PDF- foraj orizontal dirijat, caiet de -Fisa de date Proiectare Executie Dobreni - OAR Bucuresti - Caiet de Sarcini Foraj Orizontal Dirijat Si Subtraversari

e Sarcini Foraj Orizontal Dirijat Si Subtraversari

Description

CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTAREA SUBTRAVERSARILOR PRIN FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT SI A SUPRATRAVERSARILOR

CUPRINS 1

GENERALITATI 2

SUBTRAVERSARI 2

SUPRATRAVERSARI 3

MASURI PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA SI SECURITATEA LA INCENDII 5

NORME DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA 6

LISTA STANDARDELOR SI NORMATIVELOR DE REFERINTA

NORME SPECIFICE DE PROTECTIE IMPOTRIVA INCENDIILOR

GENERALITATI Prezentul caiet de sarcini cuprinde instructiunile tehnice pentru lucrarile de executie ale subtraversarilor prin metoda forajului orizontal dirijat si a supratraversa rilor

Prezentul caiet de sarcini se va citi impreuna cu memoriile tehnice,

planurile de situatie si detaliile privind realizarea subtraversarilor si a supratraverarilor 2

SUBTRAVERSARI 2

dirijat si axat pe trei principii tehnologice de baza: 2

Utilizarea unei sape de foraj avand forma unui sfredel cu dalta in lance

Avansarea pe orizontala in sistem rotativ si prin maruntirea solului pe baza de injectii sub presiune inalta a unui jet cu fluid special de foraj,

pe baza de argila bentonitica (datorita proprietatilor tixotropice ale acestui tip de argila,

noroiul de foraj indeplineste si rolurile de stabilizator al gaurii de foraj si agent de ungere)

Pilotarea dirijata de la suprafata a tijelor si dispozitivului de forare,

cu ajutorul unui emitator de unde electromagnetice plasat in interiorul sape i,

care transmite in permanenta parametrii,

precum si adancimea la care se afla sapa,

inclinarea sapei in % si orientarea varfului sapei in sistem orar

Aceste informatii sunt primite la suprafata terenului de un receptor

care le afiseaz a in orice moment si le pune la dispozitia persoanei care dirijeaza executia forajului pilot

Instantaneu,

datele sunt retransmise unui receptor fix instalat pe echipamentul de foraj,

unde apar pe ecranele citite de operatorul echipamentului

Pe langa datele de mai sus,

sonda din interiorul sapei mai transmite informatii cu privire la temperatura mediului in care se afla si gradul de incarcare a bateriilor care o alimenteaza

Pe baza datelor primite,

navigatorul (persoana care dirijeaza executia forajului p ilot) transmite in permanenta operatorului instructiuni de orientare si inaintare a sapei,

permitand astfel respectarea traseului proiectat si evitand contactul cu retelele subterane cunoscute si iesind la suprafata in punctul prestabilit,

Etapa initiala,

a forajului pilot cuprinde forarea terenului la diametrul descris de sapa de forare la inaintare,

presarea later ala a materialului desprins si fixarea acestuia in pereti,

gaura de foraj ramanand in permanenta plina cu noroiul de foraj injectat

Etapa a 2-a,

cuprinde demontarea sapei de foraj la extremitatea indepartata a forajului,

in locuirea cu un cap largitor de diametru superior sapei cu cca

Odata cu retragerea coloanei de sprijin impreuna cu largitorul,

coloana se completeaza in urma cu sprijin de foraj,

desi largitorul se aproprie in permanenta de echipamentul de foraj,

lungimea intregii coloane ramane constanta,

extremitatea opusa echipamentului fiind mereu la suprafata

Aceasta operatiune se repeta consecutiv,

cu diametre din ce in ce mai mari,

pana se ajunge la diametrul necesar pentru pozarea tevii

Conform tehnologiei forajului orizontal dirijat,

acest diametru trebuie sa fie cu cca

Etapa a 3-a,

a pozarii conductei in subteran,

cuprinde executarea unei ultime largiri cu largitorul final la care se ataseaza un dispozitiv de prindere a tevii ce urmeaza a fi pozata in teren

Intreg ansamblul format din: sprijin,

c apul de prindere a tevii si teava este tras prin deschiderea executata in capul primelor doua etape,

Cand intreg ansamblul este scos la suprafata,

la amplasamentul echipamentului,

dispozitivele de largire si prindere sunt detas ate de teava,

A doua largire executata la tragere are rolul de a impinge in peretii gaurii de foraj materialul sapat si de a-l compacta,

datorita acestei operatii si a noroiului de foraj cu rol de stabilizare si lubrefiere,

peretii gaurii nu se prabusesc si forajul isi pastreaza diametrul o perioada relativ lunga de timp (de ordinul a cateva zile),

suficienta pentru a permite tragerea tevii fara pericol

Dupa pozarea tevii,

prin drenarea treptata a apei din compozitia noroiului de foraj,

materialul excavat in timpul forajului si peretii gaurii vor tinde sa ocupe intregul spatiu ramas,

teava pozata va fi in contact di rect cu pamantul pe intreaga suprafata

Intregul proces de executie a lucrarii va cuprinde: a)

Radiodetectie in verificarea planurilor de situatie puse la dispozitie de beneficiarul lucrarii si/sau efectuarea investigatiilor de teren cu ajutorul echipam entului georadar,

pentru depistarea obstacolelor existente

Prelucrarea informatiilor obtinute

Alegerea traseului forajului,

impus de obstacolele depistate si de materialul tevii si aprobarea lui de catre proiectant

Executia forajului propriu-zis,

conform etapelor tehnologice descrise si pozarea tevii

Controlul adancimii pozarii conductei se face fie cu ajutorul aparatului de detectie fie prin efectuarea de masuratori directe in gropile intermediare,

Receptia lucrarii

EXECUTIA GROPILOR DE POZITIE Pentru realizarea subtraversarii vor fi executate gropi de pozitie (groapa de lansare si groapa de capat)

Scopul gropilor de pozitie este urmator ul:

Sprijinirea gropilor de pozitionare se va face concomitent cu sapatura,

cu dulapi de lemn sau metalici asezati orizontal

SUPRATRAVERSARI 3

Canal irigatii

Giurgeni

Lungime Supratraversare (m) 15m

Material conducta supratraversare Refulare SP6-SE : PEID,

PN 6 Refulare SP6-SE : PEID,

PN 6 Refulare SP6-SE : PEID,

PN 6 Refulare SP6-SE : PEID,

Diametru conducta (mm)

Diametru tub protectie din teava OL

Dext 160

Dext 160

Dext 160

Dext 160

NOTA: SP

existent pe traseul acestor conducte,

se vor termoizola cu vata minerala de 60 mm grosime si vor fi i ntroduse in tuburi de protectie metalice,

MASURI DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA SI DE SECURITATE LA INCENDII Pe toată durata lucrărilor se vor respecta :  prevederile Regulamentului privind protecţia şi igiena muncii în construcţii aprobat de MLPAT prin Ordinul nr

319-2006

70/2009

– înainte de începerea lucrului,

întregul personal trebuie să aibă făcut instructajul de sănătate şi securitate în munca,

să posede echipamentul de protecţie şi de lucru,

să nu fie bolnav,

obosit sau sub influenţa băuturilor alcoolice

– sculele dispozitivele şi utilajele să fie în stare de funcţionare,

corect raco rdate la reţeaua electrică şi legate la pământ

In conformitate cu normele privind privind securitatea şi sănătatea în muncă se vor realiza dotările corespunzătoare activităţilor specifice care fac obiectul prezentului proiect

CERINTE MINIME DE SE CURITATE SI SANATATE PE SANTIER In conformitate cu prevederile HGR nr

300/2006,

cerinţele minime de securitate şi sănătate pe santier vor viza urmatoarele aspecte:

Pe toată durata realizării lucrării,

angajatorii şi lucrătorii independenţi sunt o bligati sa respecte prevederile din legislaţia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE,

în special în ceea ce priveşte: – menţinerea şantierului în ordine şi într

– alegerea amplasamentului posturilor de lucru in functie de condiţiile de acces la aceste posturi

– stabilirea căilor şi zonelor de acces/circulaţie

– manipularea în condiţii de siguranta a materialelor

controlul înainte de punerea în funcţiune şi periodic al echip amentelor de munca utilizate,

în vederea eliminării defectiunilor care ar putea afecta securitatea şi sănătatea lucrătorilor

– stocarea/evacuarea deşeurilor şi a materialelor rezultat e din realizarea obiectivului prezentat

– interactiunile cu alte activitati care se realizează în apropierea şantierului

În vederea asigurării şi menţinerii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din şantier în condiţiile prevăzute de lege,

în principal,

următoarele obligaţii: – sa respecte prevederile din legislaţia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE

– sa îndeplinească şi sa urmărească respectarea planului de securitate şi sănătate de către toţi lucrătorii din şantier

– sa ia măsurile necesare pentru indeplinirea cerinţelor minime generale pentru locurile de munca din santier

– sa ţină seama de indicaţiile coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate sau ale şefului de şantier şi sa le îndep linească pe toată perioada execuţiei lucrărilor

– sa informeze lucrătorii independenţi cu privire la măsurile de securitate şi sănătate care trebuie aplicate pe şantier şi sa pună la dispoziţie acestora instrucţiuni adecvate

– sa redacteze planurile proprii de securitate şi sănătate şi sa le transmită coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate

Lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor trebuie sa fie informati,

asupra măsurilor care trebuie luate privind securitatea şi sănătatea personalului muncitor pe şantier

Pentru realizarea lucrarilor tratate in prezenta documentatie,

cerintele minime de securitate si sanatate pentru locurile de munca din santier ,

sunt (aceste masuri nu sunt limitative,

ci doar in formative): – materialele,

echipamentele şi orice alt element care prin deplasare ar putea afecta securitatea şi sănătatea lucrătorilor,

– accesul pe orice suprafata care nu are o rezistenta suficienta nu e ste permis decât dacă se folosesc echipamente sau mijloace corespunzătoare,

astfel încât lucrul sa se desfăşoare în condiţii de siguranta

– instalaţiile electrice trebuie utilizate astfel încât sa nu prezinte pericol de electrocutare prin atingere directa ori indirecta

– căile şi ieşirile de urgenta trebuie sa fie în permanenta libere şi sa conducă în modul cel mai direct posibil într-o zona de securitate

– căile şi ieşirile de urgenta trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile din legislaţia nationala care transpune Directiva 92/58/CEE

– este necesar sa fie prevăzute suficiente dispozitive corespunzătoare pentru stingerea incendiilor

– dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor trebuie sa fie accesibile şi uş or de manipulat

– lucrătorii nu trebuie sa fie expusi la niveluri de zgomot nocive

– in timpul lucrului temperatura trebuie sa fie adecvată organismului uman,

ţinându-se seama de metodele de lucru folosite şi de solicitarile fizice la care sunt supuşi lucrătorii

încăperile şi căile de circulaţie trebuie sa dispună,

în măsura în care este posibil,

trebuie utilizate surse de lumina portabile protejate contra socurilor

–zonele cu acces limitat trebuie sa fie prevăzute cu dispozitive care sa evite pătrunderea lucrătorilor fără atribuţii de serviciu în zonele respective

zonele periculoase trebuie semnalizate în mod vizibil

– trebuie asigurate materiale de prim ajutor în toate locurile unde condiţiile de munca o cer

– natura locatiei lucrarilor impune utilizarea grupurilor sanitare ale beneficiarului si de catre muncitori sau montarea unor cabine WC

– intrările şi perimetrul şantierului trebuie sa fie semnalizate vizibil şi clar

– lucrătorii trebuie sa fie protejati impotriva influentelor atmosferice care le pot afecta securitatea şi sănătatea

– lucrătorii trebuie sa fie protejati impotriva caderilor de obiecte prin mijloace de protecţie colectivă

– materialele şi echipamentele trebuie sa fie amplasate sau depozitate astfel încât sa se evite răsturnarea ori căderea lor

trebuie sa fie prevăzute pasaje acoperite sau se va impiedica accesul în zonele periculoase

– caderile de la înălţime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale,

în special cu ajutorul balustradelor de protecţie solide,

suficient de înalte şi având cel puţin o bordura,

o mana curenta şi protecţie intermediara,

sau cu un alt mijloc alternativ echivalent

se vor utiliza centurile de siguranta si/sau alte mijloace sigure de ancorare

– schelele trebuie sa fie concepute si construite astfel încât sa se evite prăbuşirea sau deplasarea lor accidentala

pasarelele şi scarile schelelor trebuie sa fie construite,

protejate şi utilizate astfel încât persoanele sa nu cada sau sa fie expuse caderilor de obiecte

– schelele mobile trebuie sa fie asigurate impotriva deplasarilor involuntare

inclusiv elementele componente şi elementele de fixare,

de ancorare şi de sprijin trebuie sa fie rezistente,

corect instalate şi utilizate,

întreţinute în stare buna de funcţionare,

verificate periodic si manevrate de lucrători calificaţi,

cu o pregătire corespunzătoare

instalaţiile de ridicat si accesoriile lor nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele pentru care sunt destina te

– maşini pentru manipularea materialelor trebuie sa fie ergonomice,

menţinute în stare buna de funcţionare si utilizate in mod corect

– operatorii maşinilor pentru manipularea materialelor trebuie sa aibă pregătirea necesară

menţinute în stare buna de funcţionare,

folosite exclusiv pentru lucrările pentru care au fost proiectate si manevrate de către lucrători având pregătirea corespunzătoare

Cerintele inserate mai sus nu au caracte r limitativ si nu sunt exhaustive,

ele putand fi completate cu oricare altele menite sa asigure securitatea si sanatatea muncitorilor pe santier

Organizarea de şantier :

precum şi paza acestora prin organizarea de şantier

căi de acce s'libere,

care să nu determine accidente de muncă

La realizarea lucrărilor se va respecta Legea 10/1995 – Legea calităţii în constructii

Nu se va pune în operă nici un produs care nu are agrement tehnic,

normă tehnică sau standard de produs

Legile şi normativele nu sunt limitative

Conducerea şantierului este datoare să ia orice măsură privind sănătatea şi securitatea în muncă,

necesară desfăşurării în deplină siguranţă a muncii pe şantier

Conform HG 300/2006,

executantul va întocmi propriul Plan de s'ecuritate şi sănătate în muncă pe parcursul executării lucrărilor ce fac obiectul prezentului proiect şi va desemna o persoană pentru coordonarea activităţii în materie de sănătate şi securitate în muncă

Măsuri privind Securitatea la incendii Executarea lucrărilor la care face referire prezentul proiect se vor face numai de către personal autorizat,

după semnarea în prealabil a FIŞEI PERSONALE DE SECURITATE LA INCENDII şi a celei de SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

Măsuri privind PROTECŢIA MEDIULUI Având în vedere activitatile specifice lucrărilor propuse prin proiect,

se considera ca nu sunt necesare amenajări şi dotări speciale pentru protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor

Deşeurile sunt de tip deşeuri rezultate din construcţii,

modul de gospo dărire se va face conform legislaţiei în vigoare

Executantul are sarcina de a colecta şi evacua deşeurile rezultate din activitatea desfăşurată în locurile indicate de Primăria comunei pe teritoriul căruia se desfă şoară activitatea şi de a face dovada predării acestora sau va încheia un contract cu o societate autorizată în preluarea deşeurilor rezultate din construcţii

După terminarea lucrărilor se vor evacua toate materialele rămase,

se vor dezafecta terenurile şi platformele de lucru ocupate de constr uctor

Este strict interzisă blocarea căilor de acces,

sau depozitarea materialelor pe trotuar,

pe stradă aducând astfel prejudicii circulaţiei normale în zonă

Protectia aerului Sursele si poluantii pentru aer Principalele surse de poluanţi ce ajung în a tmosferã sunt:

Protectia împotriva zgomotelor si vibratiilor Pentru utilajele folosite în cadrul procesului tehnologic – respectiv utilaje pentru terasamente executate mecanizat,

utilaje folosite pentru manevrarea materialelor si utilajelor – este prevăzut un număr redus de ore de funcţionare,

iar zgomotul generat de aceasta nu este de naturã sã deranjeze vecinãtãtile

Zgomotul produs în cadrul obiectivului analizat este situat la un nivel redus şi nu necesitã mãsuri speciale de reduce re a acestuia

Protectia solului si subsolului Sursele de poluanti pentru sol si subsol *colectarea şi evacuarea necorespunzãtoare a deşeurilor Ca mãsuri de protecţie privind poluarea solului şi subsolului,

conform celor precizate la punctele anterioare

Protectia împotriva radiatiilor In cadrul obiectivului de investitie analizat nu sunt surse generatoare de radiatii

Protectia fondului forestier Nu este cazul

Protectia ecosistemelor,

biodiversitãtii si ocrotirii naturii Protectia ecosistemelor se realizează prin colectarea si evacuarea corespunz ãtoare a deseurilor,

prin respectarea legislatiei în vigoare privind protectia mediului,

respectiv prin respectarea celor prezentate în aceastã documenta ţie Protectia ecosistemelor terestre se realizeazã prin mãsurile de protectie a calitãtii aerului si prin colectarea si evacuarea organizatã a deseurilor în locuri special amenajate,

preluate de unităţi specializate

Protectia peisajului si a zonelor de interes traditional se va realiza prin colectarea si evacuarea corespunzãtoare a deseurilor,

prin interzicerea depozit ării materialelor sau deşeurilor în zona spaţiilor verzi sau pe trotuar

Gestiunea deseurilor Deşeurile rezultate din construcţii vor fi colectate selectiv si evacuate în locuri special amenajate,

preluate de unităţi specializate

Gestiunea substantelor toxice si periculoase Substante prezentate

toxice si periculoase nu au fost identificate în cadrul activitãţii

Gestiunea ambalajelor Ambalajele de lemn sau hârtie cu care sunt prevăzute diverse materiale utilizate la realizarea obiectivului,

vor fi colectate selective în containere speciale şi preluate de unităţi de profil Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii se vor realiza cu respectarea prevederilor normative prezentate mai sus,

completate cu prevederile din normativul C

În execuţie,

constructorul va asigura pe propria răspundere respectarea prevederilor prezentului proiect,

Legea 50/1991 şi a normativelor privind sănătatea şi securitatea în muncă aferente lucrărilor de construcţii

Se impune cu necesitate respectarea normelor tehnice specifice execuţiei,

de securitate şi sănătate în muncă,

de securitate la incendii Se vor respecta fazele determinante la care va fi convocat obligatoriu proiectantul

Orice modificare faţă de proiect fără avizul proiectantului îl absolvă pe acesta de orice responsabilitate

Antreprenorul este obligat sa instruiasca angajatii sai la locul de munca si sa tina seama de calificarea profesionala si de modul cum fiecare muncitor poate sa

incat sa poata folosi fara pericol instalatiile,

sculele si uneltele la locul de munca unde este repartizat,

insistand in special asupra accidentelor provenite din nerespectarea instructajului,

Nu se va primi la lucru nici un angajat fara a avea instructajul de sanatate si securitate in munca si de securitate la incendii,

Obligatia efectuarii instructajului o au cei ce organizeaza,

controleaza si conduc procesele de munca

Ori de cate ori un angajat este mutat de l'a un loc de munca la altul i se va f ace instructajul la noul loc de munca,

chiar daca este aceiasi u nitate

Pentru instructajul de sanatate si securitate in munca se vor avea in vedere cel putin capitolele:

descarcarea si depozitarea materialelor

- Schele,

- Sudura

Instalatii si masini de ridicat

Antreprenorul va prelucra cu angajatii sai masurile enumerate mai sus impreuna cu alte masuri pe care le gaseste necesar a fi luate in vederea asigurarii executarii lucrarilor in bune conditii de calitate,

NORME PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA La proiectarea şi executia lucrărilor se vor respecta normele privind sănătatea şi securitatea în muncă prevăzute de :

- Legea nr

în special de afecţiuni dorsolombare

601/2007

au fost prevazute urmatoarele masuri privind sănătatea şi securitatea în muncă:

In timpul executiei lucrarilor,

antreprenorul va lua toate masurile privind sănătatea şi securitatea în muncă pentru evitarea accidentelor,

avand in vedere factorii de risc ce pot aparea pe parcursul executiei acestora

Dintre factorii de risc ce pot aparea pe diferitele stadii fizice,

enumeram: Stadiu fizic Factori de risc (conform Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie) terasamente pentru conducte si 1,

statii de pompare ape uzate + SE 27,

montare conducta (inclusiv armaturi,demontari,

Antreprenorul va dota echipele ce executa lucrarile cu echipamentul de protec tie adecvat conform legislatiei in vigoare,

pentru perioade ale fiecarui stadiu fizic

Antreprenorul va urmari respectarea norme lor ce reglementeaza activitatea de sănătate şi securitate în munca pentru care va face instructajul intregului pers onal ce se va ocupa de derularea lucrarilor,

conform celor prezentate la pct

5 si pct

Normele specifice vor tine seama si de normele conexe colaterale specifice fiecarei activitati in parte,

Toate echipamentele ce vor fi folosite vor trebui sa aiba certificat de utilizare de la factorii abilitati din cadrul Ministerului Muncii,

Familiei şi Protectiei Sociale

LISTA STANDARDELOR SI NORMATIVELOR DE REFERINTA 1

STAS 10898-85 Alimentari cu apa si canalizari

Terminologie l

SR 8591:1997 Retele edilitare subterane

Conditii de amplasare 3

STAS 9312-87 Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte 4

STAS 8591/1

STAS 2308-81 Alimentari cu apa si canalizari

Capace si rame pentru camine de vizitare 6

STAS 7656-90 Tevi din otel sudate longitudinal pentru instalatii 7

STAS 503/1

C 15-77 Prescriptii tehnice pentru conducte sub presiune

NORME SPECIFICE DE PROTECTIE IMPO TRIVA INCENDIILOR

Legislatia in domeniul securităţii la incendiu ,

ORDIN nr

construcţiilor şi turismului şi al ministrului de stat,

ministrul administraţiei şi internelor,

pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza perform anţelor de comportare la foc Ordin nr

Legislatia in domeniul protectiei mediului ,

ORDIN nr

856/2002

inclusiv deşeurile periculoase ORDIN nr

Ordin nr

) ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor Ordin nr

230/2005

Intocmit,

Balan Marioara

CAIET de SARCINI Panouri Termoizolante.doc

Annex 1 Schedule of Requirements (Caiet de Sarcini) Obiectul

icpe ca ro ap2014 modernizare caiet sarcini pdf CAIET DE SARCINI pentru atribuirea Contractului de executie „Modernizare spatii, ~1000mp, laboratoare corp J, parter si corp E, etaj 3, pentru dezvoltarea unor laboratoare si extindere cu o hala parter de circa 40 mp pe structura metalica in interiorul

Caiet de Sarcini - Zidarie

[106622] - Caiet de sarcini - Liceul Tehnologic nr 1 Sighisoara

PDF caiet de sarcini Brikston brikston ro downloads caiet de sarcini pdf PDF F10 PERETI ZIDARIE pdf ELI NP eli np ro caiet 20sarcini F10 20PERETI 20ZIDARIE pdf PDF CAIETE DE SARCINI ARHITECTURA ZIDARII,

CAIET DE SARCINI

caiet de sarcini - cstspmd

PDF Caiet de sarcini ms ro wp content uploads 2017 10 caiet de sarcini pdf PDF caiet de sarcini Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene mfa gov md CAIET DE SARCINI LP LAN 2017 v3 0 pdf PDF Caiet de

Caiet de Vacanta Clasa 1 - Matematica

Cod Titlul Cls Preţ 1197 Documentele educatoarei - Caietul

PDF Caiet vacanta rom mate I V1 interior indd Editura Corint edituracorint ro caiet vacanta rom mate mediu cl i fragment pdf PDF Caiete I Uniq İstanbuluniqistanbul caiete i pdf PDF Materiale educaționale pentru învățământul primar

Caiet de Versuri Romanesti

mebro

teraimpex ro files carti de colorat si povesti Antologie de versuri pline de muzicalitate, sugestiv ilustrate 11 00 EDITURA CD PRESS Florica Magura Proiecte tematice Caiet pentru nivelul I (3 5 ani) cuprinzănd 80 de fişe pentru aplicarea metodei proiectelor 12 50 EDITURA CD PRESS Filofteia Grama, Mioara

Caiet Lp Respirator

Download book PDF - Springer Link

PDF Caiet de sarcini IMSP Spitalul Clinic Republicanscr md upload editor iulie Caiet de sarcini sala conferinta pdf PDF FA334 Manual WB cdr Conrad produktinfo conrad 093066 an 01 ml ELRO KOHLENMONOXID MEL de en nl es

Caiet Partituri Pian

Anul VI • Nr 85 • aprilie2013 • editat de INTOL PRESS

partituriazs wp content uploads 2014 05 FIȚI TARI partituriazs wp content uploads 2014 05 FIȚI TARI oer educv ro wp content uploads 2018 04 Proiect pian problemele rezolvate acasă Demonstrația Conversația Caiet Partituri Pian Orală Se apreciază nivelul de pregătire a elevei 2’ 4 Predare Îmvățare

caiet practica 2 politie

Spiru Haret ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ŞTIINŢE ECONOMICE ŞTIINŢE

utm ro uploads 2015 04 ghid caiet practica drept pdf 2 1 Organizarea pregătirii efectuării practicii În conformitate cu planul de învățământ, studenții efectuează practică de specialitate la parteneri de practică, în instituții ale căror profil este compatibil cu cerințele cuprinse în programa analitică Având

Caiet Practica agentie de turism

ACADEMIA DE STUDI1 ECONOMICE DIN BUCURE$T DIRECJIABIBLIOTECA

primariatm ro uploads files raport primar de manager la Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă În luna decembrie în conformitate cu prevederile O G nr 19 16 05 2012 – privind aprobarea unor măsuri de recuperarea reducerilor salariale, s a realizat partea a doua a majorării cuantumului

Home back Next
<