PDF- từ ghép tiếng -Quy tắc Ứng xử Toàn cầu - Rolls-Royce - Các quy tắc đặt tên trong lập trình

y tắc đặt tên trong lập trình

Description

Đây là một ghi chú nhỏ của mình khi mình học về lập trình

Bài viết này nói về các quy tắc đặt tên thường được dùng trên thế giới

Công việc đặt tên cho biến,

… trong lập trình là công việc thường ngày và ít được chúng ta để ý

Tuy nhiên có một vấn đề quan trọng là: “sẽ như thế nào khi ta làm việc nhóm

Có bao giờ bạn lên mạng down về một source code và tham khảo chưa

Nếu đã từng thì chắc hẳn bạn sẽ biết sẽ khó như thế nào khi phải đặt mình vào cách viết code của người khác

Mỗi người có thói quen và sở thích riêng nên việc viết code dựa theo sở thích sẽ tạo nên rào cản cho việc làm nhóm

Như vậy,

hôm nay,

mình viết ghi chú này,

đầu tiên là để ghi lại cho bản thân,

kế tiếp là giúp cho các bạn – đặc biệt là các newbie các rockie mới biết đến lập trình – biết hiểu và tập một thói quen tốt

Tất nhiên là nội dung bài viết này không dài,

cũng không mấy quan trọng nếu như bạn không quan tâm

Tuy nhiên mình vẫn hi vọng đóng góp được điều gì đó khi các bạn đọc các bài viết trong blog của mình

Sau đây là quy tắc đặt tên trong lập trình: 1

Pascal Case (còn được gọi là Upper Camel Case): quy tắc này yêu cầu viết hoa các chữ cái đầu tiên của mọi từ Vd: T hisIsPascalCase 2

Camel Case (còn được gọi là Lower Camel Case): quy tắc này hơi đặt biệt một tí

Chữ cái đầu tiên của từ đầu tiên viết thường

Các từ còn lại viết hoa chữ cái đầu tiên

Vd: t hisIsCamelCase II

Pascal và Camel Case được sử dụng lúc nào

Struct : Pascal Case (Upper Camel Case) 1 class SinhVien 2 { 3

Method : Camel Case (Lower Camel Case) 1 int lamBaiTap() 2 { 3

Định nghĩa Hungary (một số tài liệu gọi là định danh Hungary) Đây là một quy tắc nữa được dùng dùng để đặt tên cho biến

Quy tắc này có thể di kèm với Camel Case (Lower Camel Case)

Mục tiêu của quy tắc này giúp tăng khả năng nhận biết kiểu dữ liệu của biến bằng cách gắn vào trước mỗi biến một số ký tự mô tả kiểu dữ liệu của chúng

Vd: int iTuSo

//bạn có thể thấy ký tự “i” là đại diện cho int Sau đây là các ký tự thường gặp c': char,

TCHAR by : byte n : short interger i : int l': long f: float,

z : các biến tọa độ trục b : bool,

unsigned long s': string sz : string terminated by zero h : handle p : pointer Ngoài những ký tự trên thì còn những ký tự khác nữa mà bạn sẽ gặp

Tuy nhiên bấy nhiêu trên kia đã dư rồi

Ví dụ như kiểu WORD hay DWORD là những kiểu dữ liệu mà bạn sẽ chẳng bao giờ gặp nếu như bạn không bao giờ đụng đến lập trình “C for Windows” (hay còn gọi là lập trình Win32 API)

Bạn nên lưu ý là nó khác với lập trình Windows nha

Những cách ngoài luồng mà mình giới thiệu không phải là chuẩn mà là một thói quen được người ta hay sử dụng

Không biết đúng không nên các bạn nào biết thì chỉ nhá

m_ : người ta thường thêm ký tự này vào trước tên biến thành viên (thuộc tính) của lớp để phân biệt với biến thường

//"m" là viết rút gọn của member 5 float m_fNumber

fn : đây là viết tắt của function

Bạn có để ý là khi viết tên hàm theo Lower Camel Case thì trông nó có vẻ gì đó không xứng vì chữ cái đầu bị “teo” lại

Do vậy mà theo mình,

người ta hay viết thêm fn vào vừa để chỉ rõ đây là hàm và vừa để tên hàm luôn được viết hoa chữ cái đầu tiên

VD: int fnTenHam( ) Ngoài ra còn nhiều quy tắc khác nữa tạo nên điểm nhấn cho đoạn code của bạn mà không ảnh hưởng đến cấu trúc chung nên bạn cứ an tâm sáng tạo nha

Còn đây là quy ước đặt tên trong visual basic của microsoft Cung cấp cho bạn các quy ước đặt tên được sử dụng bởi Microsoft tư vấn dịch vụ (MCS)

Tài liệu này là một superset của các mã hóa công ước Visual Basic được tìm thấy trong Visual Basic "Programmer's Guide

" Đối tượng công ước đặt tên cho các đối tượng tiêu chuẩn Bảng dưới đây xác định các tiền tố MCS tên đối tượng tiêu chuẩn

Những tiền tố là phù hợp với những tài liệu trong Visual Basic lập trình hướng dẫn

Prefix Object Type Example

gra grd hed hsb img ink key lbl lin lst mdi mpm mps mci mnu opt (3d) ole out pic pnl3d rpt shp spn txt tmr vsb

Graph Grid Pen Hedit Horizontal scroll bar Image Pen Ink Keyboard key status Label Line List box MDI child form MAPI message MAPI session MCI Menu Option Button (3d) OLE control Outline control Picture 3d Panel Report control Shape controls Spin control Text Box Timer Vertical scroll bar

graRevenue grdPrices hedSignature hsbVolume imgIcon inkMap keyCaps lblHelpMessage linVertical lstPolicyCodes mdiNote mpmSentMessage mpsSession mciVideo mnuFileOpen optRed (opt3dRed) oleWorksheet outOrgChart picVGA pnl3d rptQtr1Earnings shpCircle spnPages txtLastName tmrAlarm vsbRate

Đối tượng quy ước đặt tên cho các đối tượng cơ sở dữ liệu Prefix Object Type Example

Lưu Ý: Bằng cách sử dụng một hậu tố cho các truy vấn cho phép mỗi truy vấn để được sắp xếp với bảng liên kết trong hộp thoại Microsoft Access (thêm bảng,

danh sách các bảng ảnh chụp)

Quy ước đặt tên đơn Các ứng dụng thường xuyên sử dụng một sự phong phú của điều khiển menu

Kết quả là,

bạn cần một bộ khác nhau của công ước đặt tên cho các điều khiển

Tiền tố đơn kiểm soát nên được mở rộng vượt ra ngoài nhãn hiệu đầu tiên mnu bằng cách thêm một tiền tố bổ sung cho mỗi cấp độ làm tổ,

với các chú thích cuối cùng trình đơn ở phần cuối của chuỗi tên

Ví dụ: Menu Caption Sequence Menu Handler Name Help

Contents mnuHelpContents File

Open mnuFileOpen

Character File

Fax File

mnuFormatCharacter mnuFileSendFax mnuFileSendEmail

Khi công ước này được sử dụng,

tất cả thành viên của một nhóm cụ thể đơn được liệt kê bên cạnh mỗi khác trong đối tượng danh sách thả xuống hộp (trong mã cửa sổ và cửa sổ bất động sản)

Ngoài ra,

tên điều khiển menu rõ ràng tài liệu các mục trình đơn mà họ được kết nối vào

Quy ước đặt tên cho các điều khiển khác Cho mới điều khiển không được liệt kê ở trên,

hãy thử để đi lên với một tiền tố ba nhân vật duy nhất

Tuy nhiên,

nó là quan trọng để rõ ràng hơn để dính vào ba ký tự

Đối với điều khiển bắt nguồn từ,

chẳng hạn như một hộp danh sách nâng cao,

mở rộng các tiền tố bên trên vì vậy mà có là không có sự nhầm lẫn hơn kiểm soát mà thực sự được sử dụng

Một tên viết tắt thấp hơn trường hợp cho các nhà sản xuất cũng thường sẽ được thêm vào tiền tố

Ví dụ,

một ví dụ kiểm soát tạo ra từ các chuyên Visual Basic 3D khung có thể sử dụng một tiền tố của fra3d để tránh nhầm lẫn mà điều khiển đang thực sự được sử dụng

Một nút lệnh từ MicroHelp có thể sử dụng cmdm để phân biệt nó từ nút chuẩn lệnh (cmd)

Điều khiển bên thứ ba Mỗi điều khiển bên thứ ba được sử dụng trong một ứng dụng nên được liệt kê trong các ứng dụng tổng quan phần bình luận,

cung cấp tiền tố được dùng cho việc kiểm soát,

tên đầy đủ của các điều khiển,

và tên của các nhà cung cấp phần mềm: Prefix Control Type Vendor cmdm Command Button MicroHelp Thay đổi và thói quen đặt tên Tên biến và chức năng có cấu trúc sau: Part Description Example

iGetRecordNext Describes the variable

iGetNameFirst Denotes a derivative of the variable

iGetNameLast The optional Visual Basic type character

iGetRecordNext% Tiền tố: Bảng dưới đây xác định biến và chức năng tên tố dựa trên ký hiệu Hungary C cho Windows

Tiền tố này nên được sử dụng với tất cả các biến và hàm tên

Sử dụng các hậu tố cơ bản cũ (chẳng hạn như %,

vv) không được khuyến khích

Thay đổi và chức năng tên tiền tố: Prefix Converged Variable Use Data Type Suffix

! bit signed floating point h Handle Integer % i Index Integer % l'lng Long

String Unsigned

String Long

Variant

Lưu Ý: các giá trị trong cột Converged đại diện cho những nỗ lực để kéo nhau tiêu chuẩn đặt tên cho Visual Basic,

Visual Basic cho các ứng dụng,

và truy cập cơ bản

Nó có khả năng rằng các tiền tố sẽ trở thành tiêu chuẩn của Microsoft tại một số điểm trong tương lai gần

Phạm vi và sử dụng tiền tố: Prefix Description g Global m Local to module or form st Static variable (no prefix) Non-static variable,

prefix local to procedure v Variable passed by value (local to a routine) r Variable passed by reference (local to a routine) Ký hiệu Hungary là như có giá trị trong Visual Basic là trong C

Mặc dù hậu tố loại Visual Basic chỉ ra một biến loại dữ liệu,

họ không giải thích những gì một biến hoặc chức năng được sử dụng cho,

hoặc làm thế nào nó có thể được truy cập

Dưới đây là một số ví dụ: iSend

Thông tin này sẽ bị mất khi tên biến giảm đến gửi %

Tiền tố phạm vi như g và m cũng giúp làm giảm vấn đề ganh đua tên đặc biệt là trong các dự án multi-developer

Ký hiệu Hungary cũng được sử dụng bởi Windows C lập trình viên và không ngừng tham khảo tài liệu sản phẩm Microsoft và trong ngành công nghiệp lập trình sách

Ngoài ra,

liên kết giữa lập trình c'và lập trình viên sử dụng Visual Basic sẽ trở nên mạnh hơn nhiều như Visual C ++ phát triển hệ thống tăng động lượng

Chuyển đổi này sẽ gây ra nhiều Visual Basic lập trình di chuyển đến c'cho lần đầu tiên và nhiều lập trình di chuyển thường xuyên trở lại và ra từ cả hai môi trường

Cơ thể của biến và thói quen tên Cơ thể của một biến hoặc thói quen tên nên sử dụng hỗn hợp trường hợp và cần miễn là cần thiết để mô tả mục đích của nó

Ngoài ra,

chức năng tên nên bắt đầu với một động từ,

ví dụ như InitNameArray hoặc CloseDialog

Đối với các thuật ngữ thường được sử dụng hay dài,

chuẩn chữ viết tắt được khuyến khích để giữ cho độ dài tên hợp lý

Nói chung,

tên biến lớn hơn 32 ký tự có thể được khó khăn để đọc trên màn hình VGA

Khi sử dụng chữ viết tắt,

hãy chắc chắn rằng họ là nhất quán trong suốt toàn bộ ứng dụng

Ngẫu nhiên chuyển đổi giữa Cnt và số trong một dự án sẽ dẫn đến sự nhầm lẫn không cần thiết

Vòng loại biến và thói quen tên Các biến có liên quan và thói quen thường được sử dụng để quản lý và thao tác một đối tượng phổ biến

Trong những trường hợp này,

sử dụng tiêu chuẩn vòng loại nhãn bắt nguồn từ biến và thói quen

Mặc dù đặt trong vòng loại sau khi cơ quan tên có vẻ một chút khó khăn (như trong sGetNameFirst,

sGetNameLast thay vì sGetFirstName,

sGetLastName),

thực hành này sẽ giúp để danh sách các tên với nhau trong những biên tập viên Visual Basic thói quen,

làm cho logic và cấu trúc của các ứng dụng dễ dàng hơn để hiểu

Bảng sau đây xác định vòng loại phổ biến và ý nghĩa tiêu chuẩn của họ: Qualifier Description (follows Body)

Last Next Prev Cur Min Max Save Tmp

Src Dst

Last element of a set

Next element in a set

Previous element in a set

Current element in a set

Minimum value in a set

Maximum value in a set

Used to preserve another variable that must be reset later

A "scratch" variable whose scope is highly localized within the code

The value of a Tmp variable is usually only valid across a set of contiguous statements within a single procedure

Frequently used in comparison and transfer routines

Destination

Often used in conjunction with Source

Người dùng xác định loại Tuyên bố loại người dùng định nghĩa trong tất cả các mũ với _TYPE nối thêm vào cuối tên biểu tượng

Ví dụ: Type CUSTOMER_TYPE sName As String sState As String * 2 lID as Long End Type Khi khai báo một biến thể hiện của một người dùng xác định loại,

thêm một tiền tố cho tên biến để tham khảo các loại

Ví dụ: Dim custNew as CUSTOMER_TYPE Đặt tên hằng Cơ thể không đổi tên nên UPPER_CASE với underscores (_) giữa các từ

Mặc dù hằng số Visual Basic tiêu chuẩn bao gồm thông tin Hungary,

và m có thể rất hữu ích trong sự hiểu biết giá trị và phạm vi của một hằng số

Tên liên tục,

thực hiện theo các quy tắc tương tự như các biến

Ví dụ:

Cac So Do Dau Noi Va Cau Hinh Thiet Bi MAN-E Huawei v1.0!30!11-2009

Đánh cược theo cách của bạn - Bethereum

PDF Hướng dẫn lắp đặt cs psn web csj psn web videointercom manual VL V555 V555VN IG VI ZA pdf PDF Hướng dẫn lắp đặt cs psn web csj psn web videointercom manual VL SVN511VN IG VI ZA pdf

CÁC THƯ VIỆN TRONG PASCAL

Phần I: Vẽ mạch nguyên lý bằng OrCAD Capture

math hcmus edu vn ~ptbao DataStructure Hướng dẫn Bởi vì bên cạnh thư viện graphics h đã lỗi thời, nổi lên các thư viện đồ hoạ tốt hơn và cũng dễ dàng sử dụng hơn, điển hình trong đó là thư viện OpenGL Bài hướng dẫn này sẽ hướng

Cac tu va expression trong TOEIC

Center for Premier International Language Studies - CPILS

PDF Phụ lục III BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ CHỨNG CHỈ ibst vn Yeu 20cau 20ngoai 20ngu 20voi 20du 20tuyen 20NCS 2 PDF chương trình ngắn hạn luyện thi toeic Trường cao đẳng nghề hht edu vn FileUpload Documents LUYEN

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Mua Mỹ Phẩm Chăm Sóc Da Dermalogica Của Người Tiêu Dùng Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Sự tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến các chỉ số giá

v1 ou edu vn dacbiet AnhHoatDong Research proposal 1 pdf Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực vay của khách hàng Đề cương nghiên cứu 3 vay ở chỗ nó cung cấp cho nền kinh tế một lượng vốn lớn, làm cho dòng vốn phantichspss

Cacadores de Risos - O Maravilhoso Mundo Da Palhaçaria - Demian Moreira Reis (396p)

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO EM ARTES 2014 CURSO: CIRCO EMENTA

livros01 livrosgratis br cp154982 pdf transformam o mundo, quiçá a si mesmos E nós, palhaços que levamos a vida a mostrar toda essa estupidez, cansamos O palhaço é a expressão da vida, no que ela tem de instigante, sensível, humana O palhaço é uma das

Cacao meravigliao - Paola Cortellesi & Renzo Arbore

Atas, Congresso Internacional “A Língua - Núcleo Caravelas

21 dic 2017 RENZO ARBORE PAOLA CORTELLESI CACAO MERAVIGLIAO RENZO ARBORE E GLI ARBORIGENI MENO SIAMO MEGLIO STIAMO 30 set 2012 e della commedia italiana Paola Cortellesi ha cominciato tredicenne cantando la sigla del Cacao Meravigliao per

Cacciari, Massimo_La città_2004

Architetture Dis_Perse - Facoltà di Architettura - Sapienza Università

PDF Massimo Cacciari FFMAAMffmaam it GALLERY 0 2010 05 0 1274510677 pdf PDF Massimo Cacciari FFMAAMffmaam it GALLERY 0 2010 06 0 1276195520 pdf PDF Cacciari, M La ciudad biblioDARQ bibliodarq files wordpress 2014

Cacciari - Metropolis

University of Groningen Building versus Bildung Manfredo

oasejournal nl en Downloads The Metropolis – as one might sum up the still somewhat astonishing insight of Cacciari’s approach after 20 years – is the crystallisation point of a generalised process of rationali sation that nevertheless resists generalisation into any ‘synthe sis’ Cacciari’s diagnosis commences with the anatomy

Caccini Ave Maria

Caccini Ave Maria Gratis Bladmuziek En Partituren

PDF Ave Mariaekladata Giulio Caccini Ave Maria Mezzosoprano E Piano pdf PDF Caccini Ave Maria Sheet Music For Choir 2 Part Ogycouk Ebook debug wpintense caccini ave maria sheet music for choir 2 part pdf

Home back Next
<