PDF- -Untitled - Facultatea de Silvicultura Suceava - C2 modul economic de gandire

Description

MODUL ECONOMIC DE GÂNDIRE

Fiecare ştiinţă are un limbaj propriu şi un mod de gândire propriu

Economia nu face excepţie de la această realitate

De exemplu,

economiştii utilizează concepte proprii: ofertă şi cerere,

culeg date şi apoi analizează datele pentru a verifica dacă teoria formulată se susţine sau este respinsă

Esenţa ştiinţei este metoda ştiinţifică – dezvoltarea neutră a unor teorii care explică modul în care funcţionează lumea şi testarea acestor teorii

Metoda ştiinţifică: observare,

formularea teoriei şi reluarea observării Exemplul 1: Un economist dintr-o anumită ţară observă că preţurile cresc rapid

Plecând de la această observare,

el încearcă să elaboreze o teorie a inflaţiei

Teoria ar putea presupune că inflaţia apare atunci când autorităţile măresc prea rapid cantitatea de bani din economie

(Acesta este şi unul dintre cele 10 principii ale economiei)

Pentru a testa această teorie,

economistul poate culege şi analiza date cu privire la preţuri şi la cantitatea de bani din mai multe ţări

În cazul în care nu ar exista nici o legătură între ritmul de creştere al preţurilor şi creşterea cantităţii de bani,

economistul ar începe să aibă îndoieli cu privire la validitatea teoriei sale

însă,

creşterea preţurilor şi creşterea cantităţii de bani sunt semnificativ corelate – aşa cum în realitate este cazul – economistul ar deveni mult mai încrezător în validitatea teoriei lui

Modul economic de gândire

Spre deosebire de alte ştiinţe,

în Economie experimentele sunt foarte greu de realizat

De exemplu,

un economist care studiază inflaţia nu are posibilitatea să manipuleze politica monetară a unei ţări doar pentru a genera date utile studiului său

În mod obişnuit,

economiştii trebuie să foloseasă datele care sunt disponibile

Pentru economişti,

evoluţiile întâlnite de-a lungul timpului – şi care sunt surprinse de istorie – sunt cel mai bun înlocuitor al experimentelor

Rolul ipotezelor Ipotezele uşurează înţelegerea realităţii

Exemplul 2: Pentru studierea efectelor comerţului internaţional să considerăm că în lume există doar două ţări şi două produse

Desigur,

lumea reală este mult mai complexă

odată înţelese efectele comerţului internaţional pentru doar două ţări şi două produse – într-o lume imaginară – aceste efecte pot fi mult mai uşor înţelese în contextul unei lumi mult mai complexe

Arta gândirii ştiinţifice constă în selectarea ipotezelor utilizate pentru a explica un fenomen

Întotdeauna utilizarea unor ipoteze diferite conduce la concluzii diferite în studierea aceleiaşi probleme

Exemplul 3: Ce se întâmplă în economie atunci când autorităţile alterează cantitatea de bani din economie

? (care este răspunsul preţurilor

?) Plecând de la faptul că multe preţuri din economie se modifică în mod aleator,

pentru studierea efectelor pe termen scurt ale unei asemenea politici,

se pot formula două ipoteze: Prima ipoteză: mişcarea preţurilor nu este semnificativă

A doua ipoteză: preţurile sunt rigide

Pentru studierea efectelor pe termen lung ale acestei politici,

se poate formula o altă ipoteză: preţurile sunt flexibile

Microeconomie

Modele economice În mod frecvent,

modelele economice constau în grafice şi ecuaţii

în mod deliberat,

multe detalii pentru a permite concentrarea atenţiei asupra aspectelor considerate importante

O reprezentare simplificată a modului în care se desfăşoară anumite fapte economice

Previziune condiţională

O predicţie asupra viitorului evenimentelor economice,

formulată adesea astfel: „Dacă A,

celelalte condiţii rămânând neschimbate”

Modelul fluxului circular Fluxul circular

Un model simplificat al economiei care arată fluxurile monetare şi de bunuri dintre gospodării şi firme

Figura 2

Bunuri şi servicii vândute

PIEŢELE BUNURILOR ŞI SERVICIILOR Firmele vând Gospodăriile cumpără

FIRMELE Produc şi vând bunuri şi servicii Angajează şi utilizează factori de producţie Inputuri pentru producţie Salarii,

Cheltuieli

Bunuri şi servicii cumpărate

GOSPODĂRIILE Cumpără şi consumă bunuri şi servicii Deţin şi vând factori de producţie

PIEŢELE FACTORILOR DE PRODUCŢIE Gospodăriile vând Firmele cumpără

Muncă,

pământ şi capital Venit

Modul economic de gândire

Această diagramă este o reprezentare simplificată a modului de organizare a economiei

Milioane de gospodării şi firme decid individual

Gospodăriile şi firmele interacţionează pe pieţele bunurilor şi serviciilor – unde firmele vând şi gospodăriile cumpără – şi pe pieţe factorilor – unde gospodăriile sunt vânzători şi firmele sunt cumpărători

Săgeţile dinspre exterior reprezintă fluxul de lei,

iar săgeţile dinspre interior reprezintă fluxul de bunuri şi servicii

Frontiera posibilităţilor de producţie

Pantofi (miloane perechi/an)

Figura 2

C D'E Costul de oportunitate este înclinaţia frontierei A Compact discuri (milioane/an)

Frontiera posibilităţilor de producţie

Un grafic care arată combinaţiile posibile de bunuri care pot fi produse într-o economie în condiţii date de înzestrare cu factori de producţie şi tehnologie

Microeconomie

Pantofi (milioane perechi/an)

Figura 2

FPP3 FPP2 FPP1

Compact discuri (milioane/an)

Microeconomie şi macroeconomie Domeniul de cercetare al Economiei este divizat în două sub-domenii: Microeconomie şi Macroeconomie

Microeconomie

Studiul alegerilor şi acţiunilor agenţilor economici (gospodării,

De exemplu,

un microeconomist ar putea studia efectele controlului chiriilor asupra pieţei imobiliare din Bucureşti,

impactul concurenţei firmelor străine asupra industriei alimentare din România,

sau efectele învăţământului obligatoriu asupra veniturilor lucrătorilor

Macroeconomie

Studiul fenomenelor economice generale,

şomajul şi creşterea economică

Modul economic de gândire

De exemplu,

un macroeconomist ar putea studia efectele împrumuturilor contractate de guvern asupra ratelor dobânzii,

modificarea ratei şomajului sau diferite politici de creştere a standardului de viaţă

O abordare a ştiinţei economice care operează cu afirmaţii despre faptele economice şi despre legăturile dintre ele

Exemplu: „Legislaţia salariului minim generează şomaj

O abordare a ştiinţei economice concentrată pe elaborarea de judecăţi de valoare în legătură cu politici economice sau în legătură cu condiţiile economice (ce condiţii economice sunt bune sau rele)

Exemplu: „Guvernul ar trebui să mărească bursele studenţilor

Economiştii pot avea credinţe în valori diferite şi,

diferite concepţii normative asupra obiectivelor de politică economică

Abilitatea de a produce un bun sau un serviciu cu un cost de oportunitate mai mic decât alt individ sau decât o altă ţară

Microeconomie

Principiul avantajului comparativ (exemplu) SUA 1 tractor = 100 ore de muncă 1 pereche pantofi = 2 ore de muncă

România 1 tractor = 500 ore de muncă 1 pereche pantofi = 5 ore de muncă

SUA: deplasarea unui lucrător din producţia de pantofi în cea de tractoare pentru a produce cu un tractor mai mult înseamnă renunţarea la producerea a 50 perechi de pantofi

România: deplasarea unui lucrător din producţia de pantofi în cea de tractoare pentru a produce cu un tractor mai mult (500 ore) înseamnă renunţarea la producerea a 100 perechi de pantofi

Aşadar,

România are un avantaj comparativ în producţia de pantofi

Presupunem că fiecare ţară produce iniţial 1 milion de tractoare pe an şi 100 milioane perechi de pantofi pe an

fiecare ţară îşi modifică producţia în direcţia în care are un avantaj comparativ

SUA produc în plus 100

modificând astfel producţia de pantofi cu 10 milioane ore de muncă

producţia de pantofi scade cu 5 milioane perechi

România îşi măreşte producţia de pantofi cu 7 milioane perechi pe an,

modificând astfel cu 35 milioane ore de muncă producţia de tractoare

producţia de tractoare scade cu 70

În urma acestor modificări,

producţia anuală din ambele bunuri a crescut: ƒ

În SUA,

producţia de tractoare a crescut cu 100

În România producţia de tractoare a scăzut cu 70

Câştigul total net este de 30

În România,

producţia de pantofi a crescut cu 7 milioane perechi

În SUA producţia de pantofi a scăzut cu 5 milioane perechi

Câştigul total net este de 2 milioane perechi de pantofi

Modul economic de gândire

Câştiguri din comerţ (exemplu) SUA A

Înainte de schimb

România

Tractoare produse consumate Pantofi (perechi) produse consumate B

După schimb

Tractoare produse exportate consumate Pantofi (perechi) produse exportate consumate

Pantofi (perechi) produse 95

000 100

000 100

000 930

Stabiliţi o cale de negociere între cele două ţări pe marginea repartizării surplusului total de producţie (tractoare şi pantofi)

Ei îşi pot aloca timpul pentru a cultiva cartofi,

în diferite proporţii,

Emil şi Mihai au condiţii diferite şi,

nu au aceeaşi pricepere şi îndemânare (vezi tabelul de mai jos)

Oportunităţile de producţie pentru Emil şi Mihai Ore necesare producerii unui kilogram de: Cartofi Carne

Cantitate produsă în 40 de ore: Cartofi Carne

10 ore/kg

20 ore/kg

8 ore/kg

1 oră/kg

Microeconomie

Figura 2

Mihai Carne (kg)

Carne (kg)

Frontierele posibilităţilor de producţie arată combinaţiile de carne şi cartofi pe care le pot produce Emil şi Mihai

Dacă Emil alocă toate cele 40 de ore pentru cultivarea cartofilor,

obţine (săptămânal) 4 kg de cartofi şi zero kg de carne

Dacă alocă tot timpul pentru creşterea animalelor,

obţine 2 kg de carne şi zero kg de cartofi

Dacă Emil îşi împarte timpul în mod egal între cele două activităţi (20 de ore pentru fiecare),

obţine 2 kg de cartofi şi 1 kg de carne (punctul A pe frontiera posibilităţilor de producţie)

Dacă Mihai alocă toate cele 40 de ore pentru cultivarea cartofilor,

obţine (săptămânal) 5 kg de cartofi şi zero kg de carne

Dacă alocă tot timpul pentru creşterea animalelor,

obţine 40 kg de carne şi zero kg de cartofi

Dacă Mihai îşi împarte timpul în mod egal între cele două activităţi (20 de ore pentru fiecare),

obţine 20 kg de carne şi 2,5 kg de cartofi (punctul B pe frontiera posibilităţilor de producţie)

Dacă Emil şi Mihai rămân izolaţi unul faţă de celălalt,

fiecare va consuma exact ceea ce produce

Bunăstarea lor poate să crească dacă fiecare se specializează într-o anume activitate şi intră în relaţii de schimb

Modul economic de gândire

După câţiva ani,

în care cei doi consumă combinaţiile din punctele A şi B,

Mihai face o propunere: Mihai: Emil,

îţi propun o afacrere

! Tu ar trebui să nu mai creşti animale şi să îţi aloci tot timpul cultivării cartofilor

În acest fel,

dacă aloci 40 de ore pe săptămână cultivării cartofilor vei produce (săptămânal) 4 kg de cartofi

Dacă îmi dai mie un kilogram de cartofi îţi dau în schimb 3 kg de carne

Astfel,

vei putea consuma săptămânal 3 kg de cartofi şi 3 kg de carne,

mai bine decât situaţia de acum,

când consumi 2 kg de cartofi şi 1 kg de carne

Pare o afacere bună pentru mine

nu înţeleg de ce îmi propui aşa ceva

Dacă afacerea este atât de bună pentru mine nu poate fi bună şi pentru tine…

Mihai: Este o afacere bună şi pentru mine

! Dacă aloc 24 de ore pe săptămână pentru creşterea animalelor şi 16 ore pentru cultivarea cartofilor,

obţin (săptămânal) 24 kg de carne şi 2 kg de cartofi

După ce îţi dau ţie 3 kg de carne în schimbul 1 kg de cartofi voi avea 21 kg of carne şi 3 kg de cartofi

În acest fel,

voi avea cantităţi de carne şi cartofi mai mari decât am acum

Figura 2

Emil Carne (kg)

Consumul în condiţii de izolare

Carne (kg)

Consumul după schimb

Cartofi (kg)

Consumul după schimb

Consumul în condiţii de izolare

Cartofi (kg)

Microeconomie

Schimbul propus oferă ambilor posibilitatea de a dispune de cantităţi mai mari din ambele bunuri

Acest lucru nu ar fi fost posibil în condiţii de izolare

După schimb,

Emil poate să consume combinaţia din punctul C,

în loc de cea din punctul A,

iar Mihai poate dispune de combinaţia din punctul D,

în loc de cea din punctul B

Costul unei activităţi poate fi privit şi dintr-o altă perspectivă: în loc să se compare inputurile necesare unei activităţi,

se pot compara costurile de oportunitate

Costul de oportunitate al cultivării cartofilor pentru Mihai: Pentru a produce 1 kg de cartofi,

Mihai are nevoie de 8 ore de muncă

Alocând 8 ore de muncă producerii unui kg de cartofi,

Mihai alocă 8 ore mai puţin creşterii animalelor

Deoarece Mihai are nevoie de numai 1 oră pentru a produce 1 kg de carne,

Prin urmare,

costul de oportunitate al producerii 1 kg de cartofi pentru Mihai este 8 kg de carne

Costul de oportunitate al cultivării cartofilor pentru Emil: Pentru a produce 1 kg de cartofi,

Emil are nevoie de 10 ore de muncă

Alocând 10 ore de muncă producerii unui kg de cartofi,

Emil alocă 10 ore mai puţin creşterii animalelor

Deoarece Emil are nevoie de 20 ore pentru a produce 1 kg de carne,

Prin urmare,

costul de oportunitate al producerii 1 kg de cartofi pentru Emil este 0,5 kg de carne

Costurile de oportunitate ale producerii de cartofi şi carne Costul de oportunitate al producerii de: Cartofi

5 kg carne

8 kg carne

Modul economic de gândire

În acest exemplu,

Emil are un cost de oportunitate mai mic în producerea cartofilor decât Mihai (0,5 kg de carne faţă de 8 kg de carne)

Mihai are un cost de oportunitate mai mic decât Emil în producerea de carne (1/8 kg de cartofi,

Aşadar,

Emil are un avantaj comparativ în producerea cartofilor şi Mihai are un avantaj comparativ în producerea cărnii

Ar fi imposibil ca o persoană să aibă un avantaj comparativ în producerea ambelor bunuri

c200

C200 Data sheet EN - Calmet

PDF Canon EOS C200 Digital Cinema Camera Falco Films falcofilms uploadsSystem ENRY9vJdfG pdf PDF Canon EOS C200 C200B Full Compass Systems fullcompass 29639 CanonEOSC200C200BProductPage pdf

C22_BB_ConfigGuide_EN_DE

Σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων - Αποθετήριο

PDF Télécharger Libre Crm Middleware Guide D'optimisation de nsumika1 ml 3297 pdf PDF 4 Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων repository kallipos gr bitstream 11419 3 04 kefalaio4 pdf 22 Σεπτ 2015 crmv12007 CRM DE BBLibrary Documentation C22

C2SAT - Installation Manual 4m Radome _501_1730_ 2009a

frp design manual PDF, ePub and Kindle - Book Library

PDF Fundamentals Of Vsat Installation Ijerd Elemesh demo elemesh fundamentals of vsat installation ijerd pdf PDF Fundamentals Of Vsat Installationkampanje gromstad auto no fundamentals of vsat installation pdf pdf PDF Frp Design Manual zictoorathisacki mlzictoorathisacki ml frp design manual

C300 Controller Users Guide EPDOC-XX11-En-410

Honeywell Experion System - Murdoch Research Repository

Nov 13, 2016 Honeywell C300 Simulated Controller and Control Execution Environment 29 2 C300 Controller Users Guide EPDOC XX11 en 430 3

C37 BB Lead Management Config Guide en De

bar code configuration and commands manual - OPTICONshop

PDF Sap Crm Building Block Configuration Guide Savvy Studiosmail01 savvystudios br sap crm building block configuration guide pdf PDF Sap Crm Building Block Configuration Guide Tubiby publisher staging streamable sap crm building block configuration guide tubiby pdf

C'era Una Volta Il WEST Eb_E

Trofeo delle Regioni: Marta Giulianelli entra nel rooster

mybooklibrary pdf la trasgressione c cuspavia new data notiziari 2007 not 14 pdf prestazione il percorso era più lungo di 100 metri e fatto di continui sali scendi Sono molto soddisfatto della mia performance e mi ha dato

C'era una volta il west

Vi Racconto L 39 Astronomia - SistemaDecidaVencercombr

PDF C Era Una Volta Freegit onelivemedia pdf c era una volta free download download pdf pdf PDF C 39 Era Una Volta Il West Ennio Morricone Freekampanje gromstad auto no c 39 era una volta il west ennio morricone

C'Est Chouette, La Vie!

memoire de recherche - DUNE

PDF Ar C'hevre Breizek Le Consortium Breton 1928 niv15 IDBEbibliotheque idbe bzh Ar Chevre Breizek Le Consortium Breton 1928 niv15 pdf PDF L'Antisexisme linguistique dans les brochures TEL (thèses tel archives ouvertes tel

C'est la vie 1. Cahier d'exercices.pdf

C'hoarioù Breizh - IDBE

PDF Emerson Lake & Palmer C'est la vie Pesmarica pesmarica rs Akordi Emerson Lake Palmer Cest la vie pdf PDF Ici c'est partout testé & approuvé apprendre l Secret Squaresecretsquare img

Home back Next
<