PDF- -HÀM SỐ LŨY THỪA-HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT Chương II-GT 12 - Các Dạng Bài Tập Về Chất Béo

Tập Về Chất Béo Shared by Nguyễn Hữu Học http://www

Description

Shared by Change24h

Các chuyên đề luyện thi ĐH

CÁC DẠNG BÀI TOÁN VỀ CHẤT BÉO Loại 1 : Cách tính mono – đi – tri este trong chất béo Phương pháp Dạng 1: Tính số loại Tri – este Khi cho glixerol + n (n Z*) axit béo thì số loại trieste tạo ra được tính theo công thức: Loại trieste

Công thức (số loại trieste)

Trieste chứa 1 gốc axit giống nhau

Trieste chứa 2 gốc axit khác nhau

Trieste chứa 3 gốc axit khác nhau

Công thức chung tổng số trieste

Cn2 + 3

Cn3 (n ≥ 3)

Với n=1  số trieste = 1

Với n=3  số trieste = 3 + 4

C32 + 3

Với n=2  số trieste = 2 + 4

Với n≥4  số trieste = n + 4

Cn2 + 3

Dạng 2: Tính số loại mono – este,

Công thức (số loại) = 2n

Mono – este Đi – este

Công thức (số loại)

Đi – este chứa 1 loại gốc axit

Đi – este chứa 2 loại gốc axit khác nhau

Cn2 (n ≥ 2)

Bài tập Câu 1: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH,

số loại trieste được tạo ra tối đa là bao nhiêu

? (ĐS: 6) Câu 2: Cho glixerin tác dụng với hỗn hợp 3 axit béo gồm C17H35COOH,

C17H31COOH,

C17H33COOH thì tạo ra bao nhiêu loại chất béo

? (ĐS: 18) Câu 3: Cho glixerin tác dụng với hỗn hợp 3 axit béo gồm C17H35COOH,

C17H31COOH,

C17H33COOH thì tạo ra bao nhiêu sản phẩm este

? (ĐS: 39) Câu 4: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH,

số loại mono – đi – tri este và tổng số este thu được là bao nhiêu

Loại 2 : Tính chỉ số axit – este – xà phòng hóa và chỉ số iot Phương pháp 1

Chỉ số axit béo là số mg KOH cần thiết để trung hòa hết lượng axit béo tự do có trong1 gam chất béo

Khối 2 – Cửa Nam

- TP Vinh

Công thức tính tổ hợp

Shared by Change24h

Các chuyên đề luyện thi ĐH 2

Chỉ số iot là số gam iot phàn ứng hết với số liên kết C = C có trong 100 gam chất béo

Chỉ số xà phòng là tổng lượng mg KOH cần trung hòa hết axit tự do và xà phòng hóa hết lượng este trong 1gam chất béo

Chỉ số este là số mg KOH cần thiết để xà phòng hóa hết lượng este có trong1 gam chất béo

Bài tập Câu 1: Để trung hòa lượng axit béo tự do có trong 14 gam một mẩu chất béo cần 15ml dung dịch KOH 0,1M

Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là bao nhiêu

? (ĐS: 6) Câu 2: Khi xà phòng hóa 1,26 gam một chất béo cần 45ml dung dịch KOH 0,1M

xác định chỉ số xà phòng của chất béo đó

? (ĐS: 200) Câu 3: Tổng số miligam KOH để trung hòa hết lượng axit tự do và xà phòng hóa hết lượng este trong 1 gam chất béo gọi là chỉ số xà phòng hóa cuả chất béo

Tính chỉ số xà phòng hóa của mỗi chất béo có chỉ số axit là 7 chứa tristearoylglixerol còn lẫn một lượng axits stearic

(ĐS: 189) Câu 4: Tính chỉ số iot chất béo glixerin oleat

Loại 3 : Bài toán về phản ứng xà phòng hóa chất béo Bài tập Câu 1: Thủy phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol và hai loại axit béo

Xác định 2 loại axit béo đó

(ĐS: C17H33COOH và C17H35COOH) Câu 2: Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH

Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là bao nhiêu

? (ĐS: 17,8 gam) Câu 3: Xà phòng hóa hoàn toàn 66 gam lipit cần dùng 12 gam NaOH

Khối lượng xà phòng thu được là bao nhiêu

? (ĐS: 68,8 gam) Câu 4: Xà phòng hóa hoàn toàn 8,6 gam chất béo bằng 1,2 gam NaOH và thu được 0,92 gam glyxerol và các axit béo

Khối lượng phân tử trung bình của axit béo là bao nhiêu

? (ĐS: 274 đvC) Câu 5 : Thủy phân hoàn toàn 8,06kg chất béo trung tính cần vừa đủ 1,2 kg NaOH

Khối lượng glixerin và muối tạo thành lần lượt là bao nhiêu

8,34kg)

Shared by Change24h

Công thức tính tổ hợp

Các dạng bài toán thi chọn học sinh giỏi môn hóa học 10 - Gv. Đặng Thị Hương Giang - THPT Đường An

phương trình sai phân và ứng dụng - Trường Đại học Khoa học Tự

PDF chuyên đề phương pháp giải một số dạng bài tập nâng cao về c2kimdong edu vn Upload CDsinh9 pdf 23112015034018 pdf PDF hệ thống lý thuyết và các dạng bài tập vật lý 10 Hocmai hocmai vn

các giao thức xác thực

thūpavaṃso sử liệu về bảo tháp xá-lợi phật - TAM TẠNG SONG

bạn về mỗi một bí tích được đặt trong nhận thức của Giáo Hội về bản tính của thứ trước mặt Thiên Chúa tất cả (đại xá) hay một phần (tiểu xá) các hình phạt  Chương I Ðiều Kiện Giáo Luật Của Các Thể

Các loại bệnh và thuốc chữa

Vaccine Information Statement: Your Baby's First Vaccines

cúm theo mùa Bệnh cảm lạnh do các loại vi trùng gây ra, thường tác hại trên mũi hơn là bất kỳ bộ phận cơ thể nào khác của quý vị Các triệu chứng bao gồm 12 Tháng Chín 2005 làm vũ khí

CÁC LOẠI THUỐC KHÁNG SINH

Thuốc dùng tri ̣chứng Tự Miễn

PDF CÁC LOẠI THUỐC TÂM THẦN askferc PsyMed 20table final rev0909 VIET pdf PDF Danh mục thuốc thiếtapps who int medicinedocs documents s20014vi s20014vi pdf PDF trả lại các loại thuốc thừa cho hiệu thuốc để xử lý thải bỏ an toàn

Các phương pháp phân tích cấu trúc hợp chất hữu cơ (NMR, IR, MS, ...)

BÀI GIẢNG MÔN PHƯƠNG PHÁP TÍNH - Maths 4 Physics

protradegarment images uploaded Investor Upload Phương pháp chiết khấu dòng tiền thuần Free cash flows v Các phương pháp dựa vào FCF được sử dụng nhiều trong trường hợp nó độc lập với chính sách cổ tức và cơ cấu vốn 6 v Sử dụng các phương pháp

CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG THỨC DỊCH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI SANG TIẾNG VIỆT

Phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản dành cho bác sĩ lâm sàng

PDF Các phương pháp giảng dạy tích cực NTU ntu edu vn Phuong 20phap 20giang 20day Cac 20PPGD 20tich 20cuc 20 28DH 20KHTN 20HCM 2 PDF một số vấn đề cơ bản về phương pháp luận nghiên cứu khoa học

CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VITAMIN TRONG THỰC PHẨM

phương pháp quan sát định tính: loại bỏ sai lầm và - ResearchGate

ĐẠT CÁC CHUẨN ĐẦU RA THEO CDIO Nguyễn Thành Hải, Phùng Thúy Phượng, Đồng Thị Bích Thủy ( )* Trung tâm Nghiên Cứu Cải Tiến Phương Pháp Dạy  Có nhiều vấn đề liên quan đến phương pháp luận nghiên cứu khoa học mà các chủ thể nghiên

Các quy tắc đặt tên trong lập trình

Quy tắc Ứng xử Toàn cầu - Rolls-Royce

PDF Hướng dẫn về Những Nguyên tắc của EthicsPoint secure ethicspoint domain media vi gui code pdf PDF Quy tắc Ứng xử của chúng ta Rackcdn 84e1202b204d21a1cb9b 0e1ab5244fd095dbeb138ed6f973369e ssl cf3 rackcdn coc

Cac So Do Dau Noi Va Cau Hinh Thiet Bi MAN-E Huawei v1.0!30!11-2009

Đánh cược theo cách của bạn - Bethereum

PDF Hướng dẫn lắp đặt cs psn web csj psn web videointercom manual VL V555 V555VN IG VI ZA pdf PDF Hướng dẫn lắp đặt cs psn web csj psn web videointercom manual VL SVN511VN IG VI ZA pdf

Home back Next
<