp de ploaie,

ninsoare sau pe perioada intreruperii lucrănilor,

zidurile expuse se vor proteja la partea superioara cu folii de polietilena

Verificări si remedieri in vederea receptie lucranilor Se verifica inscrierea in tolerantele admise Se indică modul de realizare a calitatii executiei conform prezentelor specificatii

Se consideră defecte ce trebuie remediate prin refacere partială sau totala a lucrărilor,

in functie de cum va decide Consultantul,

in alte pozitii decat cele specificate in planuri si schite

Reguli si metode de verificare: