PDF- -Manual De Limba Si Literatura Romana Editura Ana - Caiet.de.Caligrafie Clasa2 Ed.aramis

Caligrafie Clasa2 Ed

Description

,Acestcaiettmiaparpine

upioe{ted buSt€f50 in acestspatiu lipse$te fotografia ta saudeseneaza chipultau

Redacto

: Aline Pqtes DTP| Irina ceimbasu Copright @200EAnmb p

r,1 toatedreoturit€rezervaE Anmii Prlnt s

Redacfh ri sedtul $ciltl

Bi**$51

F mil: [email protected]'Mi6

ro: [email protected] rreprflMetrtur ie3hcerer ret: (02 1) 46 t

I s: L-mait [email protected] I:qrtun la MEc

9TYYYYY Dragi gcolari,

ln clasaa ll-a estenevoiesd scrietimai repede Deaceeavetiscrie,

pe cat esteposibil,cu ,,fircontinuu",

neintrerupt adicdnu cuvdntului

Abiaatunci vetiridicastilouldecatla sf6rgitul literele: d,

vetiscrie9isemnele careinsotesc x ,

importante carestaula baza Suntdou5tresdturi gi pecarele putetiexersa a literelor trasarii neintrerupte fiecerei oredecaligrafie: la table,la inceputul 1

TTTTWtrTITTW Primul sens este invers migceriiacelor de pe cAndal doileainainteazd in sensulacelorde ceasornic,

Unelelitereurmeazeprimulsens(e,

alteleurmeazdcel de al doileasens(m,

sunt9i literecarecombinA ambelesensuri(c,a,o,

F,K,T,potfi scrisedintr-osingure exceplialiterelor: feredificulteti

Pentrua inJelege maibinecumse scriugi celelalte lltere mici,

urmdrili-lecu atentie in exemplelecare urmeazd

Mai int6iobservatimodelulde literd,a$a cum trebuiesd apare el scris iar in parcnteze,incercdm sd ,,desfacem"liteta,

distanlandpuJinfirul de traseullui,

pentrua vedeamaiclarcd litera estefdcutddintr-unsingurfir,carepe anumitepo4iuni se poale,,du ce"sau,fntoarce,,pe acelagitraseu

Exemplu:

A U,),t b,

I /l\ | | Y '

h (,h),tn (m),n fu),,e(o),,a0t),I (t)

pu tlmI ulrve stm mllisingul uriInevo votade a scriecu fir l/' 'l contrn uus l'itelre f t,a rL lL),

cul m ap)ar re (cu uviintul ul ,,

inWA,htfU ii vomdesfacefiruldu_ blatpeanumite porliuni,

numaipenrru a ooserya cetraseu urmam,pentrua scrie acest cuvantcu un singur

Litereleau frumuseleator pe care trebuie s_o respectem

Numaiastfelvom scrieagaincatse ne olacd noudgicelorcarecitesc

T V V VV V V V V Y V V Y V Y V \

TvY VV VV

Ti v v v vvvvvvYvYvY\

-:- :__

-*32:7r,

TY Y V\ 7V V V V V VVVVVV\

Ttvvvvvvvvv

Tv vvv v v v f f i

\-^,-4,^A

V V V V V VVVVVVVV'

D JTI,C,A

YttvvvvvvvvvvYv\

T Y YYI TIZVVY V V V Y Y V V \

--j---i-

1i _i_-f-'

Tvvvv'vvvvYYvYv\zv\

Z V Y \rYY

-r*---,-

corecl6rilor Pagi4ireTeruate 5iallor€xercilii

z rryrIr Y "{r Y xr \r Y rYr "ry Y \r Y\Erv\