PDF- -Phần I: Vẽ mạch nguyên lý bằng OrCAD Capture - CÁC THƯ VIỆN TRONG PASCAL

Ư VIỆN TRONG PASCAL

Description

SYSTEM • • • •

write(): in ra màn hình liền sau kí tự cuối

writeln(): in xuống một hàng

readln(' '): đọc biến và xuống dòng

[sửa] Uses CRT • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

clrscr : xoá toàn bộ màn hình

textbackground() : tô màu cho màn hình

windows(x1,y1,x2,y2) : thay đổi cửa sổ màn hình

highvideo : tăng độ sáng màn hình

lowvideo : giảm độ sáng màn hình

normvideo : màn hình trở lại chế độ sáng bình thường

gotoxy(x,y) : đưa con trỏ đến vị trí x,y trên màn hình

deline : xoá một dòng đang chứa con trỏ

clreol : xoá các ký tự từ vị trí con trỏ đến cuối mà không di chuyển vị trí con trỏ

insline : chèn thêm một dòng vào vị trí của con trỏ hiện hành

exit : thoát khỏi chương trình

textmode(co40) : tạo kiểu chữ lớn

randomize : khởi tạo chế độ ngẫu nhiên

move(var 1,var 2,n) : sao chép trong bộ nhớ một khối n byte từ biến Var 1 sang biến Var 2

halt : Ngưng thực hiện chương trình và trở về hệ điều hành

Abs(n) : Giá trị tuyệt đối

Arctan(x) : cho kết quả là hàm Arctan(x)

Cos(x) : cho kết quả là cos(x)

Exp(x) : hàm số mũ cơ số tự nhiên ex

Frac(x) : cho kết quả là phần thập phân của số x

int(x) : cho kết quả là phần nguyên của số thập phân x

ln(x) : Hàm logarit cơ số tự nhiên

sin(x) : cho kết quả là sin(x),

Sqr(x) : bình phương của số x

Sqrt(x) : cho kết quả là căn bậc hai của x

pred(x) : cho kết quả là số nguyên đứng trước số nguyên x

Suuc(x) : cho kết quả là số nguyên đứng sau số nguyên x

odd(x) : cho kết quả là true nếu x số lẻ,

chr(x) : trả về một kí tự có vị trí là x trong bảng mã ASCII

Ord(x) : trả về một số thứ tự của kí tự x

round(n) : Làm tròn số thực n

Random(n) : cho một số ngẫu nhiên trong phạm vi n

upcase(n) : đổi kí tự chữ thường sang chữ hoa

rewrite(f) : ghi file lên đĩa

append(f) : chèn thêm dữ liệu cho file

length(s) : cho kết quả là chiều dài của xâu

insert(,s,a) : chèn thêm cho xâu

delete(s:string,a:integer,b:integer) : xóa b ký tự từ vị trí a trong xâu s

[sửa] Unit GRAPH • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

initgraph(a,b,) : khởi tạo chế độ đồ hoạ

: tắt chế độ đồ hoạ

outtext() : in ra màn hình tại góc trên bên trái

: in ra màn hình tại toạ độ màn hình

rectangle(x1,y1,x2,y2): vẽ hình chữ nhật

line(x1,y1,x2,y2) : vẽ đoạn thẳng

moveto(x,y) : lấy điểm xuất phát để vẽ đoạn thẳng

lineto(x,y) : lấy điểm kết thúc để vẽ doạn thảng

circle(x,y,n) : vẽ đường tròn

ellipse(x,y,o1,o2,a,b): vẽ hình elip

floodfill(a,b,n) : tô màu cho hình

getfillpattern(x) : tạo biến để tô

setfillpattern(x,a) : chọn màu để tô

settextstyle(n,a,b) : chọn kiểu chữ

bar3d(a,b,c,d,n,h) : vẽ hộp

arc(a,b,c,d,e) : vẽ cung tròn

setbkcolor(n) : tô màu nền

putpixel(x,y,n) : vẽ điểm

setfillstyle(a,b) : tạo nền cho màn hình

setlinestyle(a,b,c) : chọn kiểu đoạn thẳng

getmem(p,1) : chuyển biến để nhớ dữ liệu

getimage(x1,y1,x2,y2,p): nhớ các hình vẽ trên vùng cửa sổ xác định

putimage(x,y,p,n) : in ra màn hình các hình vừa nhớ

[sửa] Unit DOS • • • •

getdate(y,m,d,t): lấy các dữ liệu về ngày trong bộ nhớ

gettime(h,m,s,hund): lấy các dữ liệu về giờ trong bộ nhớ

findnext(x): tìm kiếm tiếp

Findfirst($20,dirinfo): tìm kiếm

Cac tu va expression trong TOEIC

Center for Premier International Language Studies - CPILS

PDF Phụ lục III BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ CHỨNG CHỈ ibst vn Yeu 20cau 20ngoai 20ngu 20voi 20du 20tuyen 20NCS 2 PDF chương trình ngắn hạn luyện thi toeic Trường cao đẳng nghề hht edu vn FileUpload Documents LUYEN

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Mua Mỹ Phẩm Chăm Sóc Da Dermalogica Của Người Tiêu Dùng Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Sự tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến các chỉ số giá

v1 ou edu vn dacbiet AnhHoatDong Research proposal 1 pdf Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực vay của khách hàng Đề cương nghiên cứu 3 vay ở chỗ nó cung cấp cho nền kinh tế một lượng vốn lớn, làm cho dòng vốn phantichspss

Cacadores de Risos - O Maravilhoso Mundo Da Palhaçaria - Demian Moreira Reis (396p)

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO EM ARTES 2014 CURSO: CIRCO EMENTA

livros01 livrosgratis br cp154982 pdf transformam o mundo, quiçá a si mesmos E nós, palhaços que levamos a vida a mostrar toda essa estupidez, cansamos O palhaço é a expressão da vida, no que ela tem de instigante, sensível, humana O palhaço é uma das

Cacao meravigliao - Paola Cortellesi & Renzo Arbore

Atas, Congresso Internacional “A Língua - Núcleo Caravelas

21 dic 2017 RENZO ARBORE PAOLA CORTELLESI CACAO MERAVIGLIAO RENZO ARBORE E GLI ARBORIGENI MENO SIAMO MEGLIO STIAMO 30 set 2012 e della commedia italiana Paola Cortellesi ha cominciato tredicenne cantando la sigla del Cacao Meravigliao per

Cacciari, Massimo_La città_2004

Architetture Dis_Perse - Facoltà di Architettura - Sapienza Università

PDF Massimo Cacciari FFMAAMffmaam it GALLERY 0 2010 05 0 1274510677 pdf PDF Massimo Cacciari FFMAAMffmaam it GALLERY 0 2010 06 0 1276195520 pdf PDF Cacciari, M La ciudad biblioDARQ bibliodarq files wordpress 2014

Cacciari - Metropolis

University of Groningen Building versus Bildung Manfredo

oasejournal nl en Downloads The Metropolis – as one might sum up the still somewhat astonishing insight of Cacciari’s approach after 20 years – is the crystallisation point of a generalised process of rationali sation that nevertheless resists generalisation into any ‘synthe sis’ Cacciari’s diagnosis commences with the anatomy

Caccini Ave Maria

Caccini Ave Maria Gratis Bladmuziek En Partituren

PDF Ave Mariaekladata Giulio Caccini Ave Maria Mezzosoprano E Piano pdf PDF Caccini Ave Maria Sheet Music For Choir 2 Part Ogycouk Ebook debug wpintense caccini ave maria sheet music for choir 2 part pdf

cacd

CG 025 878 AUTHOR Wickwire, Pat Nellor, Ed TITLE CACD

court cacd uscourts gov cacd recentpubop nsf 0 second cause of action is for unfair business practices under California Business and Professions Code § 17200 et seq based on the alleged wage and hour violations Compl ¶¶ 36 43 RadioShack now seeks a judgment that

Cach Hoc Tot Ngu Phap Tieng Nhat

7 cách h c ti ng Anh du kích - wwwFususu - Khoa Giáo Dục

sdh iuh edu vn uploads 2016 09 test 1 pdf pháp khoa hQC, hoc Giao tiép dot tói phån xa tv nhiên, và các Quy luât phát âm giong Mÿ logic 5 2 Thuc hành phuung pháp hQC tiéng Anh bàng van dQng tông luc cc thê (English

Home back Next
<