PDF- langkah memartabatkan bahasa melayu pdf, -ȱ5 Masa Depan dan Cabaran Bahasa Melayu - Cabaran Memartabatkan Bahasa Melayu

rcabar di tanah airnya sendiri

Status sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi dibayangi oleh sikap m

Description

“Cabaran Memartabatkan Bahasa Melayu” 1

Pengenalan

Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa paling ramai penutur di dunia

Berdasarkan kenyataan ini dapat diandaikan bahawa bahasa Melayu telah memalui perjalanan yang panjang sehingga berkembang seperti yang ada sekarang ini

Walau bagaimanapun perdebatan mengenai asal usul bangsa dan bahasa Melayu masih lagi berterusan sehingga ke hari ini Melayu berasal dari Campa dan telah tersebar luas ke seluruh Nusantara

Ada juga pendapat yang menyatakan bahawa asal usul orang Melayu ialah dari Kepulauan Borneo yang kemudiannya berhijrah ke serata Asia Tenggara (Nik Safiah Karim dll,

2009:3)

Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu

Dalam membicarakan sejarah perkembangan bahasa Melayu para pengkaji cenderung untuk membuat tahapan berdasarkan perubahan-perubahan signifikan yang berlaku dalam bahasa Melayu

Disebabkan itu kita sering terbaca tahapan-tahapan seperti bahasa Melayu,

bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu moden

Selain daripada itu ada juga pengkelasan berdasarkan perkembangan politik di Kepulauan Melayu misalnya zaman kerajaan Srivijaya,

Majapahit,

Melaka,

Ada juga yang mengambil kira pengaruh kebudayaan seperti Hindu,

dan Barat atau mengikut zaman tulisan yang digunakan seperti tulisan Melayu Kuno yang diambil dari India,

dan akhir sekali tulisan Latin

Contohnya pada zaman politik Srivijaya,

masyarakatnya yang beragama Hindu dan Buddha,

menggunakan tulisan yang dibawa dari India,

sasteranya dipenuhi oleh cerita-cerita sastera India dan bahasa Melayunya,

dengan pinjaman kata-kata Sanskrit

Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu Klasik

Menurut Ismail Hussein (1984:25),

bahasa Melayu Klasik bermula sekitar abad ke-13 dan ke14

Tetapi beliau menyebutnya sebagai zaman peralihan di seluruh kepulauan Melayu dengan kedatangan agama Islam

Bukti konkrit tentang bertapaknya Islam di Nusantara dari sudut sejarah diperoleh pada tahun 1292 M sewaktu Marco Polo melawat Sumatera Utara dan catatannya tentang pengislaman Pasai

Dalam masa yang sama bahasa Melayu Klasik 1

digunakan oleh pengarang untuk tujuan menghasilkan sesebuah karya dalam bidang kesusasteraan,

Seiring dengan kemunculan bahasa Melayu Klasik,

pengaruh Hindu dilihat mula hilang sedikit demi sedikit sehinggalah ke abad ke-15

Bahasa Melayu Klasik mula berkembang pada abad ke

-13 dan ke

Buktinya ialah penemuan beberapa buah prasasti

Ketika itu juga bahasa Melayu Klasik telah digunakan sebagai lingua franca iaitu zaman kerajaan Melayu Melaka

Penggunaan bahasa Melayu Klasik ini jelas dalam aktiviti perdagangan dan penyebaran agama Islam

Bukti tentang penyebaran agama islam menggunakan bahasa Melayu Klasik adalah penghasilan kitab-kitab agama

Kandungan kitab-kitab ini adalah mengenai agama seperti al- Hadith,

Secara ringkasnya bahasa Melayu Klasik meluas dalam kalangan orang bukan Melayu dari kelompok Asia,

juga dalam kelompok orang Eropah dan Asia Barat yang datang ke Asia Tenggara

Pada zaman peralihan dalam abad ke-13 dan ke-14 telah dijumpai beberapa prasasti dalam bahasa Melayu yang ditulis menggunakan huruf India tetapi bahasanya sudah terdapat pengaruh bahasa Arab

Di sini bermulanya bahasa Melayu klasik

Dalam masa yang sama bahasa Melayu Klasik boleh ditandai dengan kemunculan dan keagungan kerajaan Melayu Melaka

Bahasa Melayu menjadi medium dalam pemerintahan,

Ketika itu juga bahasa Melayu mendapat tulisan baru,

iaitu dengan meminjam dan menyesuaikan abjad bahasa Arab

Sebelumnya,

pada tahap bahasa Melayu Kuno,

bahasa Melayu menggunakan dua jenis tulisan,

iaitu tulisan rencong dan lampung yang tidak terpengaruh oleh tulisan dari India walaupun bahasa Sanskrit sudah bertapak di Nusantara

Tulisan yang disesuaikan dengan tulisan Pallava dan Nagiri seperti yang terdapat pada batu-batu bersurat antara abad ke-7 hingga abad ke-14

Kedatangan pengaruh agama Islam dan bahasa Arab,telah menyebabkan bahasa Melayu melangkah setapak lagi dengan satu lagi tulisan,

Bahasa Melayu Klasik mula pada abad ke-16 sampai pula pengaruh dari Barat dengan kedatangan penjajah dari Eropah seperti Portugis,

Belanda,

Sekali lagi bahasa Melayu bertembung dengan bahasa dan kebudayaan yang baru yang turut mempengaruhi bahasa Melayu

Tulisan rumi mula digunakan dengan penggunaan yang pertama dalam bahasa Melayu oleh David 2

Barbosa pada tahun 1516 Masihi setelah Melaka ditawan oleh Portugis,

kemudian pada tahun 1521 Masihi seorang pengembara Itali,

Antonio Pigfafetta membuat catatan perkataan Melayu dalam tulisan rumi dengan padanannya dalam bahasa Itali Abdul Rashid Melebek Amat Juhari Moain (1992:1062)

Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu Moden

Bahasa Melayu Pramoden bermula pada abad ke

Buktinya ialah kedatangan pendatang luar ke Asia Tenggara untuk menguasai Asia Tenggara

Pendatang bangsa barat ini bukan sahaja menguasai ekonomi,

Bagi mengukuhkan kedudukan di tanah Melayu,

mereka telah mengkaji bahasa dan budaya pribumi

Hasil kajian ini telah mewujudkan pusatpusat pengajian tentang bahasa,

sastera dan budaya pribumi terutama Melayu

Manuskripmanuskrip Melayu dan bahan-bahan tinggalan sejarah,budaya dan sastera Melayu telah dikumpulkan di perpustakaan- perpustakaan barat ini

Zaman bahasa Melayu Moden telah mula pada abad ke-19 iaitu setelah kedatangan penjajah Eropah seperti Portugis,

Belanda dan Inggeris

Hasil karangan Munsyi Abdullah dianggap sebagai permulaan zaman bahasa Melayu moden

Sebelum penjajahan British,

bahasa Melayu mencapai kedudukan yang tinggi,

berfungsi sebagai bahasa perantaraan,

dan bahasa pengantar di pusat pendidikan Islam

Selepas Perang Dunia Kedua,

British merubah dasar menjadikan bahasa Inggeris sebagai pengantar dalam sistem pendidikan

Namun semasa Malaysia mencapai kemerdekaan kedudukan bahasa Melayu diangkat ke persada paling tinggi iaitu ditetapkan sebagai bahas rasmi dan bahasa kebangsaan negara,

seperti yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 152

Semenjak itu banyak perubahan telah berlaku dalam bahasa Melayu

Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka,

sebagai sebuah organisasi yang diamanahkan memperkasa bahasa Melayu telah menjalankan banyak usaha untuk memantapkan bahasa Melayu

Antara kemajuan yang dicapai oleh bahasa Melayu ialah pengenalan sistem ejaan baharu,

penghasilan buku tatabahasa yang komprehensif,

penghasilan istilah dalam pelbagai bidang,

penerbitan bahan-bahan cetak berkualiti

Mengadakan sayembara dan pertandingan berasaskan bahasa Melayu dan banyak lagi

Cabaran Masa Depan Bahasa Melayu 3

Dalam menongkah arus globalisasi,

bahasa Melayu berhadapan dengan pelbagai cabaran getir untuk mengekalkan bukan sahaja statusnya sebagai bahasa utama negara tetapi juga kelangsungan hidupnya (survival)

Bahasa Melayu menghadapi cabaran untuk terus releven dan berupaya menjadi bahasa ilmu,

dan bahasa yang mampu diguna pakai dalam semua bidang

Antara cabaran-cabaran yang dihadapi ialah dari segi pendidikan,

bahasa pengantar dan keupayaannya menjadi bahasa yang mempunyai nilai ekonomi

Walau bagaimanapun cabaran terbesar yang dihadapi oleh bahasa Melayu ialah sikap penutur natifnya sendiri

Apalah gunanya ada bahasa sekiranya tiada penuturnya

Bagaimana sesebuah bahasa boleh dimartabatkan sekiranya penutur asalnya sendiri tidak yakin akan kemampuan bahasanya sendiri

Cabaran Bahasa Melayu Menangani Sikap Penuturnya

Cabaran sebenarnya bahasa Melayu terletak pada sikap yang diamalkan oleh penuturnya

Senario yang ada pada hari ini memperlihatkan kelemahan terhadap sikap penutur yang tidak mengambil berat terhadap bahasa kebangsaan mereka

Hal ini disebabkan mereka sudah terdidik dalam bahasa Inggeris dan lebih selesa bercakap bahasa Inggeris

Akibatnya,

mereka yang tidak mahu menggunakannya telah membentuk satu sikap tidak ‘kisah’ terhadap bahasa ibunda

Peristilahan dan tutur kata tidak dilakukan kerana tidak mengikuti perkembangan bahasa Melayu

Apabila disuruh memberi pendapat dan idea,

mereka lebih suka bertutur dalam bahasa Inggeris

Penggunaan bahasa rojak atau bahasa rancu,

bahasa bercampur aduk dengan bahasa Inggeris begitu berleluasa

Justeru,

permasalahan ini iaitu sikap penutur merupakan satu cabaran yang perlu ditangani secara berhati-hati agar bahasa Melayu tidak dipandang rendah 3

Cabaran dalam Pendidikan dan Bahasa Pengantar

Bahasa Melayu melalui zaman paling gelap apabila peranannya sebagai bahasa pengantar untuk mata pelajaran Sains dan Matematik di sekolah diambil alih oleh bahasa Inggeris

Pada masa itu begitu banyak justifikasi untuk merendah-rendahkan bahasa Melayu sebaliknya menjulang bahasa Inggeris sebagai penentu kemajuan dan kehebatan sesuatu bangsa

Mujurlah pada tahun 2010,

Tan Sri Muhiyidin Yasin,Timbalan Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa pada tahun 2012,

mata pelajaran Sains dan matematik akan diajar 4

Langkah ini,

telah menjadikan bahasa Melayu kembali dominan dan diperkasa

Kejayaan sesuatu bangsa bukanlah berdasarkan bahasa Inggeris,

tetapi kefahaman sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa ibunda

Negara Jepun,

Korea Selatan dan banyak negara lain masih menggunakan bahasa ibunda dalam semua bidang tetapi mereka mencapai kemajuan yang sangat membanggakan

Sebaliknya banyak negara yang menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi seperti India dan Pakistan masih tidak mencapai status negara maju

Cabaran Bahasa Melayu Perniagaan dan Pasaran Kerja

Penggunaan bahasa Melayu dalam perniagaan boleh dilihat dari banyak aspek

Salah satunya ialah dalam bidang pengiklanan

Semakin banyak syarikat yang lebih suka menggunakan bahasa Inggeris atau Mandarin sebagai bahasa dalam iklan-iklan produk mereka

Kalau dibandingkan jumlah pengiklan yang mengiklankan produk mereka di akhbar-akhbar atau majalah-majalah berbahasa Melayu jauh lebih rendah berbanding dengan di dalam media cetak bahasa Inggeris

Dalam bidang pekerjaan pula kini semakin banyak syarikat yang mengenakan syarat mahir berbahasa Inggeris dan Mandarin sebagai prasyarat untuk diterima bekerja dengan mereka (Abdul Halim Yusoff & Azrina Ahzan,

Begitulah kedudukan bahasa Melayu yang semakin hilang peranannya

Cabaran Bahasa Melayu Dalam Penggunaan Bahasa Melayu

Kebelakangan timbul satu gejala yang amat membimbangkan berkaitan dengan penggunaan bahasa Melayu

Pengaruh media elektronik telah merosakkan penggunaan bahasa Melayu dari segi pertuturan,

Kerosakan penggunaan bahasa Melayu yang paling teruk berlaku dalam kalangan anak muda atau remaja

Pada masa kini seolah-olah sudah menjadi satu trend atau ikutan dalam kalangan remaja untuk berkomunikasi menggunakan bahasa rojak

Hal ini cukup ketara jika dilihat cara mereka berinteraksi melalui pesanan ringkas menggunakan bahasa penulisan yang cukup pelik dan asing dalam bahasa Melayu

Senario ini cukup membimbangkan dan jika tidak ditangani dengan segera,

sudah pasti keindahan bahasa Melayu tidak kedengaran atau berkumandang lagi

Sikap pengamal media seperti pengacara majlis atau program di televisyen dan radio dalam pengendalian sesuatu program juga menyumbang kepada kecelaruan bahasa Melayu

Sudah 5

menjadi kewajiban kepada mereka untuk mencampuradukkan bahasa mereka

Dalam mengendalikan sesuatu program atau rancangan,

pengacara pada peringkat awal menggunakan bahasa Melayu

perkara yang sebaliknya telah berlaku iaitu dalam pertengahan program hingga akhir,

pengacara mencampuradukkan penyampaian bahasa Melayu dan bahasa Inggeris walaupun programnya lebih kepada berbahasa Melayu dan penontonnya majoritinya berbangsa Melayu

Usaha-Usaha untuk Memartabatkan Bahasa Melayu

Melentur buluh biarlah dari rebungnya

Dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu titik mula yang terbaik ialah di sekolah

Rakyat Malaysia seawal kanak-kanak lagi mestilah disemai dengan bibit-bibit mencintai bahasa Melayu sebagai bahasa utama negara

Profesor Dr

Awang Sariyan dalam Majlis Bicarawara Bahasa di Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu,

Melaka yang lalu menyarankan agar pembudayaan bahasa Melayu melalui sistem pendidikan perlu dimantapkan semula iaitu bermula daripada prasekolah hinggalah ke pengajian tinggi

Menurut beliau lagi,

penegasan perlu diberi kepada usaha pembudayaan bahasa sebagai asas peneguhan tamadun bangsa Melayu dalam dua aspek iaitu: i)

Pelaksanaan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam proses pemerolehandan pengembangan ilmu,

selaras dengan perancangan Jawatankuasa Pelajaran Razak 1956 yang diperkukuh Jawatankuasa Penyemak Pelajaran Rahman Talib 1960 dan dimaktubkan dalam Akta Pelajaran 1961 serta Akta Pendidikan 1996 dan

Pembudayaan bahasa yang baik,

santun dan mewakili budaya tinggi melalui kegiatan kokurikulum sehingga ragam bahasa tidak rasmi seperti bahasa sembang intenet dan bahasa khidmat pesanan ringkas (sms) tidak sampai menggugat bahasa

Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Kelapan yang diadakan pada bulan Oktober

telah menggariskan lapan ketetapan yang perlu diambil oleh pihak kerajaan dalam usaha memartabatkan semula bahasa Melayu (Saifulizam Mohammad,

Ketetapanketetapan tersebut ialah:

Sistem pendidikan – Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Pelajaran hendaklah bertegas iaitu dengan berlandaskan Perlembagaan serta akta berkaitan menegakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam semua urusan rasmi

Sebarang dasar yang melanggar undang-undang seperti Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris (PPSMI) hendaklah dilarang

Kerajaan tempatan – Kerajaan negeri dikehendaki menyeragamkan peruntukan undang-undang berkaitan pihak berkuasa tempatan (PBT) bagi memastikan nama

bangunan dan iklan menggunakan sepenuhnya bahasa Melayu dan begitu juga urusan meluluskan permit dan lesen hendaklah selaras dengan kedudukan bahasa kebangsaan

Ekonomi dan kewangan – Kerajaan melalui Kementerian Kewangan dan Bank Negara hendaklah melaksanakan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan

dalam semua urusan ekonomi dan perniagaan serta menjadikan bahasa itu sebagai penggerak utama sistem ekonomi negara

Pengajian tinggi – Kerajaan melalui Kementerian Pengajian Tinggi hendaklah melaksanakan sepenuhnya sistem pendidikan kebangsaan dengan menggunakan

Melayu sebagai bahasa pengantar pada semua tahap pendidikan selain berusaha menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dalam semua bidang keilmuan

Perkhidmatan awam – Kerajaan melalui Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) hendaklah sentiasa memperkasakan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan

dalam semua tadbiran negara dan menjadikan JPA sebagai pelindung bahasa kebangsaan

komunikasi dan penyiaran – Kerajaan melalui Kementerian Penerangan,

Komunikasi dan Kebudayaan hendaklah sentiasa menggunakan bahasa Melayu

bahasa kebangsaan dalam penyiaran berita dan pengucapan pemimpin negara

kaedah penyampaian maklumat kepada seluruh rakyat

Perlembagaan – Kerajaan melalui Jabatan Perdana Menteri hendaklah sentiasa memastikan penghakiman dan penulisan penghakiman di semua tahap mahkamah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan demi menegakkan keadilan berasaskan undang-undang

Pemasyarakatan Persuratan Melayu: Kerajaan melalui pelbagai kementerian dan

hendaklah sentiasa berusaha memperbanyak penerbitan dalam bahasa Melayu

bahasa kebangsaan dalam semua bidang ilmu

Peranan-Peranan

Organisasi

Individu

Tertentu

Memartabatkan Bahasa Melayu Perkembangan bahasa Melayu moden khususnya selepas merdeka berjalan baik atas usaha beberapa organisasi dan individu

Antara organisasi dan individu yang banyak berjasa dan berperanan penting dalam usaha memodenkan dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu ialah Dewan Bahasa dan Pustaka,

Universiti Kebangsaan Malaysia,

Majlis Bahasa Brunei,

Indonesia dan Malaysia,

Zainal Abidin bin Ahmad (Za’ba) dan lain-lain lagi

Dewan Bahasa dan Pustaka

Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) telah ditubuhkan pada 22 Jun 1956 oleh kerajaan bertujuan untuk mengembangkan Bahasa Melayu yang bakal dijadikan bahasa kebangsaan bagi Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka

Sejak penubuhannya,

DBP telah menyumbang kepada pemerkasaan bahasa Melayu dalam semua aspek seperti dalam aspek memperbaiki dan mengemas kini sistem ejaan,

penerbitan dan persetakan buku-buku dan majalah berbahasa Melayu yang berkualiti

DBP ditubuhkan bagi memenuhi enam objektif yang telah ditentukan oleh kerajaan iaitu: a)

Membina dan memperkaya bahasa kebangsaan dalam semua bidang termasuk sains dan teknologi

Memperkembang bakat sastera,

khususnya dalam bahasa kebangsaan

Mencetak atau menerbitkan atau membantu dalam percetakan atau penerbitan buku,

risalah dan bentuk kesusasteraan lain dalam bahasa kebangsaan dan

Membakukan ejaan dan sebutan,

dan membentuk istilah yang sesuai dalam bahasa f) kebangsaan

Menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan yang betul

Menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan supaya dapat digunakan secara meluas bagi segala maksud mengikut undang-undang yang berkuat kuasa

Universiti Kebangsaan Malaysia

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ditubuhkan pada 18 Mei 1970 adalah Universiti ketiga Ditubuhkan di Malaysia selepas Universiti Malaya dan Universiti Sains Malaysia

Pada awal penubuhannya UKM mempunyai Fakulti Pengajian Islam,

Fakulti Sains dan Fakulti Sastera (diubah kepada Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan pada 1974)

UKM lahir dari hasrat dan aspirasi orang-orang Melayu yang telah wujud semenjak tahun 1930-an menyarankan agar sebuah Universiti yang bertaraf kebangsaan dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya ditubuhkan

Hasrat ini tercapai apabila timbulnya keperluan untuk menampung pelajar-pelajar lepasan Sekolah Menengah Kebangsaan meneruskan pengajian di peringkat yang lebih tinggi selepas negara mencapai kemerdekaan

(Portal Pelan Transformasi UKM) Sejarah penubuhan UKM bermula dengan iltizam dan aspirasi kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri pada ketika itu,

Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Hussain untuk menyediakan tempat pengajian tinggi di peringkat universiti kepada pelajar lepasan sekolah khususnya untuk pelajar aliran Melayu

Atas dasar dan sifatnya yang memartabatkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu,

maka itu institusi ini dinamakan Universiti Kebangsaan

Tambahan pula ia merupakan perintis,

pendokong dan kemuncak kepada sistem pendidikan kebangsaan negara kita

Hasilnya UKM tampil sebagai universiti pertama yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran

Pun begitu,

ia tetap unggul sebagai institusi penjana ilmu dan profesionalisme

Utusan Online)

Majlis Bahasa Brunei,

Indonesia dan Malaysia (MABBIM)

MABBIM ialah badan bahasa serantau,

dianggotai oleh Brunei Darussalam,

Indonesia,

Awalnya bernama Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM),

yang dibentuk pada 29 Desember 1972

Pada 4 November 1985,

MBIM berubah menjadi MABBIM setelah Brunei Darussalam menyertainya

sementara Singapura menjadi negara pemerhati

Majlis ini 9

dibentuk untuk merancang dan memantau perkembangan bahasa Melayu/Indonesia di rantau ini

Di antara tujuan dan fungsinya ialah: (a)

Meningkatkan semangat kebersamaan dan persaudaraan

Meningkatkan peranan bahasa kebangsaan/rsmi sebagai alat komunikasi

Mengusahakan pembangunan dan pengembangan bahasa kebangsaan/rasmi

Mengusahakan penyesuaian bahasa melalui penulisan ilmiah dan kreatif

Mengadakan pertemuan kebahasaan demi penyesuaian dan pendekatan bahasa kebangsaan/rasmi

Zainal Abidin bin Ahmad (Za’ba)

Pendeta Za’ba merupakan seorang sarjana dan ahli fikir Melayu yang banyak menyumbang kepada perkembangan bahasa Melayu

Beliau telah menghasilkan beberbapa buah buku tentang peraturan bahasa Melayu yang dijadikan rujukan utama ahli bahasa selepasnya

Antara hasil penulisan beliau ialah:

Ilmu Mengarang Melayu (1934) Buku memuatkan hal-hal mengarang,

gaya bahasa Melayu dan bukan Melayu,

kata-kata pinjaman daripada bahasa asing,

Pelita Bahasa Melayu I (1940) Buku ini membicarakan nahu Melayu dalam tulisan Rumi

Pelita Bahasa Melayu II (1940)

Buku ini membuat huraian tentang karang-mengarang bagi peringkat rendah

Pelita Bahasa Melayu III (1940)

Buku ini membuat huraian tentang karang-mengarang bagi peringkat tinggi

Daftar Ejaan Melayu (1941) Buku ini memuatkan daftar perkataan Melayu dengan ejaan Jawi dan Rumi,

Beliau juga pernah ingin menerbitkan “Kamus Bahasa Melayu” tetapi digagalkan oleh O

Cadangan-Cadangan untuk Memartabatkan Bahasa Melayu

Usaha-usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang memenuhi aspirasi dan fungsi sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan,

usaha yang ikhlas dan berterusan hendaklah dilakukan

Harapan untuk memartabatkan bahasa Melayu tidak akan kesampaian sekiranya tidak ada kesungguhan dan langkah berani oleh semua pihak

Beberapa perkara wajar diberi perhatian agar cita-cita melihat bahasa Melayu menjalankan fungsinya dengan berkesan,

Pihak kerajaan sebagai selaku pembentuk dasar hendaklah mempunyai iltizam yang tinggi dalam merealisasikan perkara ini

Bagaimanakah masyarakat Malaysia boleh berbangga dengan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan sedangkan dalam masa yang sama istilah bahasa Malaysia (satu bahasa yang sebenarnya tidak wujud) masih lagi digunakan di sekolahsekolah

Kalau hal inipun tidak dapat ditangani bagai mana hendak menangani perkara yang lebih besar

Pemimpin-pemimpin politik dan masyarakat mestilah menjadi contoh kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa Melayu yang baik dalam menyampaikan sesuatu perkara

Dewasa ini dapat dilihat terlalu ramai pemimpin politik yang lebih suka menggunakan bahasa Inggeris untuk menyampaikan sesuatu perkara

Lebih malang lagi apabila hal ini berlaku juga di dalam sidang Parlimen Malaysia sendiri

Wajarkah ketam menyuruh anaknya berjalan betul sedangkan si bapa ketam tetap jalan menyerong

Pihak berkuasa seperti pihak berkuasa tempatan hendaklah menguatkuasakan peraturan penggunaan bahasa Melayu dengan betul agar semua pihak tidak lagi bersikap sambil lewa terhadap penggunaan bahasa Melayu

Guru-guru di semua sekolah sewajarnya boleh menggunakan bahasa Melayu dengan baik agar murid-murid tidak terkeliru antara apa yang diajar dengan apa yang diguna pakai oleh penutur

Ketrampilan berbahasa dalam kalangan guru

ejaan dan kosa kata yang betul

Kempen-kempen untuk mempromosi penggunaan bahasa Melayu dalam urusan seharian hendaklah diaktifkan semula

Sekitar tahun 80-an kempen penggunaan bahasa baku mendapat tindak balas positif dalam kalangan 11

Pada masa kini kempen seumpama itu dilakukan hanya sekadar asal ada sahaja

Kesimpulan

Bahasa Melayu merupakan suatu bahasa tua yang telah mengalami banyak transformasi sehingga begitu berbeza jika dibandingkan dengan bahasa Melayu asal

Transformasi itu jugalah yang memungkinkan bahasa Melayu terus releven dan mampu duduk sama rendah,

berdiri sama tinggi dengan bahasa-bahasa lain

cabaran besar sedang dihadapi oleh bahasa Melayu,

cabaran yang datang bukan dari orang luar,

Sikap penutur asli bahasa Melayu yang memandang rendah kepada bahasanya sendiri,

dan berasa rendah diri untuk berbahasa dengan sempurna

Perkara ini merupakan ancaman yang besar kesannya dan jika dibiarkan kelangsungan hidup bahasa Melayu pastinya tergugat

Justeru itu langkah-langkah proaktif hendaklah diambil demi memartabatkan semula bahasa Melayu dalam setiap hati penuturnya

BIBLIOGRAFI

Abdul Halim Yusoff & Azrina Ahzan

Taktik Halus Tutup Peluang: Swasta Wajibkan Kemahiran Bahasa Mandarin Sekat Bumiputera Dapat Kerja

Dalam Berita Harian

Dewan Bahasa dan Pustaka Online

Sejarah MABBIM

Diperoleh pada 21 Oktober 2014 dari http://dbp

Sejarah Pertumbuhan Bahasa Kebangsaan Kita

Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka

Klik Web DBP

Pendeta Za’ba:”Pelita yang Tak Pernah Padam”

Diperolehi pada 21 Oktober 2014 dari http://klikweb

Farid M

Hashim Hj

Musa & Abdul Hamid Mahmood

Tatabahasa Dewan (Edisi Ketiga)

Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Portal Pelan Transformasi UKM

Sejarah

Diperolehi pada 1 Oktober 2014 dari http://www

?page_id=14 Saifulizam Mohammad

Martabatkan Semula Bahasa Melayu

Dalam Utusan Online

Diperolehi pada 21 Oktober 2014 dari http://ww1

?y=2011&dt=1031&pub=Utusan_Malaysia &sec=Muka_Hadapan&pg=mh_02

Cabaret místico AJ

Handbook Of Steel Construction Eighth Edition - Book Library

PDF Answers To Homework Problems Code Resolution steve mann caravans uat coderesolution answers to homework problems pdf PDF Shattered Amp Scarred The Sacred Hearts Mc 1 Aj MassRetirees staging massretirees shattered

Cabaret the Musical Script

cabaret - Fresno State

PDF Script floridarep wp content uploads 08 Cabaret Script pdf PDF Cabaret The Script Savantthescriptsavant pdf Cabaret pdf PDF upstage guide Roundabout Theatre Company roundabouttheatre PDF

cabarkapa

DEMOCRACY COMMISSION GRANTEES FY 02 - State

yoga sci eu 2014 08 6 piletic cabarkapa e pdf Piletic, M , Cabarkapa, M (2011) Differences in Personality Traits and Motivation for Recreational Practice of Yoga & Fitness in Women In P Nikić, ed Proceedings “Yoga – the Light of Microuniverse”

CABAWin

CABA Win - wwwprogrammabobnl

d28rz98at9flks cloudfront 67316 PSSA 44 pdf Cabawin East·No 1 was therefore programmed primarily as a structural test of the oil bearing Permian section encountered in Cabawin No 1 The site was located along the Cabawin structural trend east of a fault zone on a structural feature

Cabbage Countdown (String Explorer Series)

This book as a single PDF file - Eloquent JavaScript

PDF Bio Rad Explorer™ Cloning and Sequencing Explorer Series bio rad webroot web pdf lse literature 10000069187 pdf PDF music orchestra Alfred Music alfred 02 Orchestra Performance Music (A K) pdf PDF Microworlds for Ecology Explorations

Cabeamento-Estruturado-da-Teoria-a-Pratica-2ª-Ed-2014.pdf

1 1430009 04 - 2º Graduação - IFCE

PDF Cabeamento Estruturado UniSALESIANO unisalesiano edu br salaEstudo materiais material2 pdf PDF Cabeamento Estruturado Da Teoria A Pratica 2 Ed 2014git onelivemedia cabeamento estruturado da teoria a pratica 2 ed 2014 pdf pdf PDF Cabeamento Estruturado

Cabeamento Estruturado.pdf

PROJETO DE REDES - ceneprnfileswordpresscom

ceneprn files wordpress 2013 02 apostila Cabeamento Estruturado agrega outros benefícios importantes Solucionam problemas tais como crescimento populacional (o dimensionamento dos pontos de um Sistema de Cabeamento Estruturado é baseado na área em m2 do local a ser cabeado ao invés do número de usuários)

Cabezal Del Pozo

CAPITULO II RECOLECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Instalaciones

jereh oilfield uploadfiles Cabezal de Pozo pdf desarrollar y producir petróleo Nuestros cabezal de pozo y árbol de navidad diseñado, son fabricados, probados y controlado ssegún API 6A, se puede n utilizar para sustit uir los productos de FMC en cabezal de pozo El cabezal de

CABIN CREW MANUAL

Cabin Crew Training - DGCA

PDF ICAO Cabin Crew Safety Training Manual worldtek wp ICAO Workshop Master Combined pdf PDF cabin crew safety training manual AviationChief Com aviationchief icao doc 10002 cabin crew safety training manual 1 pdf PDF

Home back Next
<