PDF- -2001 3 30 - acc-webspring8orjp - C_7,8,9 (BPM)

Description

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

COMPOSTAREA Procedeul dinamic „ Se caracterizează printr-o mişcare şi aerare continuă a materialului

„ Sistemele dinamice de alterare preliminară au avantajul că aduc un aport considerabil la omogenizarea materialului primar „ Principale procedee sunt: … Compostarea in tamburi de alterare … Compostarea in turnuri de alterare (deseurile parcurg turnurile de sus în jos şi sunt aerate artificial)

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

COMPOSTAREA • Prin adăugarea unei cantităţi de nămol orăşenesc în tambur se realizează o malaxare şi o omogenizare bună a materialului

• Timpul de staţionare în tambur poate fi de la 24 ore la 14 zile • Tamburii sunt potriviţi pentru alterarea preliminară 2

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR „

COMPOSTAREA

Utilizarea fermentării accelerate prin aplicarea sistemelor închise de compostare “în vase” reprezintă o practică avansată în domeniul eliminării deşeurilor biodegradabile Procesul de descompunere este accelerat prin menţinerea condiţiilor optime necesare fermentării,

şi anume: umiditate,

• Acest sistem permite manipularea în condiţii optime şi poate fi: • aerob • anaerob • După

fermentare materialul produs este depozitat în aer liber,

sistem de compostare asigură un control mai bun al procesului de descompunere şi în acelaşi timp necesită spaţiu mai redus decât sistemele deschise 3

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

COMPOSTAREA „

Schema generală a unui ansamblu industrial de compostare a deşeurilor solide 1

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

COMPOSTAREA „

„ „ „

Deşeul brut este mai întâi cântărit şi apoi depozitat în rezervorul de recepţie,

a cărui capacitate trebuie să fie de circa două ori mai mare decât volumul deşeului prelucrat în 24 ore

Apoi cu ajutorul unui greifer şi a unor benzi rulante,

deşeul ajunge la staţia de separare unde,

se elimină materialele metalice (feroase şi neferoase),

recipientii din sticlă si plastic,

Urmează mărunţirea în concasoare cu ciocane,

operaţie necesară pentru a asigura omogenizarea materiei Procesul de fermentaţie se desfăşoară pe platforma pentru compostare

După scurgerea timpului necesar,

compostul obţinut este supus operaţiei de cernere,

utilizând ciururi rotative tip tambur,

mai rezistente decât cele de tip oscilant

Scopul: obţinerea unui compost de o anumită granulaţie şi recuperarea materialelor folosite pentru “înfoiere” Din depozit compostul se distribuie beneficiarilor pentru a fi utilizat în agricultură,

grădinărit şi legumicultură 5

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

COMPOSTAREA Viermicompostarea sau viermicultura „ Este un proces aerob de compostare relativ rece a materialelor organice cu utilizarea viermilor „ Deşeurile organice servesc drept sursă de nutriţie pentru Hibridul roşu de California „ Viermii mărunţesc mecanic materialele compostabile şi le descompun parţial prin ingerare,

iar descompunerea biochimică decurge cu ajutorul bacteriilor şi substanţelor chimice conţinute în tractul digestiv al viermilor

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

COMPOSTAREA Viermicultura necesită un control riguros al condiţiilor de compostare,

umidităţii şi compoziţiei deşeurilor supuse degradării … Temperatura optimă pentru prelucrarea substratului nutritiv este de 20 – 250C,

iar devierea esenţială de la această temperatură influenţează negativ asupra funcţiilor reproductive ale viermilor şi asupra gradului de prelucrare a deşeurilor organice … O importanţă deosebită pentru activitatea viermilor o are nivelul de umiditate a substratului nutritiv,

care trebuie să constituie 7080%

„ Scăderea acestui nivel conduce la reducerea greutăţii corporale şi a eficienţei de prelucrare a substratului

… Acest procedeu se aplică la scară mică,

preponderent în gospodării ţărămeşti,

în cadrul proiectelor pilot demonstrative …

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

COMPOSTAREA …

Sunt supuse compostării prin acest procedeu doar deşeurile menajere organice colectate separat,

provenite din surse sigure din punct de vedere al contaminării cu substanţe periculoase sau cu agenţi patogeni Acest sistem de compostare devine rentabil numai în cazul aplicării unui management adecvat al colectării şi procesării deşeurilor,

ceea ce asigură calitatea compostului În ţările industrializate se promovează compostarea fracţiilor organice colectate separat din deşeurile menajere

De cele mai multe ori se compostează resturile alimentare colectate din restaurante,

resturile de grădină şi cele fitosanitare Durata perioadei de fermentare depinde de dejecţiile animaliere folosite drept substrat nutritiv pentru viermi

Un substrat excelent pentru viermi îl constitruie celuloza,

rumeguş de lemn şi reziduuri vegetale 8

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

COMPOSTAREA Aceste adaosuri sunt amestecate cu dejecţiile animaliere în proporţie de 1:3,

în vederea reglării nivelului de aciditate activă şi a conţinutului de amoniac … Resturile alimentare colectate de la populaţie sunt supuse compostării prin promovarea programelor educaţionale cu utilizarea unor tehnologii simple şi accesibile,

deservite de către cetăţeni

… De exemplu: „ în Germania compostarea se practică în 40% din şcoli

pe lângă efectele de reciclare a deşeurilor organice,

reprezintă un obiect de studiu pentru orele de chimie şi biologie „ guvernul japonez a propus orăşenilor compostarea deşeurilor de bucătărie în condiţii casnice,

În amestecul de turbă (15 – 20kg),

se introduc zilnic 200 – 400 grame resturi alimentare

Deşeurile organice se degradează pe parcursul a 2 – 3 luni,

compostul obţinut este utilizat ca fertilizator pentru florile de cameră sau grădinile de iarnă …

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

COMPOSTAREA in Suedia,

autorităţile publice locale,

prin intermediul asociaţiilor de locatari sau case private,

în apropierea blocurilor locative,

biodigestere cu capacitatea de 1 – 4 m3,

în care sunt depuse resturile alimentare

Pentru întreţinerea optimă a procesului de fermentare se adaugă rumeguş

Compostul produs se utilizează la amenajarea spaţiilor verzi şi florăriilor de curte

Compostarea deşeurilor organice în condiţii casnice,

mai ales în localităţile rurale,

ar contribui la reducerea substanţială a volumelor deşeurilor solide menajere evacuate la depozite

Acest mod e compostare se recomandă pentru acele gospodării în care se acumulează cantităţi moderate de deşeuri organice Locul pentru amplasarea platformei pentru stocarea deşeurilor biodegradabile,

inclusiv a băligarului trebuie să fie ales într-un colţ de grădină,

la o distanţă de cel puţin 25 metri de făntână sau alte surse de asigurare cu apă

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

COMPOSTAREA „

În condiţii obişnuite este suficientă o suprafaţă de 1x2m

Solul din acest loc va fi înlăturat până la o adâncime de 20 – 25cm,

iar terenul va fi betonat sau acoperit cu un strat impermeabil de argilă şi dotat cu o bordură nu mai joasă de 25 – 50 cm pentru a preveni scurgerea filtratului

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

COMPOSTAREA „

Compostarea în sisteme parţial închise (dinamice) … Procedeul Thomas (Multibacto) (Italia,

Franta,

Grecia) „ se bazează pe faptul că deşeurile din turnul de maturare sunt mişcate şi aerate în mod continuu prin intermediul unor braţe rotative,

montate pe axul median al turnului

„ pentru accelerarea procesului de descompunere,

materiile prime încărcate în celulele de maturare pot fi inoculate cu bacterii speciale (procedeul a primit denumirea de Multibacto) (figura) „ in tumul de maturare,

se folosesc de asemenea inoculi

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

COMPOSTAREA „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

Schema tehnologică a procedeului Thomas (Multibacto) a-fier

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

COMPOSTAREA „

„ „ „

Turnul de maturare Thomas reprezintă o construcţie etajată cu diametrul de 5,5-7 m

… numărul etajelor este 7-10

Pe un ax,

se fixează la fiecare etaj 4 braţe rotative,

care mişcă şi amestecă continuu materiile prime de pe pardoseala etajelor

… paleţii montaţi pe braţe au formă de plug şi prin poziţionarea lor corespunzatoare,

materiile prime sunt mişcate la fiecare etaj,

alternativ din exterior spre interior şi invers

Prin orificiile existente în pardoseală,

materiile prime cad din etajul superior în cel imediat inferior

Materiile prime încărcate,

aflându-se în continuă mişcare şi amestecare ajung la nivelul inferior (ultimul etaj) în 24 h

Pentru aducerea aerului proaspăt,

respectiv pentru evacuarea gazelor degajate,

la peretele lateral al turnului sunt racordate două sisteme de conducte

… aerul proaspăt este asigurat fie prin tiraj natural,

fie prin tiraj forţat cu ajutorul ventilatoarelor

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

COMPOSTAREA „

Avantajul procedeului: … mişcarea şi amestecarea continuă a materiilor prime încarcate,

cât şi sistemul de aerisire înglobat,

asigură descompunerea intensivă şi rapidă a deşeurilor

Din turnurile de maturizare se poate obţine un compost proaspăt după 24 h

Construcţia închisă şi etajată a întregului sistem favorizează amplasarea uzinei pe un teren cu suprafaţă relativ mică

Este admisă folosirea numai a deşeurilor fine,

prin înfundarea orificiilor sau înfăşurarea pe braţele rotative pot deranja funcţionarea,

respectiv vor mări foarte mult forţa necesară rotirii braţelor

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

COMPOSTAREA COMPOSTAREA INDUSTRIALĂ „ a aparut ca: … o necesitate şi în acelaşi timp ca o ramură rentabilă a investiţiilor de capital,

în momentul în care municipalitaţile nu mai făceau faţă cantităţilor uriaşe de deşeuri menajere care poluau mediul ambiant în zonele periferice

… raspuns la modificările legislative privind aplicarea unor sancţiuni drastice celor care poluează prin arderea întâmplătoare a deşeurilor şi în cazul în care crematoriile nu sunt astfel construite încât să evite poluarea mediului ambiant cu fum

… solutie la arderea namolurilor de la statiile de epurare şi a deşeurilor menajere,

în cuptoare special construite,

care devenea din ce în de mai costisitoare,

odata cu scumpirea petrolului şi nu elimina decât parţial poluarea atmosferei

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

COMPOSTAREA

studiul atent al tehnologiilor de compostare brevate şi aplicate permite clasificarea lor în 2 categorii: … Tehnologii de compostare forţată

„ se utilizează utilaje de sortare,

măcinare,

dozare a componentelor şi substanţelor aditive,

silozuri de stocare a deşeurilor şi a produsului finit,

… Tehnologii de maturare a compostului,

aplicabile în special în faza finală a procesului de compostare

„ se acordă o atenţie deosebită desăvârşirii procesului de compostare şi astfel calităţii compostului ca îngrăşământ agricol

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

COMPOSTAREA „

Compostarea industrială realizată prin procedee aerobe,

poate fi grupată în trei categorii : … Compostare în sistem deschis

… de aici ,

deşeurile sunt încarcate cu macarale graifer pe o bandă rulantă şi transportate într-o clădire închisă,

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

COMPOSTAREA

Schema tehnologică a uzinei de compostare Baden-Baden a-nămol de la staţii de epurare deshidratate (N=80%)

b-deşeuri organice (proaspete)

6-presă

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

COMPOSTAREA „

Fracţiunile fine sunt transportate parţial la terenul de compostare realizat în are liber,

unde sunt utilizate pentru acoperirea prismelor

Din fracţiunea grosieră,

reziduurile de dimensiuni mari sunt sortate manual,

iar fierul este extras cu magneţi şi presat în baloţi

Deşeurile compostabile sunt amestecate într-un tambur de amestecare cu nămolul de la staţiile de epurare,

fermentat şi uscat în paturi de uscare

Amestecul este transportat cu vehicule pe terenul de compostare şi depozitat în stoguri înalte de 3,5 m şi late de 8 m

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

COMPOSTAREA

Maturizarea durează 8 luni,

fără întoarcerea 0 materialului

Temperatura în stoguri atinge 65-70 C

în partea de jos a stogurilor,

pe direcţie longitudinală sunt montate o serie de conducte perforate de beton

… gazele degajate în timpul procesului de descompunere sunt aspirate prin tuburi şi exhaustate în atmosferă printr-un coş cu înălţimea de 25 m,

dacă gazul conţine componenţi utili,

acesta este utilizat drept combustibil pentru producerea energiei termice

… stogurile sunt acoperite cu acoperişuri mobile

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

COMPOSTAREA „

După maturare,

materiile din terenul de compostare sunt măcinate cu o moară cu ciocane şi ciuruite

… refuzul ciurului este ars în cuptoarele de ardere ale uzinei sau este utilizat pentru umpluturi

Inconveniente: … Datorită timpului mare de compostare,

procedeul necesită o suprafaţă de teren relativ întinsă

… Aerisirea insuficientă provoacă din când în când o serie de perturbaţii în desfăşurarea proceselor de descompunere (încetinirea proceselor de descompunere,

Astfel,

se recomandă ca aceste tipuri de uzine să fie amplasate faţă de localităţi la distanţe mari (cel puţin 500 m)

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

COMPOSTAREA …

Compostare în sistem închis

arderea materialelor reziduale,

căt şi toate operaţiile legate de acest process) este efectuată în hale închise

„ deşeurile aduse de autogunoiere sunt descărcate într-un siloz de stocare din beton armat,

prevăzut cu o uşă de intrare acţionată prin fotocelule

„ din silozul de stocare deşeurile sunt încărcate cu macaraua graifer în instalaţia de sfărâmare prealabila

„ cu ajutorul unui ciur cu tambur se face o sortare în 3 fracţiuni şi anume: 23

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

COMPOSTAREA … fină (granulaţia sub 15 mm) ƒ este depozitată în grămezi pe pardoseala unei hale închise,

pe o înălţime de câţiva metri şi supusă maturării timp de 7 zile,

după care este valorificată drept compost proaspăt sub denumirea comercială de Nutrisol

… mijlocie (granulaţie 15-50 mm) ƒ este depozitată de asemenea în grămezi şi supusă maturării timp de 30-40 zile,

după care este readusă la instalaţia de sfărâmare

Astfel reziduurile din această fracţiune sunt recirculate de mai multe ori

… grosieră (granulaţia peste 50 mm) ƒ este sfărâmata în a doua instalaţie de sfărâmare şi uscată (cu ajutorul gazelor de ardere) într-un tambur roatativ,

după care este arsă în cuptoare de ardere „ În procesul de maturare materiile sunt recirculate

Prin aceasta se asigură o amestecare şi aerisire foarte bună şi ca urmare intensitatea descompunerii creşte

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

COMPOSTAREA „ „

Tot procesul de lucru este realizat mecanizat,

complet automatizat şi ca urmare numărul personalului de exploatare este foarte mic

Având în vedere că toate procesele se desfăşoară în spaţii închise,

aceste tipuri de instalaţii pot fi amplasate la distanţe mici faţă de zonele locuite (ex

Timpul de maturare a fracţiunilor fine este scurt,

până la 7 zile

Construirea uzinei necesită fonduri de investiţii relativ mari

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

COMPOSTAREA „

Compostare în sistem parţial închis (statice) … Procedeul Prat-Sofraine (elaborat în Franţa) „

deşeurile brute sunt compostate în celule de maturare de dimensiuni mari (60-100 m3) amplasate în hale închise (figura) Schema tehnologică a procedeului PratSofraine 1-buncăr

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

COMPOSTAREA „ „

În celulele,

realizate din plasă de sârmă,

materia primă este încărcată pe la partea superioară fără nici o tratare prealabilă

Aceasta este depozitată în celule timp de 5 zile

… inălţimea deşeurilor în celule este de 3m

… celulele sunt astfel dimensionate încât cantitatea de deşeuri zilnice să încapă într-o singură celulă

… circulaţia aerului în celule este asigurată de hornuri cu zăbrele metalice în formă de coşuri,

iar la anumite intervale de timp masa deşeurilor este străpunsă cu bare de oţel ascuţit la vârf

… temperatura deşeurilor din celule atinge 650C

Produsele sunt valorificate fie sub formă de compost proaspăt,

fie sunt depozitate (fără întoarcere) în prisme de dimensiuni mari pentru maturare

Timpul de prematurare a procedeului este mic,

reziduurile sunt prelucrate practic integral

Costurile de investiţii sunt relativ mici

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

COMPOSTAREA „

Compostarea în sisteme parţial închise (tranzitorii) … Procedeul Thompson „ Materia primă pregatită este maturată în celule suprapuse în formă de turnuri,

în care sunt amplasate una peste alta 5-6 celule

Plăcile inferioare ale celulelor sunt perforate,

putând fi deschise prin rabatare

„ Deşeurile sfărâmate în prealabil,

sunt încărcate cu o bandă rulantă în celula superioară

„ Sunt stocate în fiecare celulă timp de o zi,

după care prin deschiderea plăcilor inferioare,

vor cădea succesiv în celula adiacentă,

… deşeurile sunt stocate în turn aproximativ o săptămână,

timp în care va avea loc procesul de prematurizare

… după acest interval,

deşeurile prematurate sunt depuse pentru compostare în continuare în şoproane 28 în aer liber

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

COMPOSTAREA Procedee de prelucrare a compostului „ Se aplică în funcţie de utilizările ulterioare ale acestuia: … Compostul se cerne,

rezultand două mărimi de cernere: fină şi supra – granule … Ambele fracţiuni se supun unui proces de separare a materialelor solide anorganice,

după care printr-un proces de malaxare rezultă compostul necesar valorificării pe piaţă … Supra – granulele care sunt bogate în materiale de structură sunt de cele mai multe ori reutilizate în procesul de alterare … Alte procedee de prelucrare aplicate compostului: separare magnetică,

separarea dimensională pentru îndepărtarea foliilor,

a pietrelor = tratare mecanică ulterioară 29

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

COMPOSTAREA

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

COMPOSTAREA

Utilizarea compostului „ Compostul este bogat în substanţe biodegradabile şi nutritive (N,

Mg) „ Contribuie la ridicarea conţinutului de humus,

a capacităţii de prevenire a eroziunii,

la o îmbunătăţire a structurii pământului,

a apei şi a rezervelor de substanţe nutritive în pământ „ În cazul solurilor nisipoase,

compostul contribuie la îmbunătăţirea capacităţii de reţinere a apei şi diminuează uscarea „ În cazul solurilor argiloase măreşte capacitatea de permeabilitate a aerului şi apei … o tonă de compost este echivalentă cu o tonă de gunoi de grajd

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

COMPOSTAREA

„ „ „ „

Compostul plus îngrăşământ mineral (N) dă recolte cu (5-20)% mai mari decât îngrăşământul cu azot – fosfor – potasiu La utilizarea a (20-50) tone pe hectar de compost se obţine o creştere medie a venitului total cu până la 50% Transportul este rentabil până la o distranţă de aprox

de fosfor 10kg şi de potasiu 50kg

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

COMPOSTAREA Reţineri în utilizarea compostului „ Compostul pe langă substanţele nutritive mai conţine bor,

ceea ce reclamă un control riguros al compoziţiei „ Trebuie să se elaboreze standarde de compostare şi de aplicare pe teren,

care să acorde certitudinea că produsul compostării poate fi utilizat în deplină siguranţă şi că aplicarea nu va avea efecte secundare „ Separarea la sursă şi colectarea separată a biodeşeurilor asigură un flux de material curat spre instalaţiile de compostare ,

ceea ce contribuie la o calitate suporioară a compostului şi la diminuarea până la dispariţie a pericolului de poluare a mediului

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

COMPOSTAREA „

Probleme care conduc la eşecul unui proces de compostare sunt: … Costurile mari de exploatare şi management … Costurile ridicate cu transportului … Calitatea scăzută a produsului,

datorita unei pre-sortări inadecvate (mai ales a bucăţilor de sticlă şi plastic) … Înţelegerea necorespunzătoare a procesului de compostare şi concurenţa îngrăşămintelor chimice,

care este adesea subvenţionată

În o serie de zone urbane,

sistemele de colectare sunt prea nesigure în funcţionare pentru ca autorităţile să considere ca eficiente amenajările de compostare

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

COMPOSTAREA „

Cauzele întârzierii implementării procedeului de compostare sunt: … economice: „ Deficienţe în aprovizionarea cu deşeuri „ Greutăţi în comercializare

Compostul finit poate deveni,

un bun valoros: valoarea sa depinde de cererea de amelioratori de sol,

de perceperea valorii şi calităţii sale şi de accesibilitatea sa pentru consumatorii potenţiali

Comercializarea compostului se realizează când: … Fermierii sau grădinarii sunt situaţi aproape de sursa de compost … Entitatea producătoare de compost este dispusă să îl transporte utilizatorilor … Preţul de vânzare al compostului este mai mic decât cel al îngrăşământelor artificiale sau compostul este distribuit gratis 35

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

COMPOSTAREA …

tehnice: „ Deficienţele pre-procesării mecanice

Se referă la defectarea sistemelor mecanice care asigură manipularea fluxurilor de deşeuri înainte de compostarea propriu-zisă

„ Deficienţe ale proceselor biologice

… incapacitatea de a crea mediul favorabil desfăşurării procesului biologic,

stiut fiind faptul că bacteriile,

insectele şi alte microorganisme din compost necesită anumite condiţii de mediu

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ

Fermentarea anaerobă este un proces dirijat de descompunere a materiei organice umede,

care se desfăşoară în: … incinte închise,

… condiţii controlate de mediu,

în absenţa oxigenului molecular şi a luminii,

în prezenţa mai multor specii de bacterii

fermentarea anaerobă nu foloseşte culturi pure sau sterile

… in sistemele naturale în care se găseşte,

materia organică capabilă de a se descompune este purtătoarea unei microflore foarte variate şi active care asigură anaerobioza şi compuşii metabolici specifici dezvoltării metanobacteriilor … microorganismele (bacterii) descompun materia organică în substanţe cu moleculă simplă şi un amestec de gaze

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ „

În urma digestiei anaerobe a deşeurilor rezultă două produse principale: … Amestecul gazos format din CH4 (max

vapori de apă şi urme de NH3,

N2 constituie BIOGAZUL – sursă alternativă de energie … Nămolul

digestia anaerobă pare soluţia ideală pentru tratarea deşeurilor de natură organică,

deoarece toate produsele finale pot fi valorificate

… practic această tehnologie este foarte dificil de aplicat deoarece,

este influenţat de un număr mare de parametri care sunt greu de controlat

… cel mai mare impediment îl reprezintă realizarea condiţiilor anaerobe şi a temperaturilor necesare procesului

Deşeurile care pot fi tratate prin DA sunt cele cu un conţinut mare în substanţe organice,

cum ar fi: deşeurile menajere,

nămoluri organice,

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ „

Pentru ca bacteriile anaerobe să poată să se dezvolte,

este necesar un anumit raport C/N,

precum şi suficienţi nutrienţi şi vitamine,

ceea ce se poate obţine prin combinarea diferitor substanţe cu deşeul organic iniţial

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ Obiectivele digestiei anaerobe 1

Producerea biogazului

În acest fel se recuperează mare parte din energia potenţială a materiei organice

… Biogazul poate fi folosit în unităţi gospodăreşti pentru gătit,

încălzit,

dar şi în instituţii mai mari pentru încălzire sau generare de energie electrică

Acest fapt contribuie la conservarea resurselor energetice locale epuizabile (cărbuni,

Stabilizarea deşeurilor

ƒ Reacţiile biochimice care se produc în timpul digestiei anaerobe reduc conţinutul de compuşi organici din deşeuri cu 30 până la 60% şi se produce nămol stabilizat care poate fi folosit ca fertilizator pentru sol 40

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ 3

Formarea de nutrienţi … Nutrienţii (compuşii cu N,

P şi K) prezenţi în deşeurile organice se găsesc,

de obicei legaţi în structuri organice complexe,

fiind greu asimilabili de către plante sub această formă

… După producerea DA,

acestia putând fi transformati în continuare în nitriţi şi nitraţi uşor asimilaţi de către plante

as NH+4 + 3/2O2 ⎯Nitrosomon ⎯⎯⎯ ⎯ → NO−2 + 2H+ + H2O

NO2− + 1/2O2 ⎯Nitrobacte ⎯⎯⎯r → NO−3 41

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ Conţinutul de fosfaţi şi de potasiu nu scade şi procentul de 5080% asimilabil de către plante nu se va modifica

DA nu distruge şi nu inhibă nici unul dintre nutrienţii prezenţi în deşeurile organice din zootehnii,

mai mult le face mai accesibile pentru plante

… De asemenea,

dacă nămolul rezultat din digestor este împrăştiat pe sol,

el acţionează ca fertilizator şi ca amendament pentru sol,

îmbunătăţind proprietăţile fizice ale acestuia

Inactivarea microorganismelor patogene ƒ În timpul procesului anaerob,

deşeurile sunt menţinute fără oxigen un timp îndelungat (15 – 30 zile) la temperaturi de ~ 350C,

condiţii suficiente pentru a inactiva o mare parte din bacteriile patogene,

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ Limitări ale DA „ Comparativ cu alte metode biologice de tratare a deşeurilor (compostarea),

în DA singurul avantaj major este producţia de biogaz … Celelalte beneficii (stabilizarea deşeurilor,

inactivarea microorganismelor patogene) sunt mult mai bune în cazul compostării „ Costuri de operare mari „ Variaţii sezoniere în producţia de biogaz „ Probleme de operare şi întreţinere „ Deoarece inactivarea bacteriilor patogene este incompletă şi nămolul rezultat este în formă lichidă,

trebuie luate măsuri speciale în manipularea şi utilizare a acestuia 43

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ Avantajele digestiei anaerobe „ Producerea unei mari cantitati de biogaz

… Aceasta poate fi depozitată la temperatura mediului şi utilizat ca sursă alternativă de energie „ Produce un nămol aproape fără miros (sau cel puţin mirosul nu este dezagreabil) … Nămolul este un bun fertilizator pentru sol

Poate fi folosit şi ca amendament pentru sol,

în vederea îmbunătăţirii proprietăţilor fizice ale acestuia … Reduce conţinutul în materii organice ale deşeurilor cu până la 3050% şi produce un nămol stabil care poate fi depozitat „ Inactivează total sau paţial bacteriile patogene „ Muştele şi rozătoarele nu atacă nămolul rezultat

accesul animalelor este limitat deoarece nămolul este lichid şi depozitat în bazine 44

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ Oferă o posibilitate ecologică şi igienică de depozitare şi tratare a deşeurilor animaliere şi umane „ Ajută la conservarea resurselor energetice locale (lemn,

cărbune,

petrol) Dezavantaje ale DA „ Posibiliate de explozie „ Costuri ridicate de construcţie,

operate şi întreţinere (dacă procesul este bine optimizat,

aceste costuri se amortizează) „ Volumul produsului finit (nămolul) este mai mare decât cel al deşeurilor intrate în digestor (se adaugă apă pentru diluţie) „ Nămolul lichid prezintă un potenţial risc dacă este manipulat şi folosit incorect „

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ „ „

„ „ „

Sunt necesare monitorizarea şi automatizarea procesului tehnologic Metoda este limitată numai la deşeurile organice

… Alte substanţe chimice pot inhiba procesul biologic

… Necesită o sortare riguroasă a deşeurilor ce intră în digestor Producţia de biogaz scade drastic în perioadele reci ale anului Trebuie făcut un compromis între cantitatea de biogaz şi calitatea nămolului rezultate Pentru a creşte eficienţa energetică a biogazului,

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ Reacţii biochimice şi microbiologice „ DA a materiei organice este un proces complex din punct de vedere biochimic,

deoarece presupune numeroşi compuşi intermediari şi diverse reacţii care se realizează sub influenţa unor enzime specifice sau a unor catalizatorilor specifici „ Reacţia chimică generală,

Materie organica ⎯digestie ⎯ ⎯anaeroba ⎯⎯ ⎯→ CH 4 + CO 2 + H 2 + NH 3 + H 2S

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ MECANISMUL DIGESTIEI ANAEROBE : „ DA se realizează în trei etape: … Hidroliza/ lichefierea … Formarea acizilor … Formarea metanului

Hidroliza (faza acidogenă

lichefierea) „ acţionează microorganisme fermentative nespecifice cu capacitate de hidroliză enzimatică a substanţelor macromoleculare „ lichefierea reziduurilor organice se produce prin hidroliza enzimatică a substanţelor macromoleculare care trec în substanţe cu masă moleculară mic㠄 eficienţa hidrolizei depinde de tipul substratului,

numărul şi tipul bacteriilor şi de factorii de mediu (temperatură,

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ …

Formarea acizilor (acidogeneza) „ bacteriile acetogene (bacterii generatoare de acizi) convertesc produşii de degradare rezultaţi din prima etapă în acizi organici simpli,

dioxid de carbon şi hidrogen „ in partea finală a acestei etape,

mono- şi di-zaharidele sunt fermentate cu producerea de acid lactic,

hidrogen şi dioxid de carbon,

iar acizii cu catenă lungă şi acizii graşi volatili sunt degradaţi până la acid acetic si gaze „ final predomină acidul acetic alături de alte substanţe organice şi gaze,

care vor fi folosite de microorganismele metanogene în procesele lor metabolice

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ …

Faza metanogenă (gazeificarea),

„ se bazeaza pe acţiunea bacteriilor metanogene,

specializate în producerea de metan „ bacteriile metanogene folosesc acid acetic,

metanol sau dioxid de carbon şi hidrogen pentru a produce metan

… acidul acetic sau acetaţii sunt cel mai important substrat pentru formarea metanului

… 70% din cantitatea de metan produsă în această etapă provine din acid acetic

… restul de 30% provine din folosirea ca substrat a dioxidului de carbon şi a hidrogenului

Această fază se încheie prin obţinerea biogazului 50

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ Pe lângă producerea biogazului,

bacteriile metanogene: „ reglează şi neutralizează pH-ul nămolului din digestor,

prin transformarea acizilor graşi volatili în metan şi alte gaze

… Conversia hidrogenului în metan ajută la reducerea presiunii parţiale a hidrogenului din nămolul aflat în digestor,

ceea ce este benefic pentru bacteriile acetogene …

DEŞEURI ORGANICE (carbohidraţi,

HIDROLIZĂ FERMENTATIVĂ

Bacterii generatoare de acizi (fermentative şi hidrolitice)

Acizi organici,

alcooli şi alţi compuşi neutri

Acid acetic

H2 + CO2

Dehidrogenare acetogenică

Bacterii

Hidrogenare acetogenică

Decarboxilarea acidului acetic Formarea metanului prin reducere

Bacterii producătoare de metan din hidrogen 3

Bacterii acetoclastice

CH4 + CO2

CH4 + CO2

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ Factorii care influenţează fermentarea anaerob㠄 Principalii factori de mediu care influenţează fermentarea anaerobă sunt: … Temperatura

Viteza de creştere a metanobacteriilor,

are valori optime între limitele 6 – 55 0C „ Fermentarea anaerobă a nămolurilor de la staţiile de epurare orăşeneşti se realizează la temperaturi de 30–35 0 C „ Temperatura optimă pentru unităţile de biogaz de capacitate mică este de 19 – 20 0 C „ Instalaţiile de biogaz de capacitate medie şi mare funcţionează în domeniul 20 – 45 0C şi 45 – 55 0 C

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ

Fermentatoarele care funcţionează în zona 45–550C produc biogaz cu o viteză mai mare decât cele care funcţionează în zona 20-450C

Viteza de producere a biogazului scurtează timpul de retenţie a substratului organic în fermentator,

ceea ce face ca fermentatorul să fie mai mic şi instalaţia să coste mai puţin Este necesară efectuarea unui control periodic al temperaturii de fermentare şi să fie asigurată,

sursa de energie prin care să se redreseze sistemul din punct de vedere termic în caz de necesitate

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ pH-ul (alcalinitatea) „ Metanobacteriile se dezvoltă cel mai bine dacă reacţia este neutră,

respectiv la un pH = 6,8-7,2 putând tolera insa şi un domeniu mai larg 6,5-8,0 „ Pentru menţinerea pH-ului în domeniul optim prin prevenirea acidificării excesive este indicată introducerea de substanţe alcalinizante,

CaCO3 pulbere,

soluţie de NaOH … Elemente nutritive

„ Produsele organice reziduale din agricultură conţin cantităţi suficiente şi în raporturi echilibrate din toate elementele esenţiale pentru nutriţia microorganismelor (C,

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ …

Substanţe toxice

„ Reprezinta orice substanţă care inhibă activitatea microorganismelor metanogene sau care este letală pentru acestea „ În fermentatoarele alimentate cu dejecţii animaliere este indicat a nu se folosi dejecţiile provenite de la animale care au fost tratate recent cu doze mari de antibiotice sau cu alte medicamente bacteruiostatice sau bacteriacide „ Atunci când adăposturile au fost dezinfectate cu substanţe chimice concentrate,

este indicată îndepărtarea apelor de spălare „ Trebuie evitate cantităţile excesive de amoniac sau concentraţiile ridicate de sulfuri

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ „

Factorii tehnologici care influenţează fermentarea anaerobă sunt: … Compoziţia materiei organice – dată de compoziţia principalelor grupe de produse participante: produse vegetale celulozice,

reziduuri alimentare „ importanţă deosebita are în aprecierea compoziţiei valoarea raportului C/N (valoare optima=15-30)

„ creşterea acestui raport se face prin adaosuri de surse de carbon (paie sau reziduuri alimentare bogate în hidraţi de carbon) … Omogenizarea

„ Contribuie la cresterea vitezei de producere a biogazului datorită: … realizarii unui contac mai intim intre microorganismele active şi materialul în curs de descompunere … uniformizarii temperaturii „ Previne formarea crustei „ Ajută la degajarea mai rapidă a biogazului format „ Conferă materialului fermentat o consistenţă convenabilă pentru operaţiunea de evacuare 57

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ În fermentatoarele moderne se realizează prin agitare (amestecare) … Încălzirea

… Izolarea termică a fermentatorului

„ la fermentatoarele de capacitate medie si mare se folosesc materiale termoizolante folosite în construcţii şi industrie: vată de sticlă,

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ „

Îmbogăţirea cu microorganisme metanogene (Inocularea)

… este necesara pentru a reduce perioada de înmulţire a metanobacteriilor într-un fermentator nou sau la repunerea în funcţiune … inoculul bogat în metanobacterii ajuta la amorsarea procesului de metanizare … inoculul poate fi constituit din: „ policulturi de bacterii metanogene spontane,

dezvoltate in mod natural în mâlul de pe fundul lacurilor,

în dejecţiile de taurine sau cabaline sau în nămolul de la staţiile de epurare a apelor uzate orăţeneşti „ culturi de bacterii metanogene selecţionate în laborator,

din materiale organice bogate în microflora spontană 59

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ Metode de îmbunătăţire a performanţelor fermentatoarelor „ rezulta din îmbunătăţirea performanţelor procesului de fermentare anaerobă,

în special în cazul folosirii deşeurilor solide,

caracterizate de prezenţa într-o proporţie mai mare a macroparticulelor … se refera la tratamente pentru mărirea gradului de biodegradabilitate,

fizico – chimice şi mecanice: „ Pretratarea biologică – adăugarea în masa de materie supusă fermentării a unor complexe de enzime care îmbunătăţesc substanţial performanţele fermentării anaerobe,

având ca efect creşterea cantităţii de metan şi reducerea reziduurilor solide

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ

ƒ Cercetătorii japonezi au raportat o creştere cu 50% a producţiei de biogaz în cazul introducerii unei faze de fermentare aerobă cu o uşoară încălzire,

înaintea introducerii materialului în fermentator în vederea descompunerii anaerobe

Explicatia este atribuită bacteriilor aerobe termofile care secretă enzime care dizolvă deşeurile într-un mod mai activ

Pretratare fizico – mecanică

… adăugare de NaOH în condiţii de menţinere a substanţei la o temperatură de 120 – 1750C la un pH de 11-12 timp de 30 minute

- 1 oră,

Solubilitatea creşte cu 6070%

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ „

Pretratarea mecanică

Obiectul : mărirea suprafaţei specifice de contact Au fost observate două efecte: ƒ dacă biomasa are un conţinut mare de fibre,

mărunţirea conduce la o producţie mai mare de biogaz ƒ o fermentare mai rapidă,

deci o perioadă de retenţie mai mică S-a constatat o creştere cu 25% a cantităţii de biogaz obţinut din gunoi de grajd în urma pretratării întregii cantităţi într-un macerator,

înainte de fermentare Dimensiunea recomandată a particulelor,

pentru optimizarea procesului de fermentare anaerobă este de maxim 5mm 62

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ Materii prime pentru producerea biogazului „ Materia organică,

raportată la substanţa uscată reprezintă: … între 92 şi 98% în produsele secundare din agricultură … 80-85% în dejecţii proaspete de animale … 73% în dejecţiile proaspete de păsări … aproximativ 90% în gunoiul de grajd „ Celuloza este principala componentă a materiei organice din care rezultă metan prin bioconversie

Conţinutul de celuloză,

raportat la substanţa uscată este de: … 35-50% în produsele secundare din agricultură … 12-20% în dejecţiile proaspete de rumegătoare … 6-10% în dejecţiile de păsări şi porcine 63

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ „

În funcţie de compoziţia deşeurilor supuse digestiei anaerobe,

diferă atât cantitatea cât şi conţinutul de metan al biogazului rezultat

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ 1

Modele de operare

tipuri de digestoare „ Există trei modele de operare a digestoarelor: … discontinuă … semicontinuă … continu㠄 Funcţionarea discontinuă … Digestorul este umplut complet cu materie organică şi inocul de microorganisme,

după care este închis ermetic

… Procesul de descompunere se desfăşoară pe o perioadă mare de timp,

până când cantitatea de biogaz produs este foarte scăzută

… Timpul de reacţie depinde de temperatură,

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ După ce procesul se încheie,

reactorul este descărcat în proporţie de 80-90%,

restul fiind considerat inocul pentru o nouă şarjă

… În acest timp de funcţionare,

producţia biogazului este discontinuă,

variind identic cu modelul creşterii bacteriene,

care se realizează în 4 faze: „ A – faza de lag – perioada de aclimatizare a bacteriilor cu mediul de cultut㠄 B – faza de log – creştere exponenţial㠄 C – faza staţionar㠄 D'– faza de declin – descreştere exponenţială … Funcţionarea discontinuă permite procesarea unei cantităţi mari de materie organică de diferite provenienţe

… Sunt necesare gazometre separate pentru depozitarea biogazului …

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ „

Funcţionarea semicontinuă … Digestorul este alimentat o dată sau de două ori pe zi

… Eliminarea digestatului se face în aceleaşi intervale de timp

… Acest tip de operare este aplicabil atunci când materia organică (deşeuri organice) este disponibilă zilnic în cantităţi suficiente

… Volumul digestorului trebuie să fie suficient de mare pentru a servi atat ca reactor,

… Majoritatea staţiilor de biogaz folosesc acest tip de operare

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ „

Funcţionarea continuă … Alimentarea şi descărcarea materiei organice se face continuu

… Cantitatea de material ce urmează a fi digestată este menţinută constantă în digestor prin agitare sau pompare

… Acest tip de proces este folosit în tratarea deşeurilor lichide sau a deşeurilor organice cu concentraţie mică de solide … Acest mod de funcţionare presupune un consum ridicat de energie necesară agitării şi pompării

… Inoculul este introdus la începutul procesului

… Funcţionarea efectivă începe atunci când populaţia bacteriană este suficient de dezvoltată şi cantitatea de biogaz este constantă

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ Ca inocul se poate folosi chiar materia organică introdusă Procesul începe să se stabilizeze după 20-30 zile de operare „ Tipuri de digestoare: … Digestoare în care flora bacteriană este dispersată în mediul de cultură … Digestoare în care flora bacteriană este ataşată pe un suport inert Digestor cu microorganisme dispersate … …

DIGESTOR CU CAPAC FIX „ Gazul se stochează la partea superioară a reactorului,

iar volumul digestorului trebuie să fie egal cu volumul materiei organice influente plus volumul gazului rezultat „ Variantele constructive: … de capacitate mică (6-12 m3) pentru unităţi gospodăreşti mici,

… de capacitate 50 m3 destinate comunităţilor mari,

de unde se colectează cantităţi mari de deşeuri organice 70

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ Iesire biogaz Intrare deseuri organice

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ „

„ „ „ „

Reactorul este construit din cărămizi sau din plăci prefabricate,

căptuşite în interior cu mortar,

împiedicându-se astfel pierderile de apă şi de biogaz

Partea superioară şi cea inferioară a reactorului sunt semisferice Reactorul este îngropat în pământ pentru a menţine constantă temperatura şi pentru a se face economie de spaţiu

Conducta de alimentare este dreaptă şi pătrunde în reactor până la mijlocul acestuia Acumularrea biogazului în partea superioară duce implicit la creşterea presiunii în reactor

aceasta poate atinge şi 1-1,5 m coloană de apă (0,1bar)

Presiunea exercitată din interior asupra pereţilor reactorului este echilibrată de greutatea stratului de pământ care îl reactorul 72

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ „ „

Marea majoritate a acestor digestoare sunt cu funcţionare discontinuă Materia primă este de obicei o mixtură de deşeuri organice provenite din fermele zootehnice,

ape menajere Producţia de biogaz este de 0,15 – 0,2 m3/zi/m3 reactor Digestorul nu dispune de sisteme de agitare mecanică

Amestecarea materiei organice se face doar în timpul alimentării – evacuării prin turbulenţa produsă de aceste operaţii

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ DIGESTOR CU CAPAC MOBIL „ Constă dintr-un puţ cilindric construit din cărămizi sau din beton armat cu o plasă metalică

„ Capacul digestorului este mobil şi acţionează ca un rezervor de gaz,

el putandu-se deplasa pe verticală

… astfel presiunea din interiorul reactorului datorată acumulării biogazului,

ramane constantă – acumularea biogazului ducand la ridicarea capacului pe vertical㠄 Corpul digestorului este îngropat

„ Dezavantajul acestui tip de digestor: pierderea de căldură prin capacul ce vine în contact cu atmosfera

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ „ „ „

Digestorul este alimentat semicontinuu printr-o conductă de alimentare

Evacuarea se face în acelaşi timp cu alimentarea prin conducta de evacuare situată în partea opusă celei de alimentare Deşeurile organice trebuie mărunţite in prealabil,

pentru a elimina blocajele şi pentru un mai bun contact cu microorganismele

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ Digestoare cu microorganisme ataşate FILTRU ANAEROB „ Este reprezentat sub forma unei coloane cu strat fix de umplutură (roci,

pe care se dezvoltă un film de microorganisme

„ Umplutura trebuie să : … aibă o suprafaţă specifică mare (aproximativ 100 m2/m3),

pentru a permite ataşarea unui număr cât mai mare de microorganisme … fie inertă din punct de vedere chimic … prezinte spaţii între particule cât mai mari pentru a nu se produce colmatara coloanei cu materii organice influente „ Forma inelelor de umplutura diferă,

la bucăţi de material plastic spongios 77

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ Biogaz

Alimentare 78

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ Variante ale digestiei anaerobe 1

Umede sau uscate … Umede – deşeurile solide municipale sunt diluate până la un conţinut de 10-15 % solide uscate

… Uscate – deşeurile sunt procesate la umiditatea iniţială sau sunt diluate până la un conţinut de solide uscate de 20 – 40%

Continue sau discontinue … Discontinue – reactorul este alimentat discontinuu cu deşeuri organice sortate care sunt procesate (mărunţite,

diluate) alături de un inocul preluat din alt reactor

Apoi reactorul este închis până la terminarea procesului de digestie anaerobă

Digestorul este apoi golit şi o nouă şarjă de amestec organic este introdusă

… Continue – reactorul este alimentat continuu cu deşeuri organice,

iar materiile digestate sunt eliminate continuu pe la partea inferioară a acestuia

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ 3

Cu o singură treaptă /cu mai multe trepte … Cu o singură treaptă – toate fazele digestiei au loc în acelaşi reactor

… Cu mai multe trepte – procesul are loc în mai multe reactoare,

deseori faza de formare a acizilor organici (acetogeneza) este separată de faza de formare a metanului (metanogeneza)

„ această separare duce la creşterea eficacităţii celor două tipuri de microorganisme,

care sunt diferite prin necesităţile lor de hrană şi condiţii de mediu

„ o serie de sisteme cu trepte multiple utilizează,

o treaptă aerobă preliminară pentru a creşte temperatura şi pentru a declanşa procesele de degradare a materiei organice

„ in alte sisteme separarea se face în funcţie de temperatură: un reactor pentru faza mezofilă şi un reactor pentru faza termofilă

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ

Co – fermentarea cu deşeuri zootehnice/ fermentarea deşeurilor solide municipale … Co-fermentarea cu deşeuri zootehnice – fracţiile organice de deşeuri organice municipale sunt amestecate cu deşeuri zootehnice din fermele de animale

Astfel,

fără să se mai adauge alte tipuri de materiale

… Fermentarea deşeurilor solide municipale – tancul de alimentare conţine fracţii organice din deşeurile solide,

fără să se mai adauge alte tipuri de materiale

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ

Recepţie deşeuri

Sortare/ Tratare mecanica

Bazin amestecare

Biogaz Reactor digestie anaerobă

Namol la tratare

Schema bloc a digestiei anaerobe

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ Biogazul „ productia poate varia în limite largi,

depinzând de caracteristicile influentului şi de condiţiile mediului de cultură din digestor „ este alcătuit,

în mod curent,

din maxim 80% metan şi minim 20% bioxid de carbon,

din cantităţi foarte mici de hidrogen precum şi din urme de hidrogen sulfurat,

„ este preluat prin intermediul instalaţiei de manipulare şi transportat la utilizator

… instalaţiile de manipulare includ: „ „ „ „ „

regulatoare de presiune şi drenaje pentru condensul care apare ca rezultat al condensării vaporilor de apă din gaz datorită răcirii acestuia

În unele situatii este necesară o instalaţie pentru purificarea gazului de compuşi corozivi cum ar fi hidrogenul sulfurat

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR VII

DIGESTIA (FERMENTAREA) ANAEROBĂ „

este un gaz combustibil cu un conţinut mediu de energie de 21200 Btu/m3 – 28250 Btu/m3 care poate fi folosit pentru generare de electricitate,

pentru alimentarea vehiculelor de transport,

drept combustibil pentru boilere,

instalaţii de încălzire sau refrigerare sau poate fi utilizat direct pentru maşinile de gătit sau iluminare purificarea biogazului presuoune: … indepărtarea CO2 … indepărtarea H2S … indepărtarea hidrogenul (H2) si amoniacul (NH3)

Comparaţie între compostare şi digestia anaerobă

BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR Statii de compostare in Romania „ Ianca (Brăila) : … „Statie de compostare pentru deseuri biodegradabile” implementat in parteneriat cu Consiliul Judetean Braila prin Programul Phare 2004 Coeziune Economica si Sociala – Schema de Investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deseurilor (buget total este de 762

450 euro,

din care contributia Uniunii Europene a fost de 682

450 Euro)

… o capacitate de 17

000 mc,

este echipata cu platforma de cantarire cu calculator de proces,

vidanja si echipament de spalare

VA MULTUMESC PENTRU AUDIERE

c7y2l.basic.japanese.a.grammar.and.Workbook

2015 Honda Pilot Electrical Service Repair Manual

whiteknight cleaning co uk book856088 honda wiring diagram for electric trailer brakes,a simplified grammar of the japanese language modern written style,enjoying global history revised answers,classroom manual for automotive electrical and electronic,the great wall of china 221 bc ad 1644 fortress by stephen turnbull 2007 01 03,chilton auto repair labor guide,fundamentals

C8- Gauge Design

Line Array - Clair Brothers

PDF MAN B&W S46MC C8 2 TII marine man es applications projectguides S46MC C8 2 pdf PDF MAN B&W S70MC C8 2 TII marine man es applications projectguides S70MC C8 2 pdf PDF Transparent

c81e7Global Brand Strategy_ Unlocking Brand Potential Across Countries, Cultures

Global Brand Strategy Unlocking Brand Potential Across - ChangeIP

PDF Global Brand Strategy Unlocking Brand Potential Across Countries pighill my survey global brand strategy unlocking brand potential across countries cultures and markets pdf PDF Global Brand Strategy Unlocking Brand Potential Across Countries buceran

C82-122-B

Carbon atoms trapped in cages: Metal carbide clusterfullerenes

PDF C82 as a spin active filling of SWCNTs ESR study of magnetic and nafradi eu article pdf Ciric 2008 PSSB pdf PDF 007a74 rov 122 b 116 c 87 m 33 j 55 n 12 pantone 328 c #ffb600 r

C92-389

The role of envy in ultimatum games - Martin Strobel

PDF plan comptable des etablissements de credit Ministère de l finances gov ma 5046 regroupementdupcdeseteblissementsdecredit pdf PDF Hong Kong SAR, China, 1996–2001 cases SurvCan iarcsurvcan iarc survival chap5 table2 pdf

C9.3

C9 ACERT 264 ekW/ 330 kVA 50 Hz - Energy Power Systems

C9 3 MARINE PROPULSION ENGINE 476 bhp 355 bkW 2300 rpm 416 bhp 310 bkW 2100 rpm 375 bhp 280 bkW 1800 rpm SPECIFICATIONS Note Do not use these dimensions for installation design See general dimension

CA-15-21

SrnDS Ched - barcagov

federalreserve gov CA Letter 15 10 pdf ca 15 – 10 october 21, 2015 to the officers and managers in charge of consumer affairs sections and to each domestic and foreign banking organization supervised by the federal reserve calhr ca

CA 9º ano

Canguru de Matemática 2015 - Darwin

PDF programa ca nota 20 premiados 9º ano posição Credito Agricola credito agricola pt NR rdonlyres 70074B58 0 9Ano pdf PDF PROGRAMA CA NOTA 20 PREMIADOS 9º ANO Credito Agricola credito agricola pt

C.A. BIXIO - MAMMA - 1943

3-2019 Vocal, A-Fan, pp 20-53 - Holdridge Records

Powered by the California Digital Library strong and abrasive, as in Uno ( 1943), in which he curses his pain, or the The pain of life, oh mamma mia! the guitar in Il tango delle capinere (Bixio Cherubini), or the

Home back Next
<